Anda di halaman 1dari 1

Pengetahuan ibu yang mempunyai Balita Gizi Balita Pengetahuan Gizi

Baik Kurang 1 2
kurang Cukup 2 1
Baik Cukup 1 1
Baik Cukup 1 1
Baik Kurang 1 2
Kurang Cukup 2 1
Kurang Kurang 2 2
Baik cukup 1 1
Baik Kurang 1 2
Kurang Cukup 2 1
Kurang Cukup 2 1
Kurang Kurang 2 2
Kurang Cukup 2 1
Kurang Cukup 2 1
Baik Cukup 1 1
Baik Kurang 1 2
Kurang Kurang 2 2
Baik Cukup 1 1
Kurang Kurang 2 2
Baik Kurang 1 2

Keterangan
Gizi
1 = Apabila Gizi balita Baik
2 = Apabila Gizi balita Kurang

Pengetahuan
1 = Baik
2 = Kurang

Anda mungkin juga menyukai