Anda di halaman 1dari 6

DATA AJAK-AJAKAN

AJAKAN LUH MUANI = 38


AJAKAN MUDA-MUDI = 16
MANGKU KAYANGAN = 5
UNDANGAN ADAT = 10
UNDANGAN ADAT PENGANTIN LUAR = 15
SILIH-SILIH BARANG = 6
SILIH-SILIH MOBIL = 6
PENGURUS BANJAR = 6
BALIAN SONTENG = 1
TUKANG LAMPU =
TUKANG ADONAN = 1
TUKANG GAMBEL + PAYAS = 1
UPAH LEBENG = 9
NASI RONG = 15
PESEGEH GEDE = 7
(melanting, bale kulkul, gambangan, sate tungguh,
tukang banten, patus celeng, patus baas)
PESEGEH CENIK = 3
(sanggah, natah, diap paon)
ULAM BAWI KETEBEN

SATE 14 = 25 10 15
SATE 8 = 38 38
SATE 7 = 20 6 1 6 6 1 0
SATE 5 = 43 5 38
SATE 4 = 40 9 16 15
SATE 3 = 9
KETENGAN = 9
KAWISAN = 10
PENUGELAN = 7
PRANGKAT = 3
SATE 14 SATE 8 SATE 7 SATE 5 SATE 4 SATE 3
LEMBAT = 837 250 152 80 129 80 27
ASEM = 559 100 152 60 86 80
EBAT = 42
KABLET = 9
JML KATIK = 1,447
KETENGAN KAWISAN PENUGELAN PRANGKAT tungguh
9 60 21 9 20
60 21
20 7 15
9
PENELASAN BAWI
L A E K
KATIK BAWI KETEBEN 1447 837 559 42 9
KATIK BAWI KELUUR 0
KATIK KELUWUR 0
Jumlah 837 559 42 9
JUMLAH KATIK SAMI 1447
AJAKAN 15
TUNGGUH 2
PENELASAN BE 76.79167 KG 482.3333 2.411667 60.29167 76.79167
NYUH 65.27292 BIJI 11.51875
NASI :30 9 BALE ST 8 ST 5 ST 4 ST 14 ST 7
NASI : 25 11 BALE 76 43 40 25 20
PESEGEH NASI RONG NASI TEGAN RONG PERANGKAT KAWISAN PENYEMENG MUDA MUDI
10 15 7.5 3 10 ###
16
UNDANGAN
266