Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

NAMA SEKOLAH :

KOD SEKOLAH :

1.
Nama Guru
2. SINERGI DALAM
Judul 3. Bidang : PENDIDIKAN
PENGURUSAN SEKOLAH
4.
Tarikh Pembentangan TIADA 5. Masa :
6.
Tempat Pembentangna TIADA
7. Sinopsis

Buku ini mengandungi panduan praktis dalam mewujudkan pasukan pengurus sekolah cemerlang.
Buku ini menceritakan peranan sekolahsebagai institusi social yang penting pada Negara. Ia
mneyediakan modal insan dari segi tenaga kerja berkemahiran, separa mahir dan staf biasa. Buku ini
juga menyentuh dengan lebih mendalam mengenai tajuk-tajuk utama seperti pengetua sebagai
peneraju kecemerlangan, guru mendukung kecemerlangan, pelajar sebagai penunjuk aras
kecemerlangan dan ibu bapa sebagai rakan kongsi.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Peranan seorang guru dalam mewujudkan sekolah yang cemerlang.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Dapat menambahkan pengetahuan sedia ada tentang skop peranan guru yang sangat penting dalam
organisasi sekolah.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,