Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tanggal :

Kelas/Program : XI/IPA & IPS Waktu : 90 Menit

1. Tulisen nganggo aksara jawa:


a). sekolah kudu temen
b). ajining raga saka busana

2. Menapa tegesipun campursari?


3. Paraga ingkang nembangaken campursari dipunwastani sinten?
4. Sebutna tuladha tembang campursari?
5. Menapa wosing (isi) saking tembang campursari ing ngandhap menika?
Caping Gunung
Dening: Gesang

Dhek jaman berjuang


Njur kelingan anak lanang
Mbiyen tak openi
Ning saiki ana ngendi
Jarene wis menang
Keturutan sing digadhang Mbiyen ninggal janji
Ning saiki apa lali
Neng nggunung
Tak cadhongi sega jagung
Yen mendhung
Tak silihi caping nggunung Sokur bias nyawang Nggunung desa dadi reja
Dene orailang
Nggone padha lara lapa

Jawab:
1.
2. Campursari inggih punika jinising lelagon Jawa. Campursari tegesipun lelagon Jawa ingkang
ngemot pinten-pinten aspek seni (salebeting lelagon pepak sanget).
3. Paraga ingkang nembangaken campursari inggih menika wirasara utawi swarawati
4. Sebutkan contoh Campursari
5. Apa isi dari tembang campurari

www.informasiguru.com Media Informasi Guru dan Pendidikan