Anda di halaman 1dari 2

PERSATUAN/KELAB OLAHRAGA

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BEHRANG 2020

SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN/KELAB

Pada mematuhi Subperaturan (1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan


Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11,
Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini
dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Kelab Sukan Olahraga, Sekolah
Kebangsaan Bandar Behrang 2020 yang selepas ini disebut sebagai “persatuan” sahaja.

1. Program Kelab Olahraga:

1.1 Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD Batang Padang dan Muallim


1.2 Kejohanan Merentas Desa MSSD Batang Padang dan Muallim
1.3 Acara Jemputan Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah-Sekolah Kelompok 6
2. Aktiviti Kelab:
2.1 Latihan asas larian 100 meter.
2.2 Latihan asas larian 200 meter.
2.3 Latihan asas larian 400 meter.
2.4 Latihan asas larian 4 x 100 meter
2.5 Latihan asas larian 4 x 400 meter
2.6 Latihan asas lompat jauh
2.7 Latihan asas lontar peluru
2.8 Latihan asas lompat tinggi
2.9 Latihan asas hurdles
2.10 Latihan fartlek, jeda dan bebanan untuk meningkatkan daya tahan otot dan
stamina.
Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan
di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh
persatuan ini.

...................................................
( - )Pengerusi/Setiausaha Kelab
Sukan Olahraga

Tarikh :
Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di
atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat Kelab Sukan Olahraga, Sekolah
Kebangsaan Bandar Behrang 2020.

............................................
( -)Penolong Kanan Kokurikulum / Guru Penasihat Tarikh: