Anda di halaman 1dari 3

SJK (T) SENTUL,51000 KUALA LUMPUR

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

Mata pelajaran : Tema: PENANAMAN Kelas: PPKI 4 Delima Tarikh: 15.10.2019


KEMAHIRAN HIDUP (THN 4)
MATEMATIK (THN 1)
SK: 5.1 Mengetahui jenis Topik: JENIS Hari : SELASA Masa : 10.05AM-11.05AM
tanaman (KH) SAYURAN
5.2 Mengaplikasi proses
penanaman (KH)
1.3 Mengklasifikasikan
objek mengikut saiz (MT)

SP : 5.1.1 Mengenal dan Nilai Moral: Elemen Merentas Kurikulum:


menamakan jenis tanaman Kerajinan Pendidikan Alam Sekitar
hiasan yang Keusahawanan Kajian Masa Depan
akan ditanam seperti Tanggungjawab Nilai Murni
puding, bunga raya dan Disiplin Kepimpinan
Bekerjasama Kemahiran Belajar Cara Belajar
lidah jin (KH)
5.2.1 Menyemai benih
tanaman hiasan seperti
puding, bunga
raya dan lidah jin ke dalam
bekas semaian.(KH)
1.3.2 Menyebut saiz
dengan menggunakan
bahan maujud. (MT)

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


1. Murid dapat menyebut dan menamakan 2 jenis
tanaman dengan betul. Saya dapat :
2. Murid dapat menyemai tanaman dengan urutan 1.Menamakan biji benih.
yang betul. 2.Menyemai biji benih.
3. Murid dapat mengukur dan menyusun 3.Menyediakan Jadual menyiram anak pokok
tumbesaran anak pokok. 4.Menyediakan Jadual Pemerhatian.
Konsep Utama / Perbendaharaan kata: biji Sumber: lagu,buku teks,gambar,carta
benih,sawi,cili

Rangka Pengajaran Impak / Refleksi


Aktiviti Pemula 1. Murid di bawa ke kebun sayur.
Bagaimanakah cara 2. Murid bersoaljawab dengan guru. kb :menjana idea
anda menarik minat 3. Murid melihat dan mendengar demonstrasi. teknik : soal jawab
murid dengan topik
4. Guru menunjuk cara urutan menyemai biji benih.
anda?

- Guru memberi penerangan tentang objektif dan kriteria kb :


kejayaan pembelajaran yang berkaitan dengan topik. menghubungkaitkan
-
teknik:
Langkah 1 :
-pengajaran
1.Guru memperkenalkan biji benih sayur sawi dan cili. kolaboratif

PAK 21
Aktiviti Utama -SHARE N TURN
-ROUND TABLE

NAMA GURU : ANNIE SHANTHI A/P NORIS - 2019


1
SJK (T) SENTUL,51000 KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

Strategi PDP :
- Projek
- Luar Bilik
darjah
- Bertema
- Pengalaman

2.Guru menunjukkan cara semaian kepada semua murid.


3.Guru membentuk kumpulan untuk menyemai biji benih sayur
sawi dan cili. (SHARE N TURN) PAK21
4.Murid bergerak mengikut kumpulan dan menyemai biji benih
sayur sawi dan cili di tempat yang disediakan.
5.Guru membimbing semua murid.

Langkah 2 :
6. Murid dibimbing oleh guru untuk menyediakan Jadual
menyiram anak pokok dan jadual pemerhatian.
7.Murid diminta untuk duduk dalam kumpulan untuk membuat
Instrumen senarai semak tumbesaran anak pokok. ROUND
TABLE (PAK21)

Langkah 3:
8.Murid-murid membuat lembaran kerja yang diberikan oleh guru
tentang saiz tanaman.
9.Guru membimbing murid yang lemah.

Aktiviti Plenari -Guru dan murid menyanyi lagu “Mari Berkebun”. kb : mengingat
Apakah maklumat Thinking tools
yang ANDA perlu
ketahui pada PAK21:
penghujung sesi ini? Traffic Light

-Guru bertanyakan apa yang murid pelajari pada hari ini.


-Guru minta seorang murid memberitahu apa yang mereka faham
dari pengajaran hari ini.
-Guru menggunakan Traffic Light bagi mengetahui pengetahuan
murid.

Pentaksiran : Pemulihan: Pengukuhan : Pengkayaan :


-Soalan tambahan

REFLEKSI PENGAJARAN

Refleksi :  ____ orang murid dapat mencapai objektif


yang dirancang
KEHADIRAN :
TIDAK HADIR : 1. ______________  ____ orang murid masih tidak menguasai dan
perlukan bimbingan dan pemulihan.
2.______________
3.______________

NAMA GURU : ANNIE SHANTHI A/P NORIS - 2019


2
SJK (T) SENTUL,51000 KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

KEKUATAN KELEMAHAN CARA PENAMBAHBAIKAN

NAMA GURU : ANNIE SHANTHI A/P NORIS - 2019


3

Anda mungkin juga menyukai