Anda di halaman 1dari 4

PEMBAGIAN TUGAS PENGEPAKAN

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


HAYATUN THAIBAH 1 AQIDAH AKHLAK 21 23 24 26 21
2 SKI 21 23 24 26 21
3 AKHLAK 21

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


MISKIATI 1 BAHASA ARAB 21 23 24 26 21
2 BAHASA ARAB MINAT 21
3 PRAKARYA 21 23 24 26 21

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


MISBAH 1 BAHASA INDONESIA 21 23 24 26 21
2 PKn 21 23 24 26 21

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


NAILY FITHRIYATI 1 BAHASA INGGRIS 21 23 24 26 21
2 QUR'AN HADITS 21 23 24 26 21

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


PAIQAHIMAH 1 EKONOMI 21 23 24 26
2 KETERAMPILAN

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


ISNAWATI 1 BIOLOGI 21 23 24 21
2 SEJARAH 26
3 SEJARAH INDONESIA 21 23 24 26 21
NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG
SITI NOOR AISYAH 1 FIQIH 21 23 24 26 21
2 USHUL FIQIH 21
3 ILMU KALAM 21

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


SITI INTANSARI 1 TAFSIR 21
2 FISIKA 21 23 24 26
3 HADITS 21

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


HENNY WIDYA ASTUTI 1 GEOGRAFI 26 21
2 SOSIOLOGI 21 23 24 26

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


SRIWATI 1 PENDIDIKAN SENI 21 23 24 26 21
2 KIMIA 21 23 24 26

NAMA NO MATA PELAJARAN X MIA1 X MIA 2 X MIA 3 X IIS X AG


DWI RAHMAWATI 1 MATEMATIKA 21 23 24 26 21
DWI IRIANTI 2 MATEMATIKA MINAT 21 23 24
3 PENJASKES 21 23 24 26 21
N TUGAS PENGEPAKAN

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


32 34 34 22 24 16
16
16

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


32 34 34 22 24 16

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


32 34 34 22 24 16
32 34 34 22 24 16

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


32 34 34 22 24 16
32 34 34 22 24 16

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


22 24 16
32 34 34 22 24 16

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


32 34 34
32 34 34 22 24
XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG
32 34 34 22 24 16

16

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


16
32 34 34

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


22 24 16
22 24

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG

32 34 34

XI IPA1 XI IPA2 XI IPA3 XI IPS1 XI IPS2 XI AG


32 34 34 22 24 16

32 34 34 22 24 16