Anda di halaman 1dari 2

Gus-ti ra-wuh ngadili bumi, ngadili

MINGGUjagad kan-thi
ADVEN a- dil,
I
. .
5 71 7 5 7 MINGGU
| 1 . . || ADVEN I
lan pa- ra bangsa kanthi nya- ta.
RIAYA SANGMINGGU ADVEN
KRISTUS NATAI (pilihan 1)
MAZMUR TANGGAPAN Mazmur 122: 1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9; R:1
MAZMUR TANGGAPAN Mazmur 122: 1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9; R:1
MAZMUR
= b; 2/2 TANGGAPAN
6 ALLELUYA 772 Mazmur 122:1-2.3-4a.4b-5; R: 1
6MAZMUR
= b; TANGGAPAN
2/24/4 Mazmur 122: 1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9; R:1
1 1==bes,
bes; 4/4,pelog
pelogbem
bem
Refren
6 = b; 2/2 501
Refren
Refren 653 A
Refren: 501
0_ 5_ Refren
0_ 0 15_.3_ 7_43
_ .501
3(_ -_ -_4.)_| 5(. _ -_ -_7)_ . 7_5_ _7. _ 45_ _ |_7._ 31>_ ._ . ._73_| 53. | . 3 . 2 1 2 | 3. . .
0 3 4 1 5 |3|3 |73 30 16 7. 5
7na- 1 | 77 17 0 | .1337 53 4 | |4334325 17 25 7 | | 31 . ||
A0- Al- ti-3 ku
Kaya
le-
3 bu 3
nga- - | ngah3
pa
lu- ya, al- le-
6 5 li-
bungah- 4
ka | 3
di-kandha-ni
ku
lu- ya, al- le- na- li- ka di- a-
lu- ya, al- le- lu- jak,
ya.
. .
A- ti- ku bungah bungah- na- li- ka di- kan-dhani, di- a- jak,
0. Kaya
3 3. 63 . nga-
| 3 5
6 | pa 3 66 |5 7 4 5| .ku 35. na- 3 43li-|. |3 ka 34 2 1 5 27 || 3 6 . .. .. ||
._ _14_> Ayat:
1_> Kaya
_3_1_> |Lukas
7_1 nga-
_ _12:
_7
>| 10-11
3>6pa1>6_ _ _74_ bungah-
5_ 6_ _7|_ 75_ 1_ ku _4_ 7| na-36 0 7li- 0 10 ||| 74 . ||di-
3
”A- | yo 6 . padha 6 5 so- 6 | wan 7 menyang 5 5 da- 4 | leming 3 ka 5 a-
Pange-7 | jak,
6 . . . ||
ran.”
“Ki“Kita - ta .sowan . Al-lah
sowan Allah ing. pa-da-.
ing pa- menyang leman
da- lemanda-su-ci”
. su- ci.” Pange- ran.”
”A-
37 | 1yo 63 . padha6 5 so- 6 . | 3wan
3 7 5 5 3 ‘4 | leming 3 4 5 7 | 6 . . . ||
Ayat-ayat:
Ma-la-e-kat ngandika,
”A- yo padha so- wan menyang da- leming Pange- ran.” “Aja padha wedi!
.
Ayat-ayat: . . .
Ayat-ayat:
3 . 1 3 4 . |
33 46 5 5 45 36 47 1 5. . ‘
Nger-ti- a, aku asung kabar kabungahan
Ayat-ayat: agung marang wong sa-bang-sa:
1. Ka-ya 3. 6. ngapa . bungahku nali-ka 5 di- 6 a-7 jak, 1 . ‘
34. 43 5 1 7 bungahku nali-ka di- 5a- jak, ‘. 7 ‘
1. Ka-ya 3 6 ngapa 5 6 7 1 . ‘
1. Ka-ya 7
1. 7 6
Di- 1>
na i-7
ngapaki 5
Sang bungahku
Panebus nalika
wus miyos diajak, ing 5
kuthane 5 3
Dawud. 54 . |
1. Ka-ya 1 7 padha
”A-yo ngapa
6 bungahku
sowan menyang
. .
nali-ka . . di- a- . jak, . . 5 . |
5.7 1 3 4 3 daleming | 1 . Pange-||7 1 3ran.” . |
”A-yo
Panjenengane padha sowan
iku menyang
Sang Kris-tus, Gus- daleming ti.” Pange- ran.”
1 7
“Ayo54 padha
33 5 6 sowan menyang 5 37 51> daleming 67 . ‘ Pa-nge-ran!”.. | 5
3. 5 saiki
”A-yo
De-ne padha sowan
sikilku wus menyang
3 5 6daleming
tu-ma-pak, .‘ Pange- ran.” .
1 7 6 4 6 7 1 | 7 . ||
De-ne saiki sikilku wus 3 tu-ma-pak,
73
De-ne
3 5
41> sikilku 7 5 wis tumapak 5ing 17 .5(2‘ -4|) |3 3 . ...|0
35 6tlundhaging .gapuramu,
. || || Ye-ru-sa- lem.
De-ne
ing 4 saiki sikilku
3 tlundhaking wus tu-ma-pak,
gapuramu, 3Ye-ru-sa-
1 2 | 3 lem. . . . ||
ing tlundhaking gapuramu, 3Ye-ru-sa- lem.
3
3 4 4 5 1. 2 | 3 . . . . || 5 ‘
3ing
3 64 5
tlundhaking 5
gapuramu, 5 4 63 4
7 15 .
. dadilem.‘ 7
1 1>
7 67
.kutha kinubengan 5 5 5 3 54 . ‘
2. Ye-ru-salem kang binangunYe-ru-sa- anyar
3 6
2. Ye-rusalem kang . 5 6 a-nyar,
. bi-na-ngun 7 1 . ‘ da-di 1 7 kutha 6 kinupeng beteng santo-sa, 5 . ‘
5
2. Ye-rusalem 7 1 3 . | . .
333 564 5 kang bi-na-ngun 5 6 a-nyar, 75 137 . 51>‘ da-di 16 kutha kinupeng beteng santo-sa,
7 .7 376 1>4 7 5 5 3 7 51 2 4 || 533 ....|0||
. ‘ ||
beteng san- to- sa;
2. Ye-rusalem
3. 5 pasujarahane
pa-pan kang bi-na-ngun taler-taler-ing a-nyar, 3 5 u-mat, da-di kutha
6 . 3ta-lering 4 kinupeng beteng
umat Da-lem 1 santo-sa,
3 Pa-nge- 3 . ||
. 2 | ran.
1
pa-pan 7 6 4 6 7 1 | 7 . ||
3 5 pasujarahane taler-taler-ing 3 5 u-mat, 6 .. 3ta-lering 4. umat Da-lem 3 Pa-nge-
1 2 | ran. 3 . ||
pa-pan pasujarahane taler-talering umat, talering umat7Da-lem Pa-nge- 5 3ran.
3pa-pan
3 64 5pasujarahane taler-taler-ing 5 54 63 u-mat, 74 51. ta-lering. ‘ 71. 1>7umat 6 5Da-lem 5Pa-nge- 45ran.
. |
3 6
3. Te-kane perlu memuji asma-ning Pa-nge-ran, mi- 5 6 7 1 . ‘ 1 tu-rut pranataning Isra-el.. |
7 6 5
3 4 5perlu memuji asma-ning Pa-nge-ran,
3. Te-kane . .
5 ‘ tu-rut pranataning Isra-el.
3 546 5 5 6 7 1 5 . 37‘ mi- 1 7 6 5 . |
3. Te-kan-e perlu memuji Asma Dalem Pangeran, 1>5 76 . ‘
33
3.MangsaTe-kane
3 5 Wiyosan
A-wit ingperlukono memuji ditatani asma-ning . .
dhampar-dhampar Pa-nge-ran, 3 mi-5tu-rut
pa-nga-dil-an, 6 . pranataning
‘ 17 Isra-el.
5
A-wit 7 1 3 . |
73
3 5 ing kono ditatani dhampar-dhampar pa-nga-dil-an,
1>pranataning
7 5 53 el. 71 5(2 -4) || 33 ...|0 . . . 3|| || 5 6 . ‘
miturut4 I-sra-
A-wit
3.
ALLELUYA
dham-par ing4 kono772 ditatani dhampar-dhampar
pangadilan dha-rah 3 1 Da- 2 | wud. 3 . pa-nga-dil-an,
. . ||
1
1dham-par
7 6 pangadilan
pelog bem dha-rah
6
3 = bes; 4/4,
A-wit ing 4 kono ditatani 3 dhampar 1 Da- | wud.
2pangadilan, 3 . . . ||
ALLELUYA 772
dham-par pangadilan dha-rah . Da- wud.
6 Refren: 4 6 7 1 | 7 . ||1 = bes; 4/4, pelog bem
dhampar . .
.pangadilan-e . . trah Da- wud. . .
0 1 7 1 | 3 3 0 1 7 5 | 7 7 0 1 7 5 | 4 4 5 7 5 7 | 1 . ||
Refren:
Al- le- lu- ya, al- le- lu- ya, al- le-
lu- ya, al- le- lu- ya.
. . . . . .
01 7 1 | 3 3 01 7 5 | 7 7 01 7 5 | 4 4
Ayat: Markus 11:10 Al- le- lu- ya, al- le- lu- ya, al- le- lu- ya
2 . . . . . Tahun A
2 7 1 3 13 4 ‘
Ayat: Markus 11:10 Tahun A
Pi- nu- jia ingkang rawuh atas Asmaning Pa-nge- ran.
. Lumrah
2Mangsa . . . . . .. . Tahun433 A1. 3. 4. ‘
4 3 1 7 1 3 7 4 31 | 31 . ||
Pi-ra-
Pi- nu- ji- a kratoning leluhur kita Dawud ing-kang nu- wuh.
jia ingkang rawuh atas Asmaning Pa-nge- ran.
. . . . . . .
4 3 1 7 1 3 43 |
RIAYA SANG KRISTUS NATA
(C)
Pl Bem

IRAMA 1

6123 p n
p n
3235 3123 66.61 5321
ayat: ... 1

CECALA
Pl. Nem
Irama 1

Buka:6165 2356 .6.6


5651 5635 6532 2356
p n p

ayat:...6