Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tunjang : Kemahiran Asas
Tajuk : Hoki
Sub-Tajuk/ Kemahiran : Hantaran Bola
Tarikh : 29/3/2010
Masa : 8.00 – 8.30 pagi
Kelas : Permata
Bil. Murid : 7 orang
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-
murid dapat:-
i : memahami konsep dalam permainan hoki.
ii : menguasai kemahiran asas dalam hoki.
iii : membolehkan murid melakukan hantaran bola dalam
jarak yang dekat.
Langkah/Mas Isi Aktiviti Pengajaran dan Catatan
a Pengajaran Pembelajaran
Set Induksi Regangan -murid melakukan satu bulatan
( 5 minit ) besar

-murid mengikut setiap gerakan


regangan yang ditunjukkan oleh
guru

Langkah 1 Konsep -guru menerangkan konsep Alatan:


(10 minit) permainan permainan hoki -Kayu
hoki hoki
-guru memperkenalkan alatan -Bola
yang digunakan dalam hoki
permainan hoki

-murid ditunjukkan cara yang


betul untuk memegang kayu
hoki

-murid ditunjukkan cara


menolak bola hoki bagi jarak
yang dekat

-murid diminta berpasangan


dengan rakan dan diberi sebiji
bola kepada setiap pasangan

-murid mula melakukan


hantaran dan menolak bola
dengan jarak yang dekat kepada
pasangannya
Langkah 2 Aplikasi -murid diminta berkumpul Alatan:
(10 minit) kemahiran dalam satu kumpulan -bangku
panjang
-dalam jarak 2 meter, guru -bola
meletakkan satu bangku hoki
panjang -kayu
hoki
-setiap murid diminta
melakukan hantaran bola ke
arah bangku dengan menolak
bola tersebut dalam jarak yang
telah ditetapkan

-guru mengawasi dan melihat


setiap hantaran yang dilakukan
oleh murid

Penutup Regangan -murid dipanggil untuk


(5 minit) berkumpul semula dan
membuat satu bulatan besar

-murid melakukan regangan


untuk menamatkan permainan

-murid diminta menyimpan


semula alatan di stor sukan

REFLEKSI : Pengajaran dan pembelajaran ini tidak mencapai objektif


100%. Ini kerana terdapat murid hyperaktif dan autisma yang
tidak dapat memberikan sepenuh penumpuan semasa proses
pengajaran berlansung. Mereka memerlukan perhatian yang
lebih dari guru. Pembantu pengurusan murid turut di panggil
untuk membantu muri-murid ini sewaktu sesi permainan ini
dijalankan. Secara keseluruhannya, murid-murid ini gembira
apabila diberi peluang untuk melakukan hantaran kepada
rakan mereka.1