Anda di halaman 1dari 1

Globalisasi Pendidikan

Globalisasi merujuk kepada proses yang membolehkan pasaran kewangan dan


pelaburan untuk beroperasi di peringkat antarabangsa, sebahagian besarnya adalah
hasil daripada pembatalan kawal selia dan peningkatan komunikasi secara berkesan
(Collin kamus, 2013). Menurut Financial Time Lexicon (2013), globalisasi menerangkan
proses di mana ekonomi serantau dan negara, masyarakat dan budaya telah menjadi
bersepadu melalui rangkaian perdagangan global, komunikasi, imigresen dan
pengangkutan.