Anda di halaman 1dari 4

abadi sementara

abai acuh; peduli

adab beradap biadap

ajak mengajak menghalau; mengusir

alah menang

alir mengalir bertakung

am khas; khusus

aman huruhara; kacaubilau

amanah curang

angguk geleng

mengangguk menggeleng

asli palsu; tiruan

arif bodoh; jahil, tolol

awas cuai;lalai

atur teratur bersepah;berselerak

azab nikmat

bahagia sengsara

kebahagiaan penderitaan; kesengsaraan

berbahagia menderita

bahaya berbahaya selamat

bakal bekas

bakhil pemurah

bangga malu

membanggakan memalukan

bangkang membangkang menyokong; mencadangkan

Bantu membantu membiarkan

Baring berbaring bangkit; bangun


baru lama; usang basmi

membasmi memelihara; mempertahankan

bawa membawa meninggalkan

bazir membazir berhemat; berjimat

membazirkan menghematkan; menjimatkan

bebas terbelenggu; terikat; terkawal; terkongkong

membebaskan membelenggu; mengawal;

mengongkong; mengikat beku cair

membekukan mencairkan

belah berbelah bercantuma

membelah mencantumkan

bengkalai terbengkalai

selesai; siap

berani gentar; takut

beri memberi menerima

berkas memberkas melepaskan

beza berbeza sama; serupa

biadap beradap; sopan

bina membina membinasakan; merobohkan; meruntuhkan

bising senyap; sepi; sunyi

boros cermat; hemat; jimat

bujur membujur melintang

buka membuka menutup

buncit kempis

Cabut mencabut menanam; mencacakkan

cacat sempurna

campak mencampakkan
memungut; mengutip

cantum bercantum berasing; berpisah

cedera pulih; sembuh

cegah mencegah menggalakkan

cemar bersih

cerah gelap; kabur

cerdik bodoh; dungu; tolol

cermat boros; cuai

jaga tidur

jahat baik

jajah menjajah memerdekakan

terjajah merdeka

jalan berjalan berhenti

janda duda

jasmani rohani

jaya berjaya gagal; kandas

jelma menjelma menghilang

jernih keruh

jimat boros

jutawan fakir

kabur jelas; terang

kahwin berkahwin bercerai

kalah menang

karam terapung; timbul

kawan lawan; musuh

kebal lut

kejam adil; berperikemanusiaan


kelu lancar

kemarau hujan; tengkujuh

kembali pergi

kembang kuncup

kembung kempis

kencang perlahan

keras lembik; lembut

Kerat mengerat menyambung

keruh jernih

kesat licin

ketara kabur; samarsamar

ketat longgar

ketua pengikut

kilau berkilau malap; suram

kota desa; kampung

kuala hulu

kukuh lemah

kusut kemas; rapi

kutuk mengutuk memuji; menyanjung

Anda mungkin juga menyukai