Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU KE-38

MATA PELAJARAN MUZIK KEHADIRA : ____ / 17 orang


KELAS 3 JAYA N :
TARIKH / HARI 16 OKTOBER 2019 / RABU TIDAK
MASA 8.00 – 8.30 PG HADIR
MODUL KEMAHIRAN SENI MUZIK
UNIT / TAJUK REKODER
STANDARD
2.2.10
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN  Memastikan teknik pernafasan dilakukan dengan betul.
 Mencipta lagu dengan menggunakan not yang telah dipelajari dengan
bimbingan guru.
KRITERIA Semua murid dapat memainkan rekoder mengikut tempo dengan bimbingan.
KEJAYAAN
AKTIVITI 1. Murid memegang rekoder dan duduk dengan postur yang betul.
PENGAJARAN & 2. Murid meniup not B,A dan G dengan bimbingan guru.
PEMBELAJARAN 3. Murid membuat latihan penjarian meniup not B, A dan G dengan iringan muzik.
4. Secara kumpulan, murid mencipta lagu dengan menggunakan not B, A dan G
mengikut kreativiti masing-masing.
5. Rumusan dan penutup.
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP TAHAP 1 - _____ TAHAP 3 - _____ TAHAP 5 - _____
PENGUASAAN TAHAP 2 - _____ TAHAP 4 - _____ TAHAP 6 - _____

PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan


 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KEHADIRA : ____ / 22 orang
KELAS 2 MAJU N :
TARIKH / HARI 16 OKTOBER 2019 / RABU TIDAK
MASA 8.30 – 9.00 PG HADIR
ASPEK GIMNASTIK ASAS
UNIT / TAJUK TARIAN PATUNG
STANDARD
1.7.2, 1.7.3, 2.6.1, 5.4.2
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pdpc, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan
menggunakan bahagian badan secara berpasangan.
2. Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dengan imbangan statik mengikut
iringan muzik.
3. Mengenal pasti kepentingan keluasan tapak sokongan.
4. Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.
AKTIVITI 1. Memanaskan badan.
PENGAJARAN & 2. Tarian huruf. (Dunia Muzik Tahun 2 Trek 14: Isai karuvigal).
PEMBELAJARAN 3. Permainan kecil ‘’.
4. Menyejukkan badan.
5. Pentaksiran.
KRITERIA Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan
KEJAYAAN badan mengikut irama.
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP TAHAP 1 - _____ TAHAP 3 - _____ TAHAP 5 - _____
PENGUASAAN TAHAP 2 - _____ TAHAP 4 - _____ TAHAP 6 - _____

PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan


 Lembaran kerja  Kuiz  Projek / Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..
MATA PELAJARAN SAINS KEHADIRA : ____ / 22 orang
KELAS 2 MAJU N :
TARIKH / HARI 16 OKTOBER 2019 / RABU TIDAK
MASA 9.00 – 10.00 PG HADIR
TEMA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
UNIT / TAJUK SET BINAAN
STANDARD 10.1.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
PEMBELAJARAN  Memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar.
KRITERIA  Murid dapat memasang satu binaan daripada komponen binaan
KEJAYAAN berpandukan manual bergambar.
AKTIVITI 1. Mengulangkaji pelajaran lalu.
PENGAJARAN & 2. Secara kumpulan, murid melihat manual bergambar dan memilih satu
PEMBELAJARAN model untuk dibina dengan menggunakan komponen.
3. Murid membina binaan yang telah dipilih dengan tepat.
4. Murid membentangkan hasil binaan di hadapan kelas.
5. Murid membuka semula komponen dan menyimpannya dalam bekas
penyimpanan dengan betul.
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP TAHAP 1 - _____ TAHAP 3 - _____ TAHAP 5 - _____
PENGUASAAN TAHAP 2 - _____ TAHAP 4 - _____ TAHAP 6 - _____

PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan


 Lembaran kerja  Kuiz  Projek /Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KEHADIRA : ____ / 34 orang
KELAS 1 MAJU N :
TARIKH / HARI 16 OKTOBER 2019 / RABU TIDAK
MASA 11.20 – 12.50 T/HARI HADIR
TEMA LINDUNGI ALAM
UNIT / TAJUK Sayangi Alam
STANDARD 3.2.2 Kemahiran Menulis (2.1.2 Kemahiran Membaca)
PEMBELAJARAN  Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN  Membina dan menulis lima jawapan pemahaman.
KRITERIA 1. Murid membina dan menulis tiga daripada lima jawapan pemahaman.
KEJAYAAN
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks dan gambar. BT ms 120. (Kemahiran
PENGAJARAN & Membaca)
PEMBELAJARAN 2. Murid membina dan menulis jawapan terhadap soalan bertumpu. BT ms 120. Be
A Writer (Pandangan Penulis) (Kemahiran Menulis)
3. Murid membaca dan memahami teks dan gambar. BA2 ms 45.
4. Murid berbincang untuk menjawab soalan. BA2 ms 45. Round Table (Meja
Bulat) (Kemahiran Menulis)
5. Murid mengenal pasti peraturan jalan raya ketika melintas. (HP3.1.1)
6. Murid merumuskan isi pelajaran tentang kolam ikan Indira dengan bimbingan
guru.
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK  PKJR – HP3.1.1
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP TAHAP 1 - _____ TAHAP 3 - _____ TAHAP 5 - _____
PENGUASAAN TAHAP 2 - _____ TAHAP 4 - _____ TAHAP 6 - _____

PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan


 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..