Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH SJKT LADANG TEBRAU

Minggu : 19 Tema : ALAM KEHIDUPAN Sub Tema : TUMBUHAN


BERBUNGA
Tarikh : 14 MEI 2019 Hari : SELASA Kehadiran : / 25

Masa /
Tunjang Standard Pembelajaran / Objektif / Aktiviti Kesepadua Bahan Impak / Catatan
n
7.30 – 7.50 pg 1. Berbual tentang makanan yang selamat. Gambar
( 20 min) 2. Murid menyenaraikan bunga dan jenis bunga yang
PERBUALAN diketahui
AWAL 3. Murid mendengar penerangan tentang bunga
kebangsaan negara
7.50-8.10 pg MAIN BEBAS
( 20min)
MAIN BEBAS Lego, Mainan Kereta dan Bongkah

8.10-8.40 pg Standard Pembelajaran :


(30 min ) BI 2.2.5 (PSE 1.2.4) Pusat
LEARNING Recognise and sound out letters of the alphabet. Mengenal Pembelajaran
ACTIVITIES Objective : pasti Bahasa :
At the end of the lesson, children recognise and sound out tindakan
letters of the alphabets . alternatif
Activity : Untuk
1. Children repeat the and sound letters of the mengurus Charts of the
alphabets emosi. alphabets
2. Children rewrite the alphabets
3. Children in group, make an action and make
shapes of the alphabets..

8.40-9.10 pg REFER TO SOW CEFR GIVEN


(30 min )
BAHASA
INGGERIS
9.10-9.40 pg
(30 min ) REHAT DAN PENGURUSAN DIRI
Masa / Standard Pembelajaran / Objektif / Aktiviti Kesepaduan Bahan Impak / Catatan
Tunjang
STESEN 1
9.40-11.20 pg Standard Pembelajaran :
( 1 jam 40 BM 2.3.3
min) Membaca perkataan dengan sukukata terbuka. Gambar dan
AKTIVITI (i) KV + KV KD 2.3.3 kad perkataan
PEMBELAJAR OBJEKTIF : Berinteraksi dengan
AN Murid dapat bertutur untuk membaca 4 yakin
DI daripada 6 perkataan dengan sukukata terbuka.
PUSAT AKTIVITI :
PEMBELAJAR 1. Murid mendengar penerangan guru.
AN 2. Murid membaca dengan betul.
3. Muriid bertutur dan memberi pendapat
masing-masing,tentang gambar dari kad
BAHASA perkataan.
MALAYSIA 4. Murid membaca berulang kali.
5. Aktiviti Kumpulan : Murid memadankan
perkataan dan gambar dalam aktiviti
penulisan.

STESEN 2
Standard Pembelajaran :
SA 2.3.3
Mengukur panjang atau tinggi objek
SAINS AWAL menggunakan dua atau lebih unit bukan Tali,
piawai. Kayu
Pasu,
OBJEKTIF : meja,penyapu,
Murid dapat mengukur panjang atau tinggi kerusi.
objek menggunakan dua atau lebih unit bukan
piawai.
AKTIVITI :
1.Bersoal jawab tentang kisah dari Rakaman
Kisah haiwan di air.
Aktiviti di luar kelas :
Ukur panjang meja, kerusi, membandingkan
objek besar dan kecil,
2.Murid memberikan pendapat tentang ukuran
dengan menggunakan tali dan ukuran jengkal. BM1.1.2)
Mendengar
arahan mudah
STESEN 3 dan memberi
PFK 2.0 Perkembangan Motor Kasar respons dengan
FK 5.2.2 bimbingan.
Menyatakan langkah-langkah pencegahan awal
FIZIKAL DAN penyakit vektor
KESIHATAN OBJEKTIF :
Murid dapat menyatakan langkah-langkah
pencegahan awal penyakit vector.
AKTIVITI :
1. Murid mendengar arahan guru.
4. Murid berbual dan memberi pendapat
tentang
cara menjaga kebersihan diri
3.Guru bercerita tentang penyakit bawaan
vector
~Taun,Virus rota,Denggi

11.20-11.30 Refleksi Murid :


pg
(10min) Refleksi Guru :
PENUTUP
Penutup : Beratur, bacaan doa, Nyayian