Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK HAJI AHMAD SAID

SUNGAI DUA,
13800 BUTTERWORTH
SEBERANG PERAI UTARA
Kod Sek : PEA2052
Tel : 04-3563994
Fax : 04-3566094
Email : pea2052@ jpnpp.edu.my
___________________________________________________________________________________
Ruj. Kami: SMKDHAS(HEM) 700-4/2( )
Tarikh : November 2019

Kepada:
Unit HEM Subunit Buku Teks
Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
Jalan Bukit Gambir
11700 Pulau Pinang

Tuan

PERMOHONAN TAMBAHAN MATAPELAJARAN ELEKTIF DAN BEKALAN BUKU TEKS


UNTUK KEGUNAAN TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa pihak sekolah ingin memohon kebenaran tuan untuk menawarkan
beberapa matapelajaran ELEKTIF tingkatan empat (4) bagi Tahun 2020 di sekolah kami.
Sehubungan dengan itu, kami juga ingin memohon bekalan buku teks tersebut. Berikut adalah
maklumat buku teks yang dipohon.

Bil Matapelajaran Judul Buku Kod Buku Ting. Jumlah


Murid
1. Sains Sukan SAINS SUKAN TINGKATAN 4 FT394001 4 30

2. Tasawwur Islam TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 F454020 4 30

3. Kerjasama dan keperihatinan pihak tuan amat diharapkan dan didahului dengan ucapan
terima kasih.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


”PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA”

Saya yang menjalankan amanah,

..................................................
(ZARIFAH BINTI OMAR)
Pengetua