Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS ( JAN – JUN 2016)

MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara JADUAL 1
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Sejahtera
Negara

BIDANG KURIKULUM
UNIT -

MATLAMAT
KEY SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR
OBJEKTIF PERFORMANCE INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS TOV 2016 2017 2018 TOV 2016 2017 2018
(KPI)
Program Permata
Meningkatkan peratus Peratus lulus PT3 86 88 90 92 Pintar 86 83.5
lulus PT3 dan SPM
sebanyak 6% Program Jom
menjelang 2018 Peratus lulus SPM 75.5 77.5 79.5 81.5 Cemerlang 75.5 75.0

Memastikan GPS SPM


GPS PT3 2.38 2.28 2.18 2.08 Program JUARA 2.38 2.76
dan PT3 meningkat
sebanyak 0.1 setiap
GPS SPM 1.98 1.88 1.78 1.68 Program JUARA 1.98 2.05
tahun
Meningkatkan peratus Peratus semua A
15.6 18.6 21.6 24.6 Mentor-mentee 15.6 12.5
semua A dalam PT3 dalam PT3
dan SPM sebanyak 9% Peratus semua A
18.0 21.0 24.0 27.0 Mentor-mentee 18.0 17.0
menjelang 2018 dalam SPM

Disediakan : Tarikh :

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI PELAKSANA ( JAN – JUN 2016)


BIDANG KURIKULUM JADUAL 2

UNIT TIADA

MATLAMAT MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

PRESTASI ULASAN
OBJEKTIF KPI Sasaran ( ETR) Pencapaian Sebenar (Nyatakan outcome/ impak/ halangan
(2016) (2016) yang berkaitan)

Peratus lulus masih dalam proses


86.0 mencapai sasaran dalam Ujian PPT
Meningkatkan peratus lulus Peratus lulus PT3 83.5
yang merangkumi sebahagian besar
PT3 dan SPM sebanyak 6% sukatan
menjelang 2018
75.5 Peratus lulus ke arah pencapaian
Peratus lulus SPM 75.0
sasaran.
GPS Ujian PPT ke arah pencapaian
GPS PT3 2.38 2.76 sasaran (-0.38) kerana sasaran
Memastikan GPS SPM dan bilangan A+ belum tercapai.
PT3 meningkat sebanyak 0.1
setiap tahun GPS Ujian PPT ke arah pencapaian
GPS SPM 1.98 2.05 sasaran (-0.07) kerana sasaran
bilangan A- belum tercapai.
Masih ke arah pencapaian sasaran
Peratus semua A 15.6 sebanyak 3.1%. Kumpulan sasaran
12.5
Meningkatkan peratus semua dalam PT3 yang dikenal pasti baharu memulakan
A dalam PT3 dan SPM program mentor-mente
sebanyak 9% menjelang 2018 5.5% ke arah pencapaian sasaran
Peratus semua A 18.0 12.5 tahun 2016. Kumpulan sasaran masih
dalam SPM dalam proses bimbingan guru

Disediakan : Tarikh :

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS ( JAN – JUN 2016)


MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara JADUAL 1
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Sejahtera
Negara

BIDANG KURIKULUM
UNIT BAHASA MELAYU

MATLAMAT
KEY SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR
OBJEKTIF PERFORMANCE INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS TOV 2016 2017 2018 TOV 2016 2017 2018
(KPI)
Program Jom Heboh
Meningkatkan peratus Peratus lulus PT3 92.2 94.2 96.2 98.2 92.2 89.5
lulus PT3 dan SPM
sebanyak 6% Program Gegar
menjelang 2018 Peratus lulus SPM 89.5 91.5 93.5 95.5 Bahasa 89.5 84.8

Memastikan GPS SPM


GPS PT3 1.45 1.44 1.43 1.42 Program JUARA 1.45 1.58
dan PT3 meningkat
sebanyak 0.1 setiap
GPS SPM 1.65 1.64 1.63 1.62 Program JUARA 1.65 1.75
tahun
Meningkatkan peratus Peratus semua A
34.5 37.5 40.5 43.5 Skor A 34.5 35.5
semua A dalam PT3 dalam PT3
dan SPM sebanyak 9% Peratus semua A
26.4 29.4 32.4 35.4 Skor A 26.4 27.5
menjelang 2018 dalam SPM

Disediakan : Tarikh :

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI PELAKSANA ( JAN – JUN 2016)

BIDANG KURIKULUM JADUAL 2


UNIT BAHASA MALAYSIA

MATLAMAT MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

PRESTASI ULASAN
OBJEKTIF KPI Sasaran ( ETR) Pencapaian Sebenar (Nyatakan outcome/ impak/ halangan
(2016) (2016) yang berkaitan)

Peratus pelajar yang disasarkan untuk


Meningkatkan peratus lulus Peratus lulus PT3 94.2 89.5 lulus BM PT3 semakin meningkat
PT3 dan SPM sebanyak 6% daripada TOV
menjelang 2018 Peratus lulus ke arah pencapaian
Peratus lulus SPM 91.5 84.8
sasaran.
GPS Ujian PPT ke arah pencapaian
GPS PT3 1.44 1.58 sasaran (-0.14) kerana sasaran
Memastikan GPS SPM dan bilangan A belum tercapai.
PT3 meningkat sebanyak 0.1
setiap tahun GPS Ujian PPT ke arah pencapaian
GPS SPM 1.64 1.75 sasaran (-0.11) kerana sasaran
bilangan A+, A dan A- belum tercapai.
Peratus semua A dalam Masih ke arah pencapaian sasaran
37.5 35.5 sebanyak 2%.
Meningkatkan peratus semua PT3
A dalam PT3 dan SPM 1.9% ke arah pencapaian sasaran
sebanyak 9% menjelang 2018 Peratus semua A dalam 29.4 27.5 tahun 2016. Kumpulan sasaran masih
SPM dalam proses bimbingan guru

Disediakan : Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai