Anda di halaman 1dari 36

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN KELAS


TARIKH/HARI MASA
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS
TOPIK KEMAHIRAN SAINSTIFIK
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.1 Memerhati,Mengelas
PEMBELAJARAN 1.1.2 Menggukur dan menggunakan nombor,Membuat inferens
1.1.3 Meramal,Berkomunikasi
1.1.4 Menggunakan perhubungan ruang dan masa,Mentafsir
1.1.5 Mendefinisi secara operasi,Mengawal pembolehubah
1.1.6 Membuat hipotesis;Mengeksperimen
STANDARD PRESTASI Memahami 10 daripada 12 KPS.
KRITERIA KEJAYAAN PENGENALAN KEPADA SAINS
AKTIVITI PENGAJARAN & Rotating Review
PEMUDAH CARA (PdPC)  Pasukan bincang topik semasa kajian
 Buat carta/ pengurusan lain untuk sampaikan pendapat mereka atau beri
pendapat tentang hasil perbingcangan kumpulan mereka.
 Murid menjalankan eksperimen Belon Udara Panas.
 Murid menggunakan semua kemahiran proses sains semasa menjalankan
eksperimen dan sewaktu menyediakan laporan eksperimen.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS
TOPIK KEMAHIRAN SAINSTIFIK
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.1 Memerhati,Mengelas
PEMBELAJARAN 1.1.2 Menggukur dan menggunakan nombor,Membuat inferens
1.1.3 Meramal,Berkomunikasi
1.1.4 Menggunakan perhubungan ruang dan masa,Mentafsir
1.1.5 Mendefinisi secara operasi,Mengawal pembolehubah
1.1.6 Membuat hipotesis;Mengeksperimen
STANDARD PRESTASI Memahami 10 daripada 12 KPS.
KRITERIA KEJAYAAN PENGENALAN KEPADA SAINS
AKTIVITI PENGAJARAN & Rotating Review
PEMUDAH CARA (PdPC)  Pasukan bincang topik semasa kajian
 Buat carta/ pengurusan lain untuk sampaikan pendapat mereka atau beri
pendapat tentang hasil perbingcangan kumpulan mereka.
 Murid menjalankan eksperimen Belon Udara Panas.
 Murid menggunakan semua kemahiran proses sains semasa menjalankan
eksperimen dan sewaktu menyediakan laporan eksperimen. .
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS
TOPIK KEMAHIRAN SAINSTIFIK
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Kemahiran Manipulatif
STANDARD 1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
PEMBELAJARAN 1.2.2Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
STANDARD PRESTASI Memahami dan menguasai sekurangnya 3 daripada 5 KMS.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat mengaplikasikan kemahiran manipulativ dengan baik
AKTIVITI PENGAJARAN & Gallery tour
PEMUDAH CARA (PdPC)  Ahli kumpulan diarahkan oleh guru untuk berpecah sementara
waktu untuk memerhatikan rakan pasukan lain melakukan ujikaji
ringkas.
 Murid menjalankan aktiviti seperti dalam mukasurat 7 buku teks sains
Tahun 6.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 Mikroorganisma
KPS
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mikroorganisma adalah benda hidup
STANDARD 3.1.1 Mengenalpasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi
PEMBELAJARAN pelbagai media.

Jenis Contoh
Fungi Yis, mukor
Protozoa Paramesium, Ameba
Alga Phytoplankton, Spirulina
Bakteria E. Coli, Basilus, Salmonella,
Streptococus
Virus HIV, virus influenza
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 3 daripada 5 jenis mikroorganisma.
KRITERIA KEJAYAAN Memberikan contoh mikroorganisma dan jenisnya
AKTIVITI PENGAJARAN & Galeri Walk
PEMUDAH CARA (PdPC)  Murid memerhatikan pelbagai jenis dan bentuk mikroorganisma melalui
slide persembahan powerpoint yang ditunjukkan oleh guru.
 Murid membina katalog Mikrob Interaktif. Murid mempersembahkan
katalog secara Galeri Walk di dalam kelas.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 Mikroorganisma
KPS
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mikroorganisma adalah benda hidup
STANDARD 3.1.2 Menyatakan mikroorganisma menjalankan proses hidup dengan
PEMBELAJARAN menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke atas
beberapa contoh mikroorganisma seperti yis, kulapok, dan paramesium.
3.1.3 Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak
dapat dilihat dengan mata kasar.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 3 cara mikroorganisma menjalankan
proses hidup.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan mikroorganisma benda hidup.
AKTIVITI PENGAJARAN & Think –pair-share
PEMUDAH CARA (PdPC)  Guru kemukan masalah kepada ahli pasukan- setiap ahli diberi
msa untuk berfikir kemudian membincangkan dgn ahli pasukan
yang lain secara berpasangan.
 Murid menjalankan Aktiviti 1: Bolehkah mikroorganisma bernafas?
 Murid menjalankan Aktiviti 2: Adakah mikroorganisma bergerak?
 Murid menjalankan Aktiviti 3: Adakah mikroorganisma bertumbuh?
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 Mikroorganisma
KPS
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mikroorganisma adalah benda hidup
STANDARD 3.1.4 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi
PEMBELAJARAN pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, suhu, nutrien dan
keasidan.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 3 faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan mikroorganisma.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan faktor pertumbuhan mikroorganisma
AKTIVITI PENGAJARAN & Gallery tour
PEMUDAH CARA (PdPC)  Ahli kumpulan diarahkan oleh guru untuk berpecah sementara
waktu untuk memerhatikan rakan pasukan lain melakukan ujikaji
ringkas.
 Murid menjalankan penyiasatan untuk menguji faktor pertumbuhan
mikroorganisma. (m/s 31buku teks)
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 Mikroorganisma
KPS
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mikroorganisma adalah benda hidup
STANDARD 1. Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian
PEMBELAJARAN menerusi pelbagai media yang menyebabkan:Penyakit,Pereputan gigi,
Keracunan makanan,Merosakkan makanan
2. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media seperti:Pembuatan roti, tapai, tempe, yogurt,Penghasilan
antibiotic dan vaksin,Penguaraian bahan organic termasuk pembuatan
baja dan rawatan sisa kumbahan.
3. Mengitlak terdapat mikrorganisma ada yang berfaedah dan ada yang
berbahaya
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 4 faedah dan kesan buruk
mikroorganisma.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan contoh kegunaan mikroorganisma
AKTIVITI PENGAJARAN & Timed pair share
PEMUDAH CARA (PdPC)  1.Secara pasangan, pelajar 1 berkongsi pengalaman satu
penyelesaian dalam masa yang ditetapkan dengan pelajar 2..
kemudian tukar peranan dengan memberitahu baik dan buruk
mikroorganisma.
 Murid membina peta bulatan mengenai baik dan buruk kegunaan
mikroorganisma.
 Murid menampal peta bulatan masing-masing di dinding kelas
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 Mikroorganisma
KPS
STANDARD KANDUNGAN 3.3 Hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma.
STANDARD 3.3.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit berjangkit.
PEMBELAJARAN 3.3.2 Mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri dan
mencegah penyakit berjangkit.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 4 langkah-langkah mencegah
penyakit berjangkit dan mencegah penyakit berjangkit.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan amalan yang perlu dilakukan untuk hidup yang sihat
AKTIVITI PENGAJARAN & Showdown
PEMUDAH CARA (PdPC)  Setiap ahli pasukan menulis satu jawapan tentang langkah-langkah
mencegah penyakit berjangkit pada masa yang ditetapkan semua
menunjukkan jawapan secara serentak. setiap ahli membentulkan dan
mengukuhkan jawapan rakan.
 Murid memasukkan maklumat di dalam perisian MS Powerpoint dan
dipersembahkan di dalam kelas.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4.0 Interaksi antara hidupan
KPS
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Interaksi antara haiwan
STANDARD 4.1.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hubungan yang
PEMBELAJARAN berlaku dalam intraspesies dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas.
4.1.2 Menjelaskan dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan
hidup bersendirian melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 4 maksud interaksi antara haiwan dan
terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian
KRITERIA KEJAYAAN Memberikan contoh haiwan hidup sediri dan haiwan berkumpulan
AKTIVITI PENGAJARAN &  Murid membina poster berkaitan haiwan hidup berkumpulan dan hidup
PEMUDAH CARA (PdPC) berkumpulan.
 Poster setiap murid dipersembahkan secara Gallery Walk.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4.0 Interaksi antara hidupan
KPS
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Interaksi antara haiwan
STANDARD 4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan
PEMBELAJARAN dan hidup bersendirian.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 3 kelebihan dan kekurangan haiwan
hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan contoh kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan dan
menyendiri
AKTIVITI PENGAJARAN & Fine the fid /guess the fid
PEMUDAH CARA (PdPC)  Seorang ahli dalam pasukan memberi tiga penerangan tentang
sesuatu yang sebenarnya hanya dua yang betul atau yang benar
satu lagi adalah salah.- ahli lain diminta mencari yang salah
berdasarkan tajuk aktiviti pada hari ini hidup berkumpulan dan
menyendiri.
 Murid membina peta pokok tentang kelebihan dan kekurangan haiwan yang
hidup berkumpulan.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4.0 Interaksi antara hidupan
KPS
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Interaksi antara haiwan
STANDARD 4.1.4 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesis dan interspesis
PEMBELAJARAN melalui pemerhatian menerusi pelbagai media seperti:
 Makanan
 Air
 Tempat tinggal atau kawasan
 Pasangan
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 3 faktor persaingan antara haiwan
intraspesis dan interspesis
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan faktor-faktor persaingan haiwan intraspesis dan interspesis.
AKTIVITI PENGAJARAN & Showdown
PEMUDAH CARA (PdPC)  Setiap ahli pasukan menulis satu jawapan/ penyelesaian kepada
masalah persaingan antara haiwan. pada masa yang ditetapkan
semua menunjukkan jawapan secara serentak. setiap ahli
mengukuhkan jawapan rakan.
 Murid membina peta buih berkait dengan faktor persaingan antara haiwan
intraspesies dan interspesis di dalam buku nota mereka.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4.0 Interaksi antara hidupan
KPS
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Interaksi antara haiwan
STANDARD 4.1.5 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan seperti simbiosis,
PEMBELAJARAN mutualisme, komensalisme dan parasistisme.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 3/4 contoh jenis interaksi antara
haiwan
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan contoh interaksi antara haiwan
AKTIVITI PENGAJARAN & Rotating review(pak 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Setiap pasukan mengumpulkan maklumat dan gambar, kemudian
memaparkan ditempat pasukan masing-masing. setiap pasukan akan
bergerak dari satu pasukan ke pasukan untuk membuat penilaian hasil kerja
setiap pasukan. setiap ahli pasukan boleh membuat komen.
 Murid mengumpul maklumat dan gambar berkait dengan hubungan
simbiosis antara haiwan.
 Gambar dan maklumat dimasukkan ke dalam slaid persembahanan
Powerpoint.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4.0 Interaksi antara hidupan
KPS
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Interaksi antara tumbuhan
STANDARD 1.2.1 Memerihalkan faktor persaingan anatara tumbuhan melalui pemerhatian
PEMBELAJARAN menerusi pelbagai media iaitu: Air Cahaya, matahari, Nutrien,Ruang
1.2.2 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang menyebabkan
persaingan antara tumbuhan.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 3/4 faktor persaingan antara tumbuhan.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan faktor persaingan tumbuhan dengan betul
AKTIVITI PENGAJARAN & Showdown
PEMUDAH CARA (PdPC)  Setiap pasukan menulis satu jawapan/ penyelesaian kepada masalah. pada
masa yang ditetapkan semua menunjukkan jawapan secara serentak. setiap
ahli mengukuhkan jawapan rakan.
 Murid secara berkumpulan menjalankan penyiasatan persaingan antara
tumbuhan (Aktiviti 1 , 2, 3 dan 4 – mukasurat 69 & 70 Buku Teks Sains Tahun
6).
 Murid menulis laporan penyiasatan yang dijalankan.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
& PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan
KPS
STANDARD 5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan.
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.1 Menjelaskan dengan contoh haiwan yang telah pupus.
PEMBELAJARAN 5.1.2 Menjelaskan dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman
kepupusan.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya ¾ haiwan yang telah pupus dan haiwan dan
tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang telah pupus dan teracam
AKTIVITI Rally table
PENGAJARAN &  Secara berpasangan pelajar bergilir-gilir memberi respon atau menyelesaikan
PEMUDAH CARA masalah dengan menulis contoh haiwan yang telah pupus dan haiwan haiwan
(PdPC) dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan diatas kertas yang sama
dan menggunakan pen/pensil yang sama.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan
KPS
STANDARD 5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan.
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.3 Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan
PEMBELAJARAN tumbuhan seperti:
 Aktiviti manusia contoh pembalakan, pemburuan , penerokaan kawasan.
 Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan ribut.
 Pencemaran contoh air, udara dan tanah.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 2/3 faktor ancaman menyebabkan
kepupusan haiwan dan tumbuhan
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan contoh ancaman yang menyebabkan kepupusan haiwan.
AKTIVITI Gallery tour.
PENGAJARAN &  Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
PEMUDAH CARA kumpulan lain
(PdPC)  Murid membina peta buih tentang faktor ancaman yang menyebabkan
kepupusan haiwan dan tumbuhan di dalam buku nota masing-masing.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan
KPS
STANDARD 5.2 Kepentingan menjaga keseimbangan alam.
KANDUNGAN
STANDARD 5.2.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan
PEMBELAJARAN tumbuhan.
5.2.2 memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan
tumbuhan.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 2/3 pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan
dan tumbuhan.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan bertapa pentingnya menjaga keseimbangan alam
AKTIVITI Showdown
PENGAJARAN &  Setiap pasukan menulis satu jawapan/ penyelesaian kepada masalah. pada masa
PEMUDAH CARA yang ditetapkan semua menunjukkan jawapan secara serentak. setiap ahli
(PdPC) mengukuhkan jawapan rakan.
 Murid membina peta pokok tentang pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan
tumbuhan.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS FIZIKAL
TOPIK 6.0 Daya
KPS
STANDARD 6.1 Daya dan kesannya
KANDUNGAN
STANDARD 6.1.1 Menyatakan daya adalah tolakan dan tarikan yang bertindak ke atas sesuatu objek
PEMBELAJARAN dengan menjalankan aktiviti.
6.1.2 Menjelaskan dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti
iaitu:Mengubah bentuk objek ,Mengubah arah gerakan objek. Mengubah kelajuan objek.
Menggerakkan objek pegun. Memberhentikan objek yang bergerak
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 2 daya adalah tolakan dan tarikan dan kesan
daya
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan kesan daya keatas sesuatu objek.
AKTIVITI Think-Pair-Share
PENGAJARAN &  Pelajar melakukan ujikaji ringkas berkaitan dengan daya di iringi guru
PEMUDAH CARA .Semua ahli pasukan diminta berkongsi jawapan kepada penyelesaian
(PdPC) masalah.
Murid menjalankan aktiviti untuk melihat kesan daya.
Murid membina peta buih contoh-contoh aktiviti bagi setiap kesan daya.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS FIZIKAL
TOPIK 6.0 Daya
KPS
STANDARD 6.2 Daya geseran
KANDUNGAN
STANDARD 6.2.1 Menyatakan maksud daya geseran.
PEMBELAJARAN 6.2.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi geseran iaitu:
 Jisim objek
 Jenis permukaan
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 2 faktor yang mempengaruhi geseran
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan maksud daya geseran
AKTIVITI Gallery tour
PENGAJARAN &  Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
PEMUDAH CARA kumpulan lain.
(PdPC)  (SPS 7 – Mengeksperimen) : Eksperimen menentukan faktor yang mempengaruhi
geseran. Murid menyiapkan laporan eksperimen.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS FIZIKAL
TOPIK 6.0 Daya
KPS
STANDARD 6.2 Daya geseran
KANDUNGAN
STANDARD 6.2.3 Memerihalkan kesan daya geseran
PEMBELAJARAN 6.2.4 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan dengan menambah atau mengurangkan
geseran.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 2 cara Menyelesaikan masalah dalam
kehidupan berkaitan dengan kesan geseran.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan kesan daya geseran dalam kehidupan seharian
AKTIVITI Rally table
PENGAJARAN &  Secara berpasangan pelajar bergilir-gilir memberi respon atau menyelesaikan
PEMUDAH CARA masalah.
(PdPC)  Murid memerihalkan kesan daya.
 Murid membina peta minda tentang kaedah untuk menambah dan mengurangkan
geseran.
 Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan
oleh guru dengan menambah atau mengurangkan daya geseran.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS FIZIKAL
TOPIK 7.0 Kelajuan
KPS
STANDARD 7.1 Kelajuan
KANDUNGAN
STANDARD 7.1.1Menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktiviti seperti perlumbaan.
PEMBELAJARAN 7.1.2Menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam (km/j), meter per saat
(m/s), sentimeter persaat (cm/s)
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti maksud kelajuan menyatakan 4 unit bagi kelajuan
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyelesaikan masalah kelajuan dengan menggunakan rumus
AKTIVITI  Murid dalam kumpulan menjalankan aktiviti seperti perlumbaan untuk
PENGAJARAN & menentukan siapakah yang paling laju.
PEMUDAH CARA
 Murid menyatakan unit bagi kelajuan.
(PdPC)
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS FIZIKAL
TOPIK 7.0 Kelajuan
KPS
STANDARD 7.1 Kelajuan
KANDUNGAN
STANDARD 7.1.3 Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan, jarak dan masa.
PEMBELAJARAN 7.1.4 Menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan menggunakan rumus:
Kelajuan = Jarak
Masa
7.1.5 Mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi pergerakan suatu objek.
STANDARD PRESTASI Memahami dan menghubungkait kelajuan, jarak dan masa.
Menyatakan rumus kelajuan.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyelesaikan masalah kelajuan dengan menggunakan rumus
AKTIVITI  Murid menjalankan eksperimen: SPS 6 – Perhubungan ruang dan masa.
PENGAJARAN &  Murid menjalankan aktiviti di mukasurat 123 – 125 Buku Teks Sains Tahun 6.
PEMUDAH CARA
 Murid menulis laporan bagi penyiasatan yang dijalankan.
(PdPC)
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS BAHAN
TOPIK 8.0 Pengawetan makanan
KPS
STANDARD 8.1 Kerosakan makanan
KANDUNGAN
STANDARD 8.1.1Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian pada
PEMBELAJARAN makanan sebenar atau pelbagai media.
8.1.2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma.
STANDARD PRESTASI Memahami 4 contoh makanan yang telah rosak.
Menyatakan kerosakan makanan
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan ciri-ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian
AKTIVITI Team word-web
PENGAJARAN &  Pelajar tulis topik-ciri-ciri makanan yang telah rosak di tengah-tengah kertas
PEMUDAH CARA mahjong. setiap ahli pasukan menulis idea dalam peta minda mengikut warna
(PdPC) pen yg berbeza mengikut sumbangan idea setiap dari mereka berdasarkan
tajuk hari ini..
 Murid membina peta buih tentang ciri makanan yang telah rosak beserta contoh
dalam buku nota masing-masing.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS BAHAN
TOPIK 8.0 Pengawetan makanan
KPS
STANDARD 8.1 Kerosakan makanan
KANDUNGAN
STANDARD 8.1.3 Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan
PEMBELAJARAN proses hidup mikroorganisma.
8.1.4 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta mengaitkan dengan fakto
yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma
seperti:pengeringan;pendidihan;pendinginan;pembungkusan vakum;
STANDARD PRESTASI Memahami sekurangnya 4 jenis cara pengawetan makanan.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan contoh pengawetan makanan dan fktor pertumbuhan bakteria.
AKTIVITI Mix-N- Match
PENGAJARAN &  Pelajar bergaul dan bergerak mencari bahan/perkara yang boleh dipadankan
PEMUDAH CARA dengan gambar yang ada pada dirinya.gambar makanan yang telah
(PdPC) disediakan untuk disuaikan dengan kaedah pengawetan yang sesuai.
Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS BAHAN
TOPIK 8.0 Pengawetan makanan
KPS
STANDARD 8.1 Kerosakan makanan
KANDUNGAN
STANDARD 8.1.5 Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai kaedah.
PEMBELAJARAN 8.1.6 Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi
keperluan bekalan makanan.
STANDARD PRESTASI Memahami sekurangnya 5 jenis kaedah pengawetan makanan.
Memahami sekurangnya 5 kepentingan teknologi pengawetan makanan
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menjelaskan contoh pengawetan makanan bukan hanya 1 kaedah sahaja.
AKTIVITI Team project
PENGAJARAN &  Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan menghasilkan kaedah
PEMUDAH CARA yang terbaik dalam proses pengawetan, membentuk projek yang diminta oleh guru.
(PdPC) Murid menjalankan projek satu jenis makanan dengan beberapa kaedah pengawetan
mengikut kumpulan.
Murid membuat kesimpulan kaedah pengawetan terbaik untuk jenis makanan yang
dipilih.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS BAHAN
TOPIK 9.0 Bahan Buangan
KPS
STANDARD 9.1 Bahan buangan
KANDUNGAN
STANDARD 9.1.2 Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.
PEMBELAJARAN 9.1.3 Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.
9.1.4 Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah.
9.1.5 Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang
lestari.
STANDARD Memahami maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi..
PRESTASI Memahami sekurangnya 5 kepentingan pengurusan bahan buangan secara terancang
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan kepentingan pengurusan bahan buangan dengan lebih terancang
AKTIVITI  Murid mengelaskan bahan buangan di sekitar kawasan sekolah samada terbiodegradasi
PENGAJARAN & tau tidak terbiodegradasi.
PEMUDAH CARA  Murid berbincang dalam kumpulan tentang penggunaan bahan tidak terbiodegradasi
(PdPC) secara berhemah dan cara mengurus bahan buangan secara terancang.
 Hasil perbincangan diletakkan di dalam kertas majung dan dipersembahkan dihadapan
kelas untuk perbincangan. (think-pair-share)
SAINS BAHAN
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA
TOPIK 10.0 Gerhana
KPS
STANDARD 10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari.
KANDUNGAN
STANDARD 10.1.1 Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran
PEMBELAJARAN berdasarkan:kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari; sifat cahaya;
10.1.2 Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan lakaran berdasarkan:
kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari; sifat cahaya
STANDARD PRESTASI Memahami fenomena Gerhana Bulan.
Memahami sekurangnya 3 sifat cahaya
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan fenomena gerhana dengan iringan guru.
AKTIVITI Murid menjalankan simulasi kejadian gerhana bulan untuk lebih memahami kejadian
PENGAJARAN & gerhana bulan.
PEMUDAH CARA Murid memerihalkan fenomena gerhana bulan.
(PdPC)  Murid melakarkan fenomena gerhana bulan.
 Murid menjalankan simulasi kejadian gerhana matahari untuk lebih memahami
kejadian gerhana matahari.
Murid memerihalkan fenomena gerhana matahari.
Murid melakarkan fenomena gerhana matahari.
BUMI DAN SAINS ANGKASA
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA
TOPIK 11.0 Buruj
KPS
STANDARD 11.1 Buruj
KANDUNGAN
STANDARD 11.1.1 Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak
PEMBELAJARAN tertentu.
11.1.2 Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio.
STANDARD PRESTASI Memahami buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu.
Memahami sekurangnya 3 jenis buruj
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan contoh-contoh buruj yang terbentuk di langit
AKTIVITI Talking chip
PENGAJARAN &  Setiap ahli dalam pasukan meletakkan cip di tengah-tengah apabila ingin
PEMUDAH CARA bercakap dan memberikan pendapat..
(PdPC)  2. Mereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang
diberi peluang. tajuk teks, struktur yang kuat dan stabil, melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
Murid menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu
corak tertentu.
Murid melakarkan bentuk-bentuk buruj di dalam kertas lukisan dan mempamerkannya
di dinding kelas.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA
TOPIK 11.0 Buruj
KPS
STANDARD 11.1 Buruj
KANDUNGAN
STANDARD 11.1.3 Menerangkan kegunaan buruj iaitu: petunjuk arah, petunjuk musim
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI Memahami sekurangnya 3 kegunaan buruj
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan kegunaan buruj
AKTIVITI Rally robin
PENGAJARAN &  Pelajar dalam bentuk berpasangan bergilir-gilir memberi respon tentang kegunaan
PEMUDAH CARA buruj secara lisan.
(PdPC)  Murid membincangkan kegunaan buruj dalam bidang-bidang tertentu.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TOPIK 12.0 Mesin
KPS
STANDARD 12.2 Mesin kompleks
KANDUNGAN
STANDARD 12.2.1 Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks.Mengitlak
PEMBELAJARAN mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas.
STANDARD PRESTASI Memahami sekurangnya 3 jenis mesin ringkas terdapat dalam mesin kompleks
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan mesin ringkas yang terdapat di dalam mesin kompleks
AKTIVITI Setiap kumpulan murid dibekalkan dengan gambar mesin kompleks yang
PENGAJARAN & berbeza.
PEMUDAH CARA
Setiap kumpulan dikehendaki mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin
(PdPC)
ringkas.
Setiap kumpulan mempersembahkan dapatan mereka dihadapan kelas.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TOPIK 12.0 Mesin
KPS
STANDARD 12.2 Mesin kompleks
KANDUNGAN
STANDARD 12.2.3 Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek:penggunaan
PEMBELAJARAN bahan;jangka hayat;penyelenggaraan;kos; mesra alam; keselamatan;
STANDARD PRESTASI Memahami sekurangnya 3 kepentingan penciptaan mesin yang lestari
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan kepentingan penciptaan mesin yang lestari.
AKTIVITI Setiap kumpulan murid memilih satu mesin yang lestari.
PENGAJARAN & Setiap kumpulan membincangkan tentang kepentingan penciptaan
PEMUDAH CARA mesin lestari tersebut.
(PdPC) Setiap kumpulan membentang dapatan hasil perbincangan masing
masing dihadapan kelas. Gallery walk
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TOPIK 12.0 Mesin
KPS
STANDARD 12.2 Mesin kompleks
KANDUNGAN
STANDARD 12.3.1 Mereka bentuk model mesin kompleks dengan menggabungkan beberapa konsep
PEMBELAJARAN sains yang telah dipelajari seperti: elektrik ,magnet,Kelajuan,sifat cahaya.
12.3.2 Memerihalkan model yang dicipta.
STANDARD PRESTASI Memahami sekurangnya 3 kelebihan mesin yang dicipta.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menghasilkan sesuatu model dengan penggabungan beberapa konsep sains.
AKTIVITI Roam the room
PENGAJARAN &  Dengan isyarat guru, murid secara individu bergerak untuk melihat hasil
PEMUDAH CARA perbincangan atau hasil kerja rakan-rakan. apabila guru beri isyarat kedua,semua
(PdPC) balik ketempat asal dan kongsi dalam pasukan apa yang mereka pelajari dari
rakan/pasukan lain berdasarkan rekabentuk pasukan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.