Anda di halaman 1dari 1

7.

1 HABA SEBAGAI SATU BENTUK TENAGA

KALORIMETER TERMOMETER
7.2 PENGALIRAN HABA DAN KESANNYA

7.3 KESAN HABA KEPADA JIRIM