Anda di halaman 1dari 1

Subjek / Kata Nama Kata Kerja Penerangan

(Kata Hubung/Tempat/Alat)
1.

2.

3.

4.

5.