Anda di halaman 1dari 7

Sudah 65 saja tapi tanpa 1.

Adalah orang yang sudah beriman, melaksanakan shalat, puasa, zakat dan haji, tetapi tidak "
ihsan" atau tidak baik ahlaknya.
"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan
mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (Al Hasyr -
19)"
b). Melaksanakan rukun islam yang 5, tapi tanpa 1 dan tanpa 6.
Yaitu seorang yang sudah shalat, puasa, zakat dan haji atau sudh melaksanakan rukun Islam,
tapi hatinya tidak ada punya iman, dan tidak ihsan ahlaknya.
"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan
mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka
bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah
kecuali sedikit sekali. (An Nisaa' - 142)"
Website : www.aryginanjar.com facebook.com/Ary.Ginanjar.Agustian Twitter :
@AryGinanjar165
c). Sudah 1, tapi tanpa 6 dan tanpa 5.
Orang yang sudah berbuat ihsan atau kebaikan seperti jujur, suka menolong,suka membantu,
tanggung jawab, tetapi tidak punya 6 Rukun Iman, dan tidak melaksanakan 5 Rukun Islam.
"Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang
datar, yang disangka air oleh-orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu ia
tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah
memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah sangat cepat
perhitunganNya". (An Nuur - 39)
d). Sudah 1 dan 6, tapi tanpa 5.
Yaituorang yang berbuat baik atau ihsan seperti suka menolong, suka membantu, jujur,
tanggung jawab. Dan juga sudah punya 6 rukun iman, akan tapi dia tidak shalat, tidak zakat,
tidak puasa, atau tidak melaksanakan Rukun Islam.
"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan
memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan". (Maryam -
59)
e). Sudah 1 dan 5, tapi tanpa 6.
Yaituorang yang berbuat baik atau ihsan ahlaknya, sudah juga melakukan shalat, zakat,
puasa, atau Rukun Islam, namun tidak benar-benar beriman, atau kosong jiwanya.
"Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka):
"Kamu belum beriman", tetapi katakanlah: "Kami telah tunduk", karena iman itu belum
masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan RasulNya, Dia tiada akan
mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang". (Al Hujuraat - 14)
f). Tidak punya 165 sama sekali
Orang yang tidak ihsan ahlaknya, tidak punya iman, dan tidak Islam.
'Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia,
mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah)
dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda
kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lalai." (Al A'raaf - 179)
Website : www.aryginanjar.com facebook.com/Ary.Ginanjar.Agustian Twitter :
@AryGinanjar165
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat,
kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang
meminta-minta, dan (memeredekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan
zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang
yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa". (Al Baqarah - 177)
Yaa Allah masukkanlah dalam golongan Islam yang kaffah.... Sejahterakanlah dunia dan
akhirat kami... Kumpulkanlah kami bersama keluarga kami menjadi penghuni Surga Firdaus
kelak.... Salam 165 ! Ary Ginanjar Agustian