Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran : Penjasorkes

Kelas / Semester : I X F/ Ganjil


SK / SD : Permainan / Bola Voli
KKM : 78
Tahun Pelajaran : 2011-2012

Aspek Yang Dinilai


No Nama JK Psikomotor Kognitif Afektif N.Akhir
Unjuk Kerja Pengetahuan Sikap
1 Adhillattin Istiqomah P 30 20 30 80
2 Agien Farhan Saputra L 30 20 30 80
3 Almira Dwi Yana Peding P 30 20 30 80
4 Angel Wirahadi P 30 20 30 80
5 Anugrah Eka Anjarwati P 30 20 30 80
6 Anndra Mayang Putri P 30 20 30 80
7 Armila R.Male P 35 20 30 85
8 Chindi Ameria Sahari P 30 20 30 80
9 Devi P 35 20 30 85
10 Dirga Rizaldi Lanusi L 30 20 30 80
11 Fairlyn Shanaz Trianif P 30 20 30 80
12 Fitria Moidadi P 35 20 30 85
13 Junardi Candra L 30 20 30 80
14 Junior D.Tambunan L 30 20 30 80
15 Mahmus Siwu L 30 20 30 80
16 Mardhatillah Ramadhanti P 35 20 30 85
17 Mira Sriwahyuningsi P 30 20 30 80
18 Moh.Awal Hidayatullah L 30 20 30 80
19 Moh.Ishak Makani L 30 20 30 80
20 Moh.Mughani F.Poma `L 35 20 30 85
21 Muh.Rifaldi L 30 20 30 80
22 Nadia Dwi Pratiwi P 40 20 30 90
23 Nova Damayanti P 40 20 30 90
24 Novi Yanti Pakaya P 40 20 30 90
25 Ramlah Lakanaran P 40 20 30 90
26 Riska Amallia Djarumang P 40 20 30 90
27 Ronaldy Chandra L 35 20 30 85
28 Satrio Harjono L 35 20 30 85
29 Safhira Maharani P 40 20 30 90
30 Syarif Hidayatullah L 30 20 30 80
31 Tri Cakti .W L 40 20 30 90
32 Velaloy P 35 20 30 85
33 Wirabakti . P L 40 20 30 90
34 Yuniarsi Latudi P 35 20 30 85

Luwuk,...........................2011
Guru Mata Pelajaran

BASRI.SPd
Nip : 196912051997031008