Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PERAWATAN ANSUS
Jl. NUWIORA DISTRIK YAPEN BARAT, 98253
Email : puskesmasperawatanansus@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN ANSUS
Nomor : /SK/PKM-ANSUS/2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA

Menimbang : a. bahwa Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum,


regulasi dan perijinan yang berlaku;
b. bahwa pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No 18/2009 tentang Tata
Cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan
Berbahaya;
3. Keputusan Kepala Bapedal No 1/1995 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah
Bahan Beracun Berbahaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN ANSUS


TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH
BERBAHAYA;
KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Ansus tentang
Pengendalian dan Pembuangan Limbah Berbahaya;
KEDUA : Pengendalian dan Pembuangan Limbah Berbahaya dilaksanakan
oleh Puskesmas dengan penanggung jawab petugas kesling
sebagai koordinator. ;
Ketiga : Limbah berbahaya yang dimaksud adalah limbah medis, limbah
sisa bahan kimia;
Keempat : Menerapkan SOP Pengendalian dan Pembuangan Limbah
Berbahaya;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan pembetulan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Ansus
Pada Tanggal

KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN ANSUS

SEPTER RAUBABA

Anda mungkin juga menyukai