Anda di halaman 1dari 2

KOLEJ I-SYSTEM KLANG

2nd Floor 14-22 Jalan Kepayang,


Off Jalan Meru, 41050 Klang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

KERTAS TUGASAN
( ASSIGNMENT SHEET )

KOD NAMA DAN


PROGRAM /
IT–020–3:2013 COMPUTER SYSTEM OPERATION
PROGRAM CODE AND
NAME

TAHAP / LEVEL TAHAP 3

NO DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
C07 : MOBILE DEVICE CONFIGURATION
COMPETENCY UNIT
NUM. AND TITLE

1. ANALYSE JOB ORDER/CHANGE REQUEST


NO DAN PERNYATAAN 2. CARRY OUT MOBILE DEVICE CONFIGURATION
AKTIVITI KERJA / 3. PERFORM MOBILE DEVICE TROUBLESHOOT
WORK ACTIVITIES NO
AND STATEMENT 4. CARRY OUT MOBILE DEVICE COMMISSIONING

NO. KOD / CODE NUM IT-020-3:2013-C07/T(1/4) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK : MOBILE DEVICE CONFIGURATION

TUJUAN : Kertas tugasan ini bertujuan untuk pelatih-pelatih dapat mengenalpasti kefahaman
tentang mobile device di pasaran dan fungsi.

ARAHAN :
 Kertas tugasan ini mengandungi 3 soalan
NO KOD / CODE NO IT-020-3:2013-C07/P(1/4) Muka: 2 Drp: 3

 Sila jawap semua soalan dalam masa yang ditetapkan


 Pelajar boleh merujuk Kertas Penerangan IT-020-3:2013/CU07/P(1/1)

SOALAN :

1. Bagaimana WIFI dan Bluetooth berfungsi ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

( 10 markah )

2. Nyatakan perbezaan diantara Smartphone dan Tablet?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

( 10 markah )

3. Senaraikan 5 perkara yang perlu diketahui bila membuat pembeliaan Smartphone?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
( 10 markah )