Anda di halaman 1dari 59

RM4.

00
RUKUN NEGARA
Bahawasanya Negara Kita Malaysia
mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokrasi;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)

RUKUN NEGARA.indd 1 28/09/16 7:53 PG


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Penulis
Mohd Zuhir bin Abd Rahman
Abdul Samad bin Abdoll Aziz

Editor
Zaida binti Ahmad
Sufi Noryani binti Supian

Pereka Bentuk
Ahmad Hamka bin Ab Rashid
Wan Noradilah binti Wan Hassan

Ilustrator
Ahmad Fetri bin Embi

Dewan Bahasa dan Pustaka


Kuala Lumpur
2016

BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 1 10/10/2016 1:38:23 PM


Prelim (Pencetak 2).indd 2 11/10/2016 4:30:09 PM
‫الْ ُم ْحَ�ت َويَ ُ‬
‫ات‬

‫الص ْف َح ُة‬
‫َّ‬ ‫الْ َم ْو ُض ُ‬
‫وع‬ ‫الْ َو ْح َد ُة‬
‫‪2–1‬‬ ‫الت َّْم ِهي ُد‬
‫‪3‬‬ ‫َهيَّا �َنَ�ت َع َّر ْف إِلَى الْ ُح ُر ِ‬
‫وف‬
‫‪7-4‬‬ ‫أبتث‬
‫‪12-8‬‬ ‫جحخدذ‬
‫‪16-13‬‬ ‫رزسش‬
‫‪20-17‬‬ ‫صضطظ‬
‫‪25-21‬‬ ‫عغفقك‬
‫‪31-26‬‬ ‫لمنوهي‬
‫‪32‬‬ ‫اج َع ُة (الْ َك اَل ُم الْ َج َما ِع ُّي)‬
‫الْ ُم َر َ‬

‫‪iii‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 3‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:24 PM‬‬
‫الص ْف َح ُة‬
‫َّ‬ ‫وع‬‫الْ َم ْو ُض ُ‬ ‫الْ َو ْح َد ُة‬
‫َهيَّا �ُن َر ِّك ْز‬ ‫الثَّانِيَ ُة‬
‫‪33‬‬ ‫�ُن َر ِّك ُز َعلَى م‬
‫‪34‬‬ ‫�ُن َر ِّك ُز َعلَى ب‬
‫‪35‬‬ ‫�ُن َر ِّك ُز َعلَى ت‬
‫‪36‬‬ ‫�ُن َر ِّك ُز َعلَى أ‬
‫‪37‬‬ ‫�ُن َر ِّك ُز َعلَى ج‬
‫‪38‬‬ ‫�ُن َر ِّك ُز َعلَى د‬
‫‪39‬‬ ‫�ُن َر ِّك ُز َعلَى ك‬
‫‪40‬‬ ‫�ُن َر ِّك ُز َعلَى ن‬
‫‪41‬‬ ‫اص ِ‬
‫ات)‬ ‫اج َع ُة ِ‬
‫(س ِج ُّل الْ ُق َص َ‬ ‫الْ ُم َر َ‬
‫‪46-42‬‬ ‫َك ْي َف نُ َحيِّي َونُ َر ِّح ُب؟‬ ‫الثَّالِثَ ُة‬
‫‪50-47‬‬ ‫نَ ْم َر ُح بِ أَْ‬
‫ال ْرقَا ِم‬ ‫الرابِ َع ُة‬
‫َّ‬

‫‪iv‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 4‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:24 PM‬‬
‫الْ ُم َق ِّد َم ُة‬

‫الحمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن الكريم‪ ،‬ونصلّي ونسلّم على نبيّنا المصطفى محمد صلّى‬
‫اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫األول االبتدائي الذي ّتم إنجازه بإذن اهلل تعالى على‬ ‫للص ّف ّ‬
‫فهذا هو كتاب اللغة العربية ّ‬
‫أقرت به وزارة التربية الماليزية للمدارس االبتدائيّة‪.‬‬
‫أكمل وجه‪ ،‬موافقا للمنهج المعياري الذي ّ‬
‫ويهدف هذا الكتاب إلى اكتساب التالميذ المهارات اللغوية األربع‪ ،‬وهي‪ :‬االستماع‪،‬‬
‫والكالم‪ ،‬والقراءة‪ ،‬والكتابة‪ .‬كما يهتم هذا الكتاب بمهارة التفكير العالي واإلبداع لتزويد‬
‫التالميذ بالمعلومات والمهارات مع تطبيقها كامال في المدارس االبتدائيّة‪ .‬وتركز مهارة االستماع‬
‫والكالم والقراءة في عملية التعليم والتعلم على الحروف الهجائية‪ ،‬والتحيات والترحيبات‬
‫المعينة‪ ،‬واألعداد واألرقام‪ .‬أما مهارة الكتابة فترتكز على نسخ الحروف والكلمات وكيفية‬
‫كتابة الحروف الهجائية بطريقة صحيحة‪.‬‬

‫وتتضمن الوحدة األولى ستة دروس ترتكز على‬ ‫ّ‬ ‫ويحتوي هذا الكتاب على أربع وحدات‪.‬‬
‫كزة‬
‫تتضمن الوحدة الثانية ثمانية دروس ترتكز على الحروف المر ّ‬
‫الحروف الهجائية الكاملة‪ .‬كما ّ‬
‫المعيّنة‪ .‬أما في الوحدة الثالثة والرابعة‪ ،‬فيتضمن كل منهما درسا واحدا فقط‪ .‬ويركز كل درس‬
‫في األنشطة التعليمية والتعلّمية على مهارة االستماع والكالم‪ ،‬ومهارة القراءة‪ ،‬ومهارة الكتابة‪،‬‬
‫الجماعي‪.‬‬
‫ّ‬ ‫تتضمن األناشيد والكالم‬
‫والمراجعة‪ .‬وتضاف إلى ذلك األنشطة اللغوية التي ّ‬

‫‪v‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 5‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:25 PM‬‬
‫كما يستخدم الكتاب اإلرشادات والرموز الخاصة التي تساعد التالميذ على فهم مضامين‬
‫الدراسة واألنشطة التعلمية‪ ،‬وهي على النحو التالي‪:‬‬

‫مهارة االستماع والكالم ‬ ‫ ‬


‫التمهيد‬

‫مهارة الكتابة ‬ ‫مهارة القراءة ‬

‫األناشيد‬ ‫ ‬
‫الحوار‬

‫ ‬ ‫المراجعة ‬ ‫ ‬
‫الكالم الجماعي‬

‫مهارة التفكير العالي ‬

‫كما نرفق أيضا مع هذا الكتاب‪ ،‬كراسة العمل التي تأتي مكملة لكتاب التلميذ‪ .‬وهي تهدف‬
‫إلى تقييم وتعزيز ما درسه التالميذ في كتاب التلميذ‪ .‬وتحتوي كراسة العمل على أربع وحدات وفق‬
‫ترتيب محتويات كتاب التلميذ‪ .‬وعلى المعلّم أن يعود مباشرة إلى التّمارين الموجودة في كراسة‬
‫ليتعرف إلى مدى فهم التالميذ واستيعابهم الدرس‪.‬‬ ‫العمل بعد األنشطة التعليمية ّ‬
‫وأخيرا‪ ،‬فإن إتمام الكتاب وإنجازه قد تحقق‪ .‬ومع ذلك فإننا نشعر باحتمال وجود تقاصير‬
‫فيما قمنا به‪ ،‬ذلك ألن كل شيء يمكن أن يكون هناك أحسن منه‪ .‬كما يمكن أن يتوفّر ما‬
‫عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم‪.‬‬ ‫هو أش ّد منه إتقانا وأكثر كماال‪ .‬ونسأل اهلل ّ‬
‫َرَّ�بنَا َعلَيْ َك تَ َو َّكلْنَا‪َ ،‬وإِلَيْ َك أََ�نْ�بنَا‪َ ،‬وإِلَيْ َك ال َْم ِص ُير‪ .‬إِنَّ َك أَنْ َت َّ‬
‫الس ِم ُيع ال َْعلِ ُيم‪.‬‬

‫‪vi‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 6‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:26 PM‬‬
‫التَّ ْم ِهي ُد‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق التحية “أهال وسهال” نطقا صحيحا‪.‬‬
‫§ ّ‬
‫‪1‬‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َو ِ‬
‫‪1.4.1‬‬
‫احد‬ ‫‪1.4.2‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 1‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:28 PM‬‬
‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َرِد ُد‬

‫ْخيْ ِر‬
‫اح ال َ‬
‫َصبَ َ‬

‫اح النُّوِر‬
‫َصبَ َ‬

‫ْخيْ ِر‬
‫َم َس َاء ال َ‬

‫َم َس َاء النُّوِر‬

‫يدرب المعلم التالميذ على إلقاء التحيات حسب المواقع الصحيحة‪ ،‬مثل‪ :‬في الصباح‬
‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬ ‫أو في المساء‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫اِ�ثْنَا ِن‬
‫‪1.4.1‬‬
‫‪1.4.2‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 2‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:31 PM‬‬
‫ال َْو ْح َد ُة أُْ‬
‫الولَى‬
‫َهيَّا �َنَ�ت َع َّر ْف إِلَى الْ ُح ُر ِ‬
‫وف‬ ‫‪١‬‬

‫أُاَل ِح ُظ‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫أَ َب َت َث َج َح َخ‬
‫ص‬ ‫َد َذ َر َز َس َش َ‬
‫ض َط َظ َع َغ َف َق‬
‫َ‬
‫َء َي‬ ‫َو َه‬ ‫َن‬ ‫َك َل َم‬

‫§ يجري المعلم خطة التدريس المناسبة والمتنوعة للحروف الهجائية‪.‬‬


‫‪3‬‬ ‫§ يرشد المعلم التالميذ إلى تكوين الخريطة الفكرية المناسبة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َ�ثلاَ ثَة‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 3‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:33 PM‬‬
‫أ ء‬
ُ‫أ‬ ِ‫إ‬ َ‫أ‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫أُ ُذن‬ ‫إِبِل‬ ‫أَ َسد‬
‫أُو‬ ‫إِي‬ Syria
Iraq

Arab Saudi
Iran
Afghanistan

Pakistan Nepal
Mongolia

China ‫آ‬
Korea Utara

Korea
Selatan
Jepun

Yaman Oman Bangladesh


India
Myanmar Laos
Filipina
Thailand
Vietnam
Cambodia
BENUA ASIA
Sri Langka
Malaysia

ِ
ُ ِ‫أُوتُوب‬
‫يس‬ َ ِ‫إ‬
‫يصال‬ ‫آسيَا‬
Indonesia

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫أ‬
2 ِ‫إ‬ َ‫أ‬
3
1
ُ‫أ‬

‫أُو‬ ‫إِي‬ ‫آ‬

،‫يدرب المعلم التالميذ على نطق الحروف الهجائية في الكلمة بالحركات المختلفة‬
ّ §
‫مرشد المعلم‬ .‫ والكسرة‬،‫ الضمة‬،‫ الفتحة‬:‫مثل‬ 4
1.1.1 1.3.1
‫§ إيصال = فاتورة‬
1.1.2 1.3.2
3.1.4 ‫أَ ْرَ�ب َعة‬

BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 4 10/10/2016 1:38:39 PM


‫ب‬
‫ُب‬ ‫ِب‬ ‫َب‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫بُ َحْ�ي َرة‬ ‫بِ َساط‬ ‫َ�ب َق َرة‬


‫بُو‬ ‫بِي‬ ‫بَا‬

‫ومة‬
‫بُ َ‬ ‫َطبِيب‬ ‫بَاب‬
‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫‪3‬‬
‫ب‬‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫بَاب‬ ‫َ�ب َق َرة‬

‫ومة‬
‫بُ َ‬ ‫بُ َحْ�ي َرة‬

‫يدرب المعلم التالميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بالحركات المختلفة‬
‫§ ّ‬
‫‪5‬‬ ‫في الكلمة‪ ،‬مثل‪ :‬الفتحة‪ ،‬الضمة‪ ،‬والكسرة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬
‫‪1.1.3‬‬
‫‪2.1.3‬‬
‫‪2.3.1‬‬
‫َخ ْم َسة‬ ‫‪1.3.1‬‬
‫‪2.1.1‬‬
‫‪2.3.4‬‬
‫‪3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 5‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:46 PM‬‬
‫ت‬
‫ُت‬ ‫ِت‬ ‫َت‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫تُ َراب‬ ‫تِلِ ِف ْزيُون‬ ‫َ�ت َوابِ ُل‬

‫تُو‬ ‫تِي‬ ‫تَا‬


‫تُوت‬ ‫تِين‬ ‫تَاج‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫‪3‬‬
‫ت‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫ُت‬ ‫ِت‬ ‫َت‬

‫تُو‬ ‫تِي‬ ‫تَا‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف التاء (ت) في الكلمة بالحركات‬ ‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬
‫المختلفة‪ ،‬مثل‪ :‬الفتحة‪ ،‬الضمة‪ ،‬الكسرة‪ ،‬القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1.1.2 1.3.2‬‬
‫‪3.1.4‬‬ ‫ِستَّة‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 6‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:51 PM‬‬
‫ث‬
‫ث ُ�ثلُث‬
‫ُ‬ ‫ثِ َمار‬ ‫ِث‬ ‫َث‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫ثُوم‬ ‫ثُو‬ ‫ثِ َيران‬ ‫ثِي‬ ‫ثَالِث‬ ‫ثَا‬

‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫‪3‬‬
‫ث‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫ثِ َيران‬ ‫ثِ َمار‬

‫ثُوم‬ ‫ُ�ثلُث‬

‫يدرب المعلم التالميذ على تمييز أصوات حرف الثاء (ث) بالحركات‬
‫§ ّ‬
‫‪7‬‬ ‫القصيرة والطويلة في الكلمة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬
‫‪1.1.3‬‬
‫‪2.1.3‬‬
‫‪2.3.1‬‬
‫َسْ�ب َعة‬ ‫‪1.3.1‬‬
‫‪2.1.1‬‬
‫‪2.3.4‬‬
‫‪3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 7‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:55 PM‬‬
‫ج‬
‫ُج‬ ‫ِج‬ ‫َج‬
‫‪6‬‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫‪JUMAAT‬‬

‫ُج ُم َعة‬ ‫ِج َدار‬ ‫َج َرس‬


‫ُجو‬ ‫ِجي‬ ‫َجا‬

‫ُس ُجود‬ ‫ِجي َـران‬ ‫َجا ُموس‬


‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫ج‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ُج‬ ‫ِج‬ ‫َج‬

‫ُجو‬ ‫ِجي‬ ‫َجا‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الجيم (ج) في الكلمات المشتملة على‬ ‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬
‫األصوات القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫ § يح ّدد التالميذ حركة الفتحة والكسرة والضمة واألصوات الطويلة بالحركات الجسمية‪.‬‬
‫ث ََمانِيَة‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 8‬‬ ‫‪10/10/2016 1:38:59 PM‬‬
‫ح‬
‫ُح‬ ‫ِح‬ ‫َح‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫حبارَى‬ ‫ِح َمار‬ ‫َح َمامَة‬


‫َُ‬

‫ُحو‬ ‫ِحي‬ ‫َحا‬

‫ُحوت‬ ‫م ِحيـط‬
‫ُ‬ ‫نُ َحام‬

‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫ح‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫مُ ِحيـط‬ ‫ِح َمار‬

‫ُحوت‬ ‫ُحبَ َارى‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الحاء (ح) والتمييز بين الحركات المختلفة‬
‫§ ّ‬
‫‪9‬‬ ‫في الكلمات‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬
‫§ يـميّز التالميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات بالتصفيق‪.‬‬
‫تِ ْس َع ُة‬
‫‪1.1.3‬‬ ‫‪2.3.1‬‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.3.4‬‬
‫‪2.1.1‬‬ ‫‪3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 9‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:10 PM‬‬
‫خ‬
‫ُخ‬ ‫ِخ‬ ‫َخ‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫‪EXIT‬‬

‫ُخ ُروج‬ ‫ِخ َمار‬ ‫َخ َشب‬

‫ُخو‬ ‫ِخي‬ ‫َخا‬

‫ُخوخ‬ ‫نَ ِخيل‬ ‫َخاتِم‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫خ‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫ُخ‬ ‫ِخ‬ ‫َخ‬

‫ُخو‬ ‫ِخي‬ ‫َخا‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الخاء (خ) في الكلمات وتحديد األصوات‬ ‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪1.3.1‬‬
‫القصيرة والطويلة المستمعة‪.‬‬ ‫‪10‬‬
‫يكون التالميذ حرف الخاء (خ) باستخدام األدوات المختلفة‪ ،‬مثل‪ :‬عجينة الطين‬
‫ § ّ‬
‫َع َشَرة‬
‫‪1.1.2‬‬ ‫‪1.3.4‬‬
‫‪1.1.4‬‬ ‫‪3.1.4‬‬ ‫االصطناعي‪.‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 10‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:15 PM‬‬
‫د‬
‫ُد‬ ‫ِد‬ ‫َد‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫ُد َرر‬ ‫ِديَار‬ ‫اجة‬


‫َد َج َ‬
‫ُدو‬ ‫ِدي‬ ‫َدا‬

‫ُدوَدة‬ ‫ِديك‬ ‫َدار‬

‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫‪2‬‬‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫َدار‬

‫ُد َرر‬
‫اجة‬
‫َد َج َ‬

‫ُدوَدة‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الدال (د) في الكلمات المشتملة على‬ ‫§ ّ‬
‫‪11‬‬ ‫األصوات القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬
‫ § يـميّز التالميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات بحركات الرأس‪.‬‬
‫أَ َح َد َع َش َر‬
‫‪1.1.3‬‬ ‫‪2.3.1‬‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.3.4‬‬
‫‪2.1.1‬‬ ‫‪3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 11‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:19 PM‬‬
‫ذ‬
‫ُذ‬ ‫ِذ‬ ‫َذ‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫‪3 ekor serigala‬‬

‫ُذبَاب‬ ‫ِذئَاب‬ ‫َذ َهب‬


‫ُذو‬ ‫ِذي‬ ‫َذا‬

‫بُ ُذور‬ ‫ُم ِذيع‬ ‫ِح َذاء‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫ذ‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫ُذو‬
‫ُذ‬

‫ِذي‬
‫ِذ‬ ‫َذ‬

‫َذا‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الذال (ذ) بالحركات المختلفة والتمييز بين‬ ‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬
‫األصوات القصيرة والطويلة في الكلمات‪.‬‬ ‫‪12‬‬
‫ § يح ّدد التالميذ حركة الفتحة والكسرة والضمة واألصوات القصيرة والطويلة المسموعة‬
‫اِ�ثْنَا َع َش َر‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬
‫باإلشارات اليدوية‪.‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 12‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:24 PM‬‬
‫ر‬
‫ُر‬ ‫ِر‬ ‫َر‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫ُربُع‬ ‫ِرَماح‬ ‫َج ْوَرب‬


‫ُرو‬ ‫ِري‬ ‫َرا‬

‫ُ�ق ُرود‬ ‫َس ِرير‬ ‫َرا ِديُو‬

‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫ر‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫ُر‬ ‫ِر‬ ‫َر‬

‫ُرو‬ ‫ِري‬ ‫َرا‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الراء (ر) بحركاتها المختلفة في الكلمة‪.‬‬
‫§ ّ‬
‫‪13‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 2.1.3‬‬

‫َ�ثلاَ ثَ َة َع َش َر‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 13‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:29 PM‬‬
‫ز‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫ُز ُهور‬ ‫ُز‬ ‫ِزيَ َارة‬ ‫ِز‬ ‫َز َرافَة‬ ‫َز‬

‫ُزو َحلَُزون‬ ‫َج ِز َيرة‬ ‫ِزي‬ ‫ِح َزام‬ ‫َزا‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫ز‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫ِح َزام‬ ‫َز َرافَة‬

‫َحلَ ُزون‬ ‫ُز ُهور‬

‫يدرب المعلم التالميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بحركاتها المختلفة‬
‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬
‫في الكلمة‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫أَ ْرَ�ب َع َة َع َشَر‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 14‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:33 PM‬‬
‫س‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫ُس ُسلَ ْح َفاة‬ ‫ِستَار‬ ‫ِس‬ ‫َس َس َمك‬

‫ُسو ُسوق‬ ‫ِسي ِسينَ َما‬ ‫َسا َس َ‬


‫اعة‬
‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫س‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫اعة‬
‫َس َ‬ ‫َس َمك‬

‫ِسينَ َما‬ ‫ِستَار‬

‫يدرب المعلم التالميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بحركاتها المختلفة‬
‫§ ّ‬
‫‪15‬‬ ‫في الكلمة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 2.1.3‬‬

‫َخ ْم َس َة َع َش َر‬
‫‪1.1.3 2.3.1‬‬
‫‪1.3.1 2.3.4‬‬
‫‪2.1.1‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 15‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:39 PM‬‬
‫ش‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫اط‬
ُ َ‫ُشب‬ ‫ُش‬ ‫ِش َعار‬ ‫ِش‬ ‫َش َج َرة‬ ‫َش‬
LY
BANK EKONOMI Bank Ekonomi Malaysia Berhad E ON
PAYE
A/C

TOH
SELANGOR
TARIKH
DATE 1 1 1 1 1 7
D D M M Y Y
BAYAR
PAY AMIN BIN ZAINUDDIN

N
RINGGIT
MALAYSIA SERIBU RINGGIT SAHAJA RM 1,000.00

CO
MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB

‫ُش َورى‬ ‫ُشو‬ ‫ِشيك‬ ‫ِشي‬ ِ ‫َش‬


‫احنَة‬ ‫َشا‬
‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫ش‬ 2
1
‫ُش‬ ‫ِش‬ ‫َش‬
3
‫ُشو‬ ‫ِشي‬ ‫َشا‬

.‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الشين (ش) بحركاتها المختلفة في الكلمة‬ ّ §
‫مرشد المعلم‬
1.1.1 1.3.1
.‫ شهر الثاني من شهور الميالدية يقابله فبراير‬:‫§ شباط‬ 16
1.1.2 3.1.4
‫ِستَّ َة َع َش َر‬

BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 16 10/10/2016 1:39:45 PM


‫ص‬
‫ص‬
‫ُ‬ ‫ِ‬
‫ص‬ ‫ص‬
‫َ‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫ُص ُحون‬ ‫ِص َراط‬ ‫بَ َصل‬


‫ُصو‬ ‫ِصي‬ ‫َصا‬

‫ورة‬
‫ُص َ‬ ‫َع ِصيـر‬ ‫َصابُون‬
‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫ص‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫َصابُون‬ ‫بَ َصل‬

‫َع ِصير‬ ‫ِص َراط‬

‫يتدرب التالميذ على نطق حرف الصاد (ص) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫§ ّ‬
‫‪17‬‬ ‫القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬
‫§ يـميّز التالميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات بالتصفيق‪.‬‬
‫َسْ�ب َع َة َع َش َر‬
‫‪1.1.3‬‬ ‫‪2.3.1‬‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.3.4‬‬
‫‪2.1.1‬‬ ‫‪3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 17‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:51 PM‬‬
‫ض‬
‫ض‬
‫ُ‬ ‫ِ‬
‫ض‬ ‫ض‬
‫َ‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫ُضيُوف‬ ‫ِض َما َدة‬ ‫ِمنْ َض َدة‬
‫ُضو‬ ‫ِضي‬ ‫َضا‬

‫ُو ُضوء‬ ‫ُم ِضيف‬ ‫َضابِط‬


‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫ض‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ض‬
‫ُ‬ ‫ِ‬
‫ض‬ ‫ض‬
‫َ‬

‫ِضي‬
‫‪3‬‬
‫ُضو‬ ‫َضا‬

‫يتدرب التالميذ على نطق حرف الضاد (ض) في الكلمات المشتملة على األصوات‬
‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬
‫القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫‪18‬‬
‫يكون التالميذ حرف الضاد (ض) باستخدام األدوات المختلفة‪ ،‬مثل‪ :‬صلصال‬
‫§ ّ‬
‫ث ََمانِيَ َة َع َش َر‬
‫‪1.1.2 1.3.4‬‬
‫‪1.1.4 3.1.4‬‬ ‫المواد المعادة االستخدام‪.‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 18‬‬ ‫‪10/10/2016 1:39:57 PM‬‬
‫ط‬
‫ُط‬ ‫َما ِط ُم‬ ‫َط‬
‫طَ‬ ‫ِط‬ ‫‪Gambar‬‬
‫اَل َْو ْح َد ُة اْالألأُُْولَى‬

‫‪tawaf‬‬

‫طُيُور‬ ‫َطبِيب‬

‫ُطو‬ ‫فَ ِطيـر‬ ‫ِطي‬ ‫َطا‬

‫طُوفَان‬ ‫قِ َطار‬

‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫ط‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫طُول‬
‫َاعة‬
‫طَ‬

‫َول‬
‫طْ‬
‫َعام‬
‫طَ‬

‫يتدرب التالميذ على قراءة الكلمات المشتملة على حرف الطاء (ط) بحركاتها‬
‫§ ّ‬
‫‪19‬‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬
‫§ يـميّز التالميذ بين األصوات القصيرة والطويلة في الكلمات بحركات الرأس‪.‬‬
‫تِ ْس َع َة َع َش َر‬
‫‪1.1.3‬‬ ‫‪2.3.1‬‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.3.4‬‬
‫‪2.1.1‬‬ ‫‪3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 19‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:04 PM‬‬
‫ظ‬
‫ُظ‬ ‫ِظ‬ ‫َظ‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫‪ZON‬‬
‫ظُروف‬ ‫ِظلاَ ل‬ ‫بُوظَة‬
‫‪BERSIH‬‬ ‫ُ‬
‫ُظو‬ ‫ِظي‬ ‫َظا‬
‫‪DADAH‬‬
‫‪ZON‬‬
‫‪BERSIH‬‬
‫َم ْح ُظور‬ ‫نَ ِظيف‬ ‫أَظَافِ ُر‬
‫‪DADAH‬‬ ‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫ظ‬
‫‪3 1‬‬

‫‪2‬‬
‫ظُو‬
‫ُظ‬

‫ِظي‬
‫ِظ‬

‫ظَا‬
‫َظ‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الظاء (ظ) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪1.3.1‬‬
‫القصيرة والطويلة‪.‬‬
‫§ يح ّدد التالميذ حركة الفتحة والكسرة والضمة واألصوات القصيرة والطويلة بالحركات‬
‫‪20‬‬
‫ِع ْش ُرو َن‬
‫‪1.1.2‬‬ ‫‪3.1.4‬‬
‫الجسمية‪.‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 20‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:09 PM‬‬
‫ع‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫ُعنُق‬ ‫ُع‬ ‫ِعنَب‬ ‫ِع‬ ‫َع ِصير‬ ‫َع‬

‫ُعود‬ ‫ُعو‬ ‫ِعيد‬ ‫ِعي‬ ‫َعا ِمل‬ ‫َعا‬


‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫ع‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ُعو‬
‫ُع‬

‫ِعي‬
‫ِع‬

‫َعا‬
‫َع‬

‫‪3‬‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف العين (ع) بحركاتها المختلفة في الكلمة‪.‬‬
‫§ ّ‬
‫‪21‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 2.1.3‬‬

‫احد َو ِع ْش ُرو َن‬


‫َو ِ‬ ‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 21‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:14 PM‬‬
‫غ‬

‫اَل َْو ْح َد ُة اْالألأُُْولَى‬


‫ُغَراب‬ ‫ُغ‬ ‫ِغ َطاء‬ ‫ِغ‬ ‫َغنَم‬ ‫َغ‬

‫‪GUINEA‬‬

‫ُغو‬ ‫ِغينِيَا‬ ‫ِغي‬ ‫َغار‬ ‫َغا‬


‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫‪1‬‬
‫غ‬ ‫‪2‬‬
‫َغار‬ ‫َغنَم‬

‫‪3‬‬ ‫ُغَراب‬

‫يدرب المعلم التالميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بحركاتها المختلفة‬
‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 1.3.2‬‬
‫في الكلمة‪.‬‬ ‫‪22‬‬
‫اِ�ثْنَا ِن َو ِع ْش ُرو َن‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 22‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:18 PM‬‬
‫ف‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫فُ ُطور‬ ‫ِفنَاء‬ ‫ِف‬ ‫َ�فَرا َشة‬


‫ُف‬ ‫َف‬

‫فُوطَة‬ ‫ِفيل‬ ‫ِ‬ ‫ا‬‫فَا ُصول َِ‬


‫ي‬
‫فُو‬ ‫في‬ ‫فَا‬
‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫‪3‬‬
‫ف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫فُو‬
‫ُف‬

‫فِي‬
‫ِف‬

‫فَا‬
‫َف‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الفاء (ف) بحركاتها المختلفة في الكلمة‪.‬‬
‫§ ّ‬
‫‪23‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 1.3.2‬‬

‫َ�ثلاَ ثَة َو ِع ْش ُرو َن‬


‫‪1.1.2 3.1.4‬‬
‫‪1.3.1‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 23‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:24 PM‬‬
‫ق‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫ُ�ق�بَّ َعة‬ ‫ُق‬ ‫قِ َطار‬ ‫ِق‬ ‫َ�قلَم‬ ‫َق‬

‫قُو ُح ُقول‬ ‫َح ِقيبَة‬ ‫ِقي‬ ‫بُ ْرُ�ت َقال‬ ‫قَا‬


‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫‪3‬‬ ‫ق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫َح ِقيبَة‬
‫بُ ْرُ�ت َقال‬

‫قِ َطار‬
‫َ�قلَم‬

‫يدرب المعلم التالميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بحركاتها المختلفة‬
‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬
‫في الكلمة‪.‬‬ ‫‪24‬‬
‫أَ ْرَ�ب َعة َو ِع ْش ُرو َن‬
‫‪1.1.2 1.3.2‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 24‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:28 PM‬‬
‫ك‬
‫اَل َْو ْح َد ُة اْالألأُُْولَى‬

‫ُكرَة‬
‫ُك‬ ‫ِكتَاب‬ ‫ِك‬ ‫َكتِف‬ ‫َك‬

‫ُكو ُكوب‬ ‫ِكيس‬ ‫ِكي‬ ‫َكاتِب‬ ‫َكا‬


‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫ك‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫ُكو‬
‫ُك‬

‫ِكي‬
‫ِك‬

‫َكا‬
‫َك‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الكاف (ك) بحركاتها المختلفة في الكلمة‪.‬‬
‫§ ّ‬
‫‪25‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 2.1.3‬‬

‫َخ ْم َسة َوِع ْش ُرو َن‬


‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 25‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:34 PM‬‬
‫ل‬
‫لُ ْؤلُؤ‬ ‫ُل‬ ‫لِ َسان‬ ‫ِل‬ ‫لَبَن‬ ‫َل‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫لُوبِيَا‬ ‫لُو‬ ‫َحلِيـب‬ ‫لِي‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫‪2‬‬


‫‪1‬‬

‫َحلِيـب‬
‫لُوبِيَا‬

‫لِ َسان‬
‫لُ ْؤلُؤ‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الالم (ل) في الكلمات المشتملة على الحركات‬
‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬ ‫القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.1‬‬
‫§ يـميّز التالميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات عن طريق لعبة محطة‬
‫‪1.1.2‬‬
‫‪1.3.1‬‬
‫‪2.1.2‬‬
‫الكلمات‪.‬‬ ‫ِستَّة َوِع ْش ُرو َن‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 26‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:38 PM‬‬
‫م‬
‫ُم‬ ‫ِم‬ ‫َم‬
‫س أُْ‬
‫الأَْ َّولُلَى‬ ‫االَ َْوَّلدْحْرَدُُة‬

‫ُم َصلًّى‬ ‫ِم َق ّ‬


‫ص‬ ‫َس َمك‬
‫ُمو‬ ‫ِمي‬ ‫َما‬

‫لَيْ ُمون‬ ‫ِم َيزان‬ ‫َماء‬


‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫‪3‬‬ ‫م‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ُمو‬
‫ُم‬

‫ِمي‬
‫ِم‬ ‫َم‬

‫َما‬

‫يتدرب التالميذ على نطق حرف الميم (م) في الكلمات بحركاتها المختلفة عن‬ ‫§ ّ‬
‫‪27‬‬ ‫طريق لعبة القنبلة‪.‬‬
‫ § يح ّدد التالميذ حركة الحروف واألصوات القصيرة والطويلة بالحركات اليدوية‪.‬‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬

‫َسْ�ب َعة َوِع ْش ُرو َن‬


‫‪2.1.1‬‬ ‫‪3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 27‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:46 PM‬‬
‫ن‬
‫نُ ُجوم‬ ‫ُن‬ ‫نِ َعال‬ ‫ِن‬ ‫نَ ِمر‬ ‫َن‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫نُور‬ ‫نُو‬ ‫نِي َـران‬ ‫نِي‬ ‫أَنَانَاس‬ ‫نَا‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫‪3‬‬
‫ن‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫أَنَانَاس‬ ‫نَـ ِمر‬

‫نُور‬ ‫نُ ُجوم‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف النون (ن) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬ ‫القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.1‬‬
‫§ يـميّز التالميذ بين الحركات القصيرة والطويلة عن طريق لعبة الرسالة المهموسة‪.‬‬
‫‪1.1.2‬‬
‫‪1.3.1‬‬
‫‪2.1.2‬‬
‫ث ََمانِيَة َو ِع ْش ُرو َن‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 28‬‬ ‫‪10/10/2016 1:40:51 PM‬‬
‫و‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫ُو ُضوء‬ ‫ُو‬ ‫َ�ف َرا ِولَة‬ ‫ِو‬ ‫َو َرقَة‬ ‫َو‬

‫َاووس‬
‫طُ‬ ‫ُوو‬ ‫بَ ْس َك ِويت‬ ‫ِوي‬ ‫َو ِ‬
‫احد‬ ‫َوا‬
‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫و‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬
‫ُو‬ ‫ِو‬ ‫َو‬

‫ُوو‬ ‫ِوي‬ ‫َوا‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الواو (و) في الكلمات المشتملة على‬ ‫§ ّ‬
‫‪29‬‬ ‫الحركات القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫يكون التالميذ حرف الواو (و) باستخدام المنديل الورقي أو األدوات المناسبة‬
‫§ ّ‬
‫تِ ْس َعة َو ِع ْش ُرو َن‬
‫‪1.1.4 2.1.4‬‬
‫األخرى‪.‬‬ ‫‪1.3.1 3.1.4‬‬
‫‪2.1.1‬‬

‫‪UNIT 1.indd 29‬‬ ‫‪14/10/2016 9:49:06 AM‬‬


‫ه‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫ُه ْد ُهد‬ ‫ُه‬ ‫ِه‬ ‫َه ِديَّة‬ ‫َه‬

‫ُهو‬ ‫ي‬ ‫ِ‬


‫ه‬ ‫َها‬
‫ُز ُهور‬ ‫بَ ِه َيمة‬ ‫َهاتِف‬
‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َح ِّد ُد‬

‫ه‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫ُز ُهور‬ ‫ُه ْد ُهد‬

‫بَ ِه َيمة‬ ‫ِهلاَ ل‬

‫يتدرب التالميذ على نطق حرف الهاء (ه) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.1‬‬
‫القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫‪30‬‬
‫§ يـميّز التالميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات باإلشارات‪.‬‬
‫َ�ثلاَ ثُو َن‬
‫‪1.1.2‬‬ ‫‪2.1.2‬‬
‫‪1.3.1‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 30‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:01 PM‬‬
‫ي‬
‫‪JANUARI‬‬
‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬

‫ُي‬ ‫ِي‬ ‫َي‬


‫‪A I S R K J S‬‬
‫‪1 2 3 4 5 6 7‬‬
‫‪8 9 10 11 12 13 14‬‬
‫‪15 16 16 17 18 19 20‬‬
‫‪21 22 23 24 25 26 27‬‬

‫يُ َسا ِع ُد‬ ‫يَنَايِ ُر‬ ‫يَد‬

‫‪JULAI‬‬
‫‪A I S R K J‬‬
‫‪1‬‬‫‪2 3 4 5‬‬
‫‪8 9 10 11 12‬‬
‫‪15 16 16 17 18‬‬
‫‪21 22 23 24 25‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪26‬‬
‫‪S‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪20‬‬
‫‪27‬‬
‫يُو‬ ‫يِي‬ ‫يَا‬
‫يُولْيُو‬ ‫َ�ت ْعيِيـن‬ ‫ِخيَار‬
‫أَْ�ق َرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫‪4‬‬ ‫ي‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫ُي‬

‫يِي‬
‫ِي‬ ‫َي‬

‫يُو‬ ‫يَا‬

‫يدرب المعلم التالميذ على نطق حرف الياء (ي) في الكلمات المشتملة على‬ ‫§ ّ‬
‫‪31‬‬ ‫الحركات القصيرة والطويلة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬
‫ § يح ّدد التالميذ حركة الحروف واألصوات القصيرة والطويلة عن طريق اللعبة اللغوية‪.‬‬
‫َو ِ‬
‫احد َوَ�ثلاَ ثُو َن‬
‫‪2.1.1‬‬ ‫‪3.1.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 31‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:04 PM‬‬
‫َهيَّا ُ�نَر ِ‬
‫اج ْع‬
‫‪ :‬أَ أَ أَ أَ َسد‪ ،‬إِ إِ إِ إِبِل‪ ،‬أُ أُ أُ أُ ُذن‬
‫يصال‪ ،‬أُو أُو أُو أُوتُوبِ ُ‬
‫يس‬ ‫آسيَا‪ ،‬إِي إِي إِي إِ َ‬ ‫‪:‬آآآ ِ‬

‫ال َْو ْح َد ُة الأُْولَى‬


‫‪�َ :‬ب َق َرة‪َ ،‬ب َب َب‪ ،‬بِ َساط‪ِ ،‬ب ِب ِب‪ ،‬بُ َحْ�ي َرة‪ُ ،‬ب ُب ُب‬
‫ومة‪ ،‬بُو بُو‬ ‫‪ :‬بَاب‪ ،‬بَا بَا‪َ ،‬طبِيب‪ ،‬بِي بِي‪ ،‬بُ َ‬
‫‪َ :‬ت َت َت‪ِ ،‬ت ِت ِت‪ُ ،‬ت ُت ُت‪�َ ،‬ت َوابِل‪�ُ ،‬ت َراب‪،‬‬
‫تِلِ ِف ْزيُون‬
‫‪ :‬تَا تَا‪ ،‬تِي تِي‪ ،‬تُو تُو‪ ،‬تَاج‪ ،‬تِين‪ ،‬تُوت‬
‫‪َ :‬ث ِث ُث‪�َ ،‬ثلاَ ثَة‪َ ،‬ث ِث ُث‪ ،‬ثِ َمار‪َ ،‬ث ِث ُث‪�ُ ،‬ثلُث‬
‫‪ :‬ثَا ثِي ثُو‪ ،‬ثَالِث‪ ،‬ثَا ثِي ثُو‪ ،‬ثِ َيران‪ ،‬ثَا ثِي ثُو‪ ،‬ثُوم‬
‫‪َ :‬ج َج َرس‪َ ،‬ج َج‪ِ ،‬ج ِج َدار‪ِ ،‬ج ِج‪ُ ،‬ج ُج ُم َعة‪ُ ،‬ج ُج‬
‫‪َ :‬جا َج ُاموس‪َ ،‬جا َجا‪ِ ،‬جي ِج َيران‪ِ ،‬جي ِجي‪ُ ،‬جو‬
‫ُس ُجود‪ُ ،‬جو ُجو‬
‫§ يكون الكالم الجماعي نموذجا لمراجعة الحروف والكلمات‪.‬‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1.1‬‬
‫§ يرشد المعلم التالميذ إلى تقديمه باستخدام الحروف والكلمات المدروسة األخرى‪.‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.3.1‬‬
‫اِ�ثْنَا ِن َوَ�ثلاَ ثُو َن‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 32‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:06 PM‬‬
‫الو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬
‫َ‬
‫َهيَّا نُ َر ِّك ْز‬ ‫‪2‬‬

‫نُ َر ِّك ُز َعلَى م‬


‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َرِد ُد‬
‫ُمنِ َع‬
‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬

‫ُم ِن َع‬
‫َس ِم َع‬ ‫َس ِم َع‬ ‫م‬
‫َكتَ َم‬ ‫َك َت َم‬

‫َه ْمَزة‬ ‫َس َّم َع‬


‫ة‬ ‫َهمْ َز‬ ‫َع‬ ‫َسمْ َم‬
‫أُ َح ِّد ُد َوأُ َميِّ ُز‬
‫َس َّم َع‬ ‫َه ْم َزة‬ ‫َس َمك‬ ‫َكتَ َم‬ ‫ص‬ ‫ِم َق ّ‬
‫§ يح ّدد التالميذ عدد المقاطع في الكلمات المدروسة ويميّزون بين مواقع حرف‬
‫‪33‬‬ ‫الميم (األول‪ ،‬الوسط‪ ،‬األخير) فيها‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.1 2.2.2‬‬
‫يتدرب التالميذ على تهجئة الكلمات المشتملة على السكون والشدة‪.‬‬ ‫ § ّ‬ ‫‪1.2.2 2.2.3‬‬
‫َلثَة َو�ث اَ‬
‫َلثُو َن‬ ‫�ث اَ‬ ‫‪1.2.3 2.3.2‬‬
‫‪1.2.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 33‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:08 PM‬‬
‫نُ َر ِّك ُز َعلَى ب‬
‫أَق َْرأُ َوأُ َر ِّد ُد‬
‫بَ ِخ َل‬ ‫َب ِخ َل‬
‫�ثَبَ َت‬ ‫َث َب َت‬ ‫ب‬

‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬


‫َكتَ َب‬ ‫َك َت َب‬

‫ُ�قَّ�ب َعة‬ ‫أَْ�بيَ ُ‬


‫ض‬

‫ة‬ ‫قُ ْب َب َع‬ ‫ض‬


‫ُ‬ ‫َي‬ ‫أَ ْب‬

‫أُ َح ِّد ُد َوأُ َميِّ ُز‬

‫َ�تبَّ ْت‬ ‫َ�قبْ َل‬ ‫َرَجب‬ ‫ُربُع‬ ‫َ�ب َق َرة‬

‫يدرب المعلم التالميذ على تحديد مواقع حرف الباء (ب) في األول‪ ،‬والوسط‪ ،‬واألخير‪.‬‬
‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.1 2.2.3‬‬
‫§ يميّز التالميذ بين المقاطع الساكنة والمشددة حرف الباء (ب) من الكلمة المدروسة‪.‬‬ ‫‪34‬‬
‫أَ ْرَ�ب َعة َو�ث اََلثُو َن‬
‫‪1.2.2 2.2.4‬‬
‫‪2.1.1 2.3.3‬‬
‫‪2.2.2‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 34‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:09 PM‬‬
‫نُ َر ِّك ُز َعلَى ت‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َرِد ُد‬


‫تُبِ َع‬ ‫ُت ِب َع‬
‫ُكتِ َب‬ ‫ُك ِت َب‬ ‫ت‬
‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬

‫َس َك َت‬ ‫َس َك َت‬

‫ِستَّة‬ ‫َمتْن‬

‫ة‬ ‫ِس ْت‬ ‫ن‬ ‫َم ْت‬


‫َت‬

‫أُ َح ِّد ُد َوأُ َميِّ ُز‬

‫الْبِنْ ُت‬ ‫َمتْن‬ ‫َكتِف‬ ‫َ�ت َوابِل‬ ‫ِستَّة‬


‫§ يرشد المعلم التالميذ على تهجئة الكلمات المشتملة على السكون والشدة‪.‬‬
‫‪35‬‬ ‫ § يح ّدد التالميذ عدد المقاطع في الكلمات ويميّزون بين مواقع حرف التاء (األول‪،‬‬
‫الوسط‪ ،‬األخير) فيها‪.‬‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.1 2.2.2‬‬
‫‪1.2.2 2.2.3‬‬
‫َخ ْم َسة َو�ث اََلثُو َن‬ ‫‪1.2.3 2.3.2‬‬
‫‪1.2.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 35‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:10 PM‬‬
‫نُ َر ِّك ُز َعلَى أ‬

‫أَق َْرأُ َوأُ َر ِّد ُد‬

‫أَ َك َل‬ ‫أَ َك َل‬

‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬


‫َسأَ َل‬ ‫َل‬ ‫َس أَ‬ ‫أ‬
‫َ�ق َرأَ‬ ‫أَ‬ ‫َق رَ‬

‫أَ ْرنَب‬ ‫َك ْأس‬


‫ب‬ ‫أَ ْر‬ ‫س‬ ‫َك ْأ‬
‫َن‬

‫أُ َح ِّد ُد َوأُ َميِّ ُز‬

‫أَ ْرنَب‬ ‫فَ ْأر‬ ‫َ�نبَأ‬ ‫بَاب‬ ‫أَ َسد‬

‫§ يميّز التالميذ بين مواقع حرف األلف (أ) في األول‪ ،‬والوسط‪ ،‬واألخير‪.‬‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.1 2.2.2‬‬
‫يدرب المعلم التالميذ على تحديد مواقع حرف األلف (أ) الساكنة والمقاطع في‬
‫§ ّ‬ ‫‪36‬‬
‫الكلمة المدروسة‪.‬‬
‫ِستَّة َو�ث اَ‬
‫َلثُو َن‬
‫‪1.2.2 2.2.3‬‬
‫‪2.2.1 2.2.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 36‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:11 PM‬‬
‫نُ َر ِّك ُز َعلَى ج‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َرِد ُد‬


‫ُج ِم َع‬ ‫َع‬ ‫ِم‬ ‫ُج‬
‫تَ ِج ُد‬ ‫ُد‬ ‫َت ِج‬ ‫ج‬
‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬

‫َ�ن َه َج‬ ‫َج‬ ‫َه‬ ‫َن‬

‫ُح َّجة‬ ‫نَ ْج َوى‬


‫ة‬ ‫ُح ْج‬ ‫َوى‬
‫َج‬ ‫نَ ْج‬

‫أُ َح ِّد ُد َوأُ َميِّ ُز‬

‫َ�ن َه َج‬ ‫نَ ْج َوى‬ ‫ُس ُجود‬ ‫ُح َّجة‬ ‫ِج َدار‬
‫يتدرب التالميذ على تهجئة الكلمات المشتملة على السكون والشدة بعد نطقها‬‫§ ّ‬
‫‪37‬‬ ‫عدة مرات‪.‬‬
‫ § يح ّدد التالميذ عدد المقاطع في الكلمات ويميّزون بين مواقع حرف الجيم (األول‪،‬‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.1 2.2.2‬‬
‫‪1.2.2 2.2.3‬‬
‫َسْ�ب َعة َو�ث اَ‬
‫َلثُو َن‬ ‫الوسط‪ ،‬األخير) فيها‪.‬‬ ‫‪1.2.3 2.3.2‬‬
‫‪1.2.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 37‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:12 PM‬‬
‫نُ َر ِّك ُز َعلَى د‬
‫أَق َْرأُ َوأُ َر ِّد ُد‬

‫د‬ ‫د‬ ‫د‬


‫َح َس َد‬ ‫َخ َد َم‬ ‫َد َخ َل‬

‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬


‫َح َس َد‬ ‫َخ َد َم‬ ‫َد َخ َل‬

‫َج َّدة‬ ‫ة‬


‫َس‬ ‫َم ْد َر َسة‬
‫َج ْد‬
‫ة‬ ‫َد‬ ‫َم ْد َر‬

‫أُ َح ِّد ُد َوأُ َميِّ ُز‬

‫ِم َخ َّدة‬ ‫ِخ ْد َمة‬ ‫ُس ُجود‬ ‫ِج َدار‬ ‫َدار‬

‫§ يميّز التالميذ بين مواقع حرف الدال (د) في األول‪ ،‬والوسط‪ ،‬واألخير‪.‬‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.1 2.2.3‬‬
‫يدرب المعلم التالميذ على تحديد مواقع حرف الدال (د) الساكنة والمشددة‬
‫§ ّ‬ ‫‪38‬‬
‫والمقاطع في الكلمة المدروسة‪.‬‬
‫ث ََمانِيَة َو�ث اَ‬
‫‪1.2.2 2.2.4‬‬
‫‪2.2.1 2.3.2‬‬
‫‪2.2.2‬‬
‫َلثُو َن‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 38‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:13 PM‬‬
‫نُ َر ِّك ُز َعلَى ك‬
‫أَق َْرأُ َوأُ َر ِّد ُد‬
‫َكتَ َب‬ ‫َك َت َب‬ ‫ك‬
‫َس َك َت‬ ‫َس َك َت‬ ‫ك‬
‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬

‫َم َس َك‬ ‫َم َس َك‬ ‫ك‬

‫ِس َّكة‬ ‫ِح ْك َمة‬

‫ة‬ ‫َك‬ ‫ِس ْك‬ ‫ة‬ ‫َم‬ ‫ِح ْك‬


‫أُ َح ِّد ُد َوأُ َميِّ ُز‬

‫فَ ّك‬ ‫ُح ْكم‬ ‫ِديك‬ ‫َر َك َع‬ ‫َكتِف‬

‫يدرب المعلم التالميذ على تحديد مواقع حرف الكاف (ك) في األول‪ ،‬والوسط‪،‬‬
‫§ ّ‬
‫‪39‬‬ ‫واألخير‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.1 2.2.3‬‬
‫§ يميّز التالميذ بين المقاطع الساكنة والمشددة حرف الكاف (ك) من الكلمة‬
‫تِ ْس َعة َو�ث اَ‬
‫َلثُو َن‬
‫‪1.2.2 2.2.4‬‬
‫المدروسة‪.‬‬ ‫‪2.2.1 2.3.2‬‬
‫‪2.2.2‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 39‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:23 PM‬‬
‫نُ َر ِّك ُز َعلَى ن‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َرِد ُد‬


‫نُ ِق َل‬ ‫ُن ِق َل‬
‫ُصنِ َع‬ ‫ص ِن َع‬ ‫ن‬

‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬


‫ُ‬
‫َح ُس َن‬ ‫َح ُس َن‬

‫ُسنَّة‬ ‫َ�يْ�ن ُق ُل‬


‫ة‬ ‫ُس ْن‬ ‫ُل‬ ‫يَ ْن‬
‫َن‬ ‫ُق‬

‫أُ َح ِّد ُد َوأُ َميِّ ُز‬

‫َح ُس َن‬ ‫َ�يْ�ن ُق ُل‬ ‫نِ َعال‬ ‫ُسنَّة‬ ‫نُ ُجوم‬

‫يتدرب التالميذ على تهجئة الكلمات المشتملة على السكون والشدة‪.‬‬ ‫§ ّ‬


‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.1 2.2.1‬‬
‫ § يح ّدد التالميذ عدد المقاطع في الكلمات المدروسة ويميّزون بين مواقع حرف النون‬ ‫‪40‬‬
‫(األول‪ ،‬الوسط‪ ،‬األخير) فيها‪.‬‬
‫أَ ْر�بَ ُعو َن‬
‫‪1.2.2 2.2.2‬‬
‫‪1.2.3 2.2.3‬‬
‫‪1.2.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 40‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:23 PM‬‬
‫ِ‬
‫َسـم َع َكتَ َم‬ ‫َهيَّا �ُنَر ِ‬
‫اج ْع‬
‫�ثََب َت َكتَ َب‬
‫ِ‬
‫ُكت َ َسك َت‬
‫َ‬ ‫ب‬
‫َسأَ َل َ�ق َرأَ‬
‫د‬‫ُ‬ ‫ج‬‫ِ‬ ‫تَـ‬
‫َ�ن َه َج‬
‫َخ َد َم َح َس َد‬
‫ال َْو ْح َد ُة الثَّانِيَ ُة‬

‫َس َك َت َم َس َك‬
‫ع‬ ‫ُصنِ‬
‫َ َح ُس َن‬

‫ل‬
‫ْ‬ ‫ا‬ ‫ِس ِج ُّ‬
‫ل‬
‫ُق‬
‫َصا َصاتِ‬ ‫َس َّم َع‬
‫نَ ْج َوى‬ ‫ُح َّجة‬
‫َه ْم َزة‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ال المفص‬ ‫ُ�قَّ�بَعة‬
‫مَ ْدرَ َسة‬ ‫ج ‪1‬‬
‫موعة‪ :‬نيفلراس‬ ‫َج َّدة‬
‫ض‬‫أَْ�بيَ ُ‬ ‫م‬
‫ِستَّة‬
‫ِح ْك َمة‬ ‫ِس َّكة‬
‫مَتْن‬ ‫َ�تَرأَّ َس‬
‫َ�يْ�ن ُق ُل‬ ‫ُسنَّة‬
‫َكأْس‬

‫§ يع ّد التالميذ الملصقات حسب المجموعة ثم تجمع ملصقات المجموعة لتكون‬


‫‪41‬‬ ‫سجل القصاصات‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.2.2 2.2.2‬‬
‫َو ِ‬
‫احد َوأَ ْر�بَ ُعو َن‬ ‫‪1.3.5 2.3.6‬‬
‫‪3.2.1‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 41‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:24 PM‬‬
‫ال َْو ْح َد ُة الثَّالِثَ ُة‬
‫َك ْي َف نُ َحيِّي َونُ َر ِّح ُب؟‬ ‫‪3‬‬

‫أَْ�ق َرأُ َوأُنْ ِش ُد‬ ‫‪1‬‬

‫أَ ْه اًل بِ َك‬ ‫أَ ْه اًل َو َس ْه اًل‬ ‫اح النُّوِر‬‫اح الْ َخيْ ِر َصبَ َ‬
‫َصبَ َ‬
‫أَ ْه اًل بِ ِك‬ ‫أَ ْه اًل َو َس ْه اًل‬ ‫َم َس َاء الْ َخيْ ِر َم َس َاء النُّوِر‬

‫اَل َْو ْح َد ُة الثَّالِثَ ُة‬

‫إِلْ َق ُاء النَّ ِشي ِد َعلَى َ�ن َغ ِم “ اخي اخي بوك فينتو”‬

‫§ يلقي التالميذ النشيد بأنغم ونغمات مختلفة‪ ،‬مثل‪“ :‬اءير فاسغ فاضي” وغير ذلك‪.‬‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.4.1‬‬
‫‪42‬‬
‫‪2.4.1‬‬
‫‪2.4.2‬‬ ‫اِ�ثْنَا ِن َوأَ ْر�بَ ُعو َن‬

‫‪UNIT 3.indd 42‬‬ ‫‪14/10/2016 9:53:23 AM‬‬


‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َرِد ُد‬ ‫‪2‬‬

‫أَ ْه اًل َو َس ْه اًل‬

‫أَ ْه اًل بِ ِك‬ ‫أَ ْه اًل بِ َك‬


‫ال َْو ْح َد ُة الثَّالِثَ ُة‬

‫ْخيْ ِر‬
‫َم َس َاء ال َ‬ ‫ْخيْ ِر‬
‫اح ال َ‬
‫َصبَ َ‬
‫َم َس َاء النُّوِر‬ ‫اح النُّوِر‬
‫َصبَ َ‬

‫أَْ�قَرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫فِي ال َْم َطا ِر‬ ‫فِي ال َْم َسا ِء‬ ‫اح‬ ‫فِي َّ‬
‫الصبَ ِ‬

‫§ يبحث التالميذ عن مواقف أخرى للتحية الصباحية والمسائية‪.‬‬


‫‪43‬‬ ‫ § يوضح المعلم للتالميذ مواقف استعمال‪ :‬أهال وسهال‪ ،‬وأهال بك‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.4.1‬‬

‫�ثَلاَثَة َوأَ ْر�بَ ُعو َن‬ ‫‪1.4.2‬‬


‫‪2.4.3‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 43‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:34 PM‬‬
‫أَْ�قَرأُ َوأُ َمثِ ُل‬ ‫‪3‬‬

‫اح الْ َخيْ ِر يَا أَ ْح َم ُد‪.‬‬


‫َصبَ َ‬

‫اح النُّوِر يَا لِ ْيم‪.‬‬


‫َصبَ َ‬

‫ال َْو ْح َد ُة الثَّالِثَ ُة‬


‫أَ ْه اًل َو َس ْه اًل يَا نَبِ ُ‬
‫يل‪.‬‬

‫أَ ْه اًل بِ َك يَا َر ُ‬


‫اجو‪.‬‬

‫يتدرب التالميذ على إلقاء التحيات والترحيبات بنبراتها وتنغيماتها الصحيحة‪.‬‬


‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬ ‫§ يمثّل التالميذ الحوار خارج الفصل باستخدام التحيات والترحيبات المدروسة‪.‬‬ ‫‪44‬‬
‫§ يصنّف التالميذ عبارات التحية حسب الوقت المذكور‪.‬‬
‫‪2.4.1‬‬

‫أَ ْرَ�ب َعة َوأَ ْر�بَ ُعو َن‬


‫‪2.4.2‬‬
‫‪2.4.3‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 44‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:35 PM‬‬
‫َم َس َاء الْ َخيْ ِر يَا ِمي لِ ْ‬
‫ين‪.‬‬

‫َم َس َاء النُّوِر يَا نَ ِع َيم ُة‪.‬‬


‫ال َْو ْح َد ُة الثَّالِثَ ُة‬

‫أَ ْه اًل َو َس ْه اًل يَا َس َارُة‪.‬‬

‫أَ ْه اًل بِ ِك يَا َشانْتِي‪.‬‬

‫أَْ�قَرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫‪8:00‬‬ ‫‪8:00‬‬

‫‪45‬‬
‫َخ ْم َسة َوأَ ْر�بَ ُعو َن‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 45‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:36 PM‬‬
‫أُ َك ِّو ُن َوأَ ْكتُ ُب‬ ‫‪4‬‬

‫ح‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬


‫َ‬ ‫َصـ‬
‫ـ‬ ‫ـ‬‫خ‬‫َ‬ ‫ْ‬
‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫َ‬
‫ْيـ ـ ِر‬

‫اح الْ َخيْ ِر‬


‫َصبَ َ‬

‫ال َْو ْح َد ُة الثَّالِثَ ُة‬


‫ء‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫س‬
‫َ‬ ‫ـ‬ ‫م‬
‫َ‬
‫ي‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬‫خ‬‫َ‬ ‫ـ‬ ‫َ الْ‬
‫ـ‬
‫ْ ـ ـ ِر‬
‫َم َس َاء الْ َخيْ ِر‬

‫الملونة‪.‬‬
‫§ ينسخ التالميذ عبارات التحية والترحيبة في الورقة ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.3.4 3.1.3‬‬
‫الملونة‪.‬‬
‫ّ‬ ‫الورقة‬ ‫باستخدام‬ ‫§ يرشد المعلم التالميذ كيفية إعداد الملصقات‬ ‫‪46‬‬
‫ِستَّة َوأَ ْر�بَُعو َن‬
‫‪2.3.5 3.3.1‬‬
‫‪3.1.1‬‬
‫‪3.1.2‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 46‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:39 PM‬‬
‫الرابِ َع ُة‬
‫الو ْح َد ُة َّ‬
‫َ‬
‫نَ ْم َر ُح بِ أَْ‬
‫ال ْرقَا ِم‬ ‫‪4‬‬

‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َر ِّد ُد‬ ‫‪1‬‬


‫ال َْو ْح َد ُة َّ‬
‫الرابِ َع ُة‬

‫احد ‪ 2‬اِ�ثْنَ ِ‬
‫ان ‪�َ 3‬ثلاَثَة ‪ 4‬أَ ْر�بَ َعة ‪َ 5‬خ ْم َسة‬ ‫‪َ 1‬و ِ‬
‫أَ ُع ُّد َوأُ َرتِّ ُب‬

‫يسمع التالميذ األرقام واألعداد المحفوظة بعد ترديدها عدة مرات‪.‬‬


‫§ ّ‬
‫‪47‬‬ ‫§ يرتّب التالميذ األرقام واألعداد تصاعديا أو تنازليا شفهيا‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪1.5.1 1.5.3‬‬

‫َسْ�ب َعة َوأَ ْر�بَ ُعو َن‬ ‫‪1.5.2 1.5.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 47‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:47 PM‬‬
‫أَ ْستَ ِم ُع َوأُ َرِد ُد‬ ‫‪2‬‬
‫‪ 8‬ث ََمانِيَة‬ ‫‪َ 7‬سْ�ب َعة‬ ‫‪ِ 6‬ستَّة‬

‫‪َ 10‬ع َش َرة‬ ‫‪ 9‬تِ ْس َعة‬

‫الرابِ َع ُة‬
‫ال َْو ْح َد ُة َّ‬
‫أَ ُع ُّد َوأُ َرتِّ ُب‬

‫يسمع التالميذ األرقام واألعداد المحفوظة بعد ترديدها عدة مرات‪.‬‬


‫§ ّ‬
‫مرشد المعلم‬
‫‪1.5.1 1.5.3‬‬
‫ § يرتّب التالميذ األرقام واألعداد تصاعديا أو تنازليا شفهيا‪.‬‬ ‫‪48‬‬
‫‪1.5.2 1.5.4‬‬
‫ث ََمانِيَة َوأَ ْر�بَ ُعو َن‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 48‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:58 PM‬‬
‫أَْ�ق َرأُ َوأَ ْكتُ ُب‬ ‫‪3‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫َو ِ‬
‫احد‬ ‫‪1‬‬

‫ِستَّة‬

‫َسْ�ب َعة‬
‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫اِ�ثْنَ ِ‬
‫ان‬ ‫‪2‬‬‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪2 1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫َ�ثلاَثَة‬ ‫‪2‬‬

‫ِ‬
‫ث ََمانيَة‬

‫ِ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫أَ ْر�بَ َعة‬


‫‪1‬‬

‫‪4‬‬
‫ال َْو ْح َد ُة َّ‬

‫‪2‬‬

‫ت ْس َعة‬
‫‪5‬‬
‫الرابِ َع ُة‬

‫َع َشَرة‬
‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫َخ ْم َسة‬
‫‪1‬‬

‫أَْ�قَرأُ َوأُ َميِّ ُز‬

‫ِستَّة‬ ‫تِ ْس َعة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬


‫§ ّ‬
‫يتذكر التالميذ األعداد واألرقام بطرق مختلفة‪ ،‬مثل‪ :‬النشيد واللعبة اللغوية‪.‬‬
‫‪49‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫‪2.5.1‬‬ ‫‪2.5.4‬‬

‫تِ ْس َعة َوأَ ْر�بَ ُعو َن‬


‫‪2.5.2‬‬ ‫‪3.4.1‬‬
‫‪2.5.3‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 49‬‬ ‫‪10/10/2016 1:41:59 PM‬‬
‫َهيَّا �ُنَر ِ‬
‫اج ْع‬ ‫‪4‬‬
‫لُ ْعبَ ُة الْ َق ْف ِز َعلَى الْ ُم َرَّ�ب َع ِ‬
‫ات (تيغ تيغ)‬
‫َخ ْم َسة‬
‫‪1‬‬
‫ِستَّة‬ ‫أَ ْر�بَعَة‬

‫َسْ�ب َعة‬
‫َ�ثلاَثَة‬
‫ث ََمانِيَة‬ ‫اِ�ثْنَ ِ‬
‫‪22‬‬ ‫ان‬
‫تِ ْس َعة‬

‫الرابِ َع ُة‬
‫َو ِ‬
‫احد‬

‫ال َْو ْح َد ُة َّ‬


‫َع َشَرة‬

‫‪٣‬‬ ‫أَ ْر�بَ َعة‬

‫§ يبحث المعلم عن األلعاب األخرى المناسبة لألرقام واألعداد‪.‬‬


‫مرشد المعلم‬
‫‪1.5.4‬‬
‫‪50‬‬
‫َخ ْم ُسوَن‬
‫‪2.5.4‬‬

‫‪BUKU TEKS BAHASA ARAB (pencetak 2).indb 50‬‬ ‫‪10/10/2016 1:42:05 PM‬‬
Dengan ini SAYA BERJANJI akan menjaga buku ini
dengan baik dan bertanggungjawab atas kehilangannya
serta mengembalikannya kepada pihak sekolah pada
tarikh yang ditetapkan.

Skim Pinjaman Buku Teks

Sekolah ________________________________________

Tahun Darjah Nama Penerima Tarikh


Terima

Nombor Perolehan: __________________________________

Tarikh Penerimaan: __________________________________

BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL