Anda di halaman 1dari 3

SOALAN-SOALAN TUMPUAN SEJARAH DUNIA

2019

TEMA 1:
MASYARAKAT

Sub Tema Soalan-soalan Tumpuan

1.1 Masyarakat
Feudal (England ria yang diamalkan di
dan Jepun ) masyarakat agraria di

1.2 Masyarakat
Agraria (Belanda
m yang diamalkan di Portugal 6. Huraikan
& China)
at maritim yang diamalkan di Jepun 7.
1.3 Masyarakat ritim di Jepun dan Portugal
Maritim (Portugal &
Jepun) erindustrian di England pada abad
at Industri di Jerman pada abad ke-18 10.
1.4 Masyarakat evolusi perindustrian di Jerman 11.
Industri revolusi perindustrian di Jerman
(England dan
Jerman)
TEMA 2: PEMERINTAHAN DAN
asyarakat feudal yang diamalkan England pada abad ke-16 2.
PENTADBIRAN
m feudal yang diamalkan di England dan Jepun pada abad ke-16.

Sub Tema Soalan-soalan Tumpuan


g dilakukan oleh Tsar Nicolas II pada tahun
2.1 Institusi emaharajaan di Rusia dengan institusi kemaharajaan
Pemerintahan
Raja China &
Rusia pembesar di China pada abad ke-16 hingga
n sistem pembesar di China.
Pembesar di China
& Rusia tlak yang diamalkan di
n raja berperlembagaan di
2.2 Negara Bangsa
Raja Mutlak
England dan
Perancis n negara kesatuan yang diamalkan di Perancis 20.
ntahan negara Persekutuan di Amerika Syarikat 21.
Negara res di Amerika Syarikat pada abad ke-18 hingga ke-19M.
Kesatuan
Perancis dan penyatuan akhir negara bangsa Itali 23. Galurkan
Amerika gara bangsa Jerman pada abad ke-19M.
Syarikat

Penyatuan Itali TEMA 3: KEMAJUAN DAN


dan Jerman PEMBANGUNAN
an yang dilakukan oleh Peter The Great pada tahun 1682-1725.
Sub Tema Soalan-soalan Tumpuan
mi feudalisme di China 25. Terangkan
3.1.1 Sistem onomi feudalisme di China
Ekonomi
Feudalisme di rkembangan sistem ekonomi feudalisme di
China & Jepun aktor perkembangan sistem ekonomi feudalisme

Jerman &
Perancis konomi kapitalisme di England pada abad ke-18M. 29.
alisme di Amerika Syrikat pada abad ke-18 hingga 18M

Kapitalisme or-faktor perdagangan dan perniagaan di


England dan dan faktor-faktor perdagangan dan perniagaan
Amerika Syt

3.1.2
Perkembangan eko
Perdagangan di
Portugal & Belanda
32. ​Pertanian di
Huraikan perkembangan faktor-faktor sistem ekonomi pertanian di England pada abad ke-18M ​Belanda & England
Perindustrian kedua
33. Huraikan perkembangan sistem ekonomi perindustrian kedua di Jerman ​di Jerman & Jepun
34. Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan perindustrian kedua di Jerman
3.2 Intelektual
35. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi zaman pencerahan ​3.2.1 Perkembangan
36. Huraikan sumbangan zaman pencerahan kepada politik, ekonomi dan sosial di Eropah. ​ilmu di England dan
37. Huraikan faktor-faktor dan perkembangan ilmu yang beraku di England pada abad ke-17M. ​Perancis
38. Huraikan faktor-faktor dan perkembangan ilmu yang berlaku di Perancis pada abad ke-17M
3.2.2 Sumbangan
39. Bincangkan idea-idea utama yang disumbangkan oleh Charles Louis Montesquieu dalam aspek ​Tokoh
intelektual
3.3 Kemajuan
40. Bincangkan perkembangan sistem pendidikan di ​Jerman ​pada abad ke-19 Masihi. ​Pendidikan
TEMA 4: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
Sub Tema Soalan-soalan Tumpuan
4.1 Reaksi Masyarakat Tempatan Terhadap Perluasan Kuasa barat a) Reaksi Masyarakat China & India
b) Transformasi Sosial, Ekonomi dan intelektual
4.2 Konflik Antarabangsa a) Perang Dunia Pertama
b) Perang Dunia Kedua
c) Perang Dingin
4.3 Dekolonisasi & Kedaulatan
4.4 Perhubungan Luar a. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB
b. Komanwel
c. NATO
41. Bincangkan isu-isu yang merenggangkan hubungan China dengan Barat. 42. Huraikan faktor dan kesan Perang
Candu Pertama pada tahun 1839-1842 43. Huraikan faktor-faktor dan kesan-kesan Perang Candu Kedua pada tahun
1856-1860 44. Huraikan kejayaan dan kegagalan gerakan menguatkan diri pada 1861-1895 terhadap perluasan
kuasa barat di China 45. Huraikan faktor dan kesan Pemberontakan Boxer terhadap perluasan kuasa barat di China
46. Huraikan Gerakan Pembaharuan Ching 1901-1911 dan langkah-langkah Pembaharuan yang telah
dilaksanakan di China
47. Bincangkan isu-isu yang menimbulkan rasa tidak puas hati masyarakat India terhadap British. 48. Terangkan
usaha-usaha mendaulatkan India dalam menuju kemerdekaan pada abad ke-20
49. Terangkan transformasi yang berlaku di negara China pada abad ke-19 hingga 20. 50. Terangkan transformasi
yang berlaku di negara India pada abad ke-19 hingga 20. 51. Terangkan usaha-usaha mendaulatkan India dalam
menuju kemerdekaan pada abad ke-20.
52. Galurkan peristiwa penting yang berlaku dalam Perang Dunia Pertama 1914-1918
53. Bincangkan faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Kedua 54. Huraikan kesan-kesan akibat daripada Perang
Dunia Kedua
55. Bincangkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan berlakunya perang dingin di Asia pada abad ke-
20 Masihi.
56. Huraikan faktor-faktor tercetusnya Gerakan 4 Mei dan kesannya di China 57. Bincangkan faktor-faktor
kebangkitan Nasionalisme di India pada abad ke-19
58. Bincangkan matlamat dan faktor-faktor penentuan dasar luar Malaysia 59. Bincangkan peranan organisasi yang
terdapat dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 60. Bincangkan pencapaian-pencapaian Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
61. Huraikan sejarah dan peranan negara United Kingdom dalam pertubuhan negara-negara Komanwel
pada abad ke-20. 62. Huraikan pencapaian-pencapaian utama negara-negara Komanwel.
63. Bincangkan faktor-faktor penubuhan NATO 64. Huraikan peranan Amerika Syarikat serta United Kingdom dalam
NATO.
2