Anda di halaman 1dari 1

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PROGRAM
PRASEKOLAH

1. Nama Program :Taklimat ibu bapa dan minggu orintasi prasekolah

2. Tarikh :30.12.2018

3. Hari / Masa :Ahad

4. Tempat :Prasekolah

5. Objektif :berkenalan dengan murid baru prasekolah dan

menerangkan tentang matlamat prasekolah KPM pada

ibu bapa.

7. Butiran aktiviti :lampiran

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Semua ibu bapa melibatkan diri dalam taklimat

8.2 Kelemahan Program : kesuntukan masa

8.3 Cadangan Penambahbaikan :Guru akan membimbing murid

untuk berkerjasama dalam aktiviti.

Disediakan : Disemak:

……………….. ………………..
(PN.K.LACHEMI)

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00