Anda di halaman 1dari 4

PERANCANGAN AKTIVTI TAHUNAN

PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 2020

PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TARIKH & TEMPOH KOS INDIKATOR


PENCAPAIAN

- Murid dapat - Guru TMK mengikut kelas - Januari – Oktober 2019 - Ingin mencapai
meneruskan masing-masing sasaran lulus 100%.
IMBAS KEMBALI pembelajaran yang - (5 minit sebelum P& P )
seterusnya

- Membuka dan - Guru TMK mengikut kelas - Mei – Jun - Ingin mencapai
memasang semula masing-masing sasaran 95%.
TEROKA
beberapa komponen
KOMPUTER asas komputer - Murid tahun 5 dan 6

- Murid mampu - Guru TMK mengikut kelas - Selepas PdPc - 100% murid mahir
membina bahan masing-masing membina
MULTIMEDIA pembelajaran melalui - Semester 1 persembahan
MUDAH - Murid tahun 5 & 6 (Mei – Jun)
multimedia multimedia
- Semester 2
(Oktober – November)
PENDEDAHAN - Penguasaan secara - Guru TMK mengikut kelas - Sepanjang PdPc - 100% penglibatan
topikal masing-masing murid.
I-THINK
- Murid tahun 6

PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TARIRH & TEMPOH KOS/ INDIKATOR


PENCAPAIAN
SUMBER

- Semester 1
PERSEMBAHAN - Memberi Guru TMK mengikut kelas - 95% murid dapat
(Mei – Jun)
POWERPOINT pendedahan kepada masing-masing menguasai
murid tentang - Semester 2 pengetahuan asas
pembelajaran melalui (Oktober – November) tentang
persembahan Powerpoint.
powerpoint

PENCARIAN - Murid mampu Guru TMK mengikut kelas - Sepanjang tahun - 100% penglibatan
MAKLUMAT mencari sebarang masing-masing murid.
maklumat yang betul
dan tepat.

ELEKTRONIK - Murid mampu Guru TMK mengikut kelas - April – Jun - Murid oleh
MAIL menggunakan e mail masing-masing menguasai
sebagai salah satu penggunaan email
medium perhubungan - Murid Tahun 5 sebanyak 80%

Disediakan oleh:

__________________________
(NOR AZILA BINTI PAIMAN)
Ketua Panitia TMK,
SK Kampong Gelam.

Anda mungkin juga menyukai