Anda di halaman 1dari 2

Remaja pada umumnya merujuk kepada golongan manusia yang berumur 12-21 tahun atau 13

hingga 25 tahun. Perkataan 'remaja' berasal daripada perkataan Latin bermakna menuju ke arah
kematangan.[perlu rujukan] golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang
menuju ke tahap untuk menjadi dewasa. Dari sudut perkembangan manusia, remaja merujuk
kepada satu peringkat perkembangan manusia, iaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-
kanak dan peringkat dewasa.
Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang
drastik, termasuklah perubahan jasmani, sosial, emosi, dan bahasa. Akibat daripada itu, orang
remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil, dan sentiasa "bermasalah".
v

bvgdvsvnsicccnsncaoapcap

v
bvgdvsvnsicccnsncaoapcap

bvgdvsvnsicccnsncaoapcap

bvgdvsvnsicccnsncaoapcap

bvgdvsvnsicccnsncaoapcap

bvgdvsvnsicccnsncaoapcap