Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
Standard Kandungan 1.1 Kuantiti secara intuitif.
Standard 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Banyak Dan Sedikit (Buku teks – Muka surat 1)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 1-2)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….