Anda di halaman 1dari 23

DATA TEKANAN UAP BENZENA (B) DAN TOLUENA (T)

T (°C) Benzena (B) mmHg Tolunea (T) mmHg XB YB Log pbv Log ptv
80.02 758.1293000001 291.4202548765 1.004008 1.001537 2.879743 2.46452 BENZEN
84 855.685673217 333.73764619 0.816676 0.919497 2.932314 2.523405
88 963.349789744 381.110269618 0.650745 0.824863 2.983784 2.581051
92 1081.2779565361 433.7261009987 0.503858 0.716855 3.033937 2.637216
96 1210.1080589695 491.9899524416 0.373212 0.594245 3.082824 2.691956
100 1350.4913188136 556.3219213412 0.256467 0.455732 3.130492 2.745326
104 1503.0911729222 627.1569313108 0.151659 0.299943 3.176985 2.797376
108 1668.5821300515 704.9442265851 0.057133 0.125436 3.222348 2.848155
110.62 1784.2937752843 759.8846784591 0.000113 0.000264 3.251466 2.880748
A B C A B C
6.90565 1211.033 220.79 TOLUEN 6.95464 1344.8 219.482
6.90565 1211.033 220.79 6.95464 1344.8 219.482
6.90565 1211.033 220.79 6.95464 1344.8 219.482
6.90565 1211.033 220.79 6.95464 1344.8 219.482
6.90565 1211.033 220.79 6.95464 1344.8 219.482
6.90565 1211.033 220.79 6.95464 1344.8 219.482
6.90565 1211.033 220.79 6.95464 1344.8 219.482
6.90565 1211.033 220.79 6.95464 1344.8 219.482
6.90565 1211.033 220.79 6.95464 1344.8 219.482
Pt
760
760
760
760
760
760
760
760
760
Grafik nila K menyusun data T-X-Y 690 kpa

Etana (A) Isobutana (B)

T(oc) KA (dari grafik) kB 1-KB XA y*A alfaAB=KA/KB


-43.25 1 0.048 0.952 1 1 20.8333333333
-35 1.28 0.07 0.93 0.768595 0.983802 18.2857142857
-27 1.58 0.085 0.915 0.61204 0.967023 18.5882352941
-19 1.85 0.135 0.865 0.504373 0.93309 13.7037037037
-11 2.2 0.19 0.81 0.402985 0.886567 11.5789473684
-3 2.5 0.24 0.76 0.336283 0.840708 10.4166666667
5 2.9 0.31 0.69 0.266409 0.772587 9.3548387097
13 3.4 0.41 0.59 0.197324 0.670903 8.2926829268
21 4.2 0.52 0.48 0.130435 0.547826 8.0769230769
46 5.95 1 0 0 0 5.95
titik didih A -43.25 oc
titik didih B 46 oc
tekanan total 690 kpa
NO.1
Pt 1 atm 101.3
KOMP, i FRAKSI MOL, xi TD KOMP MURNI PADA 101.3 kPa
n- butana 0.25 -1
n- pentana 0.5 36
n- heksana 0.25 68

TRIAL AND ERROR Tbp


Ki pada suhu 36 (TR) Alpa iR=Ki/KR
3.37 3.37
1 1
0.36 0.36
KR=1/Sigma Alpa Ir kali xi
Ki pada suhu 25 (TR) Alpa iR=Ki/KR
2.4 3.4782608696
0.69 1
0.24 0.347826087
KR=1/Sigma Alpa Ir kali xi
KOMP, i FRAKSI MOL, xi Ki (25°C) diperoleh dari trial & error
n- butana 0.25 2.4
n- pentana 0.5 0.69
n- heksana 0.25 0.24
SIGMA 1

TRIAL AND ERROR Tdp


KOMP, i FRAKSI MOL, xi TD KOMP MURNI PADA 101.3 kPa
n- butana 0.25 -1
n- pentana 0.5 36
n- heksana 0.25 68

Ki pada suhu 36 (TR) Alpa iR=Ki/KR yi/Alpa IR


3.37 3.37 0.0741839763
1 1 0.5
0.36 0.36 0.6944444444
SIGMA 1.2686284207

Ki pada suhu 42 (TR)


3.8 Alpa iR=Ki/KR yi/Alpa IR
1.2 3.1666666667 0.1578947368
0.4 1 0.25
SIGMA 0.3333333333 0
0.4078947368
NO. 2
T(°C) KA KB
36 1 0.33
40 1.15 0.39
44 1.3 0.45
48 1.5 0.52
52 1.6 0.6
56 1.8 0.69
60 2.1 0.78
64 2.3 0.89
68 2.5 1

ukan Bubble Point Campuran pada tekanan 101.3 kPa


KOMP,i FRAKSI MOL(x) TD KOMP MURNI PADA 101.3 kPa
propilen 0.1 -47.6
propana 0.35 -42
isobatana 0.2 -11.7
butana 0.25 -1
n-heksana 0.1 69

ada -11.7 celcius ( reference) karena nilainya tengah dan 101.3kPa


KOMP,i Ki pada -11.7celcius dan 101.3 kPa ALPA IR= Ki/KR
propilen 4 3.8095238095
propana 3.2 3.0476190476
isobatana 1.05 1
butana 0.68 0.6476190476
n-heksana 0.38 0.3619047619

enarik nilai 101.3 kPa dengan KR=0.54 sehingga diperoleh suhu -27 celcius
KOMP,i FRAKSI MOL(x) Ki pada -27 celcius
propilen 0.1 2.5
propana 0.35 1.8
isobatana 0.2 0.51
butana 0.25 0.32
n-heksana 0.1 0.012
SIGMA 1
kPa

0.6980802792 perpotongan antara P dan KR diperoleh TBP ( digunakan untuk trial suhu berikutnya)
begitu seterusnya sampai diperoleh nilai KR perhitungan sama dengan K

`….....
Yi=Ki xi
0.6
0.345
0.06
1.005

xi=(yi/AlpaIr)/SIGMA(yi/Alpa IR)
0.0584757326
0.3941264375
0.5473978299
1
KR=1/Sigma Alpa Ir kali xi 1.2686284207

xi=(yi/AlpaIr)/SIGMA(yi/Alpa IR)
0.3870967742
0.6129032258
0
1
KR=1/Sigma Alpa Ir kali xi …....

1-KB XA YA
0.67 1 1
0.61 0.8026315789 0.9230263158
0.55 0.6470588235 0.8411764706
0.48 0.4897959184 0.7346938776
0.4 0.4 0.64
0.31 0.2792792793 0.5027027027
0.22 0.1666666667 0.35
0.11 0.0780141844 0.1794326241
0 0 0

KiR=1/SIGMA ALPA IR KALI xi 0.5417956656

Yi=Ki xi
0.25
0.63
0.102
0.08
0.0012
1.0632 SIGMA Yi cukup dengan 1 sehingga diperoleh TBP=-27 CELCIUS
BP ( digunakan untuk trial suhu berikutnya)
nilai KR perhitungan sama dengan K dengan KR grafik

perpotongan antara P dan KR diperoleh TBP ( digunakan untuk trial suhu berikutnya) 42°C
begitu seterusnya sampai diperoleh nilai KR perhitungan sama dengan K dengan KR grafik
ALPA AB= KA/KB
3.0303030303
2.9487179487
2.8888888889
2.8846153846
2.6666666667
2.6086956522
2.6923076923
2.5842696629
2.5
ngan KR grafik
pt 760 mmHg
A B
A metanol 8.08097 1582.271
B etanol 8.1122 1592.864
C n-propanol 7.6192 1375.14

suhu 81 komponen fraksi mol Zi


A 0.25
B 0.6
C 0.15

suhu 73

Suhu 77.87

interpolasi
T SIGMA YiD
73 0.9075
77.8713798887 1 BUATKAN KURVA INTERPOLASI PAKE LINEAR
81 1.0594
1 81 73
C log pi (mmHg) pi (mmHg) log pi (mmHg) pi (mmHg)
239.726 3.1475657858 1404.6424 3.0214 1050.4174
226.184 2.9268257618 844.9397886779 2.7882 614.0051
193.01 2.6006240356 398.6796199782 2.4497 281.6405

titik didih (mmHg) pi (mmHg) ki=pi/pt 1/ki yiD


64.7 1404.6424 1.8482 0.5411 0.3245
78.4 844.9397886779 1.1118 0.8995 0.6318
97.8 398.6796199782 0.5246 1.9063 0.1032
1.0594
pi (mmHg) ki=pi/pt 1/ki yiD
1050.4174 1.3821 0.7235 0.2901
614.0051 0.8079 1.2378 0.5362
281.640 0.3706 2.6985 0.0811
0.9075

pi (mmHg) ki=pi/pt 1/ki yid


1255.8728 1.6525 0.6052 0.3115
747.2163 0.9832 1.0171 0.5949
348.8468 0.4590 2.1786 0.0944
1.0008
77.87 77.8
log pi (mmHg) pi (mmHg) log pi (mmHg) pi (mmHg)
3.0989 1255.8728 3.0978 1252.70080952438
2.8734 747.2163 2.8722 745.14364535378
2.5426 348.8468 2.5413 347.79434905154

xiw Suhu 77.87 pi (mmHg) ki=pi/pt 1/ki


0.1755 1252.7008 1.6483 0.6067
0.5682 745.1436 0.9805 1.0199
0.1968 347.7943 0.4576 2.1852
0.9406
xiw
0.2099
0.6638
0.2189
1.0925

xiw
0.1885
0.6051
0.2056
0.9992
yid xiw
0.3112 0.1888
0.5941 0.6059
0.0942 0.2058
0.9995 1.0005
F 250 Kmol
ZAF 0.4
XAW, YAD saat W 100 Kmol
W saat XAW 0.072

BASIS atau F 250 Kmol


ln (FA/WA) alpaAB ln F(1-ZAF)/W(1-XAW) Ln(FB/WB) Pers 5.17
Iterasi ke 1 2 3
alpa AB 1.68 1.68 1.68
F,Kmol 250 250 250
Fa 100 100 100
ZAF 0.4 0.4 0.4
D,Kmol 150 150 150
W,Kmol 100 100 100
XAW(tebakan) 0.28678 0.28679 0.286795
wA 28.678 28.679 28.6795
Ruas kiri pers(5.17) 1.2490399077 1.2490050384 1.248988
Ruas kanan pers(5.17) 1.2489631709 2.1071737741 2.107186
(D+W)/F 1 1
Ruas kiri-Ruas kanan
4
1.68
250
100
0.4
150
100
0.286793
28.6793
1.248995
2.107181
#DIV/0!
Pt 1 bar 100 kPa
T 100 celcius 373 K

KOMPONEN Zif Pi kPa alpa Ir


Benzen ( B ) 0.5 2.1310885826 1.2531261503 BENZEN
Toluena ( T) 0.25 1.7006177566 1 TOLUENA
Ortoksilen (X) 0.25 1.1208729538 0.6590975247 ORTOKSILENT

1/xiW 0.388848614 0.38 (1/Xrw)^1.253 1.8746867818


1/xw 1.402984829 1.40(1/XRW)^0.364

Iterasi 1 2 3 4
xrw 0.285
xbw
xxw
sigma xi
tindakan terhadap x rw
A B C Pc ln D 0.325 F 32.5
5.658375 2948.79 228.58 4924.22 0.756633 F 100
5.944251 3242.38 225.97 4062.72 0.530992 W=F-D 67.5
5.922098 3412.02 214.47 3654.21 0.114108
Mol