Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN

PANITIA REKA BENTUK TEKNOLOGI (RBT)

BIL AKTIVITI OBJEKTIF BULAN SASARAN TINDAKAN

1 Mesyuarat Menyelaras format Januari Semua guru Ketua panitia


Panitia RBT RPT dan RPH. RBT
kali pertama Membincangkan
aktiviti yang akan
dijalankan sepanjang
tahun 2020

2 Mengumpul Mendapatkan Januari - Semua guru Setiausaha


data peribadi maklumat guru-guru Februari RBT
dan jadual tentang pengalaman
waktu guru mengajar sepanjang
perkhidmatan

3 Membuat Menambahkan Mac – Guru Panitia


pesanan keperluan BBB untuk Oktober RBT
Bahan Bantu digunakan dalam
Belajar PdP
4 Mesyuarat Membincangkan Ogos Semua guru Ketua Panitia
Panitia RBT masalah-masalah RBT
kali kedua yang timbul dan
berbangkit.
Membuat analisa
ujian Pertengahan
Tahun
5 Mesyuarat Membincangkan Oktober Semua guru Ketua Panitia
Panitia RBT masalah-masalah RBT
kali ketiga yang timbul dan
berbangkit.
Membuat analisa
ujian Akhir Tahun
6 Menyiapkan Merekod segala Nov Ketua Panitia
laporan aktiviti sepanjang
tahunan tahun 2020 dan
membuat penilaian