Anda di halaman 1dari 3

Teks madihin 2017

Assalamualaikum, Salam ulun ucapakan


Waalaikum salam, ulun manjawabakan
Salam sejahtera untuk kita sekalian
terima kasih gasan tamu undangan
sudah datang di acara perpisahan
semoga acara kita diberkahi tuhan

tuhan…… a…. awan


nang kami hormati, itu tamu undangan
disini kami manampilakan hiburan
madihin ini adalah keseniankesenian dari Kalimantan selatan
warisan nenek moyang perlu dilestarikan
mudahan buhan pian tahibur barataan

barataan…… a…. awan


bapak ibu guru dan juga tamu undangan
juga kawan-kawan nang sangat ulun sayang
kami madihin masih pina susupanan
karena kami masih balalajaran
kalau ada tasalah jangan di tawaakan
tapi amun rami mari batapuk tangan

tapuk tangan….
bapak ibu guru yang sangat kami cintai
hari ini kami gambira hati
malihat undangan itu banyak sakali
ada parampuan ada jua laki-laki
ulun malihati itu nang laki-laki
urang nya ganteng kaya artis di TV
pamain anak jalanan nang bangaran mondi
damikian jua itu nang bini-bini
urang nya cantik-cantik sangat manarik hati
nang kaya artis india nang rancak ada di TV

ditivi…ii…
terima kasih kami ucapakan pula
kepada undangan dan juga kepala desa
bapak ibu guru dan kepala sekolah kita
para pegawai dan komite SDN Pasar senin dua
semoga dilancarkan itu acara kita

kita…a….a…
para pegawai dan bapak komite
bubuhan pian sangat kami hormati
banyak berjasa dengan sekolah kami
semoga buhan pian dapat razaki
dan juga dapat pahala dari ilahi

ilahiiii.iii..iii
sabalum madihin ini kami lanjutakan
kami handak sadikit bapasan
bila tatawa jangan banyanyaringan
kalu pina kaina gigi palsu kaina bapaculan

bapaculan….a….awan
jujur haja ulun mulai tadi gilitiran
malihat panuntun itu kababanyakan
hati rasa gugup rasa jua takutan
padahal subuh tadi ulun sudah makan
kepada panuntun tulung di do’a akan
mudahan ulun kada pingsan waktu masih di depan

di depan… a…awan
nyamannya panuntun itu pada tatawaan
karena tatawa itu dasar dianjurakan
tapi jangan sampai itu katarlaluan
kalu dikira urang gigilaan

gigilaan…a…awan
karena madihin akan kami lanjutakan
izin akan kami perkenalkan ngaran
ada riza dan hafid tukang catuk tarbang
nang muhanya itu sangatlah tampan
kalau yang itu rabiatul namanya
sangat manis dan juga cantik jelita
kalau yang itu nia helmina
sangat mirip wajahnya dengan reva
kalau yang terakhir ada melya Nabila dilihat-lihat nang kaya urang cina
liwar bungas jua sipit matanya

para penonton nang ada disini


kami samua sangat berbangga hati
bisa manuntut ilmu disakolah ini
itu semua berkat guru-guru kami
terima kasih kami ucapkan lagi
mudahan guru kami selalu diberkahi
dengan rizki berlimpah dan kesehatan diri

guru-guru kami sangat luar biasa


ada yang tua ada jua yang muda
yang pertama kepala sekolah kta
Bapak Basuni yang sangat berwibawa
berkat sidin bisa maju SD kita
terima kasih banyak dari kami samua

kalau yangkadua bapak supiani


bapak guru yang paling baik hati
kami cintai dan kami sayangi
di kelas dua sidin malajari
kada suah manyanyarik tarus basabar hati

kalau yang ketiga itu ibu agama


ibu Hj. Masrukiah yang panyabar urangyakada pernah sarik itu lawan siswa
sangat baik dalam mangajar agama
mambimbing kita untuk masuk surge

kalau yang keempat ibu kalas tiga


ibu Fauziah yang cantik luar biasa
orang nya baik rancak marawa
sangat darmawan dan kami cintai
mudahan sidin salalu bahagia

kalau yang kelima ini lain lagi


bapak guru yang sangat gagah sakali
ngaran sidin bapak hairin napari
kelas empat itu nang sidin lajari
urang nya jua bungas sangat baik hati

kalau selanjutnya itu ibu miliyani


ibu guru nang murah senyum dan juga baik hati
sangat mamikat itu bagi laki-laki
tarutama laki sidin sandiri

makasih banyak lagi-lagi itu guru kami


ada ibu ubay, ibu anggun, dan juga ibu rini
kami tidak dapat manyabutkan lagi
karena madihin akan kami akhiri

akhiri…..ii….
gasan panonton makasih kami ucapkan
terima kasih itu sudah manyaksiakan
mu nada tasalah tulung dimaafakan
madihin ini hanya bagagayaan

bagagayaan…….aa…..awan
gasan kaka kaka itu nang parpisahan
jangan kada ingat sakulah dilanjutakan
supaya cerah itu masa depan
dengan guru kita jangan dilupaakan
mudahan kina kawa pulang batamuan

batamuan….
sampai disini kami bamadihin
mudahan buhan pian pada tahiburan
salam kami tutup jua kami ucapakan
mari semua ayo bertepuk tangan.