Anda di halaman 1dari 10

Yang Memiliki Mutlak sifat

1 Ar Rahman
ُ‫الر ْح َمن‬
َّ Pemurah

Yang Memiliki Mutlak sifat


2 Ar Rahiim
ُ‫الر ِحيم‬
َّ Penyayang

Yang Memiliki Mutlak sifat


3 Al Malik
ُ‫ْال َم ِلك‬ Merajai/Memerintah

Yang Memiliki Mutlak sifat


4 Al Quddus
ُ‫ْالقدُّوس‬ Suci

Yang Memiliki Mutlak sifat


5 As Salaam
ُ‫سالَم‬
َّ ‫ال‬ Memberi Kesejahteraan

Yang Memiliki Mutlak sifat


6 Al Mu’min
ُ‫ْالمؤْ ِمن‬ Memberi Keamanan

Yang Memiliki Mutlak sifat


7 Al Muhaimin
ُ‫ْالم َهي ِْمن‬ Pemelihara

Yang Memiliki Mutlak


8 Al ‘Aziiz
ُ‫ْالعَ ِزيز‬ Kegagahan

Yang Memiliki Mutlak sifat


9 Al Jabbar
ُ‫ْال َجبَّار‬ Perkasa

Yang Memiliki Mutlak sifat


10 Al Mutakabbir
ُ‫ْالمت َ َك ِبِّر‬ Megah,
Yang Memiliki Kebesaran
Yang Memiliki Mutlak sifat
11 Al Khaliq
ُ‫ْالخَا ِلق‬ Pencipta

Yang Memiliki Mutlak sifat


Yang Melepaskan
12 Al Baari’
ِ َ‫ْالب‬
ُ‫ارئ‬ (Membuat, Membentuk,
Menyeimbangkan)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang
13 Al Mushawwir
َ ‫ْالم‬
ُ‫ص ِّ ِور‬ Membentuk Rupa
(makhluknya)

Yang Memiliki Mutlak sifat


14 Al Ghaffaar
ُ‫ْالغَفَّار‬ Pengampun

Yang Memiliki Mutlak sifat


15 Al Qahhaar
ُ‫ْالقَ َّهار‬ Memaksa

Yang Memiliki Mutlak sifat


16 Al Wahhaab
ُ‫ْال َو َّهاب‬ Pemberi Karunia

Yang Memiliki Mutlak sifat


17 Ar Razzaaq
ُ‫الر َّزاق‬
َّ Pemberi Rejeki

Yang Memiliki Mutlak sifat


18 Al Fattaah
ُ‫ْالفَتَّاح‬ Pembuka Rahmat

Yang Memiliki Mutlak sifat


19 Al ‘Aliim
ُ‫ا َ ْلعَ ِليْم‬ Mengetahui (Memiliki
Ilmu)

Yang Memiliki Mutlak sifat


Yang
20 Al Qaabidh
ُ‫ْالقَا ِبض‬ Menyempitkan
(makhluknya)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang
21 Al Baasith
ُ‫ْالبَا ِسط‬ Melapangkan
(makhluknya)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang
22 Al Khaafidh
ُ‫ْالخَافِض‬ Merendahkan
(makhluknya)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang
23 Ar Raafi’
ُ‫الرافِع‬
َّ Meninggikan
(makhluknya)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang
24 Al Mu’izz
ُ‫ْالم ِع ُّز‬ Memuliakan
(makhluknya)

Yang Memiliki Mutlak sifat


25 Al Mudzil
ُ‫الم ِذ ُّل‬ Yang Menghinakan
(makhluknya)

Yang Memiliki Mutlak sifat


26 Al Samii’
ُ‫س ِميع‬
َّ ‫ال‬ Maha Mendengar

Yang Memiliki Mutlak sifat


27 Al Bashiir
ِ َ‫ْالب‬
ُ‫صير‬ Maha Melihat

Yang Memiliki Mutlak sifat


28 Al Hakam
ُ‫ْال َح َكم‬ Maha Menetapkan

Yang Memiliki Mutlak sifat


29 Al ‘Adl
ُ‫ْالعَ ْدل‬ Maha Adil

Yang Memiliki Mutlak sifat


30 Al Lathiif
ُ‫اللَّ ِطيف‬ Maha Lembut
Yang Memiliki Mutlak sifat
31 Al Khabiir
ُ‫ْال َخبِير‬ Maha Mengetahui Rahasia

Yang Memiliki Mutlak sifat


32 Al Haliim
ُ‫ْال َح ِليم‬ Maha Penyantun

Yang Memiliki Mutlak sifat


33 Al ‘Azhiim
ُ‫ْالعَ ِظيم‬ Maha Agung

Yang Memiliki Mutlak sifat


34 Al Ghafuur
ُ‫ْالغَفور‬ Maha Pengampun

Yang Memiliki Mutlak sifat


Maha
35 As Syakuur
َّ ‫ال‬
ُ‫شكور‬ Pembalas Budi
(Menghargai)

Yang Memiliki Mutlak sifat


ُّ ‫ْالعَ ِل‬
ُ‫ي‬
36 Al ‘Aliy
Maha Tinggi

Yang Memiliki Mutlak sifat


37 Al Kabiir
ُ‫ْال َك ِبير‬ Maha Besar

Yang Memiliki Mutlak sifat


38 Al Hafizh
ُ‫ْال َح ِفيظ‬ Maha Menjaga

Yang Memiliki Mutlak sifat


39 Al Muqiit
‫المق ِيت‬ Maha Pemberi Kecukupan

Yang Memiliki Mutlak sifat


40 Al Hasiib
ُ‫ْالح ِسيب‬ Maha
Membuat Perhitungan
Yang Memiliki Mutlak sifat
41 Al Jaliil
ُ‫ْال َج ِليل‬ Maha Mulia

Yang Memiliki Mutlak sifat


42 Al Kariim
ُ‫ْال َك ِريم‬ Maha Pemurah

Yang Memiliki Mutlak sifat


43 Ar Raqiib
ُ‫الرقِيب‬
َّ Maha Mengawasi

Yang Memiliki Mutlak sifat


44 Al Mujiib
ُ‫ْالم ِجيب‬ Maha Mengabulkan

Yang Memiliki Mutlak sifat


45 Al Waasi’
ُ‫ْال َوا ِسع‬ Maha Luas

Yang Memiliki Mutlak sifat


46 Al Hakiim
ُ‫ْال َح ِكيم‬ Maka Bijaksana

Yang Memiliki Mutlak sifat


47 Al Waduud
ُ‫ْال َودود‬ Maha Pencinta

Yang Memiliki Mutlak sifat


48 Al Majiid
ُ‫ْال َم ِجيد‬ Maha Mulia

Yang Memiliki Mutlak sifat


49 Al Baa’its
ُ‫ْالبَا ِعث‬ Maha Membangkitkan

Yang Memiliki Mutlak sifat


50 As Syahiid
َّ ‫ال‬
ُ‫ش ِهيد‬ Maha Menyaksikan
Yang Memiliki Mutlak sifat
51 Al Haqq
ُُّ ‫ْال َح‬
‫ق‬ Maha Benar

Yang Memiliki Mutlak sifat


52 Al Wakiil
ُ ‫ْال َو ِك‬
‫يل‬ Maha Memelihara

Yang Memiliki Mutlak sifat


53 Al Qawiyyu
ُُّ ‫ْالقَ ِو‬
‫ي‬ Maha Kuat

Yang Memiliki Mutlak sifat


54 Al Matiin
ُ‫ْال َم ِتين‬ Maha Kokoh

Yang Memiliki Mutlak sifat


ُّ ‫ْال َو ِل‬
ُ‫ي‬
55 Al Waliyy
Maha Melindungi

Yang Memiliki Mutlak sifat


56 Al Hamiid
ُ‫ْال َح ِميد‬ Maha Terpuji

Yang Memiliki Mutlak sifat


57 Al Mushii
ِ ‫ْالم ْح‬
‫صي‬ Maha Mengkalkulasi

Yang Memiliki Mutlak sifat


58 Al Mubdi’
ُ‫ْالم ْبدِئ‬ Maha Memulai

Yang Memiliki Mutlak sifat


Maha
59 Al Mu’iid
ُ‫ْالم ِعيد‬ Mengembalikan
Kehidupan

Yang Memiliki Mutlak sifat


60 Al Muhyii
‫ْالم ْح ِيي‬ Maha Menghidupkan
Yang Memiliki Mutlak sifat
61 Al Mumiitu
ُ ‫ا َ ْلم ِم‬
‫يت‬ Maha Mematikan

Yang Memiliki Mutlak sifat


62 Al Hayyu
ُُّ ‫ْال َح‬
‫ي‬ Maha Hidup

Yang Memiliki Mutlak sifat


63 Al Qayyuum
ُ‫ْالقَيُّوم‬ Maha Mandiri

Yang Memiliki Mutlak sifat


64 Al Waajid
ِ ‫ْال َو‬
ُ‫اجد‬ Maha Penemu

Yang Memiliki Mutlak sifat


65 Al Maajid
ِ ‫ْال َم‬
ُ‫اجد‬ Maha Mulia

Yang Memiliki Mutlak sifat


66 Al Wahiid
ِ ‫ْال‬
ُ‫واحد‬ Maha Tunggal

Yang Memiliki Mutlak sifat


67 Al ‘Ahad
ُ‫اَالَ َحد‬ Maha Esa

Yang Memiliki Mutlak sifat


Maha
68 As Shamad
ُ‫ص َمد‬
َّ ‫ال‬ Dibutuhkan, Tempat
Meminta
Yang Memiliki Mutlak sifat
Maha
69 Al Qaadir
ُ‫ْالقَادِر‬ Menentukan, Maha
Menyeimbangkan

Yang Memiliki Mutlak sifat


70 Al Muqtadir
ُ‫ْالم ْقتَدِر‬ Maha Berkuasa
Yang Memiliki Mutlak sifat
71 Al Muqaddim
ُ‫ْالمقَ ِدِّم‬ Maha Mendahulukan

Yang Memiliki Mutlak sifat


72 Al Mu’akkhir
ُ‫ْالم َؤ ِ ِّخر‬ Maha Mengakhirkan

Yang Memiliki Mutlak sifat


73 Al Awwal
ُ‫األول‬
َّ Maha Awal

Yang Memiliki Mutlak sifat


74 Al Aakhir
ُ‫اآلخر‬
ِ Maha Akhir

Yang Memiliki Mutlak sifat


75 Az Zhaahir َّ
ُ‫الظا ِهر‬ Maha Nyata

Yang Memiliki Mutlak sifat


76 Al Baathin
ِ َ‫ْالب‬
ُ‫اطن‬ Maha Ghaib

Yang Memiliki Mutlak sifat


77 Al Waali
‫ْال َوا ِلي‬ Maha Memerintah

Yang Memiliki Mutlak sifat


78 Al Muta’aalii
‫ْالمتَعَا ِلي‬ Maha Tinggi

Yang Memiliki Mutlak sifat


79 Al Barri
ُ‫ْالبَ ُّر‬ Maha Penderma

Yang Memiliki Mutlak sifat


80 At Tawwaab
ُ‫الت َّ َواب‬ Maha Penerima Tobat
Yang Memiliki Mutlak sifat
81 Al Muntaqim
ُ‫ْالم ْنت َ ِقم‬ Maha Penuntut Balas

Yang Memiliki Mutlak sifat


82 Al Afuww
ُ‫العَف ُّو‬ Maha Pemaaf

Yang Memiliki Mutlak sifat


83 Ar Ra`uuf
ُ‫الرؤوف‬
َّ Maha Pengasih

Yang Memiliki Mutlak sifat


84 Malikul Mulk
ُ‫َما ِلكُ ْالم ْل ِك‬ Penguasa Kerajaan
(Semesta)

ْ ‫ذ‬
ُ‫وال َجالَ ِل‬ Yang Memiliki Mutlak sifat
Dzul Jalaali
85 Pemilik
Wal Ikraam
Kebesaran dan Kemuliaan
ُ‫َواإل ْك َر ِام‬
Yang Memiliki Mutlak sifat
86 Al Muqsith
ُ‫ْالم ْق ِسط‬ Maha Adil

Yang Memiliki Mutlak sifat


87 Al Jamii’
ِ ‫ْال َج‬
ُ‫امع‬ Maha Mengumpulkan

Yang Memiliki Mutlak sifat


ُّ ‫ْالغَ ِن‬
ُ‫ي‬
88 Al Ghaniyy
Maha Berkecukupan

Yang Memiliki Mutlak sifat


89 Al Mughnii
‫ْالم ْغ ِني‬ Maha Memberi Kekayaan

Yang Memiliki Mutlak sifat


90 Al Maani
ُ‫ا َ ْل َما ِنع‬ Maha Mencegah
Yang Memiliki Mutlak sifat
91 Ad Dhaar
ُ‫ار‬
َّ ‫ض‬
َّ ‫ال‬ Maha Memberi Derita

Yang Memiliki Mutlak sifat


92 An Nafii’
ُ‫النَّافِع‬ Maha Memberi Manfaat

Yang Memiliki Mutlak sifat


Maha Bercahaya
93 An Nuur
ُ‫النُّور‬ (Menerangi, Memberi
Cahaya)

Yang Memiliki Mutlak sifat


94 Al Haadii
‫ْال َهادِي‬ Maha Pemberi Petunjuk

Yang Memiliki Mutlak sifat


95 Al Baadii
ُ‫ْالبَدِيع‬ Maha Pencipta

Yang Memiliki Mutlak sifat


96 Al Baaqii
‫ا َ ْلبَا ِقي‬ Maha Kekal

Yang Memiliki Mutlak sifat


97 Al Waarits
ُ‫ْال َو ِارث‬ Maha Pewaris

Yang Memiliki Mutlak sifat


98 Ar Rasyiid
ُ‫الر ِشيد‬
َّ Maha Pandai

Yang Memiliki Mutlak sifat


99 As Shabuur
ُ‫صبور‬
َّ ‫ال‬ Maha Sabar