Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN 1

ii) PELAPORAN DATA PENTAKSIRAN

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

1) KEKERAPAN

SELA KEKERAPAN NILAI SEMPADAN KEKERAPAN


fx’
KELAS (f) TENGAH (x’) ATAS LONGGOKAN
41 - 45 1 43 43 45.5 1
46 - 50 0 48 0 50.5 1
51 - 55 0 53 0 55.5 1
56 - 60 0 58 0 60.5 1
61 - 65 3 63 189 65.5 4
66 - 70 1 68 68 70.5 5
71 - 75 0 73 0 75.5 5
76 - 80 1 78 78 80.5 6
81 - 85 2 83 166 85.5 8
86 - 90 2 88 176 90.5 10

2) GRAF

BAHASA ARAB
12

10
KEKERAPAN LONGGOKAN

0
45.5 50.5 55.5 60.5 65.5 70.5 75.5 80.5 85.5 90.5
SKOR
3) MIN

MIN = ∑ [ KEKERAPAN (f) x Nilai Tengah (x’)] / ∑ KEKERAPAN (f)

SELANG KELAS KEKERAPAN (f) NILAI TENGAH (x’) fx’


41 - 45 1 43 43
46 - 50 0 48 0
51 - 55 0 53 0
56 - 60 0 58 0
61 - 65 3 63 189
66 - 70 1 68 68
71 - 75 0 73 0
76 - 80 1 78 78
81 - 85 2 83 166
86 - 90 2 88 176
∑ 10 720

MIN = 720 /10


= 72

4) MOD

MOD = Skor dengan kekerapan tertinggi

SELANG KELAS KEKERAPAN (f)


41 - 45 1
46 - 50 0
51 - 55 0
56 - 60 0
61 - 65 3
66 - 70 1
71 - 75 0
76 - 80 1
81 - 85 2
86 - 90 2

MOD BAGI SKOR TERKUMPUL DI ATAS =


SELANG 61 - 65

TITIK TENGAH MOD = 61 + 65 / 2


= 63

5) MEDIAN

MEDIAN = Skor tengah taburan data

Taburan Data Rawak


SKOR 90 88 85 64 85 63 45 66 80 64

Taburan Data Susunan Menaik


SKOR 45 63 64 64 66 80 85 85 88 90

MID bagi Data di atas adalah 73, iaitu ditengah di antara 66 dan 80.

MED = 66 + 80 / 2
= 73

6) SISIHAN PIAWAI DATA TIDAK TERKUMPUL

σ=

x̅= ∑X/N

SKOR (X) X-x̅ X-x̅2


45 -28 784
63 -10 100
64 -9 81
64 -9 81
66 -7 49
80 7 49
85 12 144
85 12 144
88 15 225
90 17 289
730 1946

x̅ = 730 /10
x̅ = 73

σ = √ 1946 / 10
= √194.6
= 13.9
7) SISIHAN PIAWAI DATA TERKUMPUL

σ=

SELANG KELAS KEKERAPAN (f) NILAI TENGAH (x) fX X2 f(X2)


41 - 45 1 43 43 1849 1849
46 - 50 0 48 0 2304 0
51 - 55 0 53 0 2809 0
56 - 60 0 58 0 3364 0
61 - 65 3 63 189 3969 11907
66 - 70 1 68 68 4624 4624
71 - 75 0 73 0 5329 0
76 - 80 1 78 78 6084 6084
81 - 85 2 83 166 6889 13778
86 - 90 2 88 176 7744 15488
∑ 10 720 53730

SISIHAN PIAWAI = √ 53730/10 - (720/10) 2


= √ 5373 - 5184
= √ 189
σ = 13.7

8) SKOR PIAWAI

SKOR Z = (X - x )̅ / σ
SKOR T = 50 + 10z

x̅ =∑x/N
x̅ = 730/10
x̅ = 73

σ = 13.9

SKOR (X) X-x̅ X-x̅2 SKOR Z 10(Z) SKOR T


45 -28 784 -2 -20 30
63 -10 100 -0.7 -7 43
64 -9 81 -0.6 -6 44
64 -9 81 -0.6 -6 44
66 -7 49 -0.5 -5 45
80 7 49 0.5 5 55
85 12 144 0.9 9 59
85 12 144 0.9 9 59
88 15 225 1.1 11 61
90 17 289 1.2 12 62
730 1946