Anda di halaman 1dari 8

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TEMPLAT GURU KELAS

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara
automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


Tahap Penguasaan yang akan dimasukkan ke dalam Templat Pelaporan Gabungan 2018 ini adalah Tahap Penguasaan
Keseluruhan sahaja dari semua mata pelajaran yang diambil oleh murid bagi kelas berkenaan sahaja.
SEKOLAH : SK PUTRAJAYA TEMPLAT PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) GABUNG : GURU KELAS
ALAMAT : JALAN PRESINT 16, PUTRAJAYA
: WILAYAH PERSEKUTUAN, PUTRAJAYA
PELAPORAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

NAMA GURU: PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM


KELAS: 1 BISTARI NAMA GURU BESAR / PENGETUA: EN SUDIMAN MUSA

MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10 MP 11 MP 12MP 17
NO. MY KID / NO. PENDIDIKAN
BIL NAMA MURID JANTINA BAHASA BAHASA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
SURAT BERANAK BAHASA ARAB SAINS MATEMATIK
MELAYU INGGERIS ISLAM PENDIDIKAN KESENIAN
KESIHATAN
1 AHMAD ADLI BIN ALI 123456-78-9123 L 3 4 3 4 5 4 5 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
LOGO
SEKOLAH
NAMA MURID : AHMAD ADLI BIN ALI
KELAS : 1 BISTARI
JANTINA: L
PELAPORAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
SEKOLAH : SK PUTRAJAYA
JALAN PRESINT 16, PUTRAJAYA
WILAYAH PERSEKUTUAN, PUTRAJAYA

TAHAP
BIL. MATA PELAJARAN PENGUASAAN PENYATAAN
KESELURUHAN

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang
BAHASA
1 3 sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas
MELAYU
tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.

BAHASA
2 4 Pupil works towards exceeding expectations for the curriculum target.
INGGERIS
Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu untuk
3 BAHASA ARAB 3
mempraktikkannya secara konsisten.

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah secara
4 SAINS 4
bersistematik serta berani mencuba.

Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan
menggunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah.
5 MATEMATIK 5
2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang
kompleks.
3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.

Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai


PENDIDIKAN
6 4 daripada kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab
ISLAM
melaksanakannya dalam kehidupan harian.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep pergerakan, prinsip mekanik dan


strategi semasa melakukan kemahiran pergerakan asas, asas pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor; asas kemahiran manipulasi; asas pergerakan berirama; gimnastik asas yang
melibatkan pergerakan haiwan, asas imbangan dan putaran; dan keyakinan dalam air melalui
akuatik asas atau bermain permainan tradisional dan mereka cipta objek dalam rekreasi dan
PENDIDIKAN kesenggangan dalam situasi baharu secara positif dengan lakuan yang betul dan tekal atau
JASMANI DAN mengikut prosedur yang sistematik serta mempamerkan amalan kesukanan.
7 5
PENDIDIKAN Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti
KESIHATAN memanaskan badan, menyejukkan badan dan senaman meningkatkan kecergasan fizikal
berdasarkan kesihatan mengikut komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan
komposisi badan dalam situasi baharu secara positif dengan lakuan yang betul dan tekal atau
mengikut prosedur yang sistematik serta mempamerkan amalan kesukanan.
Murid berupaya menilai kemahiran kecekapan psikososial yang bersesuaian dalam mengurus
kesihatan dan keselamatan diri.

PENDIDIKAN
8 4 Menganalisis karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni.
KESENIAN

ULASAN TAMBAHAN
(Jika ada) :

…………………………………………………………
EN SUDIMAN MUSA PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM
NAMA GURU BESAR / PENGETUA: NAMA GURU:
SK PUTRAJAYA SK PUTRAJAYA
TAHAP
BIL. MATA PELAJARAN PENGUASAAN PENYATAAN
KESELURUHAN
PENYATAAN TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
BIL MATA PELAJARAN
1 2 3 4 5

Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti tinggi, sida ulih ngena


Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti beseling amat, Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti jelan, sidaulih Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti manah, sida ulih ngena pengelandik befikir ti kreatif enggau kritis,nembiak nemu ngati kediri maya
Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti baruh, sida agi pelu dibantu ba pengelandik belajar, ngembuan pengelandik bahasa ti tinggi. , ulih meri idea ti terang,
1 BAHASA IBAN sida pelu mayuh diberi latih, diembing, dibantu ba pengelandik ngena pengelandik befikir ti kratif enggau kritis ba pengelandik pengelandik befikir ti kreatif enggau kritis,nembiak nemu ngati kediri lebuh
bahasa. bahasa. bahasa. belajar kediri ba pengelandik bahasa. bekomunikasyen enggau efektif, ngena penemu bahasa ti lebih kompleks,
ngembuan pengelandik befikir ti kritis serta kreatif, sereta ngamalka chara
belajar ti kendiri ba pengelandik bahasa.

Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu untuk Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu
2 BAHASA ARAB mempraktikkannya secara sedar (awareness – memperolehi kemahiran melalui sesi untuk mempraktikkannya secara konsisten dan menepati situasi (secara
bersedia untuk mempraktikkannya dengan bimbingan guru. pembelajaran secara langsung tetapi belum mencapai tahap konsisten). mampu untuk mempraktikkannya secara konsisten. beradab, mengikut kehendak guru, arahan atau soalan). untuk mempraktikkannya secara konsisten, menepati situasi dan sukarela.

மமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமம


மமமமமமமமமம மமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமம மமமமம,
மமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம மமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமமமம
3 BAHASA TAMIL மமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமமம
மமமமமம. மமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம. மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம. மமமமமம. மமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமமமம மமமமமமமம
மமமமமமம மமமமமம.
மமமமமமம மமமமமம. மமமமமமம மமமமமமம மமமமமம.

Pupil hardly achieves the curriculum target even with a lot of


4 BAHASA INGGERIS Pupil is on track to achieve the curriculum target. Pupil achieves expectations for the curriculum target. Pupil works towards exceeding expectations for the curriculum target. Pupil is on track to exceed expectations of the curriculum target.
support.

Kaanu momuhondom kawagu koilaan di norongou, nokito toi Kaanu mangarati' om momoguno koilaan di norongou, nokito Kaanu mongompuri om momoguno koilaan mantad nunu i norongou, nokito Kaanu momoguno koilaan di noompuri om natahang mantad nunu i
5 BAHASA Kaanu momuhondom om mangarati' koilaan di norongou, nokito toi ko' nabasa'. norongou, nokito toi ko' nabasa'.
KADAZANDUSUN ko' nabasa'. Koilaan di polombuson id ponuatan kosudong om olinuud. toi ko' nabasa'. toi ko' nabasa'. Koilaan di polombuson id ponuatan opinto, kirati', oulud, olinuud om
Koilaan di polombuson id ponuatan au' poingonop. Koilaan di polombuson id ponuatan kotunud om olinuud. Koilaan di polombuson id ponuatan kotunud, oulud om olinuud.
popokito woyo' pomusarahan di takawas.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan


Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berbahasa yang tinggi, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas dan
kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan
6 BAHASA MELAYU terhad dan memerlukan sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir
memerlukan banyak bimbingan, panduan dan latihan dalam bahasa. mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang kritis dan
kemahiran bahasa. asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa. kreatif, serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran
kemahiran bahasa. bahasa.

Mengetahui perkara asas berkaitan dengan nilai yang dipelajari. Memahami dan memberi maklum balas berkaitan dengan nilai yang dipelajari. Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari. Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan dengan nilai yang Menghayati dan melaksanakan nilai yang dipelajari dalam kehidupan harian.
7 PENDIDIKAN MORAL
dipelajari.

Murid berupaya:
Murid boleh:
1. Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik. Murid boleh: Murid berupaya: Murid berupaya: 1. Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian
1. Mengaplikasi pengetahuan asas matematik. 1. Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian. dengan menggunakan pelbagai strategi
2. Menggunakan kemahiran proses matematik untuk 1. Menerangkan pengetahuan asas matematik.
8 MATEMATIK mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan 2. Menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah penyelesaian masalah.
mengaplikasi pengetahuan asas matematik. rutin. 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah
bimbingan. matematik. 3. Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi 3. Murid dapat mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik rutin yang kompleks.
3. Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam 3. Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik.
Matematik dengan bimbingan. sesuatu situasi. dalam pelbagai situasi. 3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran kesenian dalam


9 PENDIDIKAN KESENIAN Mengetahui pengetahuan asas dan kemahiran asas seni. Memahami pengetahuan asas dan kemahiran asas seni. Menganalisis karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni. Menilai karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni.
aktivtiti penerokaan dan amali seni.

Murid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan nilai Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap
10 PENDIDIKAN ISLAM dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari secara bersungguh- tindakan yang dilakukan dalam kehidupan harian berdasarkan pengetahuan,
secara praktik dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.
masing-masing. mengikut keupayaan masing-masing dalam kehidupan harian. sungguh dan bertanggungjawab melaksanakannya dalam kehidupan harian. kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari.

Boleh melakukan kemahiran pergerakan dan menyatakan dengan ringkas atau Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep pergerakan, prinsip Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep pergerakan, prinsip
Boleh meniru kemahiran asas yang ditunjukkan atau melakukan menterjemahkan pengetahuan tentang kemahiran dalam bentuk penerangan atau
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep mekanik dan strategi semasa melakukan asas kemahiran lokomotor dan mekanik dan strategi semasa melakukan kemahiran pergerakan asas, asas
kemahiran yang asas atau tahu perkara asas tentang sesuatu pergerakan melibatkan asas dalam konsep pergerakan; asas pergerakan lokomotor dan pergerakan, prinsip mekanik dan strategi semasa melakukan bukan lokomotor, asas kemahiran manipulasi; asas pergerakan berirama; pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; asas kemahiran manipulasi;
kemahiran yang akan dilakukan melibatkan asas dalam konsep bukan lokomotor; asas kemahiran manipulasi; asas pergerakan berirama; gimnastik asas
pergerakan; asas pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; yang melibatkan pergerakan haiwan, asas imbangan dan putaran; dan keyakinan dalam air asas kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor, asas gimnastik asas yang melibatkan pergerakan haiwan, asas imbangan dan asas pergerakan berirama; gimnastik asas yang melibatkan pergerakan
kemahiran manipulasi; asas pergerakan berirama; gimnastik putaran; dan keyakinan dalam air melalui akuatik asas atau bermain haiwan, asas imbangan dan putaran; dan keyakinan dalam air melalui
asas kemahiran manipulasi; asas pergerakan berirama; melalui akuatik asas atau bermain permainan tradisional dan mereka cipta objek dalam asas yang melibatkan pergerakan haiwan, asas imbangan dan permainan tradisional dan mereka cipta objek dalam rekreasi dan akuatik asas atau bermain permainan tradisional dan mereka cipta objek
gimnastik asas yang melibatkan pergerakan haiwan, asas rekreasi dan kesenggangan.
putaran; dan keyakinan dalam air melalui akuatik asas atau kesenggangan dengan lakuan yang betul atau turutan yang betul atau dalam rekreasi dan kesenggangan dalam situasi baharu secara positif
PENDIDIKAN JASMANI imbangan dan putaran; dan keyakinan dalam air melalui akuatik Boleh melakukan aktiviti berlari yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot serta kadar bermain permainan tradisional dan mereka cipta objek dalam mengikut prosedur yang betul. dengan lakuan yang betul dan tekal atau mengikut prosedur yang sistematik
11 asas atau bermain permainan tradisional dan mereka cipta pernafasan dengan arahan guru.
DAN PENDIDIKAN objek dalam rekreasi dan kesenggangan. Boleh menyatakan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan. rekreasi dan kesenggangan. Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep kecergasan semasa serta mempamerkan amalan kesukanan.
KESIHATAN Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep melakukan aktiviti memanaskan badan, menyejukkan badan dan senaman Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep kecergasan semasa
Boleh melakukan aktiviti berjalan yang boleh meningkatkan Boleh melakukan kemahiran asas senaman meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan kecergasan semasa melakukan aktiviti memanaskan badan, meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan mengikut komponen melakukan aktiviti memanaskan badan, menyejukkan badan dan senaman
suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan kadar nadi dengan kesihatan mengikut komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan komposisi
menyejukkan badan dan senaman meningkatkan kecergasan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan komposisi badan dengan meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan mengikut komponen
arahan guru. badan. fizikal berdasarkan kesihatan mengikut komponen kapasiti lakuan yang betul atau turutan yang betul atau mengikut prosedur yang kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan komposisi badan dalam
Boleh meniru senaman regangan dinamik dan statik dengan Boleh menyatakan pengetahuan berkaitan kepentingan melakukan senaman-senaman
bimbingan guru. tersebut. aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan komposisi badan. betul. situasi baharu secara positif dengan lakuan yang betul dan tekal atau
Murid berupaya mengaplikasikan kemahiran kecekapan Murid berupaya menganalisis maklumat, produk dan perkhidmatan mengikut prosedur yang sistematik serta mempamerkan amalan kesukanan.
Murid mengetahui kepentingan literasi kesihatan dalam Boleh mengenali bentuk badan kurus, sederhana dan berlebihan berat badan.
mengurus kesihatan dan keselamatan diri. Murid memahami kepentingan literasi kesihatan dalam mengurus kesihatan dan psikososial dalam mengurus kesihatan dan keselamatan diri. kesihatan bagi meningkatkan pengurusan penjagaan diri, kesihatan dan Murid berupaya menilai kemahiran kecekapan psikososial yang bersesuaian
keselamatan diri. dalam mengurus kesihatan dan keselamatan diri.
keselamatan diri.

Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian
12 SAINS melaksanakan tugasan mudah dengan jujur serta merekod data masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan secara
serta menunjukkan minat. tersebut di samping menunjukkan sifat ingin tahu. masalah secara bersistematik serta berani mencuba.
dengan tepat. bekerjasama, rajin dan tabah.

Kep kipaham ayat-ayat ru neungkap de senalo bigunak de Kep kipaham makne utama de senalo kikenjip kateh kerenjak, sekulah, parik,
Buleh kigunak neungkap de senang prasa de had asas de bekanaet ru bidang relevan paleng de rek ( cuntoh maklumat
betenuju ha keperlu lilei. Mampu kipaham ru senang ma de kicerngai ru kibacak ru kicerita nej kigunak nekate lilei. peribadi ru peringak de had asas, belik-belah, geograpi ru kilek-kilek nej. Buleh kihadapi bebegei situasi de mungken kihol mase Kep kipaham idie-idie utame teks ku harim nar topik konkret ru abstrek,
kateh was ku belok bahase ajeh bigunak. temasok benincang teknikal kateh bidang ru kenukhos.Kep kiinteraksi ru
13 BAHASA SEMAI Kep kipekenal dirik lilei ru mai kilek ru buleh kitanyak ru kijawab Mampu kigunak maklumat ju belwal tu tenules.Mampu ki ekspres dirik ilei secare spuntan, tenempat ru kerenjak).
senual tentang maklumat peribadi kigunak ayat de senang. lancar ru tepat kigunak nekate lilei. Buleh kibengwal ru care de senang tentang perkare-perkare Kep kihasel teks besambong senang tentang topik-topik de na biase atao tahap nepaseh ru spuntan de kibeh interaksi de senalo ru penutor jati.
penenteng peribadi.
biase ru rutin.

14 BAHASA CINA 学生语文能力尚未达标,学习表现处于初学者的阶段。 学生语文能力有限,学习表现必须改进,才能达到学习标准的要求。 学生语文学习表现处在最基础的阶段。 学生的语文能力一般,学习表现尚令人满意。 学生的语文能力比一般为佳,学习表现良好。


15
16
6

Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti lati, sida ulih ngena


pengelandik befikir ti kreatif enggau kritis,nembiak ulih ngati kediri maya
belajar, ngembuan pengelandik bahasa ti lati serta konsisiten, efektif enggau
konfident, ngamalkan chara belajar kediri serta nyadi model teladan ke
nembiak bukai.

Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu


untuk mempraktikkannya secara konsisten, menepati situasi dan mithali
(menjadi contoh).

மமமமமமமமமம மமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமம


மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமம மமமமம,
மமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமம
மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமம. மமம
மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமம மமமமமமமமமம மமமமமமமம
மமமமமமம மமமமமமம மமமமமம.

Pupil exceeds expectations of the curriculum target.

Kaanu mongompuri, manahang om mongulud koilaan mantad nunu i


norongou, nokito toi ko' nabasa'.
Koilaan di polombuson id ponuatan opinto, kirati', oulud, olinuud, popokito
woyo' pomusarahan di takawas om momoguno idea sondii'.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan


berbahasa yang cemerlang dan konsisten, berupaya mengungkapkan idea
dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir yang
kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh
keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model
teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.

Menghayati dan mengamalkan nilai yang dipelajari secara tekal serta boleh
dicontohi.

Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin.
2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah
bukan rutin.
3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan
Matematik dalam kehidupan seharian serta
menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.

Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan seni yang inovatif.

Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan


kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk
perubahan tingkah laku serta mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai
seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang
lain.

Boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea kreatif


tersebut dalam kemahiran dan boleh menunjuk cara sesuatu kemahiran
secara tekal, mempamerkan amalan kesukanan dan boleh mempraktikkan
kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan
melibatkan konsep pergerakan; kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor;
kemahiran manipulasi; pergerakan berirama; gimnastik asas; dan akuatik
asas atau rekreasi dan kesenggangan.
Boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea kreatif
tersebut semasa melakukan aktiviti memanaskan badan, menyejukkan
badan dan senaman meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan
dan boleh menunjuk cara sesuatu aktiviti kecergasan atau senaman secara
tekal, mempamerkan amalan kesukanan dan boleh mempraktikkan
kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.
Murid berupaya menyampaikan maklumat berkaitan kesihatan dan
keselamatan diri kepada ahli keluarga, rakan sebaya dan masyarakat dalam
meningkatkan literasi kesihatan, kesejahteraan hidup serta jangka hayat
panjang dan berkualiti.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam


konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif
serta bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah
tinggi.

Mampu kipaham bebegei teks de lebeh cereg ru kikeal makne tesirat.


Mampu kiekspres dirik ilei secare spuntan.Mampu kigunak laras bahase de
bebegei ha tenuju susiel ru ekademik ru propesenel.
Buleh kijadik teladan ru cuntoh de bor nu kawat- kawat serte kitulug nai
petinkat nebuleh kateh belajar.
.

学生的语文能力优良,表现稳定,可以成为其他同学的学习对象。
PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Sekolah: SK PUTRAJAYA Guru Kelas:
Kelas: 1 BISTARI PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 1 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 1 0 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

BAHASA ARAB SAINS


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 1 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 1 0 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 1 0 BIL. MURID 0 0 0 1 0 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN KESENIAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 1 0 BIL. MURID 0 0 0 1 0 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID


PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Sekolah: SK PUTRAJAYA Guru Kelas:
Kelas: 1 BISTARI PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM
0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

Anda mungkin juga menyukai