Anda di halaman 1dari 14

KEMENTERIAN AGAMA

MADRASAH ALIYAH NEGERI BUNTOK


ALAMAT : JL. R.A. KARTINI NO.44 BUNTOK 73712
JADWAL PELAJARAN MADRASAH ALIYAH NEGERI BUNTOK
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KELAS
HARI JAM WAKTU X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.Sos X.Ag XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

0 06.15 - 07.00 UPACARA BENDERA


1 07.00 - 07.45 8 AE 18 AH 25 AB 14 AJ 13 AX 9 AP 10 AF 15 AO 4 AH 5 AU 23 AJ 3 AQ 26 AL 17 AT 28 AL 21

2 07.45 - 08.30 8 AE 18 AH 25 AB 14 AJ 13 AX 9 AP 10 AF 15 AO 4 AH 5 AU 23 AJ 3 AQ 26 AL 17 AT 28 AL 21

3 08.30 - 09.15 14 AJ 20 AD 16 AF 27 AG 28 AL 8 AE 9 AP 10 AF 26 AL 4 AH 13 AX 22 AH 3 AQ 15 BD 17 AT 25
S 4 09.15 - 10.00 14 AJ 20 AD 16 AF 27 AG 28 AL 8 AE 9 AP 10 AF 26 AL 4 AH 13 AX 22 AH 3 AQ 15 BD 17 AT 25
E - 10.00 - 10.15 ISTIRAHAT
N 11 AK 16 AF 18 AH 25 AB 28 AL 7 AC 22 AH 23 AJ 5 AU 10 AF 13 AX 9 AK 20 AD 14 AJ 24 AS 12
I 5 10.15 - 11.00
N 6 11.00 - 11.45 11 AK 16 AF 18 AH 25 AB 6 AA 7 AC 22 AH 23 AJ 5 AU 10 AF 27 AB 9 AK 20 AD 14 AJ 24 AS 12
- 11.45 - 12.15 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 12.15 - 13.00 21 AN 5 AU 17 AT 4 AP 6 AA 2 BB 8 AE 11 AQ 15 BD 29 AR 33 AV 7 AC 9 AK 16 AF 13 AA 30

8 13.00 - 13.45 21 AN 5 AU 17 AT 4 AP 25 AB 2 BB 8 AE 11 AQ 15 BD 29 AR 30 AY 7 AC 9 AK 16 AF 13 AA 33

9 13.45 - 14.30 21 AN 5 AU 17 AT 4 AP 25 AB
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.Sos X.Ag XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

1 06.30-07.15 18 AH 8 AE 27 AG 16 AF 12 BA 10 AF 11 AQ 9 AP 23 AJ 26 AL 20 AD 4 AP 22 AH 28 AL 29 AR 14

2 07.15 - 08.00 18 AH 8 AE 27 AG 16 AF 12 BA 10 AF 11 AQ 9 AP 23 AJ 26 AL 20 AD 4 AP 22 AH 28 AL 29 AR 14

3 08.00 - 08.45 27 AG 14 AJ 20 AD 21 AH 7 AC 11 AQ 2 BB 8 AE 5 AU 12 AG 33 AV 15 BD 4 AP 9 AK 16 AF 28
S 4 08.45 - 09.30 27 AG 14 AJ 20 AD 21 AH 7 AC 11 AQ 2 BB 8 AE 5 AU 12 AG 33 AV 15 BD 4 AP 9 AK 16 AF 28
E - 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
L 16 AF 11 AK 21 AN 24 AI 32 AW 3 BC 7 AC 10 AF 8 AE 5 AU 12 AG 2 AO 15 BD 14 AJ 25 BC 6
5 09.45 -10.30
A
6 10.30 -11.15 16 AF 11 AK 21 AN 24 AI 32 AW 3 BC 7 AC 10 AF 8 AE 5 AU 12 AG 2 AO 15 BD 14 AJ 25 BC 6
S
A - 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 11.45 -12.30 2 AO 1 AP 21 AN 17 AT 29 AR 9 AK 3 BC 25 AB 12 AG 23 AJ 10 AF 20 AD 7 AC 13 AA 6 BB 15

8 12.30 -13.15 2 AO 1 AP 24 AI 17 AT 29 AR 9 AK 3 BC 25 AB 12 AG 23 AJ 10 AF 20 AD 7 AC 13 AA 6 BB 15

9 13.15 -14.00 2 AO 1 AP 24 AI 17 AT 29 AR
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.Sos X.Ag XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

1 06.30-07.15 16 AF 27 AG 8 AE 21 AH 31 AV 11 AQ 15 BD 22 AH 10 AF 4 AH 26 AL 2 AO 13 AA 24 AS 9 AK 14

2 07.15 - 08.00 16 AF 27 AG 8 AE 21 AH 31 AV 11 AQ 15 BD 22 AH 10 AF 4 AH 26 AL 2 AO 13 AA 24 AS 9 AK 14

3 08.00 - 08.45 7 AC 6 AA 14 AJ 27 AG 21 AH 12 AG 23 AJ 9 AP 25 AB 8 AE 15 BD 10 AF 2 AO 24 AS 17 AT 33

4 08.45 - 09.30 7 AC 6 AA 14 AJ 27 AG 21 AH 12 AG 23 AJ 9 AP 25 AB 8 AE 15 BD 10 AF 2 AO 17 AT 24 AS 33
R - 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
A 19 AM 24 AI 11 AK 16 AF 14 AJ 22 AH 9 AP 2 BB 23 AJ 7 AC 8 AE 3 AQ 10 AF 12 AG 18 AH 32
5 09.45 -10.30
B
6 10.30 -11.15 19 AM 24 AI 11 AK 16 AF 14 AJ 22 AH 9 AP 2 BB 23 AJ 7 AC 8 AE 3 AQ 10 AF 12 AG 18 AH 32
U
- 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 11.45 -12.30 5 AU 17 AT 1 AP 24 AS 27 AG 10 AF 11 AQ 15 AO 29 AR 25 AB 3 BC 13 AA 6 BB 7 AC 16 AF 30

8 12.30 -13.15 5 AU 17 AT 1 AP 24 AS 27 AG 10 AF 11 AQ 15 AO 29 AR 25 AB 3 BC 13 AA 6 BB 7 AC 16 AF 30

9 13.15 -14.00 5 AU 17 AT 1 AP 24 AS 27 AG
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.Sos X.Ag XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

1 06.30-07.15 27 AG 25 AB 18 AH 20 AD 24 AI 13 AA 26 AL 15 BD 3 BC 17 AT 10 AF 14 AJ 4 AP 5 AU 12 AG 16

2 07.15 - 08.00 27 AG 25 AB 18 AH 20 AD 24 AI 13 AA 26 AL 15 BD 3 BC 17 AT 10 AF 14 AJ 4 AP 5 AU 12 AG 16

3 08.00 - 08.45 20 AD 7 AC 6 AA 28 AL 16 AF 9 AP 22 AH 23 AJ 2 BB 24 AS 21 AH 4 AP 14 AJ 18 AH 5 AU 12

4 08.45 - 09.30 20 AD 7 AC 6 AA 28 AL 16 AF 9 AP 22 AH 23 AJ 2 BB 24 AS 21 AH 4 AP 14 AJ 18 AH 5 AU 12
K
A - 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
M 5 09.45 -10.30 24 AI 19 AM 16 AF 28 AL 11 AK 15 AO 25 AB 3 BC 13 AA 10 AF 27 AB 8 AE 2 AO 6 BB 14 AJ 9
I 6 10.30 -11.15 24 AI 19 AM 16 AF 7 AC 11 AK 15 AO 25 AB 3 BC 13 AA 10 AF 27 AB 8 AE 2 AO 6 BB 14 AJ 9
S - 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 11.45 -12.30 1 AP 3 AQ 2 AO 7 AC 27 AG 23 AJ 10 AF 9 AK 24 AS 13 AA 12 AG 25 BC 8 AE 20 AD 15 BD 21

8 12.30 -13.15 1 AP 3 AQ 2 AO 19 AM 31 AY 23 AJ 10 AF 9 AK 29 AR 13 AA 12 AG 24 AS 8 AE 20 AD 15 BD 21

9 13.15 -14.00 1 AP 3 AQ 2 AO 19 AM 31 AY
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.Sos X.Ag XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

1 06.30-07.15 3 AQ 2 AO 28 AL 5 AU 8 AE 15 AO 24 AS 26 AL 17 AT 23 AJ 32 AW 22 AH 25 BC 29 AR 20 AD 27

2 07.15-08.00 3 AQ 2 AO 28 AL 5 AU 8 AE 15 AO 9 AK 26 AL 7 AC 23 AJ 32 AW 22 AH 25 BC 29 AR 20 AD 27
J
U 3 08.00-08.45 3 AQ 2 AO 28 AL 5 AU 19 AM 15 BD 9 AK 24 AS 7 AC 17 AT 32 AW 25 BC 12 AG 29 AR 18 AH 27
M 08.45-09.00 ISTIRAHAT
A
A 4 09.00-09.45 28 AL 21 AN 5 AU 11 AQ 19 AM 25 AB 15 AO 13 AA 9 AK 2 BB 30 AY 10 AF 12 AG 8 AE 18 AH 16
T
3 09.45-10.30 28 AL 21 AN 5 AU 11 AQ 20 AD 25 AB 15 AO 13 AA 9 AK 2 BB 30 AY 10 AF 24 AS 8 AE 29 AR 16
4 10.30-11.15 28 AL 21 AN 5 AU 11 AQ 20 AD
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.Sos X.Ag XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

1 06.30-07.15 18 AH 16 AF 7 AC 8 AE 21 AH 26 AL 15 AO 12 AG 17 AT 29 AR 23 AJ 6 BB 22 AH 5 AU 14 AJ 20

2 07.15 - 08.00 18 AH 16 AF 7 AC 8 AE 21 AH 26 AL 15 AO 12 AG 17 AT 24 AS 23 AJ 6 BB 22 AH 5 AU 14 AJ 20

3 08.00 - 08.45 25 AB 28 AL 19 AM 6 AA 16 AF 24 AS 23 AJ 22 AH 4 AH 3 BC 2 BB 26 AL 14 AJ 18 AH 8 AE 13

4 08.45 - 09.30 25 AB 28 AL 19 AM 6 AA 16 AF 15 BD 23 AJ 22 AH 4 AH 3 BC 2 BB 26 AL 14 AJ 18 AH 8 AE 13
S
A - 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
B 5 09.45 -10.30 6 AA 28 AL 27 AG 11 AK 20 AZ 22 AH 12 AG 7 AC 10 AF 9 AK 21 AH 14 AJ 3 AQ 16 AF 5 AU 13
T 6 10.30 -11.15 6 AA 18 AH 27 AG 11 AK 20 AZ 22 AH 12 AG 7 AC 10 AF 9 AK 21 AH 14 AJ 3 AQ 16 AF 5 AU 31
U - 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 11.45 -12.30 17 AT 18 AH 3 AQ 29 AR 2 AO 23 AJ 13 AA 11 AQ 24 AS 15 BD 9 AK 12 AG 10 AF 25 BC 7 AC 8

8 12.30 -13.15 17 AT 27 AG 3 AQ 29 AR 2 AO 23 AJ 13 AA 11 AQ 24 AS 15 BD 9 AK 12 AG 10 AF 25 BC 7 AC 8

9 13.15 -14.00 17 AT 27 AG 3 AQ 29 AR 2 AO

`
TENAGA PENGAJAR :
Ag 1. MUHAMAD IRFAN, S.Pd
2. AKHMAD, S.Pd, M.Si
AH 3. DWI IRIANTI MUBININGTYAS, S.Pd.M.Sc
AH 4. RISMAN ASMADI, S.Pd
BC 5. PAIQAHIMAH, S.Pd
BC 6. AHMAD FAHMIE, S.Pd.I
7. AHMAD KHAIRULLISANI, S.Pd.I
AG 8. GANTIS, S.Pd.I
AG 9. SITI INTANSARI, SPd.I
10. NANI PRIHATINI, S.Pd
AY 11. SRIWATI, S.Pd.
AV 12. SUTARWI,S.Ag
13. THAIB MUBARAK ALBAHRAENI, S.Pd.I
Ag 14. SITI NOOR AISYAH, S.Pd
AJ 15. ISNAWATI,S.Pd.
AJ 16. MISBAH, S.Pd.
AL 17. ARIA BUDI NATA, SE
AL 18. AHMAD IHYAUDDIN, S.Pd.I
19. MISKIATI, S.Pd
BB 20. HAYATUN THAIBAH, S.Pd.I
BB 21. BUDI HARIANTINI, S.Pd
22. TOE KAMARULZAMAN
BD 23. NAILY FITHRIYATI, S.Pd.I
BD 24. DAVID EKO PRABOWO, S.Pd
25. FAHMI RIDHA, S.Pd.I
Ag 26. TAUFIKTURRAHMAN, S.Pd
AJ 27. MUHAMMAD HUSIN, S.Pd.I
AJ 28. DWI RAHMAWATI, S.Pd
AV 29. ELI SUSANTO, S.Pd
AV 30. RAUYANI, S.Pd.I
31. MAULIDA AHMAD
AW 32. FANDI AHMAD
AW 33. M. ISMAIL MARZUKI

AY MATA PELAJARAN :
AY AA. AL QUR'AN HADITS
AB. AKIDAH AKHLAK
Ag AC. FIQIH
AF AD. S K I
AF AE. PPKn
AG AF. BAHASA INDONESIA
AG AG. BAHASA ARAB
AH. MATEMATIKA
AK AI. SEJARAH INDONESIA
AK AJ. BAHASA INGGRIS
AK. SENI BUDAYA
AH AL. PENJASORKES
AH AM. PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN
AN. MATEMATIKA (MIA)
Ag AO. BIOLOGI
AB AP. FISIKA
AB AQ. KIMIA
AB AR. GEOGRAFI
AS. SEJARAH
AF AT. SOSIOLOGI
AF AU. EKONOMI
AV. TAFSIR - ILMU TAFSIR
Ag AW. HADITS - ILMU HADITS
AD AX. FIQIH - USHUL FIQIH
AD AY. ILMU KALAM
AX AZ. AKHLAK (IIK)
AX BA. BAHASA ARAB (IIK)
BB. TIK
AX BC. KETERAMPILAN
AW BD. MULOK

AE Buntok, Juli 2014


AE Wakamad Ur. Kurikulum

RISMAN ASMADI, S.Pd


NIP. 19700706 199803 1 004
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI BUNTOK
ALAMAT : JL. R.A. KARTINI NO.44 BUNTOK 73712
JADWAL PELAJARAN MADRASAH ALIYAH NEGERI BUNTOK
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KELAS
HARI
JAM

WAKTU
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI .A.2 XI .A.3 XI .S XI Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

0 06.15 - 07.00 UPACARA BENDERA


1 07.00 - 07.45 8 AE 20 AD 25 AB 23 AJ 6 AA 27 BA 18 AN 16 AF 32 AH 10 AF 13 AA 22 AH 3 BC 26 AL 17 AT 28 AL 33 AV
2 07.45 - 08.30 8 AE 20 AD 25 AB 23 AJ 6 AA 27 BA 18 AN 16 AF 32 AH 10 AF 13 AA 22 AH 3 BC 26 AL 17 AT 28 AL 33 AV
3 08.30 - 09.15 32 AN 21 AH 16 AF 4 AP 8 AE 26 AL 3 AQ 23 AJ 9 AP 24 AI 10 AF 2 AO 20 AD 11 AQ 15 BD 17 AT 28 AL
S 4 09.15 - 10.00 32 AN 21 AH 16 AF 4 AP 8 AE 26 AL 3 AQ 23 AJ 9 AP 24 AI 10 AF 2 AO 20 AD 11 AQ 15 BD 17 AT 28 AL
E - 10.00 - 10.15 ISTIRAHAT
N
I 5 10.15 - 11.00 32 AN 16 AF 21 AH 4 AP 11 AK 26 AL 15 AO 18 AN 5 AU 34 AS 29 AM 3 BC 22 AH 20 AD 14 AJ 24 AS 12 AG
N
6 11.00 - 11.45 23 AJ 16 AF 21 AH 25 AB 11 AK 6 AA 15 AO 18 AN 8 AE 34 AS 32 AH 3 BC 22 AH 20 AD 14 AJ 24 AS 12 AG 9
- 11.45 - 12.15 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR 10
7 12.15 - 13.00 23 AJ 5 AU 2 AO 25 AB 34 AR 6 AA 29 AM 15 AO 8 AE 9 AK 32 AH 7 AC 14 AJ 3 BC 10 AF 13 AA 31 AY 11
8 13.00 - 13.45 11 AK 5 AU 2 AO 27 AG 34 AR 25 AB 18 AN 15 AO 16 AF 9 AK 24 AI 7 AC 14 AJ 3 BC 10 AF 13 AA 33 AV 12
9 13.45 - 14.30 11 AK 5 AU 2 AO 27 AG 34 AR 25 AB 18 AN 29 AM 16 AF 9 AP 24 AI 13
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag 14

1 06.30-07.15 24 AI 8 AE 27 AG 10 AF 21 AH 13 AX 15 AO 3 AQ 7 AC 17 AT 23 AJ 16 AF 26 AL 2 AO 28 AL 34 AR 25 BC 15

2 07.15 - 08.00 24 AI 8 AE 27 AG 10 AF 21 AH 13 AX 15 AO 3 AQ 7 AC 17 AT 23 AJ 16 AF 26 AL 2 AO 28 AL 34 AR 25 BC 16
3 08.00 - 08.45 26 AL 1 AP 17 AT 21 AH 27 AG 6 AC 16 AF 11 AK 18 AN 28 AL 20 AD 8 AE 4 AP 13 AA 9 AK 10 AF 14 AJ 17

S 4 08.45 - 09.30 26 AL 1 AP 17 AT 21 AH 27 AG 6 AC 16 AF 11 AK 18 AN 28 AL 20 AD 8 AE 4 AP 13 AA 9 AK 10 AF 14 AJ 18
E - 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT 19
L 09.45 -10.30 26 AL 1 AP 32 AN 24 AI 5 AU 30 AW 9 AP 7 AC 20 AD 28 AL 34 AR 11 AQ 15 BD 22 AH 14 AJ 25 BC 18 AH 20
A 5
S 6 10.30 -11.15 16 AF 23 AJ 32 AN 24 AI 5 AU 30 AW 9 AP 7 AC 20 AD 12 AG 34 AR 11 AQ 15 BD 22 AH 14 AJ 25 BC 18 AH 21
A
- 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR 22
7 11.45 -12.30 16 AF 23 AJ 32 AN 17 AT 5 AU 34 AR 29 AM 9 AP 3 AQ 12 AG 25 AB 20 AD 14 AJ 7 AC 13 AA 22 BB 15 BD 23

8 12.30 -13.15 27 AG 11 AK 24 AI 17 AT 10 AF 34 AR 8 AE 9 AP 3 AQ 32 AH 25 AB 20 AD 14 AJ 7 AC 13 AA 22 BB 15 BD 24

9 13.15 -14.00 27 AG 11 AK 24 AI 17 AT 10 AF 34 AR 8 AE 29 AM 5 AU 32 AH 15 AO 25
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag 26

1 06.30-07.15 16 AF 27 AG 8 AE 21 AH 10 AF 33 AV 25 AB 32 AH 18 AN 6 AC 12 AG 2 AO 11 AQ 4 AP 34 AR 24 AS 14 AJ 27

2 07.15 - 08.00 16 AF 27 AG 8 AE 21 AH 10 AF 33 AV 25 AB 32 AH 18 AN 6 AC 12 AG 2 AO 11 AQ 4 AP 20 AD 17 AT 14 AJ 28
3 08.00 - 08.45 7 AC 6 AA 23 AJ 10 AF 27 AG 21 AH 28 AL 8 AE 3 AQ 20 AD 32 AH 4 AP 2 AO 15 BD 24 AS 5 AU 22 BB 29
4 08.45 - 09.30 7 AC 6 AA 23 AJ 10 AF 27 AG 21 AH 28 AL 8 AE 3 AQ 20 AD 32 AH 4 AP 2 AO 15 BD 24 AS 5 AU 22 BB 30
R - 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT 31
A 09.45 -10.30 19 AM 17 AT 3 AQ 20 AD 21 AH 23 AJ 28 AL 16 AF 15 AO 34 AR 9 AK 11 AQ 13 AA 14 AJ 12 AG 18 AH 8 AE 32
B 5
U 6 10.30 -11.15 19 AM 17 AT 3 AQ 20 AD 21 AH 23 AJ 32 AH 16 AF 15 AO 34 AR 9 AK 11 AQ 13 AA 14 AJ 12 AG 18 AH 8 AE 33
- 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR 34
7 11.45 -12.30 5 AU 17 AT 3 AQ 34 AS 11 AQ 27 AG 32 AH 9 AP 12 AG 25 AB 6 AC 13 AA 22 BB 16 AF 7 AC 10 AF 31 AY

8 12.30 -13.15 5 AU 24 AI 20 AD 34 AS 11 AQ 27 AG 3 AQ 9 AP 12 AG 25 AB 6 AC 13 AA 22 BB 16 AF 7 AC 10 AF 31 AY

9 13.15 -14.00 5 AU 24 AI 20 AD 34 AS 11 AQ 27 AG 3 AQ 17 AT 29 AM 9 AP 13 AX
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

1 06.30-07.15 1 AP 25 AB 21 AH 27 AG 6 AC 24 AI 9 AP 32 AH 11 AK 8 AE 28 AL 26 AL 4 AP 22 AH 5 AU 12 AG 10 AF

2 07.15 - 08.00 1 AP 25 AB 21 AH 27 AG 6 AC 24 AI 9 AP 32 AH 11 AK 8 AE 28 AL 26 AL 4 AP 22 AH 5 AU 12 AG 10 AF

3 08.00 - 08.45 1 AP 3 AQ 11 AK 34 AR 17 AT 10 AF 16 AF 25 AB 9 AP 13 AA 28 AL 4 AP 7 AC 2 AO 18 AH 5 AU 12 AG
4 08.45 - 09.30 27 AG 3 AQ 11 AK 34 AR 17 AT 10 AF 16 AF 25 AB 9 AP 13 AA 33 AV 4 AP 7 AC 2 AO 18 AH 5 AU 12 AG
K
- 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
A
M 5 09.45 -10.30 27 AG 3 AQ 16 AF 34 AR 17 AT 11 AK 7 AC 13 AA 23 AJ 5 AU 33 AV 15 BD 2 AO 8 AE 22 BB 18 AH 9 AK
I
S 6 10.30 -11.15 21 AH 19 AM 16 AF 6 AC 20 AD 11 AK 7 AC 13 AA 23 AJ 5 AU 33 AV 15 BD 2 AO 8 AE 22 BB 18 AH 9 AK
- 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR

7 11.45 -12.30 21 AH 19 AM 17 AT 6 AC 20 AD 27 AG 5 AU 3 AQ 16 AF 10 AF 29 AM 22 BB 8 AE 14 AJ 24 AS 15 BD 18 AH

8 12.30 -13.15 20 AD 7 AC 6 AA 19 AM 24 AI 31 AY 23 AJ 3 AQ 16 AF 10 AF 13 AX 22 BB 8 AE 14 AJ 17 AT 15 BD 18 AH

9 13.15 -14.00 20 AD 7 AC 6 AA 19 AM 24 AI 31 AY 23 AJ 5 AU 17 AT 29 AM 13 AX
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

1 06.30-07.15 3 AQ 2 AO 26 AL 5 AU 34 AS 8 AE 11 AK 28 AL 13 AA 17 AT 31 AY 24 AS 16 AF 12 AG 10 AF 20 AD 30 AB

2 07.15-08.00 3 AQ 2 AO 26 AL 5 AU 34 AS 8 AE 11 AK 28 AL 13 AA 17 AT 31 AY 22 AH 16 AF 12 AG 10 AF 20 AD 30 AB
J
3 08.00-08.45 3 AQ 2 AO 26 AL 5 AU 4 AP 19 AM 17 AT 28 AL 25 AB 23 AJ 15 AO 22 AH 24 AS 9 AK 20 AD 34 AR 30 AB
U
M 08.45-09.00 ISTIRAHAT
A
A 09.00-09.45 2 AO 32 AN 5 AU 11 AQ 26 AL 19 AM 17 AT 18 AN 25 AB 23 AJ 30 AW 16 AF 12 AG 9 AK 8 AE 14 AJ 10 AF
T 4
3 09.45-10.30 2 AO 32 AN 5 AU 11 AQ 26 AL 20 AD 13 AA 18 AN 15 AO 34 AR 30 AW 16 AF 12 AG 24 AS 8 AE 14 AJ 10 AF

4 10.30-11.15 2 AO 32 AN 5 AU 11 AQ 26 AL 20 AD 13 AA 17 AT 15 AO 34 AR 30 AW
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

1 06.30-07.15 25 AB 26 AL 7 AC 8 AE 23 AJ 21 AH 32 AH 24 AI 28 AL 34 AS 30 AZ 9 AK 16 AF 4 AP 18 AH 14 AJ 20 AD

2 07.15 - 08.00 25 AB 26 AL 7 AC 8 AE 23 AJ 21 AH 32 AH 24 AI 28 AL 34 AS 30 AZ 9 AK 16 AF 4 AP 18 AH 14 AJ 20 AD
3 08.00 - 08.45 21 AH 26 AL 1 AP 6 AA 25 AB 30 AZ 24 AI 12 AG 28 AL 5 AU 27 BA 14 AJ 9 AK 22 BB 34 AR 8 AE 7 AX

4 08.45 - 09.30 21 AH 16 AF 1 AP 6 AA 25 AB 30 AZ 24 AI 12 AG 17 AT 5 AU 27 BA 14 AJ 9 AK 22 BB 34 AR 8 AE 7 AX
S
- 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
A
B 5 09.45 -10.30 6 AA 16 AF 1 AP 26 AL 4 AP 10 AF 12 AG 20 AD 32 AH 3 AQ 27 BA 14 AJ 22 AH 11 AQ 5 AU 9 AK 7 AX
T
U 6 10.30 -11.15 6 AA 27 AG 19 AM 26 AL 4 AP 10 AF 12 AG 20 AD 32 AH 3 AQ 8 AE 14 AJ 22 AH 11 AQ 5 AU 9 AK 30 AW
- 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR

7 11.45 -12.30 17 AT 27 AG 19 AM 26 AL 34 AS 2 AO 20 AD 5 AU 29 AM 32 AH 8 AE 12 AG 11 AQ 16 AF 25 BC 7 AC 30 AW

8 12.30 -13.15 17 AT 21 AH 27 AG 11 AK 19 AM 2 AO 20 AD 15 AO 24 AI 32 AH 10 AF 12 AG 11 AQ 16 AF 25 BC 7 AC 30 AW

9 13.15 -14.00 17 AT 21 AH 27 AG 11 AK 19 AM 2 AO 5 AU 15 AO 24 AI 29 AM 10 AF
TENAGA PENGAJAR :

1. MUHAMAD IRFAN, S.Pd


2. AKHMAD, S.Pd, M.Si
3. DWI IRIANTI MUBININGTYAS, S.Pd.M.Sc
4. RISMAN ASMADI, S.Pd
5. PAIQAHIMAH, S.Pd
6. AHMAD FAHMIE, S.Pd.I
7. AHMAD KHAIRULLISANI, S.Pd.I
8. GANTIS, S.Pd.I
9. SITI INTANSARI, SPd.I
10. NANI PRIHATINI, S.Pd
11. SRIWATI, S.Pd.
12. SUTARWI,S.Ag
13. THAIB MUBARAK ALBAHRAENI, S.Pd.I
14. SITI NOOR AISYAH, S.Pd
15. ISNAWATI,S.Pd.
16. MISBAH, S.Pd.
17. ARIA BUDI NATA, SE
18. AHMAD IHYAUDDIN, S.Pd.I
19. MISKIATI, S.Pd
20. HAYATUN THAIBAH, S.Pd.I
21. BUDI HARIANTINI, S.Pd
22. TOE KAMARULZAMAN
23. NAILY FITHRIYATI, S.Pd.I
24. DAVID EKO PRABOWO, S.Pd
25. FAHMI RIDHA, S.Pd.I
26. TAUFIKTURRAHMAN, S.Pd
27. MUHAMMAD HUSIN, S.Pd.I
28. DWI RAHMAWATI, S.Pd
29. ELI SUSANTO, S.Pd
30. RAUYANI, S.Pd.I
31. MAULIDA AHMAD
32. FIRHANSYAH, S.Pd
33. M. ISMAIL MARZUKI
34. HENNY WIDYA ASTUTI, S.Pd

MATA PELAJARAN :
AAAL QUR'AN HADITS
ABAKIDAH AKHLAK
ACFIQIH
ADS K I
AEPPKn
AF.BAHASA INDONESIA
AGBAHASA ARAB
AHMATEMATIKA
AI.SEJARAH INDONESIA
AJ.BAHASA INGGRIS
AKSENI BUDAYA
ALPENJASORKES
AMPRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN
ANMATEMATIKA (MIA)
AOBIOLOGI
AP.FISIKA
AQKIMIA
ARGEOGRAFI
ASSEJARAH
AT.SOSIOLOGI
AUEKONOMI
AV.TAFSIR - ILMU TAFSIR
AWHADITS - ILMU HADITS
AXFIQIH - USHUL FIQIH
AY.ILMU KALAM
AZAKHLAK (IIK)
BABAHASA ARAB (IIK)
BBT I K
BCKETERAMPILAN
BDMULOK

Buntok, Juli 2015


Wakamad Ur. Kurikulum

RISMAN ASMADI, S.Pd


NIP. 197007061998031004
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI BUNTOK
ALAMAT : JL. R.A. KARTINI NO.44 BUNTOK 73712
JADWAL PELAJARAN MADRASAH ALIYAH NEGERI BUNTOK
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KELAS
HARI

JAM WAKTU
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI .A.2 XI .A.3 XI .S XI Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag

0 06.15 - 07.00 UPACARA BENDERA


1 07.00 - 07.45 8 AE 20 AD 25 AB 23 AJ 6 AA 27 BA 18 AN 16 AF 32 AH 10 AF 13 AA 22 AH 3 BC 26 AL 17 AT 28 AL 33
2 07.45 - 08.30 8 AE 20 AD 25 AB 23 AJ 6 AA 27 BA 18 AN 16 AF 32 AH 10 AF 13 AA 22 AH 3 BC 26 AL 17 AT 28 AL 33
3 08.30 - 09.15 32 AN 21 AH 16 AF 4 AP 8 AE 26 AL 3 AQ 23 AJ 9 AP 24 AI 10 AF 2 AO 20 AD 11 AQ 15 BD 17 AT 28
S 4 09.15 - 10.00 32 AN 21 AH 16 AF 4 AP 8 AE 26 AL 3 AQ 23 AJ 9 AP 24 AI 10 AF 2 AO 20 AD 11 AQ 15 BD 17 AT 28
E - 10.00 - 10.15 ISTIRAHAT
N
I 5 10.15 - 11.00 32 AN 16 AF 21 AH 4 AP 11 AK 26 AL 15 AO 18 AN 5 AU 34 AS 29 AM 3 BC 22 AH 20 AD 14 AJ 24 AS 12
N 6 11.00 - 11.45 23 AJ 16 AF 21 AH 25 AB 11 AK 6 AA 15 AO 18 AN 8 AE 34 AS 32 AH 3 BC 22 AH 20 AD 14 AJ 24 AS 12
- 11.45 - 12.15 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 12.15 - 13.00 23 AJ 5 AU 2 AO 25 AB 34 AR 6 AA 29 AM 15 AO 8 AE 9 AK 32 AH 7 AC 14 AJ 3 BC 10 AF 13 AA 31
8 13.00 - 13.45 11 AK 5 AU 2 AO 27 AG 34 AR 25 AB 18 AN 15 AO 16 AF 9 AK 24 AI 7 AC 14 AJ 3 BC 10 AF 13 AA 33
9 13.45 - 14.30 11 AK 5 AU 2 AO 27 AG 34 AR 25 AB 18 AN 29 AM 16 AF 9 AP 24 AI
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag
1 06.30-07.15 24 AI 8 AE 27 AG 10 AF 21 AH 13 AX 15 AO 3 AQ 7 AC 17 AT 23 AJ 16 AF 26 AL 2 AO 28 AL 34 AR 25
2 07.15 - 08.00 24 AI 8 AE 27 AG 10 AF 21 AH 13 AX 15 AO 3 AQ 7 AC 17 AT 23 AJ 16 AF 26 AL 2 AO 28 AL 34 AR 25
3 08.00 - 08.45 26 AL 1 AP 17 AT 21 AH 27 AG 6 AC 16 AF 11 AK 18 AN 28 AL 20 AD 8 AE 4 AP 13 AA 9 AK 10 AF 14
4 08.45 - 09.30 26 AL 1 AP 17 AT 21 AH 27 AG 6 AC 16 AF 11 AK 18 AN 28 AL 20 AD 8 AE 4 AP 13 AA 9 AK 10 AF 14
S
E - 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
L 09.45 -10.30 26 AL 1 AP 32 AN 24 AI 5 AU 30 AW 9 AP 7 AC 20 AD 28 AL 34 AR 11 AQ 15 BD 22 AH 14 AJ 25 BC 18
A 5
S 6 10.30 -11.15 16 AF 23 AJ 32 AN 24 AI 5 AU 30 AW 9 AP 7 AC 20 AD 12 AG 34 AR 11 AQ 15 BD 22 AH 14 AJ 25 BC 18
A 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
-
7 11.45 -12.30 16 AF 23 AJ 32 AN 17 AT 5 AU 34 AR 29 AM 9 AP 3 AQ 12 AG 25 AB 20 AD 14 AJ 7 AC 13 AA 22 BB 15
8 12.30 -13.15 27 AG 11 AK 24 AI 17 AT 10 AF 34 AR 8 AE 9 AP 3 AQ 32 AH 25 AB 20 AD 14 AJ 7 AC 13 AA 22 BB 15
9 13.15 -14.00 27 AG 11 AK 24 AI 17 AT 10 AF 34 AR 8 AE 29 AM 5 AU 32 AH 15 AO
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag
1 06.30-07.15 16 AF 27 AG 8 AE 21 AH 10 AF 33 AV 25 AB 32 AH 18 AN 6 AC 12 AG 2 AO 11 AQ 4 AP 34 AR 24 AS 14
2 07.15 - 08.00 16 AF 27 AG 8 AE 21 AH 10 AF 33 AV 25 AB 32 AH 18 AN 6 AC 12 AG 2 AO 11 AQ 4 AP 20 AD 17 AT 14
3 08.00 - 08.45 7 AC 6 AA 23 AJ 10 AF 27 AG 21 AH 28 AL 8 AE 3 AQ 20 AD 32 AH 4 AP 2 AO 15 BD 24 AS 5 AU 22
4 08.45 - 09.30 7 AC 6 AA 23 AJ 10 AF 27 AG 21 AH 28 AL 8 AE 3 AQ 20 AD 32 AH 4 AP 2 AO 15 BD 24 AS 5 AU 22
R - 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
A 09.45 -10.30 19 AM 17 AT 3 AQ 20 AD 21 AH 23 AJ 28 AL 16 AF 15 AO 34 AR 9 AK 11 AQ 13 AA 14 AJ 12 AG 18 AH 8
B 5
U 6 10.30 -11.15 19 AM 17 AT 3 AQ 20 AD 21 AH 23 AJ 32 AH 16 AF 15 AO 34 AR 9 AK 11 AQ 13 AA 14 AJ 12 AG 18 AH 8
- 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 11.45 -12.30 5 AU 17 AT 3 AQ 34 AS 11 AQ 27 AG 32 AH 9 AP 12 AG 25 AB 6 AC 13 AA 22 BB 16 AF 7 AC 10 AF 31
8 12.30 -13.15 5 AU 24 AI 20 AD 34 AS 11 AQ 27 AG 3 AQ 9 AP 12 AG 25 AB 6 AC 13 AA 22 BB 16 AF 7 AC 10 AF 31
9 13.15 -14.00 5 AU 24 AI 20 AD 34 AS 11 AQ 27 AG 3 AQ 17 AT 29 AM 9 AP 13 AX
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag
1 06.30-07.15 1 AP 25 AB 21 AH 27 AG 6 AC 24 AI 9 AP 32 AH 11 AK 8 AE 28 AL 26 AL 4 AP 22 AH 5 AU 12 AG 10
2 07.15 - 08.00 1 AP 25 AB 21 AH 27 AG 6 AC 24 AI 9 AP 32 AH 11 AK 8 AE 28 AL 26 AL 4 AP 22 AH 5 AU 12 AG 10
3 08.00 - 08.45 1 AP 3 AQ 11 AK 34 AR 17 AT 10 AF 16 AF 25 AB 9 AP 13 AA 28 AL 4 AP 7 AC 2 AO 18 AH 5 AU 12
4 08.45 - 09.30 27 AG 3 AQ 11 AK 34 AR 17 AT 10 AF 16 AF 25 AB 9 AP 13 AA 33 AV 4 AP 7 AC 2 AO 18 AH 5 AU 12
K
- 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
A
M 5 09.45 -10.30 27 AG 3 AQ 16 AF 34 AR 17 AT 11 AK 7 AC 13 AA 23 AJ 5 AU 33 AV 15 BD 2 AO 8 AE 22 BB 18 AH 9
I 10.30 -11.15 21 AH 19 AM 16 AF 6 AC 20 AD 11 AK 7 AC 13 AA 23 AJ 5 AU 33 AV 15 BD 2 AO 8 AE 22 BB 18 AH 9
S 6
- 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 11.45 -12.30 21 AH 19 AM 17 AT 6 AC 20 AD 27 AG 5 AU 3 AQ 16 AF 10 AF 29 AM 22 BB 8 AE 14 AJ 24 AS 15 BD 18
8 12.30 -13.15 20 AD 7 AC 6 AA 19 AM 24 AI 31 AY 23 AJ 3 AQ 16 AF 10 AF 13 AX 22 BB 8 AE 14 AJ 17 AT 15 BD 18
9 13.15 -14.00 20 AD 7 AC 6 AA 19 AM 24 AI 31 AY 23 AJ 5 AU 17 AT 29 AM 13 AX
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag
1 06.30-07.15 3 AQ 2 AO 26 AL 5 AU 34 AS 8 AE 11 AK 28 AL 13 AA 17 AT 31 AY 24 AS 16 AF 12 AG 10 AF 20 AD 30
2 07.15-08.00 3 AQ 2 AO 26 AL 5 AU 34 AS 8 AE 11 AK 28 AL 13 AA 17 AT 31 AY 22 AH 16 AF 12 AG 10 AF 20 AD 30
J
3 08.00-08.45 3 AQ 2 AO 26 AL 5 AU 4 AP 19 AM 17 AT 28 AL 25 AB 23 AJ 15 AO 22 AH 24 AS 9 AK 20 AD 34 AR 30
U
M 08.45-09.00 ISTIRAHAT
A 09.00-09.45 2 AO 32 AN 5 AU 11 AQ 26 AL 19 AM 17 AT 18 AN 25 AB 23 AJ 30 AW 16 AF 12 AG 9 AK 8 AE 14 AJ 10
T 4
T
3 09.45-10.30 2 AO 32 AN 5 AU 11 AQ 26 AL 20 AD 13 AA 18 AN 15 AO 34 AR 30 AW 16 AF 12 AG 24 AS 8 AE 14 AJ 10
4 10.30-11.15 2 AO 32 AN 5 AU 11 AQ 26 AL 20 AD 13 AA 17 AT 15 AO 34 AR 30 AW
X.A.1 X.A.2 X.A.3 X.S.1 X.S.2 X.Ag XI.A.1 XI.A.2 XI.A.3 XI.S XI.Ag XII IPA1 XII IPA2 XII IPA3 XII IPS1 XII IPS2 XII Ag
1 06.30-07.15 25 AB 26 AL 7 AC 8 AE 23 AJ 21 AH 32 AH 24 AI 28 AL 34 AS 30 AZ 9 AK 16 AF 4 AP 18 AH 14 AJ 20
2 07.15 - 08.00 25 AB 26 AL 7 AC 8 AE 23 AJ 21 AH 32 AH 24 AI 28 AL 34 AS 30 AZ 9 AK 16 AF 4 AP 18 AH 14 AJ 20
3 08.00 - 08.45 21 AH 26 AL 1 AP 6 AA 25 AB 30 AZ 24 AI 12 AG 28 AL 5 AU 27 BA 14 AJ 9 AK 22 BB 34 AR 8 AE 7
4 08.45 - 09.30 21 AH 16 AF 1 AP 6 AA 25 AB 30 AZ 24 AI 12 AG 17 AT 5 AU 27 BA 14 AJ 9 AK 22 BB 34 AR 8 AE 7
S
- 09.30 - 09.45 ISTIRAHAT
A
B 5 09.45 -10.30 6 AA 16 AF 1 AP 26 AL 4 AP 10 AF 12 AG 20 AD 32 AH 3 AQ 27 BA 14 AJ 22 AH 11 AQ 5 AU 9 AK 7
T 10.30 -11.15 6 AA 27 AG 19 AM 26 AL 4 AP 10 AF 12 AG 20 AD 32 AH 3 AQ 8 AE 14 AJ 22 AH 11 AQ 5 AU 9 AK 30
U 6
- 11.15 -11.45 ISTIRAHAT / SHOLAT DZOHOR
7 11.45 -12.30 17 AT 27 AG 19 AM 26 AL 34 AS 2 AO 20 AD 5 AU 29 AM 32 AH 8 AE 12 AG 11 AQ 16 AF 25 BC 7 AC 30
8 12.30 -13.15 17 AT 21 AH 27 AG 11 AK 19 AM 2 AO 20 AD 15 AO 24 AI 32 AH 10 AF 12 AG 11 AQ 16 AF 25 BC 7 AC 30
9 13.15 -14.00 17 AT 21 AH 27 AG 11 AK 19 AM 2 AO 5 AU 15 AO 24 AI 29 AM 10 AF
TENAGA PENGAJAR :
XII Ag 1. MUHAMAD IRFAN, S.Pd
2. AKHMAD, S.Pd, M.Si
AV 3. DWI IRIANTI MUBININGTYAS, S.Pd.M.Sc
AV 4. RISMAN ASMADI, S.Pd
AL 5. PAIQAHIMAH, S.Pd
AL 6. AHMAD FAHMIE, S.Pd.I
7. AHMAD KHAIRULLISANI, S.Pd.I
AG 8. GANTIS, S.Pd.I
AG 9. SITI INTANSARI, SPd.I
10. NANI PRIHATINI, S.Pd
AY 11. SRIWATI, S.Pd.
AV 12. SUTARWI,S.Ag
13. THAIB MUBARAK ALBAHRAENI, S.Pd.I
XII Ag 14. SITI NOOR AISYAH, S.Pd
BC 15. ISNAWATI,S.Pd.
BC 16. MISBAH, S.Pd.
AJ 17. ARIA BUDI NATA, SE
AJ 18. AHMAD IHYAUDDIN, S.Pd.I
19. MISKIATI, S.Pd
AH 20. HAYATUN THAIBAH, S.Pd.I
AH 21. BUDI HARIANTINI, S.Pd
22. TOE KAMARULZAMAN
BD 23. NAILY FITHRIYATI, S.Pd.I
BD 24. DAVID EKO PRABOWO, S.Pd
25. FAHMI RIDHA, S.Pd.I
XII Ag 26. TAUFIKTURRAHMAN, S.Pd
AJ 27. MUHAMMAD HUSIN, S.Pd.I
AJ 28. DWI RAHMAWATI, S.Pd
BB 29. ELI SUSANTO, S.Pd
BB 30. RAUYANI, S.Pd.I
31. MAULIDA AHMAD
AE 32. FIRHANSYAH, S.Pd
AE 33. M. ISMAIL MARZUKI
34. HENNY WIDYA ASTUTI, S.Pd
AY
AY MATA PELAJARAN :
AA. AL QUR'AN HADITS
XII Ag AB. AKIDAH AKHLAK
AF AC. FIQIH
AF AD. S K I
AG AE. PPKn
AG AF. BAHASA INDONESIA
AG. BAHASA ARAB
AK AH. MATEMATIKA
AK AI. SEJARAH INDONESIA
AJ. BAHASA INGGRIS
AH AK. SENI BUDAYA
AH AL. PENJASORKES
AM. PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN
XII Ag AN. MATEMATIKA (MIA)
AB AO. BIOLOGI
AB AP. FISIKA
AB AQ. KIMIA
AR. GEOGRAFI
AF AS. SEJARAH
AF AT. SOSIOLOGI
AU. EKONOMI
XII Ag AV. TAFSIR - ILMU TAFSIR
AD AW. HADITS - ILMU HADITS
AD AX. FIQIH - USHUL FIQIH
AX AY. ILMU KALAM
AX AZ. AKHLAK (IIK)
BA. BAHASA ARAB (IIK)
AX BB. TIK
AW BC. KETERAMPILAN
BD. MULOK
AW
AW Buntok, Juli 2015
Wakamad Ur. Kurikulum

RISMAN ASMADI, S.Pd


NIP. 197007061998031004