Anda di halaman 1dari 2

Lampiran B

BORANG SINOPSIS KAEDAH PEMBACAAN BUKU

Nama Sektor/Unit/Sekolah : SK KAMPUNG BAHARU SERADA, KUALA TERENGGANU

1 Nama Pegawai / Kakitangan Mohd Shukri bin Abdul Rahman


2. Judul Buku Merancang Kejayaan
Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah,
Ahmad Zabidi Abdul Razak
3. Nama Pengarang 4 Tahun diterbitkan : 2004
dan Noor Shamshinar
Zakaria
5. Tarikh Hantar
6 Bidang / Fokus Motivasi dan Psikologi
Ringkasan Eksekutif / Sinopsis :

Buku ini mencerita tentang bagaimanakah seseorang itu perlu merancang untuk berjaya dalam apa
juga yang dilakukan dalam hidup ini. Siri motivasi ini mendorong seseorang untuk berjaya dengan
menekankan kepada aspek kehidupan. Di dalam dinyatakan tentang pengurusan diri, penetapan
7.
matlamat dalam hidup, halangan-halangan yang perlu ditempohi untuk berjaya, dan menerangkan
tentang kejayaan yang sebenar samada di dunia atau akhirat. Cara pengolahan buku ini juga cukup
menarik dengan diselitkan pengkongsian idea daripada individu-individu yang telah berjaya
menempuh cabaran di alam persekolahan dan berjaya dalam pelajaran masing-masing.

Pembelajaran yang diperolehi :

Dapat mengetahui cara-cara dan kaedah yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang individu untuk
8. berjaya dalam hidup melalui perancangan yang berkesan dan bermakna. Di samping itu, boleh
menanam motivasi kepada semua masyarakat tentang penting merancang dalam kehidupan
sekaligus mencapai kejayaan yang diingini.

Aplikasi di dalam Organisasi :

9. Boleh membantu seseorang melakukan perancangan yang berkesan bagi mencapai matlamat
organisasi .

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

……………………………………………………….. ………………………………….
( MOHD SHUKRI B. ABDUL RAHMAN ) (NORAINY BT. HUSSIN)
Lampiran B

BORANG SINOPSIS KAEDAH PEMBACAAN BUKU

Nama Sektor/Unit/Sekolah : SK KAMPUNG BAHARU SERADA, KUALA TERENGGANU

1 Nama Pegawai / Kakitangan Mohd Shukri bin Abdul Rahman


2. Judul Buku Abu Hasan Ali Al-Nadwi : Pemikiran dan Perjuangan
3. Nama Pengarang Md Sidin b. Ahmad Ishak 4 Tahun diterbitkan : 2001
5. Tarikh Hantar
6 Bidang / Fokus Pemikiran Islam dan Tokoh-tokoh
Ringkasan Eksekutif / Sinopsis :

Buku ini mencerita tentang peribadi dan sumbangan Abu Hasan Ali Al-Nadwi sebagai salah seorang
tokoh pemikir Islam yang terkenal. Di dalamnya diceritakan tentang latar belakang kehidupan,
keperibadian, perjuangan dan sumbangan beliau kepada Islam. Buku ini juga mengupas bagaimana
7.
pemikiran beliau tentang pendidikan Islam, fahaman kebendaan dan bagaimana beliau
menyelesaikan masalah umat Islam. Apa yang menarik dalam buku ini ialah bagaimana sumbangan
yang telah diberikan oleh beliau dalam usaha membuka minda umat Islam bagi mewujudkan satu
umat yang berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar.

Pembelajaran yang diperolehi :

Memahami keperibadian tokoh ini dan sumbangan beliau sekaligus mendorong umat Islam kini
8.
untuk terus memperjuangkan Islam sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Abu Hasan Ali Al-
Nadwi ini.

Aplikasi di dalam Organisasi :


9.
Menghayati sikap dan keperibadian tokoh yang murni dan pengorbanan yang telah dilakukan.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

……………………………………………………….. ………………………………….
( MOHD SHUKRI B. ABDUL RAHMAN ) (NORAINY BT. HUSSIN)

Anda mungkin juga menyukai