RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

MINGGU TEMA TAJUK HASIL CADANGAN AKTIVITI

1

1. SAYANGI DIRI

a. Hak dan tanggungjawab kanak-kanak. - Kehidupan

i. Menerangkan hak dan tanggungjawb kanak-kanak. ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iii. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

i. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan. ii Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di sekolah dan di rumah.

2

a. Hak dan tanggungjawab kanak-kanak. - Perlindungan

I. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. ii.Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iii. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iv. Menghargai hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

I Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan. ii Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah. iii Menghasilkan poster bertemakan hak kanak-kanak.

SK Bandar Putra Segamat

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL

CADANGAN AKTIVITI

3–4

a. Hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Perkembangan Penyertaan

I. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iii. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iv. Menghargai hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

i Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan ii Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah. iii Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Iv Lawatan ke pusat Kesihatan Kanak-kanak yang berhampiran.

5

2. Sayangi Keluarga

Keluarga yang mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan - Agama

i. menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama ii. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama iii. menyayangi ibubapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama

i. membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni - nyanyi lagu ‘ keluarga bahagia’ - menyaranaikan contoh-contoh keluarga harmoni ( solat berjemaah) ii. menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama

SK Bandar Putra Segamat

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL

CADANGAN AKTIVITI

6

2. Sayangi keluarga

Keluarga yang mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan - Kepercayaan

i. menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama ii. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama iii. menghormati anggota keluarga

i. mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga ii. menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. - meraihkan Hari Ibu dan Hari Bapa iii. melakonkan cara menghormati anggota keluarga.

7-8

3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat

a) Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran -Harta benda sekolah -Kemudahan awam

i. Mengelaskankan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat ii. Menglibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran iii .Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam.

i.Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah. ii. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat.

SK Bandar Putra Segamat

MINGGU 9

TEMA

TAJUK PK 1

HASIL

CADANGAN AKTIVITI

10 - 11

3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat

b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran -Kawasan sekolah -Kawasan persekitaran

i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran ii. Melibatkan diri dalam dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran iii. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran

i.Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran -sekolah -kawasan tempat tinggal murid

12

3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat

c) Peranan agensi tempatan

i.Menjelaskan agensi tempatan. ii.Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. iii.Menghargai peranan agensi tempatan

-Bomba dan penyelamat

i. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat. ii.Menemu bual anggota bomba dan penyelamat tentang peranan mereka dan menyediakan laporan

13 - 14

c) Peranan agensi tempatan

i.Menjelaskan agensi tempatan. ii.Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. iii.Menghargai peranan agensi tempatan

-Majlis Daerah -Rukun tetangga

i.Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat. ii.Menemu bual anggota majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan.

SK Bandar Putra Segamat

MINGGU

TEMA 4. KENALI BUDAYA MALAYSIA

TAJUK

HASIL

CADANGAN AKTIVITI i. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. ii. Menunjukkan gambar suku kaum dan amalan kepercayaan masing-masing.

15

a. Kenali dan asprisiasi i. Menghuraikan kepentingan kekayaan budaya Malaysia mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. - Agama dan kepercayaan ii. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. iii. Menghormati amalan budaya kaum lain.

16

4 KENALI BUDAYA MALAYSIA

a. Kenali dan asprisiasi i. Menjelasan kepelbagaian warisan kekayaan budaya Malaysia budaya Malaysia. - Adat resam ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iii. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

i. Memberi contoh-contoh adat resam sesuatu kaum yang terdapat di negara kita. ii. Mengunjungi rumah guru, rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan

17

4 KENALI BUDAYA MALAYSIA

a. Kenali dan asprisiasi i. Menghuraikan kepentingan kekayaan budaya Malaysia mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iii. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia.

- Perayaan

I Membincangkan kepentingan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia. I. Membuat simulasi berkaitan perayaan-perayaan yang disambut oleh semua kaum di Malaysia. iii.Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan SK Bandar Putra Segamat

MINGGU 18

TEMA 4. KENALI BUDAYA MALAYSIA

TAJUK b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Diri

HASIL i. Menghuraikan kepentigan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. Menglibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iii .Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia.

CADANGAN AKTIVITI i. Membincangkan kepelbagaian warisan yang terdapat di dalam negara. ii. Membuat kajian tentang sesuatu warisan yang terdapat disesuatu kawasan. iii. Membincangkan tanggungjawab setiap individu dalam mengekalkan warisanwarisan yang terdat di Malaysia.

20

4 KENALI BUDAYA MALAYSIA

b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Keluarga

i. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. iii. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

i. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kepelbagaian warisan Malaysia. ii. Main peranan dalam mengekalkan warisan sesuatu kaum di ruang persekitaran murid.

21 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Sekolah i. Menghuraikan kepentigan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. iii. Menghormati amalan budaya kaum lain. i. Membantu rakan atau jiran tetangga berlaianan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan. ii. Menemu bual orang perseorangan yang berpengetahuan luas dalam warisan-warisan yang terdapat di Malaysia. SK Bandar Putra Segamat

MINGGU 22, 23, 24

TEMA 5.Malaysia Negaraku

TAJUK a. Perjuangan tokoh-tokoh kebanggaan negara - Kemerdekaan 1957 i.

HASIL Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukkan Malaysia. ii. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. iii. Mencontohi semangat perjuangan tokoh-tokoh. iv. Mengekalkan tingkahlaku patriotic.

CADANGAN AKTIVITI I. Menyanyikan lagu “Tanggal 31” II. Mencipta lagu patriotic atau puisi. III. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah.

25

5.Malaysia Negaraku

a. Perjuangan tokoh-tokoh kebanggaan negara - Pembentuka Malaysia

.

Menghuraikan perjuangan tokohtokoh kemerdekaan dan Pembentukan Malaysia. ii. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan. iii. Mengamalkan tingkahlaku patriotik. iv. Berbangga dengan kemerdekaan negara

I. Mencari gambar tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. II. Membuat buku skrap.

26 - 27

5.Malaysia Negaraku

b. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan - Semangat patriotik

i. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk kekalkan kemerdekaan. ii. Mengamalkan tingkahlaku patriotik iii. Menghormati dan menghargai peranan dan pemimpin negara.

II. Membuat kajian biografi dan sumbangan peminpin yang memperjuangkan kemerdekaan. III. Mencipta lagu-lagu patriotik IV. Membuat simulasi latihan kawad kaki.

SK Bandar Putra Segamat

MINGGU 28 - 29

TEMA 5.Malaysia Negaraku

TAJUK b.Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan

HASIL i. menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. ii. Menghormati dan menghargai peranan peminpin negara. iii. Bangga dengan kemerdekaan negara. i. Menghuraikan perjuangan tokohtokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. ii. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan. iii. Mencontohi semangat perjuangan kemerdekaan. iv. Mengamalkan tingkalaku patriotik. v. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. vi. Bangga dengan kemerdekaan negara. I. Menjelaskan kepentingan I. Ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. II. Membuat keputusan yang bijak untuk II. mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. III. Menghargai ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial.

CADANGAN AKTIVITI I. mengadaka gotong-royong sempena bulan kemerdekaan di sekolah. II. Membincangkan dan seterusnya membuat laporan gotong-royong daripada setiap murid. I Mengumpul dan membincangkan keratin akhbar tentang kemerdekaan Negara.

- Perpaduan rakyat

30

5.Malaysia Negaraku

b. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan Keharmonian dan keselamatan negara

31 - 32

34 - 35

6. Sedia Hadapi a Hidup sihat dan Cabaran cergas - Menjauhi gejala sosial I Ponteng

main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. Menemu bual guru disiplin, kaunseling , guru penolong kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah.

SK Bandar Putra Segamat

MINGGU 37

TEMA

TAJUK

HASIL I. Menjelaskan kepentingan Ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. II. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. III. Menghargai ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. I. Menghuraikan gaya hidup sihat II. Mengamalkan gaya hidup sihat. III. Menghargai gaya hidup sihat. III.

CADANGAN AKTIVITI Mengadakan ceramah berkaitan cara menjauhi gejala sosial. main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan.

6. Sedia Hadapi a Hidup sihat dan Cabaran cergas - Menjauhi gejala sosial ii) Vandalisme iii) Buli

IV.

38

6. Sedia Hadapi a Hidup sihat dan Cabaran cergas - Gaya hidup sihat

Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri. VI. Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau keselamatan diri. VII. Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. VIII.

V.

39

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH

40

PEPERIKSAAN SEMESTER AKHIR

41

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH

SK Bandar Putra Segamat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful