Anda di halaman 1dari 2

科学试卷一的答案

1.D (tahap tinggi)创造

2.A(tahap tinggi)评价

3.D (tahap rendah)记忆

4.B (tahap rendah)理解

5.D(tahap rendah)理解

6.A(tahap sederhana)分析

7.C(tahap rendah)理解

8.A(tahap sederhana)分析

9.B(tahap tinggi)评价

10.C (tahap sederhana)分析

11. C (tahap tinggi)评价

12.D (tahap rendah)理解

13.C (tahap sederhana)运用

14.A (tahap sederhana)分析

15.A (tahap sederhana)分析

16.D (tahap tinggi)评价


17.D (tahap tinggi)评价

18.B (tahap tinggi)评价

19.A(tahap tinggi) 评价

20.A (tahap tinggi) 评价

Jumlah : 5 soalan tahap rendah/senang; 6 soalan tahap


sederhana; 9 soalan tahap tinggi/susah.