Anda di halaman 1dari 6

Pengurusan Panitia

SISTEM PENGURUSAN KUALITI


SK. NG. NGUNGUN, KANOWIT

FORMAT LAPORAN PROGRAM


1
. Nama Program : Program Dekat Padamu

2. Tarikh : Julai hingga September 2015

3. Hari / Masa : Pada waktu persekolahan berdasarkan jadual waktu


guru-guru yang terlibat.

4. Tempat : Dewan

5. Objektif :

i. Mendekatkan para guru kepada pelajar yang menghadapi masalah


kesukaran bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu.

ii. Meningkatkan kemahiran para pelajar dalam aspek bertutr, menulis dan
membaca dalam Bahasa Melayu.

iii. Membantu para pelajar supaya lulus dalam peperiksaan PMR/SPM


terutamanya dalam subjek Bahasa Melayu.

6. Sasaran : ______________________________
______________________________

7. Butiran aktiviti : Latihan berfokus yang hanya menyentuh topik-topik


yang mudah.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Latihan yang berfokus kepada topik-topik


mudah boleh membantu pelajar menguasai
topic
dengan lebih mudah.

8.2 Kelemahan Program :


i. Masa yang khas tidak diperuntukkan.
ii. Motivasi pelajar yang rendah.
iii. Kehadiran pelajar kurang menggalakkan.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Pelaksanaan program perlu dilakukan


dengan lebih awal sekiranya penjadualan yang khusus boleh dibuat.

9. Dokumentasi Bergambar : Lampir

Disediakan : Disemak: Disahkan:

……………………… ……………….. ……………….


(___________________) (_________________) (____________)
P. BM KP. Bahasa PK1 / GB
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA NGUNGUN KANOWIT

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Perkembangan Staf (Bersahabat Dengan Kamus)

2. Tarikh : 17 Oktober 2015

3. Hari / Masa : Isnin (2.30 – 4.30 petang)

4. Tempat : Dewan

5. Objektif :

i. Meningkatan penggunaan kamus dalam kalangan guru.


ii. Memberi pendedahan tentang teknik penggunaan kamus yang
betul.

6. Sasaran : Semua guru BM Putrajaya

7. Butiran aktiviti : i. Ceramah tentang ciri-ciri kamus yang berkualiti.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Memberi pendedahan tentang penggunaan


kamus yang berkesan.

8.2 Kelemahan Program :-

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Ceramah diadakan pada awal tahun.

9. Dokumentasi Bergambar : Lampiran.

Disediakan : Disemak: Disahkan:

……………………… ……………….. ……………….


(_________________) (Koh Lee Chin) (____________)
P. BM KP. Bahasa PK1 / GB
PK05 Pengurusan Panitia

PK05/3
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Kempen Membaca Pelbagai Bahan

2. Tarikh : Mac hingga Oktober 2011

3. Hari / Masa : Sepanjang masa persekolahan

4. Tempat : Kiosk Bahasa

5. Objektif :

i. Menimbulkan minat membaca dalam kalangan pelajar.

ii. Menggunakan masa secara bijak.

6. Sasaran : Semua pelajar

7. Butiran aktiviti : Pelajar diberi kebebasan menggunakan bahan-bahan


bacaan ilmiah yang terdapat di Kiosk Bahasa.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Minat membaca dalam kalangan pelajar dapat


ditingkatkan.

8.2 Kelemahan Program : Terdapat segelintir pelajar yang kurang


bertanggungjawab terhadap bahan bacaan
yang disediakan.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Bahan bacaan perlu penambahan.

9. Dokumentasi Bergambar : Lampiran.

Disediakan : Disemak: Disahkan:

……………………… ……………….. ……………….


(Nor Aishah Jaafar) (Koh Lee Chin) (Juriah Bahali)
KP. BM GKMP. Bahasa Pengetua
Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya 1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00
PK05 Pengurusan Panitia

Hak Cipta Terpelihara ©


Pejabat Pelajaran
Wilayah Persekutuan
Putrajaya 1 Jun 2011 -
Kel. 02 | Pin. 00

Anda mungkin juga menyukai