Anda di halaman 1dari 2

GOLONGAN NAMA OBAT DOSIS SEDIAAN

Penisilin Amoxicilin 20-40 mg/kgBB/hari Syr 125 mg/5ml.


(3x sehari) Syr 250 mg/5ml.
Tab 500mg.
Drops 100 mg/ml.
Ampicilin 10-25 mg/kgBB/x Syr 125 mg/5ml.
(4x sehari) Caps. 500 mg
Inj. 1 gr/vial
Kloramfenikol Kloramfenikol Dosis Tifoid: Syr 125 mg/5ml.
50-100 mg/kgBB/hari Caps. 500 mg
(4x sehari)
Tiamfenikol 25-50 mg/kgBB/hari Syr 125 mg/5ml.
(4x sehari) Caps. 500 mg
Makrolid Eritromisin 30-50 mg/kgBB/hari Caps. 250, 500 mg
(3-4x sehari) Syr 200 mg/5ml
Aminoglikosida Gentamisin Dosis sepsis neunatorum Amp. 80 mg/2ml.
5 mg/kgBB/hari
Cephalosporin Cefadroxil 25 mg/kgBB/hari Syr 125 mg/5ml.
(2x sehari) Syr 250 mg/5ml.
Caps. 500 mg
Ceftiaxone 20-50 mg/kgBB/hari Inj. 1 gr/vial
(1-2x sehari)
Cefotaxime 50-100 mg/kgBB/hari Inj. 1 gr/vial
(2-4x sehari)
Cefixime 1.5 – 3 mg/kgBB/x Caps. 100 mg
(2x sehari) Syr 100 mg/5ml.
Amubisid Metronidazol 7,5 mg/kgBB/x Tab. 500 mg
(3x sehari) Infus 500 mg/100ml
Anti cacing Pirantel Pamoat 10 mg/kgBB Tab 125 mg, 2500 mg
(dosis tunggal) Syr. 125 mg/5ml
Mebendazole Anak >1 tahun Tab. 500 mg,
2x100mg/hari (selama Syr 100 mg/5ml
3 hari) atau 500 mg
dosis tunggal
Albendazol Anak >2 tahun 400 mg Tab 400 mg
dosis tunggal
AB lainnya Cotrimoxazole Dosis diare anak: Syr. 240 mg/5ml
Trimetroprim: 6-10 Tab. 480 mg
mg/kgBB/hari (2x) Tab. 960 mg
Asam Nalidiksat Usia >3 bulan: Tab 500 mg
Max 55 mg/kg/BB/hari
(4x sehari)
kolistin 100–150 ribu Tab 250.000 IU
IU/kgBB/hari Tab 1.500.000 IU
(3x sehari)