Anda di halaman 1dari 3

ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa


Kelas : I ( Satu )
Hari / Tanggal :
Waktu :

Petunjuk umum :
1. Tulislah namamu di sudut kanan atas !
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama !
3. Kerjakan lebih dahulu soal yang kamu anggap lebih mudah !
4. Telitilah kembali jawabanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak / Ibu guru !

I. Wenahana tanda ping ( x ) aksara a,b utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener.

1. Saiki aku kelas ….


a. Siji
b. Loro
c. Telu

2. Aku mangkat sekolah ing wayah ….


a. Esuk
b. Awan
c. Sore

3. Meong – meong iku swara anak ….


a. Kucing
b. Pitik
c. Manuk

4. Swara manuk iku monine ….


a. Mbek – mbek
b. Cuit – cuit
c. Meong – meong

5. Dug dug dug iku swara ….


a. Gitar
b. Bedhug
c. Kendhang

6. Yen ndeleng iku nganggo ….


a. Kuping
b. Mata
c. Tangan
7. Boso jawane (Telinga)…
a. Mripat
b. Kuping
c. irung

8. saben dina jum’at kuku kudu di ….


a. Di sisir
b. Di karmas
c. Di potong

9. Yen sikatan nganggo ….


a. Sampo
b. Sabun
c. Odol

10. Topi dingo ana ing ….


a. Sirah
b. Tangan
c. sikil

11. sedulur sing lewih enom diarani ….


a. Kakang
b. Adhi
c. Mbekayu

12. Ani lagi ….


a. Nyiram
b. Ngepel
c. Nyapu

13. Yen lara ditambani pak ….


a. Dokter
b. Guru
c. Sopir

14. Yen lungguh ana ing ….


a. Mejo
b. Kursi
c. Jendelo

15. Wafi nyapu nganggo ….


a. Lap
b. Sulak
c. Sapu
II. Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang bener !

1. Petok – petok iku swara ….


2. Wek – wek – wek iki swara ….
3. Kembang iku ambune ….
4. Doni sregep sinau supaya ….
5. Aku mangkat sekolah bareng karo ….
6. Sing nyukupi kebutuhan keluarga iku ….
7. Punokawan iku cacahe ana ….
8. Kewan sing nduweni telali iku jenenge ….
9. Uyah iku rasane ….
10. Supaya ora kudanen nganggo ….

III. Wangsulan pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi bener !

1. Sebutna 3 wae kewan sing mangane suket !


a. ….
b. ….
c. ….
2. Sapa sing di arani wong tua iku !
a. ….
b. ….
c. ….
3. Apa sebabe yen lara watuk !
a. ….
b. ….
c. ….
4. Sebutna 3 buah sing rasane legi !
a. ….
b. ….
c. ….
5. Apa sing kudu di tindhakna dadi bocah sekolah !