Anda di halaman 1dari 3

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/2

SEKOLAH SJKT LADANG TEBRAU


STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PRASEKOLAH

1. Tajuk Program : Taklimat ibu bapa dan minggu orintasi prasekolah 1/2019

2. Tarikh Pelaksanaan :30.12.2018

3. Aktiviti yang dijalankan : Taklimat ibu bapa dan minggu orintasi prasekolah

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Melebihkan aktiviti untuk murid-murid prasekolah pada masa akan datang.

Disediakan oleh : Disahkan :

......................................................... ......................................................…
(PN.LACHEMI KALIMUTHU)
GURU PRASEKOLAH

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/2

SEKOLAH SJKT LADANG TEBRAU


STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PRASEKOLAH

5. Tajuk Program : Ceramah

6. Tarikh Pelaksanaan :15.04.2018

7. Aktiviti yang dijalankan :Ceramah

8. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Meminta semua ibu bapa melibatkan diri dalam program ceramah pada masa
akan datang

Disediakan oleh : Disahkan :

......................................................... .........................................................
(PN.LACHEMI KALIMUTHU)
GURU PRASEKOLAH

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/2

SEKOLAH SJKT LADANG TEBRAU


STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PRASEKOLAH

9. Tajuk Program : Pertandingan mewarna

10. Tarikh Pelaksanaan :15.04.2018

11. Aktiviti yang dijalankan :Pertandingan mewarna

12. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Meminta ibubapa melatih murid di rumah untuk pertandingan mewarna.

Disediakan oleh : Disahkan :

......................................................... .........................................................
(PN.LACHEMI KALIMUTHU)
GURU PRASEKOLAH

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00