Anda di halaman 1dari 7

JADWAL PELAJARAN DAN PEMBAGIAN KELAS MA

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJA

KELAS PU
TINGKAT 1 TINGKAT 2
NO HARI MATA PELAJARAN
RUANG SMA 1 RUANG SMA 2

Syifa'ul Jinan Tuhfatul Athfal


1 SABTU TAJWID

Aqidatul Awam Khoridatul Bahiyah


2 MINGGU TAUHID
UST. ALI BISRI M UST. HABIBALLOH
3 SENIN AMTSILATI
RUANG BELAJAR MENYESUAIKAN JILID
4 SELASA AMTSILATI MASING-MASING
5 RABU AMTSILATI/AKHLAQ/IMLA'
6 KAMIS KEGIATAN MINGGUAN KEGIATAN S
MABADI FIQH 1-2 Mabadi Fiqh 3-4
JUM'AT FIQH
7 UST. HUDA

KELAS PU
TINGKAT 1 TINGKAT 2
NO HARI MATA PELAJARAN

RUANG MA 1 RUANG MA 2

1 SABTU FIQH K. SYAIFULLOH UST. HAMDAN


2 MINGGU TAJWID
3 SENIN AMTSILATI
RUANG BELAJAR MENYESUAIKAN JILID
4 SELASA AMTSILATI MASING-MASING
5 RABU AMTSILATI/AKHLAQ/IMLA'
6 KAMIS KEGIATAN MINGGUAN KEGIATAN S
7 JUM'AT TAUHID UST. ALI BISRI M UST. ALI MUSTOFA
GIAN KELAS MADRASAH DINIYYAH AL-FADL
L TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KELAS PUTRA - RUANG - USTADZ/ZH


TINGKAT 3 RUANG AMTSILATI

JILID 1 JILID 2 JILID 3 JILID 4


RUANG SMA 3
R. SMA 1 R. SMA 2 Aula Putra
Hidayatul Mustafid

UST. KHOIRUMAN UST. ABD. MAJID K. SIROTJUL MUNIR


UST. KHOIRUMAN UST. ABD. MAJID K. SIROTJUL MUNIR
UST. KHOIRUMAN UST. ABD. MAJID K. SIROTJUL MUNIR
KEGIATAN SANTRI DI ASRAMA MASING-MASING
SULAM TAUFIQ
K. SYAIFULLOH

KELAS PUTRI - RUANG - USTADZ/ZH


RUANG AMTSILATI
JILID 1 JILID 2 JILID 3
R. MA 1 R. MA 2 R. MA 3

USTH. M. HANIAH UST. LUKMAN H UST. IRFAN E


USTH. M. HANIAH UST. LUKMAN H UST. IRFAN E
USTH. M. HANIAH UST. LUKMAN H UST. IRFAN E
KEGIATAN SANTRI DI ASRAMA MASING-MASING

Tegaldlimo, 30 Juli 2016


Kepala MADIN AL-FADL

LUKMAN HAKIM
JILID 5

K. SIROTJUL MUNIR
K. SIROTJUL MUNIR
K. SIROTJUL MUNIR
XI IPS XI IPS
NO NAMA KODE PELAJARAN X1 X 2 XI IPA 1 2
1 Takiyudin Nazah, SE D Pkn - - 2 2 2
2 Drs. S u j i y o A PKn 2 2 - - -
3 Catur Herantoko, S.Sos B1 Sosiologi 2 2 - 4 4
B2 Bimbingan Konseling 1 1 1 1 1
4 Abd. Rahman C1 Sejarah 2 2 2 3 3
5 Saiful Hadi , S.Pd I F1 Geograf 2 2 - 4 4
6 Imam Saf'i,S.Pd E PAI 2 2 2 2 2
7 Nashihatul Ummah, S.Pd G Bahasa Inggris - - 4 4 4
8 Lukman Hakim, S.Kom H1 TIK 2 2 2 2 2
H2 Aswaja 2 2 2 2 2
9 Titin Suwartini,S.Pd I Bahasa Indonesia - - 4 4 4
10 Hanif Setiawan J Pend. Jasmani 2 2 2 2 2
11 Ika Fitri Handayani,S.Pd K1 Bahasa Inggris 4 4 - - -
K2 Bhs. Indonesia 4 4 - - -
K3 Aswaja - - - - -
12 Dra. Umi Kulsum L1 Biologi 2 2 4 -
L2 Kimia 2 2 - - -
L3 Seni Budaya - - 2 2 2
13 Lailin Nafah,SE M1 Ekonomi/Akuntansi 2 2 - 4 4
M2 Mulok Pembukuan - - - - -
M3 Seni Budaya 2 2 - - -
14 Sutarminingsih, S.Pd N1 Matematika - - 5 4 4
N2 Kimia - - 4 - -
15 Siskawati, S.Pd O1 Matematika 4 4 - - -
O2 Fisika 3 3 4 - -
O3 Seni Budaya - - - - -
16 Joko Irawan,S.Pd P Bhs. Jepang 2 2 2 2 2
42 42 40 40 40
XII XII
JUMLAH JAM KET.
IPA IPS
- - 6 6 Kepala Sekolah
2 2 8 8
- 4 16
23 Wali Kelas XI IPS 1
1 1 7
2 3 17 17
- 4 16 16
2 2 14 14
4 4 20 20 Wali Kelas XI IPS 2
2 2 14
24 Wali Kelas X1
- - 10
4 4 20 20 Wali Kelas XI IPA
2 2 14 14 Waka SarPras
- - 8
Wali Kelas X2
- - 8 20
2 2 4
4 - 12
- - 4 22 Waka Humas
- - 6
- 4 16 Bendara Sekolah/Wali
2 2 4 24 kelas XII IPS
4
5 4 22
30 Wali Kelas XII IPA
4 - 8
- - 8
Waka Kurikulum
4 - 14 26
2 2 4
- - 10 10
42 42 288 288
Tegaldlimo, 7 Januari 2013
Kepala Sekolah

TAKIYUDIN NAZAH, SE
JADWAL PELAJARAN SMA FAVORIT NU TEGA
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 20

SENIN SELASA
NO JAM XI IPS XI IPS XII XII XI IPS XI IPS
X1 X2 XI IPA X1 X2 XI IPA
1 2 IPA IPS 1 2
1 07.00 - 07.45 UPACARA O1 K2 I H1 C
2 07.45 - 08.30 K1 O2 D C J L1 M1 O1 K2 I H1 C
3 08.30 - 09.15 K1 O2 P G J L1 M1 H1 B1 A C G
4 09.15 - 10.00 M1 D P G C I H1 H1 B1 A C G
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.15 - 11.00 M1 K1 C P G I H1 K2 O1 N2 B1 M1
6 11.00 - 11.45 O2 K1 C P G D I K2 O1 N2 B1 M1
7 11.45 - 12.30 O2 M1 L1 H2 P A I M3 H1 G A B1
8 12.30 - 13.15 D M1 L1 H2 P A C M3 H1 G A B1

KAMIS JUM'AT
NO JAM XI IPS XI IPS XII XII XI IPS XI IPS
X1 X2 XI IPA X1 X2 XI IPA
1 2 IPA IPS 1 2

1 07.00 - 07.45 H2 E J N1 I O2 F L2 K1 H1 E I
2 07.45 - 08.30 H2 E J N1 I O2 F L2 K1 H1 E I
3 08.30 - 09.15 A H2 O2 J N1 G B1 O2 L2 H2 I D
4 09.15 - 10.00 A H2 O2 J N1 G B1 ISTIRAHAT
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT K1 L2 G I E
5 10.15 - 11.00 L1 A E F B1 K3 N1 K1 O2 G D E
6 11.00 - 11.45 L1 A E F B1 K3 N1
7 11.45 - 12.30 E L1 N1 G F I K3
8 12.30 - 13.15 E L1 N1 G F I K3

CATATAN :
* KHUSUS HARI JUM'AT WAKTU 1 JAM PELAJARAN = 40 MENIT
* KHUSUS BULAN RAMADHAN 1 JAM PELAJARAN = 25 MENIT
RIT NU TEGALDLIMO
LAJARAN 2012/2013

ASA RABU
XII XII XI IPS XI IPS XII XII
X1 X2 XI IPA
IPA IPS 1 2 IPA IPS
J M1 J M3 O2 I N1 G F
J M1 J M3 O2 I N1 G F
O2 J C J L1 N1 A O3 G
O2 J C J L1 N1 A O3 G
AHAT ISTIRAHAT
C I F C N2 B1 M1 L1 O3
C I F C N2 B1 M1 L1 O3
N1 C B1 F I M1 H1 N2 A
N1 C B1 F I M1 H1 N2 A

M'AT SABTU
XII XII XI IPS XI IPS XII XII
X1 X2 XI IPA
IPA IPS 1 2 IPA IPS

N1 D O1 K2 L3 F H2 N2 M2
N1 G O1 K2 L3 F H2 N2 M2
N1 G P O1 H2 L3 F M2 E
AHAT P O1 N1 L3 F M2 E
H1 N1 ISTIRAHAT
H1 N1 K2 P N1 M1 L3 E B1
K2 P N1 M1 L3 E B1

Tegaldlimo, 11 Januari 2013


Kepala Sekolah

TAKIYUDIN NAZAH,SE.