Anda di halaman 1dari 4

LINGKUNGAN

Pengetahuan Sikap
No Nama Jenis Kelamin Umur Pendidikan
Skor Kategori Skor
RT 01
1 Ny. E Perempuan 54 SLTA 3 Baik 4
2 Tn. D Laki-laki 25 SLTA 5 Baik 3
3 Tn. S Laki-laki 34 SLTA 2 Rendah 3
4 Tn. B Laki-laki 54 D3 5 Baik 4
5 Ny. P Perempuan 62 SLTA 3 Baik 3
6 Ny. S Perempuan 58 SLTA 3 Baik 4
7 Ny. S Perempuan 67 SD 4 Baik 4
8 Ny. L Perempuan 48 SLTA 3 Baik 4
9 Ny. K Perempuan 51 SLTA 5 Baik 5
10 Tn. F Laki-laki 47 SLTA 3 Baik 4
RT 02
1 Ny. L Perempuan 34 SLTA 3 Baik 4
2 Ny. S Perempuan 36 SLTA 4 Baik 4
3 Tn. K Laki-laki 45 D3 3 Baik 3
4 Tn. M Laki-laki 47 SLTA 4 Baik 3
5 Ny. O Perempuan 55 SLTA 5 Baik 5
6 Ny. J Perempuan 28 SLTP 4 Baik 3
7 Tn. B Laki-laki 30 SD 3 Baik 4
8 Tn. W Laki-laki 32 SLTA 4 Baik 5
9 Ny. D Perempuan 33 SLTA 3 Baik 3
10 Tn. P Laki-laki 40 SLTA 4 Baik 4
RT 03
1 Tn. S Laki-laki 57 S1 4 Baik 4
2 Tn. A Laki-laki 62 SLTA 4 Baik 4
3 Ny. N Perempuan 63 SLTP 4 Baik 3
4 Tn. A Laki-laki 29 SMK 5 Baik 4
5 Tn. A Laki-laki 57 SLTA 5 Baik 4
6 Tn. K Laki-laki 30 SLTA 4 Baik 5
7 Ny. S Perempuan 53 S1 5 Baik 5
8 Ny. S Perempuan 48 SLTA 5 Baik 4
9 Tn. E Laki-laki 42 SLTA 5 Baik 3
10 Ny. I Perempuan 40 SD 4 Baik 3
RT 04
1 Ny. L Perempuan 45 D3 3 Baik 5
2 Ny. S Perempuan 44 SLTA 4 Baik 4
3 Tn. K Laki-laki 27 SLTP 3 Baik 4
4 Tn. E Laki-laki 29 SLTA 3 Baik 3
5 Ny. Y Perempuan 31 SLTA 5 Baik 4
6 Ny. P Perempuan 44 S1 4 Baik 3
7 Tn. L Laki-laki 47 D3 3 Baik 3
8 Tn. B Laki-laki 47 SD 4 Baik 5
9 Ny. A Perempuan 48 SD 4 Baik 4
10 Ny. S Perempuan 51 SLTA 5 Baik 4
RT 05
1 Ny. S Perempuan 48 SLTA 5 Baik 5
2 Tn. E Laki-laki 56 D3 4 Baik 4
3 Ny. A Perempuan 35 D3 4 Baik 4
4 Tn. B Laki-laki 49 D3 5 Baik 3
5 Tn. T Laki-laki 39 S1 3 Baik 5
6 Ny. N Perempuan 28 SLTA 4 Baik 5
7 Ny. I Perempuan 36 SI 5 Baik 4
8 Tn. A Laki-laki 47 S1 3 Baik 3
9 Ny. R Perempuan 40 D3 3 Baik 4
10 Ny. K Perempuan 37 SLTA 4 Baik 3
RT 06
1 Tn. J Laki-laki 40 SLTA 3 Baik 3
2 Tn. O Laki-laki 45 SLTA 4 Baik 4
3 Ny. D Perempuan 55 D3 5 Baik 4
4 Ny. V Perempuan 47 S1 4 Baik 4
5 Ny. C Perempuan 43 SLTA 4 Baik 5
6 Tn. P Laki-laki 44 SLTA 4 Baik 4
7 Tn. E Laki-laki 32 SLTA 3 Baik 4
8 Tn. S Laki-laki 31 SLTP 4 Baik 5
9 Ny. W Perempuan 47 D3 4 Baik 4
10 Ny. S Perempuan 55 SLTA 4 Baik 4
8
RT 07
1 Tn. H Laki-laki 30 SLTA 4 Baik 3
2 Tn. I Laki-laki 55 D4 5 Baik 4
3 Ny. R Perempuan 63 SLTA 5 Baik 3
4 Ny. N Perempuan 46 SLTA 4 Baik 3
5 Tn. I Laki-laki 20 SLTA 4 Baik 4
6 Tn. S Laki-laki 59 SLTA 3 Baik 4
7 Ny. A Perempuan 46 D4 4 Baik 5
8 Tn. S Laki-laki 57 SLTA 5 Baik 3
9 Ny. S Perempuan 62 SD 2 Rendah 4
10 Tn. N Laki-laki 43 SD 3 Baik 4
11 Ny. M Perempuan 57 S1 4 Baik 4
RT 08
1 Tn. A Laki-laki 72 SLTA 4 Baik 5
2 Ny. A Perempuan 34 SLTA 4 Baik 4
3 Tn. S Laki-laki 51 SLTA 3 Baik 4
4 Tn. P Laki-laki 62 SLTA 3 Baik 4
5 Ny. N Perempuan 58 SLTA 4 Baik 3
6 Ny. S Perempuan 61 SD 3 Baik 4
7 Tn. D Laki-laki 34 SLTA 5 Baik 5
8 Tn. W Laki-laki 49 S1 5 Baik 5
9 Ny. H Perempuan 33 D3 5 Baik 4
10 Ny. N Perempuan 50 S1 3 Baik 5
Sikap Tindakan
Kategori Skor Kategori

Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik Kategori
Baik 2 Buruk pengetahuan :
Baik 4 Baik 0-2 : rendah
Baik 4 Baik 3-5 : baik
Baik 5 Baik sikap
Baik 4 Baik 0-2 : buruk
Baik 4 Baik 3-5 : baik
Baik 5 Baik tindakan
0-2 : buruk
Baik 3 Baik 3-5 : baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik

Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 3 Baik
Baik 5 Baik
Baik 5 Baik
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik

Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik

Baik 4 Baik
Baik 5 Baik
Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik

Baik 3 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik
Baik 5 Baik
Baik 3 Baik
Baik 5 Baik
Baik 5 Baik

Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 2 Buruk
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik
Baik 5 Baik

Baik 3 Baik
Baik 3 Baik
Baik 4 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik
Baik 5 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik
Baik 4 Baik
Baik 5 Baik

Anda mungkin juga menyukai