Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 21.10.2019
Kelas 2UM
Masa 3.20 – 4.20 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Jisim
Standard Kandungan 12.1 Menukar unit jisim.
Standard
(i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menukar unit melibatkan kilogram dan gram
Tukar unit jisim (Buku teks – Muka surat 51-52)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menukar unit melibatkan kilogram dan gram.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 117)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 22.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 – 6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Jisim
Standard Kandungan 12.2 Menambah jisim
(i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan:
Standard (a) kilogram,
Pembelajaran (b) gram,
(c) kilogram dan gram.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menambah hingga tiga jisim
Tambah jisim (Buku teks – Muka surat 53-54)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menambah hingga tiga jisim
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 118)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 23.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 – 6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Jisim
Standard Kandungan 12.3 Menolak jisim.
(i) Menolak jisim yang melibatkan:
Standard (a) kilogram,
Pembelajaran (b) gram,
(c) kilogram dan gram.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menolak jisim
Tolak jisim (Buku teks – Muka surat 55-56)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menolak jisim
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 119)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 28.10.2019
Kelas 2UM
Masa 3.20 – 4.20 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Jisim
Standard Kandungan 12.4 Mendarab jisim.
(i) Mendarab jisim yang melibatkan:
Standard (a) kilogram,
Pembelajaran (b) gram,
(c) kilogram dan gram.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mendarab jisim
Darab jisim (Buku teks – Muka surat 57-58)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mendarab jisim
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 120)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 29.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 – 6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Jisim
Standard Kandungan 12.5 Membahagi jisim.
(i) Membahagi jisim yang melibatkan:
(a) kilogram,
Standard
(b) gram,
Pembelajaran
(c) kilogram dan gram,
dengan nombor satu digit
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Membahagi jisim
Bahagi jisim (Buku teks – Muka surat 59-60)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membahagi jisim
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 121)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh 30.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 – 6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Jisim
Standard Kandungan 12.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim.
Standard (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan
Pembelajaran bahagi yang melibatkan jisim.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan
Pembelajaran bahagi yang melibatkan jisim.
Bina cerita (Buku teks – Muka surat 61)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,
Aktiviti darab, dan bahagi yang melibatkan jisim.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 122)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh 4.11.2019
Kelas 2UM
Masa 3.20 – 4.20 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Jisim
Standard Kandungan 12.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim.
Standard (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak,
Pembelajaran darab, dan bahagi yang berkaitan dengan jisim.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak,
Pembelajaran darab, dan bahagi yang berkaitan dengan jisim.
Bina cerita (Buku teks – Muka surat 62-63)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi
Aktiviti tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan jisim.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 123-124)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….