Anda di halaman 1dari 9

PSVK3203 Perkembangan Kreativiti Kanak-Kanak

1. Teori Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak

Teori Humanis

Kategori keperluan manusia dalam Teori Humanistik Maslow. Keerluan:


1. Fisiologi - Keperluan asas yang perlu dipenuh oleh orang dewasa kepada kanak-kanak seperti makanan,
pakaian, tempat tinggal dan sebagainya supaya mereka berasa selesa untuk menghadapi pembelajaran dan
pembesaran.
2. Keselamatan - Kanak-kanak memerlukan jaminan keselamatan dan perlindungan. Pada tahap ini
kesejahteraan diri mereka seperti tempat belajar yang selesa, guru yang baik dan persekitaran yang tidak
membahayakan perlu diberi perhatian
3. Kasih sayang - Kanak-kanak perlu diterima oleh orang lain dan sentiasa perlu dihargai. Kanak-kanak yang
tidak mempunyai kasih sayang yang cukup terutamanya daripada keluarga akan mengalami tekanan dan
sukar untuk menerima pelajaran disebabkan oleh tekanan yang dihadapi
4. Penghargaan diri - Kanak-kanak memerlukan jaminan keselamatan dan perlindungan. Pada tahap ini
kesejahteraan diri mereka seperti tempat belajar yang selesa, guru yang baik dan persekitaran yang tidak
membahayakan perlu diberi perhatian.
5. Mengetahui dan memahami - Sekiranya keperluan-keperluan asas dipenuhi, kanak-kanak akan berasa lebih
bermotivasi untuk mengetahui alam sekeliling mereka.
6. Estetika - Kanak-kanak ingin menghayati dan menikmati keindahan alam hanya selepas keperluan lain
dalam hierarki itu dipenuhi.
7. Kesempurnaan diri - Kesempurnaan diri merupakan satu peringkat pencapaian tertinggi dalam hidup
seseorang. Namun begitu tidak semua kanak-kanak akan berjaya mencapai ke peringkat ini tanpa usaha
bersungguh-sungguh.

Teori Psiko-analitik

‒ Dikemukakan oleh Sigmund Freud.


‒ Pengasas dalam aliran psikologi atau psikologi dalaman (depth psychology)
‒ Diiktiraf sebagai kaedah merawat individu yang mengalami masalah tekanan emosi.
‒ Freud – manusia dilahirkan dengan naluri semulajadi (inborn drives).
‒ Berdasarkan pandangan ini maka lahirlah konsep antirasionalisme dalam segala gerak geri manusia
(tdk rasional, tidak sosial yang penuh dengan desakan yang blh merosakkan diri senidiri dan individu yang
lain).
‒ Desakan paling utama lebih menjurus untuk mendapatkan kepuasan nafsu sendiri.

Teori Gestalt
• Berasal dari perkataan German bermaksud organisasi atau konfogurasi. Dipelopori oleh tiga orang ahli
psikologi German iaitu:
• Max Wertheimer (1880-1943)
• Kurt Koffka (1886-1941)
• Wolfgang Kohler (1887-1967)
• Kajian tertumpu kepada domain kognitif yang mendedahkan bagaimana otak manusia bertindak pada
persepsi yang diterima daripada deria penglihatan.
• Cth: bagaimana otak mentafsir imej wajah seseorang yang dikenali dan pernah dilihat sebelum ini.

Hukum Pragnaz - prinsip-prinsip pengamatan


Empat prinsip pengamatan
a. Prinsip dekatan - Penanggapan seseorang cenderung mencorakkan ransangan dengan mengumpulkan
ransangan yang berhampiran dengan satu kumpulan.
b. Prinsip persamaan –Mudah difahami. Individu akan cenderung untuk mengklasifikasi ransangan yang
mempunyai persamaan dalam kump. yang sama.
c. Prinsip kesempurnaan – seseorang cenderung melengkapkan sesuatu yang tidak lengkap
d. suatu bentuk yang berterusan
Teori Perkembangan

• Perkembangan adalah perubahan dalam diri seseorang individu yang bersifat kualitatif.Satu proses yang
berterusan dari masa lahir hingga ke akhir hayat. Setiap bayi akan meniarap, merangkak, duduk, berjalan
dan berlari.
• Perubahan perkembangan blh dilihat dari segi kemahiran interaksi kanak-kanak.
• Perkembangan dipengaruhi oleh faktor dan persekitaran.
• Perkembangan merujuk kepada perubahan dalam pemikiran, rohani, moral dan social
• Terdapat proses perkembangan yang yang berbeza daripada aspek-aspek seperti mental, jasmani, emosi
dan sosial.
• Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu adalah genetik, persekitaran, perbezaan, fizikal,
mental dan emosi.
• Perkembangan merangkumi tiga aspek penting iaitu:
a. kognitif - intelek, pesepsi dan bahasa
b. afektif - emosi, sosial, estetika dan kreatif
c. psikomotor - perkembangan dan kemahiran.

Teori Kognitif

Teori Perkembangan Kognitif Oleh Jean Piaget


• Piaget – terkenal dengan sumbangannya pada stuktur dan operasi tingkah laku cerdas dan teori
perkembangan berurutan.
• Jalan kajian tentang bagaimana individu memperoses maklumat dan mengemukakan pendapat tentang
perkembangan kognitir manusia dalam bentuk tahap demi tahap
• Terdapat empat peringkat perkembangan kognitif yang dikenalpasti:
I. peringkat deria motor - pergerakan (0-2 thn)
II. peringkat praoperasi - praperlaksanaan (2-7 thn)
III. peringkat operasi konkrit - nyata (7-11 thn)
IV. peringkat operasi formal (12 tahun ke atas)

Teori kecerdasan pelbagai - Kreativiti kanak-kanak dapat ditingkatkan melalui:


- Pendedahan awal kanak-kanak untuk mengambil risiko dan tidak mudah mengalah
- memberi peluang untuk cemerlang dalam aktiviti yang diceburi. Sekurang-kurangnya satu.
- menyediakan persekitaran yang sentiasa mencabar.
- membentuk hubungan dengan rakan sebaya yang rela diuji dan tidak gagal.
- Menyediakan persekitaran yang sentiasa mencabar
- mewujudkan persekitaran keluarga yang menggalakkan. Mewujudkan hubungan tolenrasi terhadap sifat
kanak-kanak.
- memberi ruang dan peluang kanak-kanak menonjolkan kecerdasan.
- peluang dan layanan yang sama rata.
- Mengatasi masalah bosan dalam sistem pembelajaran sekolah.

2. Tokoh-tokoh Pendidik dan Pengkaji Lukisan Kanak-kanak

Viktor Lowenfeld
Komponen Kreativiti oleh Lowenfeld- Kelancaran , Fleksibel ,Keaslian ,Kepekaan
Kelancaran (Fluency)
o Idea spontanserta pantas
o Berjaya mengatkan beberapa perkara, memikirkan kemungkinan terhadap idea tersebut.
o Berupaya mengintergrasikan kemungkinan dan alternatif kepada permasalahan.
Fleksibel
o Semangat toleransi yanin dan bertolak ansur.
o Berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.
o Sanggup menerima cabaran dengan terbuka dan positif.
Keaslian
o Sentiasa mencari idea baru dan asli.
o Mempunyai idea luar biasa
o Sering mempunyai kebolehan dan kelaziman yang berlainan.
Kepekaan
o Peka terhadap nilai estetik,proses artistik.
o Pancarindera yang amat peka sebagai proses pengamatan dan merekod.
o Mempunyai daya kepekaan yang tinggi terhadap alam persekitarannya.
Howard Gardner

Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) - diasaskan oleh Howard Gardner (1983)
• Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner telah menyokong seni diberi peranan yang lebih penting
dalam kurikulum; ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai.
• Menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences):
merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.
• 8 Kecerdasan Pelbagai :
• Kecerdasan Verbal Linguistik
• Kecerdasan Logik Matematik
• Kecerdasan Visual Ruang
• Kecerdasan Kinestetik
• Kecerdasan Muzik
• Kecerdasan Interpersonal
• Kecedasan Intrapersonal
• Kecerdasan Naturalis

Franz Cizek

Kanak-kanak mempunyai kreativiti tersendiri dan patut diberi peluang meluahkan pengutaraan tampak atau ekspresi
diri melalui penghasilan karya. Lukisan yang dihasilkan kanak-kanak berkait rapat dengan proses perkembangan
tumbesaran mereka. ciri-ciri karya kanak-kanak adalah unik dan berbeza mengikut perkembangan.

Laura H. Chapman

Laura H. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses
kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun
dikenali sebagai artistik. Menurut beliau, proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan
karya. Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman tidak bersifat statik, bersifat boleh ubah dan berulang-
ulang. Menurut Chapman lagi, 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni
tercapai.

3. Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak

Herbert Read
• Minat Read terhadap seni kanak-kanak merupakan tugasan beriringan pertamanya semasa membuat penafsiran
mengenai kepentingan avant-garde.
• Subjek seni kanak-kanak pada asalnya merupakan perkara yang kurang penting; hujah mengenai intisari ‘pra-
logikal’ dalam kreativiti avant-garde boleh disokong dengan rujukan kepada keadaan yang nyata dalam seni purba
dan lukisan kanak-kanak.
• Mengikut Read, kreativiti individu kanak-kanak boleh dilanjutkan ke peringkat selepas 10 tahun sehingga ke
dewasa. Mengabungkan falsafah ahli Psyikologi Freud dan Carl Jung, Read telah menulis tentang kepentingan
meluahkan imej yang tersirat dalam minda individu. Maka Read membantahkan sistem pendidikan seni yang
merupakan replikasi kepada reality. Pada Read yang lebih penting juga adalah untuk mengeluarkan saranan baru
dan bukan mengulangi atau meniru apa yang sedia ada.
• Pengalaman sedia ada memberi perhatian istimewa yang tepat pada masanya kepada nilai kebudayaan, dan
lebih serius dalam menguruskan teori kreativiti kanak-kanak sangat berpadanan dengan semangat perjuangannya
terhadap avant-garde.

Viktor Lowenfeld

Peringkat-peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak oleh Viktor Lowenfeld

i. Peringkat Contengan (2 – 4 tahun)


- Kanak-kanak menghasilkan cotengan secara rawak tidak terkawal
- Contengan terkawal mula apabila kesan seperti garisan menegak,melintang dan
dapat melukis bulatan

ii. Peringkat praskematik (4 – 7 tahun)


- Peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan objek disekeliling seperti ibu
bapa, rumah dan pokok
- Karekter tangan dan kaki dilukis seolah-olah terapung dengan saiz imej yang berbeza-beza
iii, Peringkat Skematik (7 – 9 tahun)
- Lukisan mula mengikut skema atau konsep tertentu
- Menunjukkan sikapnya dalam menghasilkan pengetahuan pada objek
- Penekanan lebih diberikan kepada penyusunan objek dalam imej
- Lukisan dihasilkan secara spontan, bebas dan berskala besar
iv Peringkat Awal Realisme (9 – 12 tahun)
- Perubahan terhadap imej yang dilukis secara realistik dan teliti.
- Membandingkan karya mereka dengan rakan
- Warna-warna kaku sering digunakan; warna merah pada buah rambutan
v Peringkat Penaakulan (12 – 14 tahun )
- Mula peka pada kosep realistik di dalam menghasilkan lukisan
- Menitik beratkan kosep kedudukan dan saiz rasional imej dan konsep peniruan.
- Melukis dengan kesedaran bersandarkan apa yang mereka nampak dan mementingkan mutu
- Ciri-ciri jantina dalam karya dipentingkan
- Memahami konsep ruang tiga dimensi
vi Peringkat Period if Decision / Adolescent Art in High School (14 -17)
- Penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek.
- Menunjukkan kematangan dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk
menghasilkan karya.

Laura H.Chapman

i. Kaedah Penjanaan Idea - Menetap objektif dan halatuju penghasilan karya.


ii. Pengolahan dan Pemurnian - Proses pengolahan mendapatkan kajian visual peringkat kanak-
kanak bagi menghasilkan karya terbaik.
iii. Kemahiran menggunakan bahan - Penghasilan karya bergantung kepada kualiti bahan yang
dipilih. Buat penerokaan bagi melihat kesan tertentu.

4. Imaginasi dan Kreativiti Kanak-kanak

Sifat dan ciri Kanak-kanak

Lima aspek yang dapat diperkembangkan dalam diri kanak-kanak


i. Fizikal
ii. Kognitif (mental)
iii. Emosi
iv. Sosial
v. Estetika
vi. Persepsi / pengamatan

Dunia Kanak-kanak
Bahasa Kanak-kanak
Analisis Lukisan Kanak-kanak

5. Kreativiti, Estetika dan Ekspresi Visual

Konsep Kreativiti

Ciri-ciri individu kreatif:


- Bersifat fleksibel – berupaya menyesuaikan diri dalam apa-apa keadaan.
- Sensitif dan peka – menggunakan deria dan peka pada alam sekeliling.
- Idea asli / tulin – sumber idea yang asli. Membuat kerja mengikut cetusan idea.
- Bersifat terbuka – mengambil perhatian, membuat pertimbangan.
- Menganalisis- menerima pandangan orang lain dan menganalisis.
- Logik- berfikir secara logik dan rasional.
- Berfikiran bebas – mempunyai daya fikiran yang tidak terkonkong.

Konsep Estetika
Nilai-nilai dalam karya.
Konsep Ekspresi Visual
Ekspresi visual kanak-kanak terhadap hal benda / objek yang dilukis merupakan pernyataan / luahan perasaan.
Kanak-kanak membuat contengan bagi tujuan pernyataan dan komunikasi berdasarkan gaya dan kreativiti mereka
sendiri.

Ciri-Ciri Kreativiti, Estetika dan Ekpresi Visual


Ekspresi visual kanak-kanak berdasarkan imaginasi serta daya kreativiti mereka. Hasil lukisan kanak-kanak
mempunyai nilai estetik tersendiri. Kanak-kanak yang berfikiran kreatif dapat melepasi imaginasi untuk
menghasilkan idea-idea baharu dalam ekspresi visual mereka.

Proses Kreativiti dan Artistik

Lima proses kreativiti

- Pengumpulan maklumat -Mengumpul dan memproses maklumat tentang karya kreatif dan fauna daripada
pelbagai sumber seperti bahan cetak, gambar foto dan lain-lain bentuk kefahaman.
- Lukisan kajian -Kajian dan lakaran visual tentang sumber idea karya kreatif dan tema fauna.
- Olahan dan perkembangan idea- Mengkaji tema, mewujud dan mengolah perkembangan idea.
- Percubaan/eksperimentasi - Mendokumentasikan hasil dapatan percubaan ke atas alat, bahan dan teknik.
- Cadangan karya akhir - Menunjukkan proses dalam pemilihan dan penghalusan idea dan visual untuk
merealisasikan idea.
Lima proses artistik

- Transformasi idea - proses mengalihkan idea pilihan pada penghasilan karya yang sebenar. mengubah
darpada sifat asal kepada imej-imej/ bentuk-bentuk baru.
- Mengaplikasi asas senireka - aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan.
- Memasukkan unsur fungsi dan makna - membuat interpretasi dan penyiasatan yang mendalam untuk
mendapatkan makna
- Kemasan / bingkai – menyediakan atau menghias karya akhir supaya kemas dan menarik untuk pameran
dan persembahan.
- Persembahan dan penilaian - satu persembahan karya yang secara langsung melibatkan pengetahuan
bahasa visual dilakukan.

Tokoh -Tokoh seperti

- Paul Torrence

Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang terkenal
dalam bidang kreativiti. Kerja-kerja penyelidikannya di dalam mendalami bidang ini telah berjaya mengembangkan
bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. Kemuncak kerjayanya ialah apabila beliau
berjaya mencipta kaedah penanda aras dalam mengukur tahap kreativiti seseorang individu, dan beliau
mengusulkan bahawa ujian IQ (intelligent quotion) bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur daya intelektuali
seseorang melalui instrumen ciptaannya ‘ Torrence Test of Creative Thinking’.

7 perkara mengcungkil kreativiti –


1 Penyoalan
2 Penemuan
3 Pemerhatian
4 Percubaan
5 Penerokaan
6 Memanipulasi 7 Aktiviti / Bermain

- Victor Lowenfeld

Beliau merupakan tokoh yang bertanggungjawab membangunkan teori Lowenfeld ‘Stages of Artistic
Development’ yang banyak digunakan oleh warga pendidik khususnya di dalam bidang pendidikan seni visual sebagai
rujukan dan penerangan untuk menerangkan peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut perspektif
lukisan. Lowenfeld menjelaskan bahawa kita sering kali terkeliru di antara daya inteletualiti dan kreativiti. Menurutnya
lagi, galakan mengembangkan pemikiran kreatif di kalangan kanak-kanak perlu dilakukan secara berterusan.
- J.P.Guilford
Pengatur kepada Teori Struktur Intelek (SI) terdiri daripada 180 kebolehan (termasuk kreativiti) dalam dimensi
operasi, kandungan dan hasilan.

- Alexander Osborne
Pengasas kepada Creative Problem Solving (CPS). Banyak mengutarakan model-model pemikiran produktif.
Menganjurkan sesuatu masalah boleh diselesaikan secara kreatif melalui model CPS. Perluasan Kaedah kreatif:
Membesarkan, mengecilkan, membanyakkan, mengurangkan,mengubahsuaikan menukar kedudukan.

6.Faktor-faktor yang merangsang dan mempengaruhi kanak-kanak semasa menghasilkan lukisan

Mengaktifkan pengetahuan pasif

- Peranan perbuatan, pergerakan aksi dan penggunaan kata kerja

Di dalam aktiviti pendidikan seni visual, penghasilan karya oleh kanak-kanak perlu mendapat kredit yang sewajarnya
daripada guru. Lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak hendaklah dipamerkan pada papan kenyataan murid di
sekolah sebagai sebahagian daripada usaha meningkatkan keyakinan diri murid selain sebagai satu bentuk
penghargaan kepada mereka di atas usaha menghasilkan karya. (b) Untuk Bersaing, Ketangkasan Fizikal dan
Memahami.
Aktiviti melukis dijadikan sebagai landasan bagi membina persaingan yang sihat di kalangan kanak-kanak.
Pertandingan seperti pertandingan melukis dan mewarna sering diadakan bertujuan untuk mewujudkan persaingan
positif di kalangan kanak-kanak di samping memberikan peluang kepada mereka untuk berinteraksi denganrakan
sebaya. Penganjuran aktiviti sebegini memberikan peluang kepada mereka untuk mempelajari kaedah dan perkara
baru sesama mereka. (c) Untuk Meneroka, Pencapaian Kreatif dan Meluahkan Perasaan

- Objek yang konkrit dan sensitiviti deria

Perasaan ingin tahu mempunyai tarikan yang kuat untuk menggalakkan kanak-kanakmempelajari sesuatu. Seni
memberi ruang kepada mereka untuk menjalinkan hubungan intim dengan dunia di sekeliling mereka. Untuk
memahami persekitaran, kanak-kanak perlu lebih peka dan ini memerlukan mereka membuka dan menajamkan setiap
deria yang dimiliki – deria rasa, bau, dengar, lihat dan sentuh. Umum mengetahui bahawa setiap insan normal
mempunyai lima deria iaitu deria rasa, deria bau, deria dengar, deria lihat dan deria sentuh. Kelima-lima deria ini
memainkan peranan yang amat penting di dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan sangat-sangat diperlukan untuk
proses pembelajaran.

Penghasilan karya melalui rangsangan deria, persekitaran dan pengalaman.


- Menunjukkan lakaran/ contengan yang teratur dan terkawal. Melahirkan keberanian kesan daripada kesan
daripada persekitaran walau pun kawalan psikomotor di tahap rendah.
- Unsur realisme (bukan gambar) memberi pengalaman pada objek tertentu. Kanak-kanak sedar kurang
mampu melukis dengan baik objek persekitaran mereka.
- Perkembangan lukisan kanak-kanak berdasarkan tafsiran subjektif. Melibatkan hubungan imaginasi dan
dunia luar dalam persekitaran mereka.

Rangsangan mengikut;

- Tajuk, tema, hal benda, kandungan


Setiap kanak-kanak mempunyai keinginan. Sebagai guru,memahami keinginan mereka memberi ruang kepada
mereka mempelajari berkenaan tajuk, hal benda dan kandungan dalam karya yang dihasilkan.. Apabila tiba pada
peringkat umur tertentu, kanak-kanak akan lebih cenderung untuk melukis berdasarkan hal benda yang mereka lihat
daripada menggunakan imaginasi sendiri.

- Alat dan bahan

Ekspresi seni memerlukan medium. Seperti mana pelukis memerlukan kanvas, berus dan warna; kanak-kanak juga
perlu dibekalkan dengan alatan yang bersesuaian untuk dapat merangsang daya imaginasi mereka. Harga bukanlah
menjadi isu kerana kreativiti dapat dihasilkan dengan memanipulasikan objek alam. Perkara paling mudah ialah
dengan menyediakan krayon dan kertas dan kanak-kanak diberi kebebasan untuk berkomunikasi dengan kreativiti
sendiri.
Aktiviti melukis meningkatkan dan membuka ruang ke arah pembinaan daya kreativiti kanak-kanak. Selain itu, melalui
aktiviti melukis kanak-kanak diberikan peluang untuk meneroka dan bereksperimentasi dengan bahan-bahan lukisan
seperti pensil, pen, pensil warna, dan sebagainya. Kanak-kanak sememangnya sukauntuk mencuba. Perasaan ingin
mencuba ini merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran bagi kanak-kanak.

Bahan bantu belajar 3 dimensi dapat meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti kanak-kanak -
- Berimaginasi dalam mencipta atau menghasilkan benda baharu- melatih berfikir dan membuat analisis.
- Berupaya menyelesaikan masalah yang timbul - melatih berfikir dan membuat analisis.
- merangsang tindak balas lebih pantas - membuat pemerhatian yang aktif. Interaksi kritis dan kreatif.
- Mempunyai matlamat dan hala tuju – matlamat untuk menjadi terbaik. Menyatakan objektif sebelum
berkarya.

- Kaedah dan teknik penghasilan

Strategi meransang dan mengembangkan kreativiti kanak-kanak. Aspek keperibadian, aktiviti latihan, dan projek seni
bersifat terbuka berdasarka kaedah:

- Sumbangsaran – menggalak pemikiran kreatif


- Penyoalan – menggalakkan daya berfikir
- Penemuan - penemuan terbaru
- Pemerhatian – menggunakan pelbagai deria
- Percubaan – penerokaan / eksperimentasi bagi mendapakan hasil yang dikehendaki.
- Penerokaan – eksplorasi untuk memanipulasi alat dan bahan.
- Memanipulasi – bertindak menggunakan bahan sedia ada.
- Aktiviti / bermain – penuh keseronokan dan cabaran.
- Pameran – motivasi berkesan mendorong kanak-kanak berkarya.

Perkembangan fizikal, emosi, rohani, sosial, mental, estetik

- Perkembangan tampak mengikut perkembangan fizikal,emosi, rohani, mental, estetik


- Perkembangan tampak untuk perkembangan yang seimbang dan menyeluruh

i. Fizikal
Penggunaan alat dan bahan pembelajaran seni memberi latihan kepada otot tangan

ii. Kognitif (mental)


Aktiviti seni yang berterusan melahirkan kanak-kanak yang berkeupayaan menyelesaikan
masalah

iii Emosi
Pada peringkat ini kanak-kanak inginkan kegembiraan dan bebas menyatakan perasaan
semasa berkarya

iv Sosial
Memberi peluang kanak-kanak berinteraksi dan bekerjasama dalam
aktiviti kumpulan yang dibentuk

v Estetika
Menghargai budaya sendiri serta melatih menilai keindahan semulajadi ciptaan Tuhan

vi Persepsi / Pengamatan
Mempertingkatkan penggunaan pancaindera dan deria dengan membuat penelitian atau
merakamkan objek di sekeliling semasa berkarya

7.Apresiasi Hasil Seni 2 Dimensi Kanak-kanak

Apresiasi bermaksud ‘menghargai’ dan pemahaman mengenai konsep appresiasi seni adalah melalui pencarian dan
penyaluran maklumat yang terdapat pada karya seperti maklumat mengenai artis atau pengkarya, maklumat mengenai
bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya, gaya dan aliran seni karya serta aspek sejarah karya tersebut.
Bentuk & Makna

Makna intrinsik / kandungan / ikonografi - Objek figura berpakaian putih dengan tangannya yang terbuka lebar
membawa kesan seolah-olah yang ditembak itu seorang syuhada yang dengan ikhlas menyerlahkan dirinya.

- Kesan olahan alat dan bahan

Penggunaan alat dan bahan dan kesan olahan terhadap hasil karya. Olahan berdasarkan kesesuaian merujuk kepada
aspek unsur seni dan prinsip rekaan.

- Isi kandungan adalah berdasarkan :


1. Hal benda primary / semulajadi - Figura manusia

2. Hal benda secondary / konvensional - Hal kemanusiaan tentang pembunuhan, kezaliman, kesengsaraan,
kemelaratan

- Kreativiti

Definisi kreativiti:
- Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang membawa maksud “membuat”.
- perkataan Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’.
- Kamus Dewan, (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipa daya
kreatif, kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan
mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.
- Kreativiti melibatkan daya berfikir, dan kemahiran berfikir. Justeru, kreativiti sebenarnya boleh dibentuk
dan dilatih. Ramai pengkaji mengklasifikasikan kemahiran befikir secara kreatif sebagai kemahiran
menggunakan otak kanan.

Tay Hooi Keat


Fishermen Village Oil 1956

Karya ini dihasilkan oleh Tay Hooi Keat pada 1956. Karya ini bertajuk Fisherman Village Oil, dengan
menggunakan media cat minyak. Tema dalam karya ini menunjukkan suasana nelayan-nelayan dikampung yang
berusaha mencari rezeki. Dalam karya tersebut dapat dilihat bahawa pelukis telah mengaplikasikan gaya post-
impresionisme. Gaya pada karya tersebut dapat dilihat pada cara gubahan gaya yang kelihatan seolah-olah telah
dibingkaikan oleh darat. Gaya catan menunjukkan penggunaan warna biru sangat sinonim dengan kehidupan
penangkap ikan dan menimbulkan keindahan apabila memandang.

Unsur seni dalam karya ini ialah unsur jalinan ,ruang dan warna. Dari segi warna, karya ini menggunakan warna
harmoni sebagai penarik, penggunaan warna harmoni sangat sinonim dengan karya-karya yang berlatarkan laut dan
sungai. Unsur ruang pula ialah ruang dalam digunakan iaitu daripada warna yang cerah seterusnya beransur gelap.
Jalinan tampak dalam karya ini juga menunjukkan kesan yang mendalam kepada penonton. Hal benda yang menjadi
subjek utama adalah sampan yang dihasilkan dengan warna garang,

8. Apresiasi Hasil Seni 3 Dimensi Kanak-kanak

Bentuk & Makna

- Kesan olahan alat dan bahan

- Isi kandungan

- Kreativiti
Matlamat Utama Apresiasi Seni
1. Bertujuan untuk membina keyakinan seseorang untuk berbincang dan menghurai serta membuat diskriminasi
terhadap karya seni.
2. Tujuan apresiasi seni adalah untuk memahami karya melalui apa yang dilihat secara langsung.
3. Bertujuan untuk membina tatabahasa visual dan meningkatkan daya estetik seseorang.

- Arca awam – Tugu Negara


- Bertemakan semangat patriotisme.
- Dihasilkan dengan teliti. Berjaya menimbulkan struktur pada wajah dan figura. Menggunakan unsur
seni seperti garisan dan jalinan.
- Menunjukkan garisan-garisan pada sudut arca yang memperlihatkan penegasan yang jelas. Bahagian
tengah arca menggunakan unsur rupa dan bentuk yang diolah.
- Kreativiti dan kemahiran digabungkan dengan teknik penghasilan yang baik. Kemasan yang teliti dan
menarik.

Proses Apresiasi Seni


Feldman (1967) dan smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti apresiasi seni berasaskan kepada proses persepsi
dan intelektual melalui empat tahap:
a) Menggambarkan (Deskripsi)
Mengamati hasil seni dan menggambarkab sifat-sifat tampak seperti warna, garisan, bentuk, rupa, jalinan dan
elemen-elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur.
b) Menganalisa
i. Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsure-unsur seni, prinsip dan stuktur
ii. Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana
iii. Menghauraikan stail sesuatu karya
Tafsiran (Interpretasi)
i. Mencari makna-makna yang tedapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek, symbol, unsur-unsur seni,
prinsip, strktur, corak dan bahan ii. Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) an analogi-analogi (persamaan)
untuk menjelaskan makna tersebut.
d)Penilaian
i. Membuat penilaian berdasarkan kepada criteria yang bersesuaian seperti keaslian, gubahan, teknik dan
fungsi
ii. Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya dari segi individu, social, keaagamaan dan
kepercayaan, sejarah serta keseniaannya.

Proses membuat apresiasi hasil seni 2 dan 3 dimensi adalah menghuraikan tentang :
1. Bentuk dan makna
2. Kesan olahan alat dan bahan
3. Isi kandungan
4. Tema dan mesej
5. kreativiti

Anda mungkin juga menyukai