Anda di halaman 1dari 154

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 1


BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 2
BAB II GAMBARAN UMUM PERJALANAN KEPENGURUSAN .................................................. 3
Bab III PROGRAM KERJA DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM .................................... 5
3.1 PROGRAM KERJA TAHUN 2017 - 2018 ......................................................................... 5
3.2 EVALUASI PROGRAM TAHUN 2017 - 2018 ................................................................... 15
3.3 PROGRAM KERJA TAHUN 2019 .................................................................................. 27
3.4 EVALUASI PROGRAM TAHUN 2019 ............................................................................ 42
3.5 Program Partisipasi dan Kegiatan Lain yang Diikuti Oleh Pengurus PPGT KPJ…………….60
Bab IV LAPORAN KEUANGAN ............................................................................................... 63
4.1 LAPORAN BUKU KAS ................................................................................................... 64
4.2 LAPORAN PENERIMAAN IURAN KPJ PARTNER .........................................................100
4.3 LAPORAN PENERIMAAN IURAN BULANAN PPGT KPJ .............................................. 101
Bab V ANALISIS SWOT DAN PENUTUP ................................................................................. 102
5.1 KESIMPULAN .............................................................................................................. 103
5.2 SARAN-SARAN ............................................................................................................ 103
LAMPIRAN – LAMPIRAN ........................................................................................................ 105
I. ADMINISTRASI (SURAT MASUK, SURAT KELUAR, SURAT KEPUTUSAN & ASET) ........ 105
a. Surat Masuk…………………………………………………………………….105
b. Surat Keluar…………………………………………………………………….111
c. Aset PPGT Klasis Pulau Jawa……………………………………………………………….117
d. Perlengkapan PPGT Klasis Pulau Jawa………………………………………………….118
II. GAMBARAN DATABASE ANGGOTA PPGT KLASIS PULAU JAWA ............................... 120
a. Tahun 2018…………………………………………………………………………….120
b. Tahun 2019……………………….……………………………………………………124
III. PEMBINAAN GEREJA TORAJA BERBASIS KURIKULUM............................................... 128
IV. LAPORAN HASIL TIM PENGKAJI PORSENI PPGT KPJ ................................................. 132
V. LAPORAN UNIT KERJA PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN WEBSITE PPGT KPJ ..... 140
VI. DOKUMENTASI (FOTO-FOTO) KEGIATAN ................................................................ 120

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 1


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

BAB I
PENDAHULUAN

Terpujilah Kristus, Sang Juruselamat yang adalah empunya persekutuan ini karena atas kasih
dan pemeliharaanNya sehingga pengurus boleh diperkenankan untuk merampungkan laporan
pertanggungjawaban ini sebagaimana adanya.
Bersyukur kepadaNya yang telah menyertai pelayanan ini selama kurang lebih dua tahun
masa kepengurusan PPGT Klasis Pulau Jawa periode 2017-2019 hingga tiba pada hari yang
ditentukanNya untuk melaporkan apa yang Ia izinkan untuk kami kerjakan. Bukan perjalanan yang
singkat untuk dilalui dalam mengangkat tugas dan tanggungjawab yang dipercayakanNya ini. Ada
banyak hal yang Ia izinkan terjadi, baik dari program yang telah terlaksana, maupun program yang
belum terlaksana oleh kami selaku pengurus. Perjalanan kepengurusan ini kami rangkum dalam satu
laporan pertanggungjawaban sebagai bahan informasi pelayanan PPGT Klasis Pulau Jawa periode
2017-2019.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun harapan
kami, kiranya laporan ini dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi kita dalam menata
pelayanan agar semakin memuliakan namaNya dan PPGT Klasis Pulau Jawa terus bertumbuh dalam
iman kepadaNya.
Mengakhiri kepengurusan ini, maka sebagai pengemban mandat dari anggota PPGT Klasis
Pulau Jawa, kami berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas perjalanan
kepengurusan PPGT Klasis Pulau Jawa selama dua tahun. Izinkan kami menyampaikan laporan
pertanggungjawaban ini dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM PERJALANAN KEPENGURUSAN
BAB III PROGRAM KERJA DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
BAB IV LAPORAN KEUANGAN
BAB V ANALISIS SWOT KEPENGURUSAN DAN PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dia yang adalah empunya persekutuan ini akan menguatkan, menopang dan memampukan
kita untuk berkarya lebih baik bagi kemuliaanNya di masa-masa yang akan datang.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 2


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

BAB II
GAMBARAN UMUM PERJALANAN KEPENGURUSAN

Kepengurusan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa (PPGT-KPJ) periode 2017-
2019 terbentuk melalui konperensi XIII PPGT Klasis Pulau Jawa yang diadakan di Mega Development
Gadog pada tanggal 3-5 November 2017 dimana PPGT Jemaat Galaxi sebagai penghimpun dan diutus
sebagai pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa dalam ibadah minggu di Gereja Toraja Jemaat Galaxi dengan
susunan lengkap kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : Floid Olzon Paladan


Sekretaris : Suryaningsih Patandung
Wakil Sekretaris : Dwi Febriyanti Rendeng
Bendahara : Gravilla Larissa Datu Lelepadang
Wakil Bendahara : Gloria Agnes Tangkeallo

Bidang Spiritualitas
Ketua : Patrik Rantetana
Anggota : 1. Ellora Azarine
2. Mutiarto Bangalino
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketua : Michael Arcos Tappangrara
Anggota : 1. Githa Triana Mantong
2. Urika Mallisa
Bidang Organisasi
Ketua : Alpius Tallulembanga
Anggota : 1. Jemika Ishak
2. Wilson Ting Surikin
Bidang Sosial Kemasyarakatn
Ketua : Alvie Ananta Ramma
Anggota : 1. Gidion Yusuf
2. Novita Tikumali

Koordinator-koordinator Sektor:
1. Koordinator Sektor I (Kota - Kramat - Warakas)
Hendri Mule Parinding
2. Koordinator Sektor II (Bintaro - Pontianak - Tangerang)
Astri Arvi Matutu
3. Koordinator Sektor III (Depok - Gunung Putri)
Rendy Luckyanto
4. Koordinator Sektor IV (Cikarang - Eben Haezer - Galaxi - Jatiwaringin)
Timoti Barana’
5. Koordinator Sektor V (Bandung - Cimahi - Sukabumi)
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 3
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Reynard Mangatta Taruk


6. Koordinator Sektor VI (Surabaya - Sidoaro - Malang - Kupang)
Basten Tanduklangi Paranoan
7. Koordinator Sektor VII (Batam - Batam Center - Kuala Lumpur)
Yolan Tonapa
8. Koordinator Sektor VIII (Semarang - Salatiga - Yogyakarta)
Gerardo Egidius Juri Kala’lembang

Pengurus baru kemudian dibina dalam gathering pengurus pertama pada tanggal 26-28 Januari
2018 di Villa D’Five Resto Sentul dan gathering pengurus kedua pada tanggal 22-23 Januari 2019 di
Sentul. Gathering ini dilakukan dalam rangka membekali pengurus PPGT KPJ periode 2017-2019 yang
terpilih untuk menjalankan roda kepengurusan selama dua tahun. Setelah melaksanakan pembinaan,
pengurus PPGT KPJ periode 2017-2019 mengadakan rapat kerja pertama pada tanggal 25 November
2017 di Gereja Toraja Jemaat Depok dan selanjutnya rapat kerja yang kedua dilakukan pada 17-18
November 2018 di Villa Mega Mendung Puncak Bogor. Rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk
menyusun program kerja pengurus PPGT KPJ satu periode kepengurusan yang merupakan mandat
dari Konperensi XIII PPGT KPJ.
Program kerja setiap bidang dari segi pencapaian dan pelaksanaan yang telah direncanakan
oleh Pengurus PPGT KPJ periode 2017-2019 dibahas dan dievaluasi dalam rapat pleno pengurus.
Program kerja yang terlaksana dan yang akan dilasakanakan dari setiap bidang akan dibahas oleh
bidang yang bersangkutan pada rapat koordinasi masing-masing bidang yang akan dievaluasi pada
rapat pleno pengurus.
Selama dua tahun kepengurusan ini, kami selaku pengurus PPGT KPJ periode 2017-2019,
menyadari bahwa ada kalanya kami mengalami perselisihan dan perbedaan pendapat. Selain itu, kami
juga menyadari bahwa kami terkadang lalai dalam mengemban tanggung jawab pelayanan yang
membuat kinerja kami kurang maksimal sehingga ada beberapa program kerja yang terlaksana namun
kurang maksimal dan ada program kerja yang tidak telaksana. Kami sepenuhnya menyadari dalam
menjalankan kepengurusan ini bukan karena kuat dan kemampuan kami sendiri, tetapi karena Tuhan
yang menolong kami mengerjakan pelayanan ini dan setia hingga akhir sesuai apa yang Firman Tuhan
katakan dalam Kolose 3;23 “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”. Sebagai pengurus kami pun sangat bersyukur bukan
hanya sebagai rekan pelayanan tetapi saudara dalam Kristus. Kami dapat saling mendoakan dan
menguatkan lewat sharing, baik dalam suka, maupun dalam duka. Kami diberi hati untuk saling
mengasihi satu dengan yang lainnya sehinga kami boleh sehati sepikir menjalankan pelayanan ini dan
melalui semua ini kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam Kristus.
Demikianlah gambaran umum perjalanan kepengurusan PPGT KPJ periode 2017-2019. Semoga
yang telah kami paparkan dapat memberikan gambaran dari pelayanan yang telah kami kerjakan dan
dapat membuka wawasan dan memberi landasan dalam upaya menyusun strategi pelayanan ke arah
yang lebih baik. Sebab itu marilah kita bersama-sama sehati dan bertanggung jawab dalam mengemban
pelayanan ini demi kemuliaan Allah, tetap berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan
Tuhan! Sebab kita tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita semua tidak sia-sia
(1 Korintus 15 : 58).

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 4


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Bab III
PROGRAM KERJA DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

Pada bab ini, kami menyajikan Program Kerja yang telah disusun bersama dengan pengurus jemaat yang menjadi peserta pada Rapat Kerja I
dan II PPGT Klasis Pulau Jawa. Selain itu, kami juga menyajikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program PPGT Klasis Pulau Jawa Periode 2017-2019.

3.1 PROGRAM KERJA TAHUN 2017 - 2018

Nama PIC/ Waktu Anggaran


No Tujuan Sasaran Metode Sumber
Program Pelaksana Pelaksanaan (Rp)

Bidang Spiritualitas
1 Penyediaan a. Memfasilitasi anggota Seluruh a. Menyediakan konten Bidang Dimulai 1.000.000 -
Bahan PA & PPGT untuk bersaat anggota REHAT untuk Spiritual pada bulan
Renungan teduh setiap hari secara PPGT KPJ diupload secara rutin Januari 2018
Harian rutin ke website
(REHAT) b. Memfasilitasi anggota b. Menyediakan BINA
PPGT untuk dapat MUDA dan beberapa
mempelajari Alkitab alternatif bahan PA
secara intensif yang relevan dengan
teologi Gereja Toraja,
untuk diupload ke
website

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 5


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

2 Pelaksanaan a. Mengenang & Seluruh a. Ibadah Natal yang a. Pengurus 1. Natal Natal -
Natal dan merefleksikan perayaan anggota dirangkaikan dengan Jemaat diadakan 2.000.000,-
Paskah kelahiran, kematian, dan PPGT KPJ HUT PPGT terpilih pada bulan dan Paskah
kebangkitan Kristus b. Paskah dalam bentuk dan Desember 30.000.000
b. Momen yang dapat Kebaktian Penyegaran Bidang 2018
mengakrabkan sesama Iman dan jamuan Spiritua 2. Paskah
anggota PPGT KPJ kasih dari tiap jemaat b. Pengurus diadakan
c. Menyegarkan PPGT pada April
spiritualitas anggota KPJ 2018
PPGT KPJ

3 Ibadah a. Menyegarkan Anggota Koordinator Sektor dan Koordinat- Disepakati - -


Konsolidasi spiritualitas PPGT, PPGT tiap tiap pengurus jemaat or Sektor oleh intern
khususnya per sektor Sektor dalam sektor yang dan sektor
b. Membangun bersangkutan, Pengurus dengan
kebersamaan dan menyepakati waktu, Jemaat berkoordi-
mengakrabkan anggota tempat, bentuk ibadah nasi Bidang
PPGT tiap sektor bersama sambil Spiritual
berkoordinasi dengan
Bidang Spiritual

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 6


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

4 Pertukaran a. Saling memberi Anggota Koordinator Sektor dan Koordinat- Disepakati - -


Pelayan semangat dan PPGT tiap tiap pengurus jemaat or Sektor oleh intern
mendorong antar Sektor dalam sektor yang dan sektor
Pelayan dan Jemaat bersangkutan, Pengurus dengan
yang dilayani menyusun jadwal Jemaat berkoordi-
b. Membuka ruang diskusi pertukaran jemaat. nasi Bidang
atau studi banding Spiritual
mengenai pelayanan di
masing-masing jemaat
c. Membangun mental
saling melayani antar
jemaat, bukan hanya
jemaatnya sendiri
5 Gerakan a. Mendorong anggota a. Pengurus a. Secara jangka pendek Bidang a. Dimulai a. GCB -
Global Coffee PPGT KPJ secara PPGT dimulai dari internal Spiritual pada Internal
Break (GCB) kolektif untuk KPJ pengurus KPJ, sebagai Januari 2200.000
mencintai Alkitab dan b. Calon pilot project 2018 b. Pelatihan
berkomitmen secara Pemim- b. Secara strategis dan b. Pelatihan PKK
rutin untuk pin jangka panjang akan PKK 2000.000
mempelajari kebenaran Kelom- diadakan pelatihan diadakan
Firman Allah dalam pok Pemimpin Kelompok Oktober
kelompok-kelompok Kecil Kecil untuk tiap 2018
kecil jemaat, disertai
b. Menghasilkan langkah tingkah lanjut
pemimpin-pemimpin di tahun 2019
kelompok kecil yang
dapat memfasilitasi

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 7


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

diskusi dalam
kelompok
6 Pembekalan a. Membekali Pengurus Pengurus Mengadakan Dikoordi- Januari 2018 2.000.000,- -
dan Gathering PPGT KPJ sebelum PPGT KPJ pembinaan, sharing nasi oleh
Pengurus memulai pelayanannya pelayanan, dan team Bidang
PPGT KPJ b. Menyatukan visi, building Spiritual
kesatuan hati, dan
membangun keakraban
antar anggota PPGT KPJ

Bidang Pengembangan SDM


1 Mengadakan Memaksimalkan Anggota Pelaksanannya dalam PPGT Maret 1.500.000 Subsidi
TOT II pembinaan berbasis PPGT bentuk pelatihan. Jemaat KPJ dari
(Training of kurikulum di lingkup Klasis Klasis Pengurus
Trainer) Pulau Jawa. Pulau PPGT KPJ
Jawa
2 Penjadwalan Diharapkan tenaga Tenaga Penyusunan jadwal dan Bidang Tentatif - -
Tenaga fasilitator mampu Fasilitator koordinasi dengan Pengemba
Fasilitator mempersiapkan diri jauh PPGT Jemaat Klasis ngan SDM
hari sebelum Pulau Jawa
membawakan materi
Pembinaan Kurikulum di
lingkup jemaat di Klasis
Pulau Jawa.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 8


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

3 Pengembang- Bekerja sama dengan Anggota Dalam pelaksanaannya Bidang Flexible 5.000.000 -
an Minat dan Jemaat KPJ dalam PPGT berkoordinasi dengan Pengemba
Bakat memaksimalkan minat dan Klasis Pengurus PPGT Jemaat ngan SDM
bakat yang dimiliki oleh Pulau untuk mendata minat dan PPGT
Anggota PPGT KPJ dalam Jawa dan bakat Anggota Jemaat KPJ
berbagai bidang seperti PPGT KPJ.
musik, olahraga, seni,
karya tulis, photographer
dan lainnya.
4 Penyegaran Menyegarkan dan Fasilitator Pelatihan dan sharing Bidang 1 kali/2 - -
dan evaluasi menevaluasi para SDM Bulan
fasilitator fasilitator dengan materi
secara berkala dari modul yang
diperbaharui
Bidang Organisasi
1 KME (Konsep, Hal ini diharapkan agar Pengurus Diskusi Pengurus Tentatif 1.500.000 -
Modifikasi dan konsep dari modul PPGT KPJ, PPGT KPJ 2017/2018
Evaluasi) pembinaan dan di update Pengurus
modul sesuai dengan konteks PPGT
pembinaan atau kebutuhan PPGT Pusat dan
kurikulum Klasis Pulau Jawa Fasilitator
PPGT

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 9


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

2 Penataan Hal Ini diharapkan agar Semua Dilaksanakan dalam Pengurus Tentatif - -
Struktur organisasi kepengurusan Jemaat bentuk komunikasi ke PPGT KPJ 2017/2018
Kepengurusan (struktur) di tingkat KPJ dan pengurus Jemaat untuk dan
Jemaat dan Klasis dapat Pengurus melaporkan SK Pengurus
terarsipkan dengan baik PPGT KPJ pengurus Jemaat Jemaat

3 Pembaharuan Hal ini diharapkan agar Semua Dilaksanakan dalam Pengurus Tentatif - -
data base data-data dari anggota Jemaat bentuk komunikasi ke PPGT KPJ 2017/2018
PPGT PPGT dapat terus KPJ dan pengurus Jemaat untuk dan
terupdate di lingkup Pengurus melaporkan SK Pengurus
Jemaat Klasis dan Pusat PPGT KPJ pengurus Jemaat Jemaat

4 Perkunjungan a. Hal ini diharapkan agar Semua Kunjungan langsung ke Pengurus Tentatif 31.500.000 -
Jemaat untuk pengurus klasis dapat Jemaat jemaat se - Klasis Pulau PPGT KPJ 2017/2018
sosialisasi lebih dekat dengan KPJ dan Jawa terkait dengan
kegiatan , pengurus jemaat Pengurus kegiatan jemaat
pemahaman b. Dapat PPGT KPJ ataupun klasis
AD/ART & PO mensosialisasikan
PPGT. kegiatan di lingkup
a. Tim 1(5 Jemaat dan Klasis-
orang) : Dapat memahami
Jemaat AD/ART dan PO PPGT-
Sidoarjo, Dapat mengetahui
Surabaya, keadaan dan
kota, Eben pergumulan dari
Haezer , masing-masing Jemaat
Malang dan untuk didiskusikan
Sukabumi. bersama-Melaksanakan
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 10
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Total kurikulum kompetensi


perkiraan PPGT
5,000,000
b. Tim 2 (6
orang) : Cab
Keb.
Semarang,
Jogja,
Salatiga,
Jemaat
Bintaro,
Keramat,
Bandung dan
Cimahi.Total
perkiraan
6,000,000
c. Tim 3 (5
orang) :
Jemaat
Pontianak,
Warakas,
Galaxi dan
Gunung
Putri.Total
perkiraan
3,500,000
d. Tim 4 (5
orang) :
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 11
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Jemaat
Batam,
Batam
Center,
Jatiwaringin
dan
Tangerang.
Total
perkiraan
7,000,000
e. Tim 5 (4
orang) :
Jemaat Kuala
Lumpur dan
Cab Keb.
Kupang.
Total
perkiraan
10,000,000
5 Menghadiri a. Menjaga Semua Ceramah, Diskusi dan Pengurus Tentatif - -
rapat di tingkat kesinambungan kerja Jemaat Persidangan PPGT KPJ 2017/2018
Jemaat, Klasis sama antara Jemaat, KPJ dan dan
dan Pusat Klasis dan Pusat Pengurus Pengurus Rapat Kerja 3.500.000
b. Dapat memaparkan PPGT KPJ Jemaat Pengurus
hasil dari rapat kerja di Pusat
lingkup lebih luas
(terkait program kerja) Rapat Kerja 1.000.000
BPK
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 12
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

6 Kongres PPGT Mengikuti Kongres PPGT Pengurus Kongres Pengurus Sep-18 35.000.000 -
Pusat Pusat PPGT KPJ PPGT KPJ
Bidang Sosial Kemasyarakatan
1 Lanjutan Melanjutkan bantuan Semua Pemberian Pengurus Des 2018 3.000.000 Kas PPGT
pemberian kepada penduduk Gereja Anggota Persembahan PPGT KPJ KPJ dan
bantuan ke Toraja Jemaat Bua Kayu PPGT KPJ Kasih/Kunjungan Partisipasi
penduduk Toraja sebagai wujud Langsung anggota
Gereja Toraja kasih terhadap sesama PPGT KPJ
Jemaat Bua
Kayu, Toraja.
2 Bantuan Membantu sesama yang Semua Pemberian Pengurus Insidentil 1.500.000 Kas PPGT
Korban mengalami musibah Anggota Persembahan PPGT KPJ KPJ dan
Bencana Alam bencana alam PPGT KPJ Kasih/Kunjungan Partisipasi
Langsung anggota
PPGT KPJ
Bidang Umum
1 Kesekretaria- Melengkapi dan Pengurus Melakukan pendataan Pengurus Tentatif 2.000.000 Kas PPGT
tan menambahkan PPGT KPJ kelengkapan PPGT KPJ 2018 KPJ
kelengkapan kesekretariatan dan
kesekretariatan selanjutnya melakukan
pengadaan sesuai
dengan tingkat
kebutuhan
2 Iuran ke Membayar Iuran ke Semua Diserahkan melalui Pengurus 1 kali/tahun 5.200.000 Kas PPGT
pengurus pengurus pusat PPGT anggota transfer dengan besaran PPGT KPJ KPJ
pusat PPGT PPGT KPJ sesuai grade PPGT KPJ

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 13


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Pengadaan Subsidi pembuatan Pengurus Merancang design PDH Pengurus Januari 1.000.000 -
3 Pakaian Dinas pakaian formal yang PPGT KPJ sesuai aturan PO PPGT PPGT KPJ 2018
Harian digunakan oleh pengurus
untuk menghadiri kegiatan
Kongres, Konprensi, Rapat
Anggota atau pada saat
mengahdiri kegiatan
formal undanga organisasi
lain (sesuai dengan PO
PPGT)
Korsek Memfasilitasi kordinator Koordinat - Pengurus Tentatif 10.000.000 Kas PPGT
4 (Pembiayaan sektor untuk menghadiri or Sektor PPGT KPJ 2018 KPJ
korsek luar kegiatan-kegiatan di PPGT KPJ
kota) jemaat dan rapat pengurus
klasis.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 14


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

3.2 EVALUASI PROGRAM KERJA TAHUN 2017 - 2018

Bidang Spiritualitas
Status Realisasi
No Program Tujuan Evaluasi/Hambatan Saran
Pelaksanaan Pengeluaran
1 Penyediaan Terlaksana a. Memfasilitasi anggota a. REHAT sudah a. Perlu mengusulkan ke PPGT Pusat -
Bahan PA & PPGT untuk bersaat tersedia di website untuk ke depannya bisa lebih
Renungan teduh setiap hari BPS flexible dan menyesuaikan
Harian (REHAT) secara rutin b. Bahan BINA MUDA dengan perkembangan teknologi
b. Memfasilitasi anggota belum bisa b. Pendistribusian Bina Muda ke
PPGT untuk dapat diberikan dalam setiap jemaat belum maksimal
mempelajari Alkitab bentuk softcopy c. Setahun ke depan memikirkan
secara Alternatif c. Website PPGT strategi yang lebih efektif untuk
belum Bahan PA & REHAT
dikembangkan
2 Pelaksanaan a. Paskah : a. Mengenang & Paskah Paskah Paskah
Natal dan Terlaksana merefleksikan a. Tempat a. Memastikan kembali kondisi 30.000.000
Paskah b. Natal : perayaan kelahiran, pelaksanaan yang lingkungan ibadah
Terlaksana kematian, dan berupa outdoor b. Mengatur waktu lebih baik Natal
kebangkitan Kristus kurang mendukung dengan program kerja yang lain 2.000.000
b. Momen yang dapat konsep KPI karena c. Liturgi lebih di persingkat
mengakrabkan sesame ada acara lain yang d. Meningkatkan koordinasi dengan
anggota PPGT KPJ bersamaan di pelayan.
c. Menyegarkan tempat tersebut e. Pelaksanaan Small Group
spiritualitas anggota b. Waktu pelaksanaan mendapat penilaian positif
PPGT KPJ yang mepet dengan sehingga mungkin perlu tetap
dilaksanakan.
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 15
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

kegiatan besar f. Kesan Ibadah Padang lewat


lainnya jamuan kasih per jemaat
c. Liturgi terlalu lama mendapat banyak respon positif.
d. Kurang koordinasi
dengan pelayan Natal
e. Kegiatan seperti ini a. Sebaiknya Perayaan Natal di
sulit diikuti oleh bulan Desember intensitasnya
jemaat-jemaat dari dikurangi supaya lebih
luar jabodetabek mendorong pemaknaan Natal.
Ibadah Natal bukan hanya
Natal berbentuk selebrasi (selebration)
a. Konsep pelaksanaan namun juga aksi (action) nyata
Pra-Natal kurang yang dapat diikuti oleh banyak
berjalan maksimal orang seperti mission trip, bakti
karena anggota sosial, kunjungan kasih, dan
PPGT belum terlalu sebagainya.
memahami konsep b. Sebagai pengganti perayaan
“Discipleship” Natal, setiap pengurus jemaat bisa
b. Perlunya menghimbau anggotanya untuk
penyampaian ikut dan terlibat aktif dalam
tujuan dan sasaran Perayaan Natal Jemaat sebagai
yang spesifik kepada bentuk pelayanan nyata PPGT
Pelayan Firman kepada jemaat
Tuhan tentang c. Sebaiknya kegiatan-kegiatan Klasis
konteks dan yang berskala besar didesain
pergumulan PPGT untuk mendapatkan manfaat
KPJ. terbesar terutama bagi jemaat-
jemaat di luar Jabodetabek.
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 16
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

c. Tidak semua
pengurus jemaat
memahami fungsi
dan tujuan
konstribusi dalam
setiap kegiatan
klasis.
d. Tidak semua jemaat
dapat mengikuti
Perayaan Natal ini,
terutama karena
faktor jarak.
e. Perhitungan jumlah
peserta yang
dianggarkan
melebihi peserta
yang hadir.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 17


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

3 Ibadah Terlaksana a. Menyegarkan Kurang koordinasi a. Sebaiknya ke depan program ini -


Konsolidasi spiritualiats PPGT, dan follow up ke dijadikan sebagai program
khususnya per sektor koordinator sektor Koorsek karena pada prakteknya
b. Membangun koord. Sektor lebih berperan dan
kebersamaan dan lebih kenal kondisi jemaat-jemaat
mengakrabkan dalam koordinator sektor
anggota PPGT tiap b. Ke depan mungkin yang
sektor dibutuhkan di bid. Spiritual
untuk bekerja sama dengan
koord sektor mengevaluasi
program yang berkaitan dengan
spiritualitas di setiap jemaat,
sehingga jika memungkinkan
perlu diadakan sekali-kali tatap
muka khusus bid. spiritualitas
tiap jemaat
4 Pertukaran Terlaksana a. Saling memberi Kurang koordinasi Sebaiknya dijadikan program -
Pelayan semangat dan dengan follow up ke koordinator sektor jika diperlukan.
mendorong antar koordinator sektor
Pelayan dan Jemaat
yang dilayani
b. Membuka ruang
diskusi atau studi
banding mengenai
pelayanan di masing-
masing jemaat

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 18


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

c. Membangun mental
saling melayani antar
jemaat, bahkan bukan
jemaatnya sendiri
5 Global Coffee Terlaksana a. Mendorong anggota a. Belum semua Sangat perlu untuk melanjutkan 2.000.000
Break (GCB) PPGT KPJ secara jemaat melihat kegiatan ini, karena sifatnya jangka Bersumber
kolektif untuk tingkat urgensi panjang. Perlu follow up kepada dari kas
mencintai Alkitab dan untuk kegiatan ini tiap jemaat disesuaikan dengan
berkomitmen secara b. Tingkat kesiapan kondisi tiap-tiap jemaat
rutin untuk perserta baik
mempelajari pemahaman
kebenaran Firman pemuridan maupun
Allah dalam dalam kesediaan
kelompok-kelompok memimpin
kecil kelompok sangat
b. Menghasilkan beragam, sehingga
pemimpin-pemimpin perlu perlakuan
kelompok kecil yang follow up yang
dapat memfasilitasi berbeda-beda untuk
diskusi dalam setiap jemaat.
kelompok

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 19


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

6 Pembekalan dan Terlaksana a. Membekali pengurus a. Menentukan a. Mencari akomodasi yang lebih 2.000.000
Gathering PPGT KPJ sebelum tempat yang sesuai on budget
Pengurus PPGT memulai pelayananya budget b. Tetap dilaksanakan sebagai ruang
KPJ b. Menyatukan visi, b. Pengurus di luar untuk kesatuan hati pengurus
kesatuan hati, dan Jabodetabek sulit dan retreat spiritual.
membangun ikut
keakraban antar PPGT
KPJ

Bidang Sosial Kemasyarakatan

Realisasi
No Program Status Pelaksanaan Tujuan Hambatan Saran
Pengeluaran
1. Bantuan Korban Terlaksana 3 kali, Membantu - - a. Bantuan Keluarga Teror
Bencana Alam yaitu: sesama yang Bom Surabaya: Rp
a. Bantuan Keluarga mengalami 2.500.000 (Kas) + Rp
Korban Teror Bom musibah bencana 2.409.000 (Galangan
di Surabaya alam Dana)
(penyaluran melalui b. Gempa Lombok: Rp
teman – teman PPGT 600.000 (Kas) + Rp
Surabaya) 7.431.245 (Galangan
b. Bantuan Gempa Dana)
Lombok c. Gempa dan Tsunami Palu:
c. Bantuan Gempa dan Rp 11.755.000 (Galangan
Tsunami Palu Dana)

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 20


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

2. Lanjutan Belum terlaksana Melanjutkan - - 3.000.000


pemberian (dilaksanakan bulan bantuan kepada Bersumber dari kas
bantuan ke Desember akhir) penduduk Gereja
penduduk Toraja Jemaat
Gereja Toraja Bua Kayu Toraja
Jemaat Bua sebagai wujud
Kayu, Toraja. kasih terhadap
sesama
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Status Realisasi
No Program Tujuan Hambatan Saran
Pelaksanaan Pengeluaran
1. Mengadakan Terlaksana a. Memaksimalkan pembinaan Karena kurangnya Perlu adanya 1.500.000
TOT II berbasis kurikulum di sosialisasi mengenai ToT ke pemahaman/sosialiasi ke Bersumber dari
(Training of lingkup Klasis Pulau Jawa. jemaat-jemaat sehingga seluruh jemaat di KPJ kas
Trainers) b. Menghasilkan tenaga berimbas pada pengutusan
fasilitator. perwakilan jemaat tanpa
mempertimbangkan
kemampuan sebagai calon
fasilitator.
2. Penjadwalan Terlaksana Diharapkan tenaga fasilitator a. Belum ada jadwal yang a. Kedepannya harus ada -
Tenaga mampu mempersiapkan diri pasti untuk para jadwal fasilitator.
Fasilitator jauh hari sebelum fasilitator yang akan b. Diimbau kepada jemaat
membawakan materi bertugas di Pembinaan untuk segera mungkin
Pembinaan Kurikulum di Kurikulum. mengkonfirmasi jika
lingkup jemaat di Klasis Pulau b. Konfirmasi pelaksanaan akan melaksanakan
Jawa Pembinaan Kurikulum Pembinaan Kurikulum
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 21
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

dari jemaat-jemaat yang


terlalu mepet sehingga
berimbas pada
penjadwalan tenaga
fasilitator.
3. Pengembangan Belum Bekerja sama dengan Jemaat a. Belum menemukan Program ini sebaiknya 450.000
Minat & Bakat Terlaksana KPJ dalam memaksimalkan waktu yang tepat untuk fokus pada pembinaan Bersumber dari
Sepenuhnya minat dan bakat yang dimiliki menjadwalkan. tematis seperti pelatihan kas
oleh Anggota PPGT KPJ b. Kurangnya pembagian desain dengan photoshop
dalam berbagai bidang seperti jobdesc di Bidang dan editing video yang
musik, olahraga, seni, karya Pengembangan SDM dibuka dalam beberapa
tulis, photographer dan kelas.
lainnya.
4. Penyegaran dan Terlaksana Menyegarkan dan a. Padatnya jadwal Evaluasi fasilitator dapat 365.999
Evaluasi menevaluasi para fasilitator Pembinaan Kurikulum dilakukan sesuai dengan Bersumber dari
Fasilitator secara dengan materi dari modul b. Padanya jadwal para kompetensi masing- kas
berkala yang diperbaharui. fasilitator masing yang dikoordinir
oleh satu orang
koordinator.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 22


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Bidang Organisasi
Status
No Program Tujuan Hambatan Saran Realisasi
Pelaksanaan Pengeluaran
1 KME (Konsep, Tidak Hal ini diharapkan agar - Modul pembinaan kurikulum -
Modifikasi dan terlaksana konsep dari modul PPGT yang telah berjalan masih
Evaluasi) modul pembinaan dan di update dianggap relevan dengan lingkup
pembinaan sesuai dengan konteks atau Kebutuhan PPGT klasis Pulau Jawa
kurikulum PPGT kebutuhan PPGT Klasis Pulau kecuali materi pengenalan
Jawa komponen komputer sudah
ditiadakan.

2 Penataan Sudah Hal Ini diharapkan agar - Susunan pengurus sebaiknya -


Struktur terlaksana organisasi kepengurusan mencantumkan kop surat
Kepengurusan kecuali : (struktur) di tingkat Jemaat diantaranya alamat, no telpon,
Jem.Galaxi dan Klasis dapat terarsipkan dan email. Sehingga memudahkan
dengan baik komunikasi.

3 Pembaharuan Sudah Hal ini diharapkan agar data- - Format data base PPGT -
data base PPGT terlaksana data dari anggota PPGT dapat diharapkan dapat mengikuti
kecuali : terus terupdate di lingkup format terbaru yang telah
Jem.Batam Jemaat Klasis dan Pusat diberikan dari Pengurus PPGT KPJ
melalui WA group KPJ Sosialisasi

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 23


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

4 Perkunjungan Perkunjungan a. Hal ini diharapkan agar Menyesuaikan Perkunjungan untuk diluar 2.479.151
Jemaat untuk ke jemaat yang pengurus klasis dapat lebih dengan Jabodetabek dapat dirangkaikan
sosialisasi belum dekat dengan pengurus ketersediaan Kas dengan kegiatan RA, kegiatan Bersumber
kegiatan, sharing terlaksana jemaat Pengurus PPGT bidang SDM, maupun kegiatan dari kas
proker PPGT adalah Jemaat b. Dapat mensosialisasikan KPJ, melihat jemaat setempat.
KPJ dan Kuala Lumpur, kegiatan di lingkup Jemaat wilayah tersebut
pemahaman Batam, Batam dan Klasis memerlukan biaya
AD/ART & PO Center, dan c. Dapat memahami AD/ART yang cukup besar.
PPGT Cabang dan PO PPGT
Kebaktian d. Dapat mengetahui keadaan
Kupang dan pergumulan dari
masing-masing Jemaat
untuk didiskusikan bersama
e. Melaksanakan kurikulum
kompetensi PPGT
5 Menghadiri Terlaksana a. Menjaga kesinambungan Surat undangan Diharapkan kepada pengurus 6.171.599
rapat di tingkat kerja sama antara Jemaat, masuk sebagian jemaat agar memberikan surat
Jemaat, Klasis Klasis dan Pusat besar diterima 1 undangan khususnya RA, yaitu 1 Bersumber
dan Pusat b. Dapat memaparkan hasil minggu sebelum bulan sebelum kegiatan dari kas
dari rapat kerja di lingkup kegiatan, sehingga dilaksanakan. Termasuk undangan
lebih luas (terkait program memerlukan kegiatan jemaat seperti
kerja waktu lebih untuk permintaan fasilitator terkait
persiapan bidang organisasi.
data/dokumen

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 24


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

yang diperlukan
sebelum kegiatan
terlaksana

Bidang Umum
Status Realisasi
No Program Tujuan Hambatan Saran
Pelaksanaan Pengeluaran
1. Kesekretariatan Terlaksana Melengkapi dan Terlaksana Sebagian Penambahan -
Sebagian menambahkan kelengkapan dikarenakan realisasi inventaris kelengkapan
kesekretariatan PPGT disesuaikan dengan kesekratriatan
kebutuhan yang mendesak. disesuaikan dengan
kebutuhan dan urgensi
Inventarisasi dokumen untuk melengkapi
terlaksana dengan baik.
2. Iuran ke Terlaksana Membayar Iuran ke - - 5.200.000
pengurus pusat (lunas Sampai pengurus pusat PPGT Bersumber
PPGT Des 2018) dari kas

3. Pengadaan Terlaksana Subsidi pembuatan pakaian - - 5.203.000


Pakaian Dinas formal yang digunakan oleh Bersumber
Harian pengurus untuk menghadiri dari Kas
kegiatan kongres, onprensi,
rapat anggota atau pada
saat menghadiri kegiatan
formal undangan organisasi
lain (sesuai dengan PO)

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 25


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

4. Korsek Terlaksana Memfasilitasi kordinator Jarak yang jauh dan waktu dari Sebisa mungkin untuk 9.144.385
(Pembiayaan sektor untuk menghadiri masing masing koordinator semua kegiatan klasis Bersumber
korsek luar kota) kegiatan-kegiatan di jemaat sektor mengakibatkan tidak pelaksanaannya dari Kas
dan rapat pengurus klasis. optimalnya koordinator sektor dilakukan dengan
untuk menghadiri beberapa mempertibangkan
kegiatan klasis kondisi korsek luar
kota

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 26


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

3.3 PROGRAM KERJA TAHUN 2019

Bidang Spiritualitas
Sumber Biaya
Deskripsi/
Waktu Rencana
No Program Tujuan Mekanisme Usaha Bidang/ Keterangan
Pelaksanaan Biaya Subsidi Kas
Kegiatan Panitia
1 Follow UP a. Mengupgarde a. Pembinaan a. Juni a. 30.000.000 a. 3.000.000 a. 27.000.000 Pelaksana :
Global Coffee para lanjutan seperti b. Januari b. 2.000.000 b. 2.000.000 b. - a. Kepanitiaan
Break fasilitator/ seminar sehari s/d 5.000.000 dengan salah
Pemimpin yang Desember satu jemaat
Kelompok dirangkaikan sebagai
b. Agar semua workshop. penghimpun
Jemaat di KPJ b. Bekerja sama b. Pengurus KPJ
dapat dengan alumni
melaksanakan pembinaan
Globall Coffe fasilitator GCB
Break di dan pengurus
jemaat masing- jemaat untuk
masing. merintis
kelompok kecil
di jemaat
masing-masing.
2 Paskah a. Mengenang & Semua Jemaat di April 30.000.000 3.000.000 27.000.000 Pelaksana:
merefleksikan KPJ dilaksanakan Kepanitiaan
kematian, dan dalam bentuk dengan salah
ibadah Padang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 27


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

kebangkitan Paskah atau jemaat sebagai


Kristus seminar sehari penghimpun
b. Momen yang dengan tema
dapat khusus ( Pengkaran
mengakrabkan Pengajaran )
sesame
anggota PPGT
KPJ
c. Menyegarkan
spiritualitas
anggota PPGT
KPJ
3 Gathering 2 c. Penyegaran Pengurus PPGT Januari 5.000.000 2.000.000 3.000.000 Pengurus PPGT
Pengurus KPJ komitmen dan KPJ, Mengadakan KPJ
motivasi pembinaan, sharing
pengurus klasis pelayanan, dan
untuk team building
melanjutkan
pelayanan di
tahun 2019
d. Menyatukan
visi, kesatuan
hati, dan
mempertahank
an keakraban
antar PPGT
KPJ

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 28


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

e. Evaluasi
pribadi antar
sesame
pengurus klasis
Bidang Sosial Kemasyarakatan
Sumber Biaya
Deskripsi/
Waktu Rencana
No Program Tujuan Mekanisme Usaha Bidang/ Keterangan
Pelaksanaan Biaya Subsidi Kas
Kegiatan Panitia
1 Kunjungan kasih Menyatakan Kunjungan kasih Maret 3.000.000 3.000.000 Galangan dan -
ke kepedulian dan tidak
Rutan/Penjara/P terhadap korban mematok
anti ketidakadilan target
Asuhan/Panti dan kepedulian
Jompo/Rumah terhadap orang
Singgah yang
termarjinalkan.
2 Hutan Pemuda Memberikan Penanaman bibit Juli 5.000.000 5.000.000 Galangan dana -
PPGT Klasis partisipasi dan pohon di lahan dan tidak
Pulau Jawa karya yang pemerintah mematok
berdampak target
langsung
terhadap
lingkungan yang
berkelanjutan
3 Seminar Budaya Memperkenalka Seminar September 5.000.000 5.000.000 - -
n kekayaan dan
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 29
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

anugerah Tuhan
melalui
budayanya yaitu
budaya Toraja
4 Bantuan Korban Membantu Pemberian Insidentil 1.500.000 1.500.000 Galangan dan -
Bencana Alam sesama yang Persembahan dan tidak
mengalami Kasih/Kunjungan mematok
musibah Langsung target
bencana alam
Bidang Sumber Daya Manusia
Sumber Biaya
Deskripsi/ Waktu Rencana
No Program Tujuan Usaha Keterangan
Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Biaya Subsidi Kas
Bidang/Panitia
1 Penjadwalan Diharapkan Penjadwalan akan Januari - - - -
tenaga fasilitator tenaga fasilitator mempermudah
mampu fasilitator untuk
mempersiapkan mengatur
diri secara jadwalnya dan
maksimal tidak bersifat
sebelum dadakan. Dan jika
membawakan fasilitator
materi di berhalangan setelah
Pembinaan penjadwalan maka
Kurikulum mereka harus
Lingkup Jemaat mencari fasilitator
Klasis Pulau yang bersedia
Jawa. kemudian
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 30
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

menghubungi
Pengurus Klasis.
2 Pembinaan dan a. Meningkatkan Kegiatan ini Februari 4.250.000 1.500.000 2.750.000 Untuk biaya
Pelatihan kualitas dan dilaksanakan sehari kontribusi
Tenaga percaya diri dalam bentuk dibebankan ke
Fasilitator fasilitator public speaking dan fasilitator
dalam public ibadah perenungan
speaking. menjadi fasilitator
Perbaikan adalah sebuah
komitmen panggilan
para fasilitator pelayanan.
3 Evaluasi a. Menyegarkan Kegiatan ini akan 3 bulan 3.000.000 1.500.000 1.500.000 Untuk biaya
Fasilitator dan dan dilakukan dalam sekali kontribusi
Kurikulum mengevaluasi bentuk diskusi dibebankan ke
secara berkala para fasilitator santai. fasilitator
baik dari
konten materi
maupun cara
pembawaan.
b. Mendiskusikan
hal-hal baru
yang ditemui
dalam setiap
pembinaan
kurikulum.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 31


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

4 Workshop Memfasilitasi Kegiatan ini akan Mei 6.500.000 2.000.000 4.500.000 Untuk biaya
Multimedia anggota PPGT dilakukan dalam kontribusi
KPJ dalam bentuk pelatihan dibebankan ke
mengembangka dimana diawali masing-masing
n minat dan dengan materi jemaat
bakat dalam kemudian
bidang desain dilanjutkan
dan editing praktek. Dalam
video. pelaksanaannya
Diharapkan akan dibuka 2 kelas
kegiatan ini yaitu kelas desain
menjadi langkah dan kelas editing
awal dalam video. Setiap
menciptakan jemaat diharapkan
kader dalam mengutus 2 orang.
bidang
multimedia yang
diteruskan ke
jemaatnya
masing-masing.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 32


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

5 Biaya Membantu Hal ini dilakukan Tentatif 8.000.000 8.000.000 - Dianggarkan


Transportasi meringankan jika jemaat yang untuk :
Fasilitator untuk biaya akomodasi diluar jabodetabek - 2 orang
Pembinaan yang ditanggung mengadakan - 1x
Kurikulum di oleh panitia pembinaan penerbangan
luar pelaksana kurikulum. - 4 Jemaat
Jabodetabek Terkadang jemaat
tidak sanggup
membiayai uang
transport para
fasilitator sehingga
perlu dianggarkan
dengan asumsi
dibagi dua dengan
jemaat
bersangkutan
Bidang Organisasi
Sumber Biaya
Deskripsi/
Waktu Rencana
No Program Tujuan Mekanisme Usaha Bidang/ Keterangan
Pelaksanaan Biaya Subsidi Kas
Kegiatan Panitia
1 Penataan Struktur Hal Ini Dilaksanakan dalam Tentatif - - - -
Kepengurusan diharapkan agar bentuk komunikasi 2018/2019
organisasi ke pengurus Jemaat
kepengurusan untuk melaporkan
(struktur) di SK pengurus Jemaat
tingkat Jemaat

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 33


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

dan Klasis dapat


terarsipkan
dengan baik
2 Pembaharuan Hal ini Dilaksanakan dalam Tentatif - - - -
data base PPGT diharapkan agar bentuk komunikasi 2018/2019
data-data dari ke pengurus Jemaat
anggota PPGT untuk melaporkan
dapat terus data-data dari
terupdate di anggota PPGT
lingkup Jemaat
Klasis dan Pusat
3 Perkunjungan a. Hal ini Kunjungan Tentatif 20.000.000 20.000.000 - -
Jemaat untuk diharapkan langsung ke jemaat 2018/2019
sosialisasi agar pengurus se-Klasis Pulau Jawa
kegiatan, sharing klasis dapat terkait dengan
proker PPGT lebih dekat kegiatan jemaat
KPJ dan dengan ataupun klasis yang
pemahaman pengurus belum terlaksana di
AD/ART & PO jemaat tahun 2017-2018
PPGT b. Dapat sebagai prioritas
mensosialisasik perkunjungan
an kegiatan di tahun ini adalah
lingkup Jemaat sebagai berikut :
dan Klasis
c. Dapat Tim 1(4 orang) :
memahami Jemaat Kota,
AD/ART dan Jemaat Warakas.
PO PPGT
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 34
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

d. Dapat Total perkiraan


mengetahui 500.000
keadaan dan
pergumulan Tim 2 (4 orang) :
dari masing- Jemaat Bintaro.
masing Jemaat Total perkiraan
untuk 500.000
didiskusikan
bersama Tim 3 (3 orang) :
Jemaat Depok.
Total perkiraan.
500.000

Tim 4 (3 orang)
:Jemaat
Jatiwaringin,
Jemaat Galaxi.Total
perkiraan 500,000

Tim 5 (4 orang)
:Jemaat Cimahi.
Total perkiraan
1.000.000

Tim 6 (4 orang) :
Cab Kebaktian
Kupang. Total

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 35


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

perkiraan
6.000.000

Tim 7 (3 orang) :
Jemaat Batam
Center, Jemaat
Kuala Lumpur.
11.000.000

Perkunjungan
jemaat yang sudah
terlaksana di tahun
2017-2018
memungkinkan
dilaksanakan
perkunjungan
kembali jika jemaat
terkait
membutuhkan
bimbingan dan
korrdinasi sesuai
kebutuhan jematt
terkait yaitu
diantaranya Jem
Surabaya, Batam,
Jem EH, Bandung,
Kramat, Gunung
Putri, Tanggerang,
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 36
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Cikarang dan Sion


Pontianak.
4 Konperensi a. Menjaga Ceramah, Diskusi Oktober/No 50.000.000 50.000.000 - Biaya transport
PPGT XIV KPJ kesinambunga dan Persidangan vember pengurus PPGT
n kerja sama 2019 KPJ ke
antara Jemaat, Surabaya
Klasis dan
Pusat
b. Dapat
memaparkan
hasil dari rapat
kerja di
lingkup lebih
luas (terkait
program kerja)
Kordinator Sektor
Sumber Biaya
Deskripsi/
Waktu Rencana
No Program Tujuan Mekanisme Usaha Bidang/ Keterangan
Pelaksanaan Biaya Subsidi Kas
Kegiatan Panitia
1 Ibadah a. Menyegarkan Koordinator Sektor Tentatif - - - Penanggung
Konsolidasi spiritualitas dan tiap pengurus 2019 Jawab:
PPGT, jemaat dalam Koordinator
khususnya per sektor yang Sektor dan
sektor bersangkutan, Pengurus
b. Membangun menyepakati Jemaat
kebersamaan waktu, tempat,

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 37


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

dan bentuk ibadah


mengakrabkan bersama sambil
anggota PPGT berkoordinasi
tiap sektor dengan Bidang
Spiritual
2 Pertukaran a. Saling Koordinator Sektor Disepakati - - - Penanggung
Pelayan memberi dan tiap pengurus oleh intern Jawab :
semangat dan jemaat dalam sektor Koordinator
mendorong sektor yang dengan Sektor dan
antar Pelayan bersangkutan, berkoordina Pengurus
dan Jemaat menyusun jadwal si Bidang Jemaat
yang dilayani pertukaran jemaat. Spiritual
b. Membuka
ruang diskusi
atau studi
banding
mengenai
pelayanan di
masing-masing
jemaat
c. Membangun
mental saling
melayani antar
jemaat, bukan
hanya
jemaatnya
sendiri

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 38


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

3 Pembiayaan a. Menghadiri Bekerja sama Menyesuaik 11.000.000 11.000.000 - Penanggung


Korsek kegiatan- dengan bidang an waktu Jawab :
kegiatan klasis organisasi dalam perkunjunga Koordinator
b. Perkunjungan rangka n bidang Sektor
ke jemaat- melaksanakan organisasi berkoordinasi
jemaat perkunjuangan ke dan dengan bidang
jemaat-jemat sesuai kegiatan organisasi dan
dengan sektor klasis bendahara
masing-masing dan lainnya
Memfasilitasi
kordinator sektor
untuk menghadiri
kegiatan-kegiatan
di jemaat dan rapat
pengurus klasis.
Bidang Kesekretariatan, Keuangan, dan Umum
Sumber Biaya
Deskripsi/
Waktu Rencana
No Program Tujuan Mekanisme Usaha Bidang/ Keterangan
Pelaksanaan Biaya Subsidi Kas
Kegiatan Panitia
1 Melengkapi dan Menunjang Memeriksa jenis Tentatif 6.000.000 6.000.000 - Infocus dan
menambahkan pelaksanaan infrastruktur yang 2019 ATK
kelengkapan kegiatan harus dilengkapi
infrastruktur organisasi dan dan ditambahkan
kesekretariatan pelayanan secara
umum

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 39


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

2 Mengelola Meningkatkan Membuat dan Tentatif 220.000 220.000 - Biaya hosting


sistem informasi, kemajuan membagikan 2019 website per
dokumentasi pelayanan dan informasi tentang tahun
dan publikasi pelaksanaan PPGT KPJ melalui
melalui media program melalui whatsapp,
sosial sarana instagram, youtube,
komunikasi dan dan website
informasi
3 Mengadakan Media evaluasi Rapat Tentatif 5.500.000 5.500.000 - 3 kali RPD
rapat dan penyusunan 2019 @1.500.000
program, serta
menindaklanjuti 2 kali RPL
laporan @500.000
pertanggungjaw
aban
kepanitiaan/tim
kerja
4 Menghadiri a. Menjaga Ceramah, Diskusi Tentatif 6.000.000 6.000.000 - -
rapat Anggota kesinambunga dan Persidangan 2018/2019
dan rapat kerja n kerja sama
di tingkat antara Jemaat.
Jemaat. b. Dapat
memaparkan
hasil dari rapat
kerja di
lingkup lebih
luas (terkait
program kerja
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 40
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

5 Iuran Jemaat Mendukung Iuran PPGT Jemaat Januari s/d - - - -


sumber berdasarkan Desember
pendanaan kualifikasi Grade 2019
kegiatan PPGT
KPJ
6 KPJ Partner Mendukung Yg sdh bekerja: Januari s/d - - - -
sumber 100rb/bln, yg blm Desember
pendanaan bekerja 50rb/bln 2019
kegiatan PPGT
KPJ
7 Pencarian Dana Mendukung Penjualan tumbler Februari 5.000.000 5.000.000 - -
Kreatif sumber (Pre Order) min. 2019
pendanaan 100 pcs
kegiatan PPGT (Rp.50.000,-)
KPJ

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 41


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

3.4 EVALUASI PROGRAM KERJA TAHUN 2019

Bidang Spiritualitas
Status Realisasi
No Program Tujuan Realisasi Hambatan Evaluasi/Saran
Pelaksanaan Pengeluaran
1 Follow UP a. Mengupgard Terlaksana Ringkasan a. Memetakan a. Publikasi kegiatan 3.000.000
Global Coffee e para Pelaksanaan: kondisi sebaiknya dilaksanakan Bersumber
Break fasilitator/ a. Jemaat Cikarang pertumbuhan minimal sebulan dari Kas
Pemimpin bertugas sebagai spiritual dan SDM sebelum kegiatan
Kelompok Jemaat penghimpun masing-masing b. Kegiatan dimulai
b. Agar semua b. Tempat: jemaat yang mundur dari waktu
Jemaat di D'Khayangan, sangat variatif yang ditentukan
KPJ dapat Jababeka Cikarang sehingga kesulitan karena terkendala
melaksanaka c. Tanggal: 31 Agustus dalam menyusun jarak ke Cikarang yang
n Globall 2019 materi yang tepat cukup jauh.
Coffe Break d. Jumlah Peserta: 48 dan seragam c. Follow up pasca-
di jemaat orang untuk semua kegiatan perlu
masing- e. Jemaat hadir: 9 jemaat dilakukan agar training
masing. Jemaat b. Lokasi Jemaat ini bisa diaplikasikan ke
f. Pembicara: Mathias Penghimpun yang jemaat-jemaat dengan
M. Simanungkalit cukup jauh menyesuaikan konteks
di jemaat masing-
masing.
2 Paskah a. Mengenang Terlaksana a. Ringkasan Bentuk kepanitiaan a. Fungsi monitoring dan 3.000.000
& merefleksikan Pelaksanaan: membuat pengurus pendampingan tim Bersumber
kematian, dan Jemaat Jatiwaringin terutama divisi divisi Spiritual perlu dari kas
kebangkitan spiritualitas KPJ dibuat lebih intens lagi
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 42
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Kristus bertugas sebagai kesulitan b. Perlunya penyerahan


b. Momen yang Jemaat penghimpun berintervensi dalam Term of Reference
dapat b. Tempat: Bumi penentuan konsep (TOR) sebagai acuan
mengakrabkan Perkemahan Cibubur acara kerja panitia agar
sesame anggota (BUPERTA) dalam pelaksanaannya
PPGT KPJ c. Tanggal: 4 Mei 2019 Panitia memiliki
c. Menyegarkan d. Jumlah Peserta: 329 panduan dalam
spiritualitas orang (belum mengembangkan
anggota PPGT termasuk panitia) konsep acara yang
KPJ e. Jemaat hadir: 14 telah dituangkan sesuai
Jemaat Rapat Kerja tahun
f. Pembicara: Pdt. berjalan.
Binsar Pakpahan c. Pertimbangkan tempat
pelaksanaan outdoor
sebagai tempat untuk
mengadakan Ibadah
(kondisi cuaca yang
kurang menentu;
panas, kondisi
lapangan basah).
Sebaiknya Ibadah tetap
dilakukan indoor.
d. Bentuk dan waktu
pelaksanaan Games
disesuaikan dengan
keadaan (jika masih
diperlukan)

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 43


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

e. Jika masih perlu


games, perlu
disesuaikan dengan
tema agar memiliki
kesinambungan satu
dengan yang lain
f. Pembagian kelompok
kecil perlu manajemen
yang lebih baik agar
tidak menyita waktu
terlalu lama
g. Perlunya edukasi
konsep "liturgi" dan
prinsip "nyanyian
jemaat" kepada setiap
jemaat agar
pelaksanaan Ibadah
dapat semakin
dihayati. Secara khusus
evaluasi ini berlaku
untuk akta Pengakuan
Dosa yang seharusnya
dilantunkan dalam
suasana yang khusuk
dan teduh, bukan
konsep jazzy ataupun
musik yang keras.
Volume musik pun
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 44
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

perlu disesuaikan
dengan kenyamanan
pendengaran normal.
h. Jika ada pembagian
kelompok kecil, sangat
disarankan untuk
memilih Pemimpin
Kelompok Kecil
sebagai pengarah
sekaligus sebagai
volunteer dan
perpanjangan-tangan
pengurus untuk
melakukan follow up
kepada semua anggota
kelompok
3 Gathering 2 a. Penyegaran Terlaksana Ringkasan - a. Kegiatan ini sebaiknya 5.100.000
Pengurus KPJ komitmen Pelaksanaan: tetap diadakan Bersumber
dan motivasi a. Tempat: Villa Sentul minimal setahun sekali dari Kas
pengurus b. Tanggal: 8-10 dengan berangkat dari
klasis untuk Februari 2019 hasil positif bahwa 2.500.000
melanjutkan c. Jumlah Peserta: 20 melalui kegiatan ini Bersumber
pelayanan di orang Pengurus dibina dan dari Pengurus
tahun 2019 disegarkan kembali PPGT KPJ
b. Menyatukan untuk mengangkat
visi, kesatuan tugas pelayanan
hati, dan setahun ke depannya.
mempertaha Manfaat lainnya
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 45
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

nkan adalah pengurus


keakraban memiliki momen untuk
antar PPGT belajar team building.
KPJ b. Waktu untuk evaluasi
c. Evaluasi dan diskusi internal
pribadi antar masing-masing divisi
sesame sekiranya dapat
pengurus ditambah
klasis
Bidang Sosial Kemasyarakatan
Status Realisasi
No Program Tujuan Realisasi Hambatan Evaluasi/Saran
Pelaksanaan Pengeluaran
1 Kunjungan Menyatakan Terlaksana Terealisasi sesuai a. Tempat yang terlalu a. Diharapkan mungkin 3.000.000
kasih ke kepedulian tujuan program jauh sehingga banyak bisa mencari tempat Bersumber
Rutan/Penjara terhadap dari teman-teman yang perkunjungan yang dari kas
/Panti korban tidak bisa hadir tidak terlalu sulit di
Asuhan/Panti ketidakadilan b. Kesulitan dan mencari jangkau.
Jompo/Ruma dan kepedulian tempat perkunjungan b. Memperbanyak
h Singgah terhadap orang yang sesuai refrensi tempat -
yang (kemampuan memberi tempat perkunjungan
termarjinalkan. dan benar - benar yang sesuai
membutuhkan)
2 Hutan Memberikan Tidak - Konsep "Hutan Pemuda a. Anggarkan -
Pemuda PPGT partisipasi dan Terlaksana PPGT" yang memerlukan pembelian untuk
Klasis Pulau karya yang selahan tanaman pohon membeli lahan untuk
Jawa berdampak milik PPGT tidak dapat Hutan Pemuda PPGT
langsung dilaksanakan apabila
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 46
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

terhadap bekerjasama dengan b. Alternatif lain bisa


lingkungan Pemerintah setempat dengan membuat
yang karena artinya kita perlu acara tanam pohon
berkelanjutan. untuk membeli lahan, seperti yang
sedangkan tidak ada dilakukan perusahan
anggaran untuk membeli - perusahan ketika
lahan tersebut. Yang ada mengadakan
adalah PPGT ikut kegiatan CSR.
program tanam pohon
apabila Pemerintah
mengadakan acara tanam
pohon.
3 Seminar Memperkenal- Tidak - Tidak ada jadwal yang a. Mencari pembicara -
Budaya kan kekayaan Terlaksana pas antara jadwal lain yang mempunyai
dan anugerah pembicara dan jadwal pengetahuan yang
Tuhan melalui yang sudah diajukan sama
budayanya pengurus PPGT KPJ b. Anggarkan transport
yaitu budaya yang cukup apabila
Toraja. memang harus
mengundang
pembicara dari
Toraja
4 Bantuan Membantu Terlaksana: Terealisasi sesuai - - 5.250.000
Korban sesama yang a. Bencana tujuan program. (Bersumber
Bencana Alam mengalami alam dari
musibah tsunami penggalang-
bencana alam. Banten an dana)
(bantuan
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 47
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

dana:
2.250.000)
b. Banjir
bandang
Sentani
Papua
(bantuan
dana:
3.000.000)
Bidang Sumber Daya Manusia
Status Realisasi
No Program Tujuan Realisasi Hambatan Evaluasi/Saran
Pelaksanaan Pengeluaran
1 Penjadwalan Diharapkan Terlaksana a. Dalam Belum adanya konfirmasi Saran : sebaiknya -
tenaga tenaga pelaksanaannya, akan jadwal pembinaan setiap jemaat
fasilitator fasilitator penjadwalan kurikulum dari setiap menjadwalkan kapan
mampu masih menunggu jemaat. akan mengadakan
mempersiapkan info jemaat yang pembinaan kurikulum
diri secara akan melakukan setidaknya
maksimal pembinaan menentukan bulan saja
sebelum kurikulum. terlebih dahulu.
membawakan b. Menjawab
materi di amanah
Pembinaan Konperensi XIII
Kurikulum PPGT Klasis Pulau
dalam lingkup Jawa dalam
Klasis Pulau Program
Jawa. Organisasi.
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 48
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

2 Pembinaan a. Meningkatkan Terlaksana a. Dilakukan dalam a. Jarak domisili para Saran : kedepannya 2.500.000
dan Pelatihan kualitas dan bentuk pelatihan fasilitator yang cukup bisa memilih tempat Bersumber
Tenaga percaya diri public speaking. jauh ke tempat berada ditengah2 agar dari kas
Fasilitator fasilitator b. Dilakukan kegiatan. mudah terjangkau.
dalam public evaluasi singkat b. Pada saat pelaksanaan,
speaking. mengenai beberapa fasilitator
b. Perbaikan kurikulum. yang berhalangan hadir.
komitmen c. Dihadiri oleh 10
para fasilitator orang fasilitator
dari total jumlah
21 orang.
d. Menjawab
amanah
Konperensi XIII
PPGT Klasis Pulau
Jawa dalam
Program
Organisasi.
3 Evaluasi a. Menyegarkan Terlaksana a. Evaluasi bersama Sulitnya menyamakan - -
Fasilitator dan dan terlaksana 1 kali. waktu untuk bertemu.
Kurikulum mengevaluasi b. Selanjutnya
secara berkala para fasilitator evaluasi
baik dari dilakukan di
konten materi masing-masing
maupun cara kompetensi agar
pembawaan. memudahkan
b. Mendiskusikan mengatur jadwal
hal-hal baru untuk bertemu.
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 49
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

yang ditemui
dalam setiap
pembinaan
kurikulum.
4 Workshop a. Memfasilitasi Terlaksana a. Terlaksana Info pelaksanaan H-1 - 2.000.000
Multimedia anggota PPGT dengan baik. minggu (Bersumber
KPJ dalam b. Dihadiri oleh 8 dari Panitia)
mengembangk jemaat yaitu
an minat dan Galaxi, Depok, 2.100.000
bakat dalam Kramat, Warakas, (Kontribusi
bidang desain Tangerang, Jemaat
dan editing Jatiwaringin, melalui Bid.
video. Gunung Putri dan SDM)
b. Kegiatan ini Cikarang.
diharapkan c. Untuk desain
menjadi tidak dilakukan
langkah awal karena mengingat
menciptakan waktu yang tidak
komunitas cukup. Hanya
multimedia workshop editing
KPJ. video
5 Biaya Membantu Tidak - - - -
Transportasi meringankan Terlaksana
Fasilitator biaya
untuk akomodasi
Pembinaan yang
Kurikulum di ditanggung oleh

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 50


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

luar panitia
Jabodetabek pelaksana

Bidang Organisasi

Status Realisasi
No Program Tujuan Realisasi Hambatan Evaluasi/Saran
Pelaksanaan Pengeluaran
1 Penataan Hal Ini Terlaksana a. Dilakukan dengan - a. Diharapkan Program -
Struktur diharapkan agar Komunikasi via Pengumpulan Susunan
Kepengurusan organisasi email dan Pengurus PPGT Jemaat
kepengurusan Whatsapp. KPJ dapat dilanjutkan
(struktur) di b. Data PPGT yang untuk dimasukkan ke
tingkat Jemaat belum diterima dalam program
dan Klasis dapat adalah PPGT kepengurusan
terarsipkan Jemaat Batam selanjutnya.
dengan baik Center. Informasi b. Data nomor telp/Wa
dari jemaat yang tercantum dalam
setempat akan susunan kepengurusan
melengkapi PPGT Jemaat KPJ
susunan wajib dikumpulkan
kepengurusan oleh pengurus Klasis
akhir bulan untuk keperluan
September 2019 komunikasi yang lebih
maksimal dalam
memaksimalkan
program klasis
kedepan.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 51


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

2 Pembaharuan Hal ini a. 2018 c. Dilakukan a. Data yang diberikan a. Diharapkan Program -
data base diharapkan agar Terlaksana komunikasi via dari Jemaat masih Pengumpulan Data
PPGT data-data dari ( kecuali email dan ditemukan jawaban Base keanggotaan
anggota PPGT Sukabumi,B Whatsapp yang kosong dapat dilanjutkan
dapat terus atam,Salati d. Untuk pengisian b. Keterlambatan untuk dimasukkan ke
terupdate di ga dan data base tahun pengisian link atau dalam program
lingkup Jemaat Yogyakarta 2019 dilakukan laporan data base dari kepengurusan
Klasis dan Pusat ) dengan 2 jemaat masing-masing selanjutnya.
b. 2019 On metode, yaitu: b. Hasil pengumpulan
Progress - Metode data base diharapkan
permintaan via dapat dibuatkan dalam
email dengan bentuk laporan
mengisi kolom grafik/chart dan
format excel dipublikasikan ke
yang telah masing-masing jemaat
ditentukan dari berdasarkan gambaran
Pengurus PPGT umum
KPJ c. Semoga bisa digunakan
- Metode untuk keperluan sesuai
permintaan kebutuhan di masing-
dengan masing Jemaat.
pengisian link d. Untuk hasil pendataan
yang tersedia tahun 2018 dan 2019
melalui google dapat dilihat pada slide
form. publikasi persentasi.
permintaan
pengisian link
dilakukan
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 52
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

melalui email
dan whatsapp
ke KPJ Sosialisasi
3 Perkunjungan a. Hal ini Terlaksana a. Perkunjungan ke a. Keterbatasan Dana a. Diharapkan Program 10.896.764
Jemaat untuk diharapkan PPGT Jemaat EH yang tersedia Perkunjungke PPGT Bersumber
sosialisasi agar pengurus Cab Keb b. Menyesuaikan waktu Jemaat KPJ dapat dari Kas
kegiatan, klasis dapat Karawang : 21 Jul perkunjungan dengan dilanjutkan untuk
sharing proker lebih dekat 2019 beberapa dimasukkan kembali
PPGT KPJ dan dengan b. Perkunjungan ke pertimbangan dalam program
pemahaman pengurus PPGT Jemaat berikut: kepengurusan
AD/ART & jemaat Galaxy: 28 Jul - Rencana selanjutnya.
PO PPGT b. Dapat 2019 Perkunjungan b. Untuk penunjukan PIC
mensosialisasik c. Perkunjunga ke bertepatan dengan Perkunjungan Jemaat
an kegiatan di PPGT Jemaat Kegiatan Jemaat PPGT KPJ diberikan
lingkup Jemaat Depok: 4 Agustus setempat. kewenangan kepada
dan Klasis 2019 - Rencana bidang Organisasi
c. Dapat d. Perkunjungan ke Perkunjungan untuk menentukan PIC
memahami PPGT Jemaat bertepatan dengan untuk setiap wilayah
AD/ART dan Bintaro: 18 Kegiatan perkunjungan yang
PO PPGT Agustus 2019 pekerjaan/ dilengkapi dengan
d. Dapat e. Perkunjungan ke tugas PIC di PLAN DATE.
mengetahui PPGT Jemaat Jemaat/Kantor. c. Karena Saldo yang
keadaan dan Tangerang: 1 tersedia minim di
pergumulan September 2019 Bendahara
dari masing- f. Perkunjungan ke mengakibatkan
masing Jemaat PPGT Jemaat perkunjungan tertunda
untuk Kota 8 September khususnya untuk
2019 wilayah diluar
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 53
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

didiskusikan g. Perkunjungan ke Jabodetabek. Oleh


bersama PPGT Jemaat Karena itu diharapkan
Kramat : 15 untukkepengurusan
September 2019 selanjutnya bisa lebih
h. Perkunjungan ke maksimal.
PPGT Jemaat Jtw d. Untuk Dokumentasi
Cab Keb Kupang Setap perkunjungan
: Belum dapat dilihat pada slide
Terlaksana persentasi.
4 Konperensi a. Menjaga Terlaksana Dalam persiapan. - - 28.694.409
XIV PPGT KPJ kesinambungan Pelaksaan : Bersumber
kerja sama 25 Okt -27 Okt dari Kas
antara Jemaat, 2019 (Pembiayaan
Klasis dan Berupa Tiket
Pusat Pengurus dan
b. Dapat Subsidi
memaparkan Panitia
hasil dari rapat 5.000.000)
kerja di
lingkup lebih
luas (terkait
program kerja)

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 54


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Koordinator Sektor

Status Realisasi
No Program Tujuan Realisasi Hambatan Evaluasi/Saran
Pelaksanaan Pengeluaran

1 Ibadah a. Menyegarkan Terlaksana Sektor I Terlaksana: -


Beberapa sektor yang
Konsolidasi spiritualitas (Tidak 5 Oktober 2019
tidak dapat Ada sektor yang
PPGT, semua Sektor II Terlaksana:
melaksanakan atau melaksanakan ibadah
khususnya per Sektor) 18 Mei 2019
melaksanakan ibadah konsolidasi atas dasar
sektor. Sektor III Terlaksana :
konsolidasi tidak inisiatif dari masing-
b. Membangun 5 Oktober 2019,
maksimal masing jemaat, hal ini
kebersamaan 30 Maret 2019
dikarenakan lokasi menunjukkan kurang
dan Sektor IV Terlaksana :
antar sektor yang maksimalnya peran
mengakrabkan 24 Agustus 2019
cukup jauh. Selain koordinator sektor
anggota PPGT Sektor V Terlaksana :
itu, ada juga sektor dalam lingkup sektor
tiap sektor. 2 Maret 2019;
tidak melaksanakan tersebut. Selain itu,
18 Agustus 2019;
dikarenakan saran berikutnya
5 Oktober 2019
kurangnya kesadaran kegiatan ini perlu untuk
Sektor VI Terlaksana :
dan inisiatif dari di persiapkan dan
19 Oktober 2019
kooordinator sektor dikoordinasikan lebih
Sektor VII Terlaksana :
untuk membangun baik lagi dengan semua
20 Oktober 2019
komunikasi dengan jemaat
Sektor VIII Tidak
jemaat,
Terlaksana
2 Pertukaran a. Saling Terlaksana Beberapa sektor Kesulitan untuk Memikirkankembali -
Pelayan memberi (Tidak diadakan bersamaan mengatur dan untuk konsep
semangat dan dengan ibadah rutin di menyesuaikan waktu pertukaran pelayan agar
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 55
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

mendorong semua jemaat ataupun pada yang tepat antar kegiatan bisa lebih
antar Pelayan Sektor) saat ibadah konsolidasi jemaat. Selain itu, efektif dengan
dan Jemaat keterbatasan dana memprtimbangka sektor
yang dilayani. juga cukup yang mempunya jarak
b. Membuka membebani untuk cukup berjauhan dan
ruang diskusi sektor yang biaya yang dikeluarkan.
atau studi mempunyai lokasi
banding berjauhan terlebih
mengenai khusus yang
pelayanan di loaksinya berbeda
masing-masing pulau.
jemaat.
c. Membangun
mental saling
melayani antar
jemaat, bukan
hanya
jemaatnya
sendiri.
3 Pembiayaan a. Menghadiri Terlaksana Menghadiri Rapat kerja Keterbatasan dana - 3.839.800
Korsek kegiatan- (Tidak pengurus dan beberapa Bersumber
kegiatan klasis. semua kegiatan di jemaat. dari kas
b. Perkunjungan Koordinator
ke jemaat- Sektor)
jemaat.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 56


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Bidang Kesekretariatan, Keuangan, dan Umum


Status Realisasi
No Program Tujuan Realisasi Hambatan Evaluasi/Saran
Pelaksanaan Pengeluaran
1 Melengkapi Menunjang Terlaksana Inventaris PPGT KPJ a. Pengadaan infocus Aksi pencarian dana 4.730.390
dan pelaksanaan (data terlampir) yang dilakukan di masa agar lebih Bersumber
menambah- kegiatan ada saat ini sangat menjelang akhir dimaksimalkan lagi dari kas
kan organisasi dan menunjang pelayanan, kepengurusan sehingga program kerja
kelengkapan pelayanan baik dalam persiapan, karena menunggu yang juga
infrastruktur secara umum. maupun dalam ketersediaan dana membutuhkan dana
kesekretaria- pelaksanaan untuk pengadaan. dapat direalisasikan
tan Anggaran sesuai jadwal.
diutamakan bagi
program yang
dianggap urgent.
b. Peralatan ATK
dalam jumlah besar
belum dibutuhkan.
2 Mengelola Meningkatkan Terlaksana a. Website ppgtkpj.org a. Masih ada beberapa Bidang kesekretariatan 471.954
sistem kemajuan terbaru sudah fitur yang perlu dan Tim Kerja Website Bersumber
informasi, pelayanan dan diluncurkan pada 6 disempurnakan. agar segera dari kas
dokumentasi pelaksanaan Maret 2019 lalu, b. Isi konten (artikel, menambahkan dan
dan publikasi program namun kurang renungan, file merapikan konten yang
melalui media melalui sarana dimaksimalkan download) tidak sudah tayang.
sosial komunikasi dan sebagai sarana diinput secara
informasi. informasi PPGT KPJ. berkesinambungan
b. Whatsapp (grup KPJ karena kesibukan
Sosialisasi), Instagram bidang
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 57
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

(@ppgtkpj), E-mail kesekretariatan dan


(info@ppgtkpj.org) Tim Kerja Website.
membantu pengurus
dalam bertukar
informasi dengan
pengurus maupun
anggota PPGT jemaat
se-KPJ.
3 Mengadakan Media evaluasi Terlaksana Rapat Pleno Pengurus, Terkadang karena a. Mari mengingatkan 2.000.000
rapat dan Rapat Pleno Pengurus, kesibukan pengurus, kembali komitmen Bersumber
penyusunan Diperluas, dan Rapat maupun jemaat, awal saat menerima dari kas
program, serta Kerja benar-benar sehingga rapat harus pelayanan ini.
menindaklanjuti menjadi media yang ditunda atau hanya b. Belajar mengatur
laporan tepat untuk melakukan dihadiri oleh waktu agar setiap
pertanggungjaw evaluasi, menyusun sebagian pengurus pelayanan dapat
aban program, serta dan jemaat saja. diangkat dengan
kepanitiaan/tim menindaklanjuti laporan sungguh-sungguh.
kerja. pertanggungjawaban
kepanitiaan, namun
menjadi tidak maksimal
ketika hanya dihadiri
oleh beberapa
pengurus, maupun
jemaat.
4 Menghadiri a. Menjaga Terlaksana Rapat Anggota, maupun Informasi Pengurus jemaat agar 2.585.692
Rapat kesinambunga Rapat Kerja di tingkat pelaksanaan Rapat menginformasikan Bersumber
Anggota dan n kerja sama jemaat dihadiri oleh Anggota maupun pelaksanaan Rapat dari kas
Rapat Kerja di setidaknya satu orang Rapat Kerja jemaat Anggota/Rapa selambat-
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 58
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

tingkat antara pengurus untuk beberapa kali lambatnya 1 bulan


Jemaat. Jemaat. membantu diterima dalam sebelum rapat
b. Dapat mengarahkan dan waktu yang singkat dilaksanakan.
memaparkan menyampaikan sehingga agak sulit
hasil dari keputusan-keputusan untuk menghadiri
rapat kerja di yang berkaitan di rapat tersebut
lingkup lebih lingkup yang lebih luas. dengan kesibukan
luas. lain.
5 Iuran Jemaat Mendukung Terlaksana Terlampir di laporan Kurangnya respon Meningkatkan -
sumber keuangan dari pengurus jemaat kesadaran jemaat untuk
pendanaan untuk rutin membayar iuran secara
kegiatan PPGT melakukan rutin per bulannya
KPJ. pembayaran agar karena 75% pendanaan
tidak menumpuk kegiatan PPGT KPJ
berasal dari iuran
jemaat
6 KPJ Partner Mendukung Terlaksana Partisipasi dari PK dan Masih sangat Mencari metode yang -
sumber anggota PPGT KPJ minimnya efektif untuk melakukan
pendanaan (jumlah penerimaan keterlibatan dari sosialisasi
kegiatan PPGT terlampir di laporan anggota PPGT KPJ
KPJ keuangan) non PK (4 orang)
7 Pencarian Mendukung Terlaksana Aksi Penjualan Tumblr Adanya beberapa a. Tidak hanya satu kali 4.002.750
Dana Kreatif sumber "Torayakan", terjual 55 jemaat yang tidak dilakukan & mencari (bersumber
pendanaan pcs berpartisipasi dalam metode lain untuk dari kas)
kegiatan PPGT pencarian dana aksi pencarian dana
KPJ tersebut yang bisa dijangkau
oleh semua anggota
jemaat.
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 59
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

b. Mendiskusikan
dengan pengurus
jemaat, pelaksanaan
aksi dana tersebut
agar tidak bersamaan
dengan aksi pencarian
dana di tiap jemaat

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 60


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

3.5 Program Partisipasi dan Kegiatan Lain yang Diikuti Oleh Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa

Selanjutnya kami menyampaikan beberapa informasi program partisipasi dan kegiatan lain
yang diikuti oleh Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa selama masa kepengurusan 2017-2019:

Tahun 2017
Rapat Anggota
1. Rapat Anggota V PPGT Jemaat Batam 11 November 2017 Steering Committee
2. Rapat Anggota XV PPGT Jemaat 12 November 2017 Steering Committee
Surabaya
3. Rapat Anggota VIII PPGT Jemaat 25 November 2017 Steering Committee
Ebenhaezer
4. Rapat Anggota V PPGT Jemaat Bandung 1 Desember 2017 Steering Committee
5. Rapat Anggota XII PPGT Jemaat Warakas 1-3 Desember 2017 Steering Committee
6. Rapat Anggota IV PPGT Jemaat Cimahi 17 Desember 2017 Steering Committee
Rapat Kerja
1. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 30 Desember 2017 Undangan
Jatiwaringin
Kegiatan Lainnya
1. Rapat Kerja I BPK Pulau Jawa 1-2 Desember 2017 Peserta
2. Ibadah Natal PPGT Jemaat Bandung 8 Desember 2017 Undangan
3. Ibadah Natal PPGT Jemaat Jatiwaringin 10 Desember 2017 Undangan
4. Ibadah Natal PPGT Jemaat Kota 17 Desember 2017 Undangan

Tahun 2018
Rapat Anggota
1. Rapat Anggota X PPGT Jemaat 16-17 Februari 2018 Steering Committee
Tangerang
2. Rapat Anggota II PPGT Jemaat Cikarang 16-18 Februari 2018 Steering Committee
3. Rapat Anggota IX PPGT Jemaat Depok 19-21 Oktober 2018 Steering Committee
Rapat Kerja
1. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 14 Januari 2018 Undangan
Depok
2. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 14 Januari 2018 Undangan
Warakas
3. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 28 Januari 2018 Undangan
Bintaro
4. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 4 Februari 2018 Undangan
Bandung
5. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat Sion 17 Maret 2018 Undangan
Pontianak

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 61


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

6. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 18 Maret 2018 Undangan


Tangerang
7. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 18 Maret 2018 Undangan
Cikarang
8. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 2 Desember 2018 Undangan
Bintaro
Kegiatan Lainnya
1. Ibadah Natal PPGT Jemaat Galaxi 13 Januari 2018 Undangan
2. Pelantikan Pengurus Baru HMTJ 29 Mei 2018 Undangan
3. Pembukaan Persidangan IX PWGT Klasis 7 September 2018 Undangan
Pulau Jawa
4. Penyambutan Anggota Baru PPGT Jemaat 28-30 September Pemateri
Bandung 2018
5. Kongres XIV PPGT 23-28 September Peserta
2018
6. Retreat PPGT Jemaat Bintaro 20-21 Oktober 2018 Menghadiri
7. Rapat Evaluasi dan Pemilihan Pengurus 4 November 2018 Undangan
Baru PPGT Jemaat Surabaya Cabang
Kebaktian Malang
8. Rapat Kerja II BPK Pulau Jawa 7-8 Desember 2018 Peserta
9. Ibadah Natal PPGT Jemaat Warakas 8 Desember 2018 Undangan
10. Ibadah Natal PPGT Jemaat Bandung 14 Desember 2018 Undangan
11. Ibadah Natal PPGT Jemaat Kota 16 Desember 2018 Undangan
12. Sosialisasi Pengenalan Organisasi PPGT 16 Desember 2018 Pemateri
Jemaat Gunung Putri

Tahun 2019
Rapat Anggota
1. Rapat Anggota IV PPGT Jemaat Batam 2 Februari 2019 Steering Committee
Center
2. Rapat Anggota VIII PPGT Jemaat Bintaro 4-5 Oktober 2019 Steering Committee
3. Rapat Anggota X PPGT Jemaat Kramat 25 November 2017 Steering Committee
Rapat Kerja
1. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 26 Januari 2019 Undangan
Depok
2. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 26 Januari 2019 Undangan
Tangerang
3. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 26 Januari 2019 Undangan
Gunung Putri
4. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 27 Januari 2019 Undangan
Bandung

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 62


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

5. Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat 27 Januari 2019 Undangan


Warakas
Kegiatan Lainnya
1. Pembinaan oleh Badan Verifikasi Gereja 19 Januari 2019 Peserta
Toraja
2. Natal PPGT Jemaat Cikarang 19 Januari 2019 Undangan
3. Natal PPGT Jemaat Ebenhaezer 20 Januari 2019 Undangan
4. Ibadah Paskah dan HUT PWGT ke-37 11 Mei 2019 Undangan
5. Ibadah Pembukaan TEKAD 100 1 Juli 2019 Undangan
6. LKPD PPGT Jemaat Batam 16-17 Agustus 2019 Undangan, Pemateri
7. Rapat Kerja II Pengurus Pusat PPGT 4-6 Oktober 2919 Peserta

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 63


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Bab IV
LAPORAN KEUANGAN

RESUME
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
(PERIODE NOVEMBER 2017 s.d OKTOBER 2019)

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 64


LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA

UNTUK PERIODE BERAKHIR 18 OKTOBER 2019

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH
1 Saldo Awal Kepengurusan Rp 7.842.550,24 1 Bidang Spiritualitas Rp 33.298.000,00
2 Iuran PPGT Jemaat Rp 59.805.000,00 2 Bidang SDM Rp 7.319.999,00
3 KPJ Partner Rp 34.645.000,00 3 Bidang Organisasi Rp 92.808.031,00
4 Sisa Dana Kepnitiaan Rp 141.696.499,00 4 Bidang Soskem Rp 10.531.451,00
5 Bunga Bank Rp 471.947,77 5 Korsek Rp 12.984.185,00
6 Sumber dana lainnya Rp 8.879.500,00 6 Bendahara Rp 80.584.941,56
7 Pencarian Dana Tumbler Rp 7.713.000,00 7 Sekretariat Rp 10.261.684,00

JUMLAH PENGELUARAN Rp 247.788.291,56


SALDO Rp 13.265.205,45

JUMLAH PENERIMAAN Rp 261.053.497,01 JUMLAH PENERIMAAN Rp 261.053.497,01

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 261.053.497,01
2 Jumlah Pengeluaran Rp 247.788.291,56
3 Saldo Rp 13.265.205,45

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 65


LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA
UNTUK PERIODE BERAKHIR NOVEMBER DAN DESEMBER 2017

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Kepengurusan Rp 7.842.550,24 1 Bidang Sumber Daya Manusia Rp 369.999,00

2 Iuran Jemaat : Rp 2.850.000,00 Evaluasi Fasilitator Kuriulum Rp 369.999,00


PPGT Depok Rp 600.000,00 2 Bidang Organisasi Rp 4.638.704,00
Rapat Anggota PPGT Jemaat
PPGT Kramat Rp 1.200.000,00 Surabaya Rp 3.310.246,00
PPGT Galaxi Rp 600.000,00 Rapat AnggotaPPGT Jemaat Batam Rp 1.328.458,00

PPGT Gunung Putri Rp 450.000,00 3 Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp 1.431.451,00


3 PPGT KPJ Partner Rp 300.000,00 Uang Dukacita Rp 500.000,00
4 Sisa Dana Kepanitiaan : Rp 10.897.000,00 Ucapan Terima Kasih Rp 931.451,00
Porseni 2017 Rp 1.700.000,00 4 Umum:
Praya 2017 Rp 9.197.000,00 Koordinator Sektor Rp 823.277,00
Transport Korsek menghadiri Raker I
5 Kontribusi Raker I PPGT KPJ Rp 700.000,00 (Surabaya dan Bandung) Rp 823.277,00
6 Sumbangan Rp 1.300.000,00 Bendahara Rp 5.790.061,88
7 Persembahan Ibadah Pembukaan Raker I Rp 239.000,00 Penggantian Kesalahan Tiket Rp 862.000,00
8 Bunga Bank Rp 12.584,40 Pra- Rapat kerja I Rp 1.112.000,00
9 Dana Titipan Rp 800.000,00 Rapat Kerja I Rp 2.212.500,00
Pertemuan tim website Rp 217.000,00

Bingkisan Kasih atas Pernikahan


Kak Marga Rp 1.300.000,00
Biaya transfer bank lain Rp 6.500,00
Administrasi bank Rp 80.061,88

JUMLAH PENGELUARAN Rp 13.053.492,88


SALDO Rp 11.887.641,76

JUMLAH PENERIMAAN Rp 24.941.134,64 JUMLAH PENERIMAAN Rp 24.941.134,64

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 24.941.134,64
2 Jumlah Pengeluaran Rp 13.053.492,88
3 Saldo Rp 11.887.641,76

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 66
LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA
UNTUK PERIODE BERAKHIR JANUARI - DESEMBER 2018

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Januari 2018 Rp 11.887.641,76 1 Bidang Spiritualitas Rp 22.198.000,00
2 Iuran Jemaat : Rp 20.730.000,00 Gathering Pengurus KPJ Rp 2.550.000,00
PPGT Depok Rp 2.400.000,00 GCB Pengurus KPJ Rp 600.000,00
PPGT Kramat Rp 1.200.000,00 Pengadaan Bina Muda Rp 1.048.000,00
PPGT Jatiwaringin Rp 3.000.000,00 Paskah 2018 Rp 14.000.000,00
PPGT Bandung Rp 720.000,00 Global Coffee Break Rp 2.000.000,00
PPGT Bintaro Rp 1.800.000,00 Natal PPGT KPJ Rp 2.000.000,00
PPGT Tangerang Rp 1.800.000,00 2 Bidang Sumber Daya Manusia Rp 2.450.000,00
PPGT Batam Rp 1.170.000,00 Training of Trainer Rp 1.500.000,00
PPGT Warakas Rp 3.600.000,00 Evaluasi Fasilitator Rp 500.000,00
PPGT Eben Haezer Rp 1.440.000,00 Futsal PPGT KPJ Rp 450.000,00
PPGT Batam Center Rp 1.800.000,00
PPGT Surabaya Rp 1.800.000,00

3 Bidang Organisasi Rp 44.742.462,00


3 PPGT KPJ Partner Rp 16.645.000,00 Mengikuti Rapat Kerja PPGT Sion Pontianak Rp 1.532.895,00
Kongres XIV Rp 40.730.416,00
4 Sisa Dana Kepanitiaan Rp 84.723.026,00 Perkunjungan Jemaat Rp 2.479.151,00

5 Sumber dana lainnya Rp 5.840.500,00 4 Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp 6.100.000,00


Bencana Alam Rp 600.000,00
6 Bunga Bank Rp 381.000,35 Korban Bom Surabaya Rp 2.500.000,00
Baksos PPGT di Buakayu Rp 3.000.000,00

5 Umum
Korsek Rp 8.321.108,00
Bendahara Rp 51.872.392,06
Persembahan Dies Natalis PPGT Rp 3.490.500,00
Dana Titipan Rp 2.700.000,00
Peralatan Bendahara Rp 200.000,00
Rapat Pleno Diperluas Rp 3.900.000,00
Transport Fasilitator Rp 17.019.732,00
Pembayaran transport pengurus yang belum bekerja Rp 700.000,00
Iuran PPGT KPJ ke Pengurus Pusat PPGT Rp 5.200.000,00
Konsumsi GCB Pengurus Rp 743.000,00
PDH Rp 5.203.000,00
Bingkisan Kasih Rp 2.500.000,00
Raker II PPGT KPJ Rp 9.779.500,00
Biaya transfer antar bank Rp 190.000,00
Biaya Bulanan Bank Rp 33.500,00
Pajak Rp 75.660,06
Biaya Administrasi Rp 137.500,00
Sekretariat Rp 1.059.340,00

JUMLAH PENGELUARAN Rp 136.743.302,06


SALDO Rp 3.463.866,05

JUMLAH PENERIMAAN Rp 140.207.168,11 JUMLAH PENERIMAAN Rp 140.207.168,11

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 140.207.168,11
2 Jumlah Pengeluaran Rp 136.743.302,06
3 Saldo Rp 3.463.866,05

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 67


LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA
UNTUK PERIODE BERAKHIR JANUARI - 18 OKTOBER 2019

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Januari 2019 Rp 3.463.866,05 1 Bidang Spiritualitas Rp 11.100.000,00
2 Iuran Jemaat : Rp 36.225.000,00 Gathering Pengurus KPJ Rp 5.100.000,00
PPGT Depok Rp 2.000.000,00 Paskah 2019 Rp 3.000.000,00
PPGT Kota Rp 4.800.000,00 Follow Up GCB Rp 3.000.000,00
PPGT Jatiwaringin Rp 3.200.000,00
PPGT Galaxi Rp 3.600.000,00 2 Bidang Sumber Daya Manusia Rp 4.500.000,00
PPGT Bintaro Rp 1.800.000,00 Pembinaan Fasilitator Kurikulum Rp 2.500.000,00
PPGT Tangerang Rp 1.800.000,00 Workshop PPGT Rp 2.000.000,00
PPGT Batam Rp 2.250.000,00
PPGT Warakas Rp 1.650.000,00 3 Bidang Organisasi Rp 43.426.865,00
PPGT Eben Haezer Rp 1.800.000,00 Rapat Anggota Rp 2.585.692,00
PPGT Batam Center Rp 900.000,00 Perkunjungan Rp 10.896.764,00
PPGT Surabaya Rp 1.800.000,00 Raker II PPGT Pusat Rp 1.250.000,00
PPGT Gunung Putri Rp 900.000,00 Konperensi Rp 28.694.409,00
PPGT Cikarang Rp 1.650.000,00
PPGT Sukabumi Rp 75.000,00 4 Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp 3.000.000,00
PPGT Kramat Rp 3.200.000,00 Perkunjungan Panti Rehabilitasi Rp 3.000.000,00
PPGT Sidoarjo Rp 900.000,00
PPGT Bandung Rp 2.700.000,00
PPGT Pontianak Rp 1.200.000,00

3 PPGT KPJ Partner Rp 17.700.000,00 5 Umum


Korsek Rp 3.839.800,00
4 Sisa Dana Kepanitiaan Rp 46.076.473,00 Bendahara Rp 22.922.487,62
Baju Pengurus Rp 2.790.000,00
5 Pencarian Dana Tumbler Rp 7.713.000,00 Peralatan Perbendaharaan Rp 150.000,00
GCB Klasis Pulau Jawa Rp 1.500.000,00
6 Bunga Bank Rp 78.363,02 Rapat Pleno Pengurus Diperluas Rp 2.000.000,00
Bantuan Untuk Sukabumi Rp 1.000.000,00
Pencarian Dana Tumbler Rp 4.002.750,00
Iuran PPGT Pusat Rp 5.200.000,00
Bingkisan Kasih Rp 579.700,00
Biaya Transfer Antar Bank Rp 146.500,00
Peralatan LPJ Rp 410.000,00
Pembangunan Pastori BPK Rp 5.000.000,00
Biaya Adminsitrasi Rp 116.591,13
Pajak Rp 26.946,49

Kesekretariatan Rp 9.202.344,00
Pembelian Infocus Rp 4.730.390,00
Cetak LPJ Rp 4.000.000,00
Maintenance website Rp 471.954,00

JUMLAH PENGELUARAN Rp 97.991.496,62


SALDO Rp 13.265.205,45

JUMLAH PENERIMAAN Rp 111.256.702,07 JUMLAH PENERIMAAN Rp 111.256.702,07

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 111.256.702,07
2 Jumlah Pengeluaran Rp 97.991.496,62
3 Saldo Rp 13.265.205,45

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 68


LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA

UNTUK PERIODE BERAKHIR TRIWULAN I JANUARI - MARET 2018

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Rp 11.887.641,76 1 Bidang Spiritualitas Rp 16.198.000,00
2 Iuran Jemaat : Rp 8.960.000,00 Gathering Pengurus PPGT KPJ Rp 2.550.000,00
PPGT Depok Rp 200.000,00 Bina Muda Rp 1.048.000,00
PPGT Eben Haezer Rp 1.440.000,00 Global Coffee Break Pengurus Rp 600.000,00
PPGT Warakas Rp 2.250.000,00 Paskah 2018 Rp 12.000.000,00
PPGT Bintaro Rp 450.000,00 2 Bidang Sumber Daya Manusia Rp 1.500.000,00
PPGT Kramat Rp 1.200.000,00 TOT 2018 Rp 1.500.000,00
PPGT Bandung Rp 720.000,00 3 Bidang Organisasi Rp 1.532.895,00
PPGT Tangerang Rp 900.000,00 Rapat Kerja PPGT Jemaat Sion Pontianak Rp 1.532.895,00
PPGT Batam Center Rp 1.800.000,00 4 Bidang Sosial Kemasyarakatan -
3 PPGT KPJ Partner Rp 5.245.000,00 5 Umum:
4 Sisa Dana Kepanitiaan : Rp 76.723.026,00 Koordinator Sektor Rp 2.254.429,00
Gathering Pengurus PPGT KPJ 2018 Rp 45.000,00 Gathering Pengurus Rp 2.254.429,00
Praya 2017 Rp 38.276.000,00 Bendahara Rp 8.269.602,57
Konperensi XII PPGT KPJ Rp 35.125.600,00 Persembahan Natal dan Dies Natalis ke 55 PPGT Rp 3.490.500,00
Natal 2017 dan Dies Natalis ke 55 PPGT Rp 3.276.426,00 Dana titipan Rp 2.700.000,00
5 Penggantian Uang Bina Muda Rp 175.000,00 Peralatan bendahara Rp 200.000,00
6 Bunga Bank Rp 55.512,93 Rapat Pleno diperluas PPGT KPJ Rp 1.800.000,00
7 Dana Titipan Rp 4.465.500,00 Biaya transfer antar bank Rp 38.000,00
Pajak Rp 11.102,57
Monthly Charge Rp 5.000,00
Biaya administrasi Rp 25.000,00

JUMLAH PENGELUARAN Rp 29.754.926,57


SALDO Rp 77.756.754,12

JUMLAH PENERIMAAN Rp 107.511.680,69 JUMLAH PENERIMAAN Rp 107.511.680,69

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 107.511.680,69
2 Jumlah Pengeluaran Rp 29.754.926,57
3 Saldo Rp 77.756.754,12

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 69


LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA

UNTUK PERIODE BERAKHIR TRIWULAN II APRIL-JUNI 2018

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Triwulan I Rp 77.756.754,12 1 Bidang Spiritualitas Rp 2.000.000,00
2 Iuran Jemaat : Rp 5.300.000,00 Paskah 2018 Rp 2.000.000,00
PPGT Depok Rp 1.400.000,00
PPGT Bintaro Rp 450.000,00 2 Bidang Sumber Daya Manusia -
PPGT Jatiwaringin Rp 3.000.000,00
PPGT Warakas Rp 450.000,00 3 Bidang Organisasi

3 PPGT KPJ Partner Rp 3.750.000,00 4 Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp 3.100.000,00


Bencana Alam di Toraja Rp 600.000,00
4 Bunga Bank Rp 178.539,37 Korban Bom Surabaya Rp 2.500.000,00

5 Umum
Korsek Rp 465.000,00
Pembinaan Kurikulum Surabaya Rp 265.000,00
Paskah PPGT KPJ Rp 200.000,00
Bendahara Rp 25.948.439,88
Transport TOT Pengurus PPGT KPJ yang belum bekerja Rp 700.000,00
Tiket fasilitator untuk pembinaan kurikulum di Malang Rp 16.059.060,00
Tiket fasilitator untuk pembinaan kurikulum di Bandung Rp 960.672,00
Iuran PPGT KPJ ke Pengurus Pusat PPGT Rp 5.200.000,00
Biaya penarikan dan transfer antar bank Rp 105.000,00
Konsumsi Rapat Pleno Diperluas Rp 2.100.000,00
Konsumsi GCB Pengurus Rp 743.000,00
Biaya bulanan bank Rp 7.500,00
Pajak Rp 35.707,88
Biaiya Administrasi Bank Rp 37.500,00

JUMLAH PENGELUARAN Rp 31.513.439,88


SALDO Rp 55.471.853,61

JUMLAH PENERIMAAN Rp 86.985.293,49 JUMLAH PENERIMAAN Rp 86.985.293,49

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 86.985.293,49
2 Jumlah Pengeluaran Rp 31.513.439,88
3 Saldo Rp 55.471.853,61

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 70


LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA

UNTUK PERIODE BERAKHIR TRIWULAN III JULI-SEPTEMBER 2018

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Triwulan III Rp 55.471.853,61 1 Bidang Spiritualitas Rp 2.000.000,00
2 Iuran Jemaat : Rp 3.570.000,00 Global Coffee Break Rp 2.000.000,00
PPGT Bintaro Rp 900.000,00
PPGT Tangerang Rp 900.000,00 2 Bidang Sumber Daya Manusia Rp 650.000,00
PPGT Batam Rp 1.170.000,00 Evaluasi Fasilitator Rp 500.000,00
PPGT Warakas Rp 600.000,00 Futsal PPGT KPJ Rp 150.000,00

3 Bidang Organisasi Rp 40.730.416,00


Kongres XIV PPGT Rp 40.730.416,00

4 Bidang Sosial Kemasyarakatan -

3 PPGT KPJ Partner Rp 3.100.000,00 5 Umum:


Korsek -
4 Bunga Bank Rp 107.154,77 Bendahara Rp 5.314.930,96
PDH Rp 5.203.000,00
Transfer antar bank Rp 45.500,00
Biaya Bulanan Bank Rp 7.500,00
Pajak Rp 21.430,96
Biaya Administrasi Bank Rp 37.500,00

JUMLAH PENGELUARAN Rp 48.695.346,96


SALDO Rp 13.553.661,42
JUMLAH PENERIMAAN Rp 62.249.008,38 JUMLAH PENERIMAAN Rp 62.249.008,38
REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 62.249.008,38
2 Jumlah Pengeluaran Rp 48.695.346,96
3 Saldo Rp 13.553.661,42
Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019
Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 71
LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA

UNTUK PERIODE BERAKHIR TRIWULAN IV OKTOBER-DESEMBER 2018

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Triwulan IV Rp 13.553.661,42 1 Bidang Spiritualitas Rp 2.000.000,00

2 Iuran Jemaat Rp 2.900.000,00 2 Bidang Sumber Daya Manusia Rp 300.000,00


PPGT Surabaya Rp 1.800.000,00 Futsal PPGT KPJ Rp 300.000,00
PPGT Depok Rp 800.000,00
PPGT Warakas Rp 300.000,00

3 PPGT KPJ Partner Rp 4.550.000,00 3 Bidang Organisasi Rp 2.479.151,00


Perkunjungan Jemaat Rp 2.479.151,00
4 Sumber dana lainnya Rp 1.200.000,00
Kontribus Raker II PPGT Rp 1.200.000,00 4 Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp 3.000.000,00
Baksos PPGT KPJ di Buakayu Rp 3.000.000,00
5 Bunga Bank Rp 39.793,28
5 Umum
6 Sisa Dana Kepanitiaan Rp 8.000.000,00 Korsek Rp 5.601.679,00 Rp 5.601.679,00
Paskah 2018 Rp 8.000.000,00 Bendahara Rp 12.339.418,65
Bingkisan Kasih Rp 2.500.000,00
Raker II PPGT KPJ Rp 9.779.500,00
Biaya transfer antar bank Rp 1.500,00
Biaya Bulanan Bank Rp 13.500,00
Pajak Rp 7.418,65
Biaya Administrasi Bank Rp 37.500,00
Sekretariat Rp 1.059.340,00
Cetak bahan Raker Rp 400.000,00
Domain PPGT.ORG Rp 659.340,00

JUMLAH PENGELUARAN Rp 26.779.588,65


SALDO Rp 3.463.866,05

JUMLAH PENERIMAAN Rp 30.243.454,70 JUMLAH PENERIMAAN Rp 30.243.454,70

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 30.243.454,70
2 Jumlah Pengeluaran Rp 26.779.588,65
3 Saldo Rp 3.463.866,05

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 72
LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA
UNTUK PERIODE BERAKHIR TRIWULAN I JANUARI - MARET 2019

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Rp 3.463.866,05 1 Bidang Spiritualitas Rp 8.100.000,00
Gathering Pengurus Rp 5.100.000,00
Paskah Rp 3.000.000,00
2 Iuran PPGT Rp 900.000,00
PPGT Tangerang Rp 900.000,00 2 Bidang Sumber Daya Manusia -

3 PPGT KPJ Partner Rp 4.500.000,00 3 Bidang Organisasi Rp 12.396.421,00


Rapat Anggota Rp 2.585.692,00
Sisa Dana
4 Kepanitiaan : Rp 18.672.000,00 Perkunjungan Rp 4.810.729,00
TOT Kurikulum PPGT Rp 8.672.000,00 Konperensi PGT KPJ Rp 5.000.000,00
GCB Tahap I Rp 10.000.000,00
4 Bidang Sosial Kemasyarakatan -

5 Bunga Bank Rp 27.968,85 5 Umum:


Koordinator Sektor Rp 3.839.800,00
Bendahara Rp 2.892.613,78
Baju Pengurus Rp 2.790.000,00
Biaya Transfer Antar Bank Rp 53.000,00
Biaya Bulanan Rp 6.500,00
Biaya Administrasi Rp 26.591,13
Pajak Rp 16.522,65

JUMLAH PENGELUARAN Rp 27.228.834,78


SALDO Rp 335.000,12

JUMLAH Rp 27.563.834,90 JUMLAH PENERIMAAN Rp 27.563.834,90

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 27.563.834,90
2 Jumlah Pengeluaran Rp 27.228.834,78
3 Saldo Rp 335.000,12

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 73
LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA
UNTUK PERIODE BERAKHIR TRIWULAN II APRIL-JUNI 2019

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Rp 335.000,12 1 Bidang Spiritualitas Rp -

2 Bidang Sumber Daya Manusia Rp 2.500.000,00


2 Iuran PPGT Rp 15.825.000,00 Pembinaan Fasilitator Kurikulum Rp 2.500.000,00
PPGT Batam Rp 1.650.000,00
PPGT Bintaro Rp 900.000,00
PPGT Gunung Putri Rp 900.000,00 3 Bidang Organisasi Rp 2.000.000,00
PPGT Depok Rp 1.200.000,00 Perkunjungan Rp 2.000.000,00
PPGT Surabaya Rp 1.800.000,00
PPGT Cikarang Rp 900.000,00 4 Bidang Sosial Kemasyarakatan -
PPGT Kota Rp 2.400.000,00
PPGT Galaxi Rp 3.600.000,00 5 Umum:
PPGT Sukabumi Rp 75.000,00 Koordinator Sektor -
PPGT Jatiwaringin Rp 2.400.000,00 Bendahara Rp 6.627.037,88
Peralatan Perbendaharaan Rp 150.000,00
3 PPGT KPJ Partner Rp 2.400.000,00 GCB Klasis Pulau Jawa Rp 1.500.000,00
Rapat Pleno Pengurus Diperluas Rp 1.500.000,00
4 Sisa Dana Rp 2.532.590,00 Bantuan Untuk PPGT Sukabumi Rp 1.000.000,00
GCB Tahap II Rp 2.532.590,00 Pencarian Dana Berupa Tumbler Rp 2.413.375,00
Biaya transfer antar bank Rp 20.000,00
5 Bunga Bank Rp 30.811,43 Biaya administrasi Rp 37.500,00
Pajak Rp 6.162,88

JUMLAH PENGELUARAN Rp 11.127.037,88


SALDO Rp 9.996.363,67

JUMLAH Rp 21.123.401,55 JUMLAH PENERIMAAN Rp 21.123.401,55

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 21.123.401,55
2 Jumlah Pengeluaran Rp 11.127.037,88
3 Saldo Rp 9.996.363,67

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 74


LAPORAN KEUANGAN PPGT KLASIS PLAU JAWA
UNTUK PERIODE BERAKHIR TRIWULAN III JULI-18 OKTOBER 2019

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NO KETERANGAN JUMLAH JUMLAH
1 Saldo Awal Rp 9.996.363,67 1 Bidang Spiritualitas Rp 3.000.000,00
Follow Up GCB Rp 3.000.000,00

2 Iuran PPGT Rp 19.500.000,00 2 Bidang Sumber Daya Manusia Rp 2.000.000,00


PPGT Tangerang Rp 900.000,00 Workshop PPGT KPJ Rp 2.000.000,00
PPGT Warakas Rp 1.650.000,00
PPGT Bintaro Rp 900.000,00 3 Bidang Organisasi Rp 29.030.444,00
PPGT Depok Rp 800.000,00 Raker II PPGT Pusat Rp 1.250.000,00
PPGT Eben Haezer Rp 1.800.000,00 Konperensi KPJ Rp 23.694.409,00
PPGT Batam Centre Rp 900.000,00 Perkunjungan Rp 4.086.035,00
PPGT Jatiwaringin Rp 800.000,00
PPGT Batam Rp 600.000,00 4 Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp 3.000.000,00
Perkunjungan Kasih Panti
PPGT Kramat Rp 3.200.000,00 Rehabilitasi Rp 3.000.000,00
PPGT Kota Rp 2.400.000,00
PPGT Cikarang Rp 750.000,00
PPGT Sidoarjo Rp 900.000,00
PPGT Bandung Rp 2.700.000,00
PPGT Pontianak Rp 1.200.000,00
5 Umum:
3 PPGT KPJ Partner Rp 10.800.000,00 Koordinator Sektor -
Bendahara Rp 13.409.335,96
4 Sisa Dana Rp 24.871.883,00 Pencarian dana berupa tumbler Rp 1.589.375,00
Workshop PPGT KPJ Rp 1.257.000,00 Iuran PPGT Pusat Rp 5.200.000,00
Natal 2018 Rp 11.894.883,00 Bingkisan Kasih Rp 579.700,00
Paskah 2019 Rp 1.377.000,00 Rapat Pleno Pengurus Diperluas Rp 500.000,00
GCB Tahap III Rp 10.000.000,00 Biaya Transfer Antar Bank Rp 73.500,00
Tim Kerja Follow Up
Fasilitator GCB Rp 343.000,00 Peralatan LPJ Rp 410.000,00
Biaya Administrasi Rp 52.500,00
Pencarian dana
5 berupa tumbler Rp 7.713.000,00 Pajak Rp 4.260,96

Pembangunan Pastori BPK Rp 5.000.000,00


6 Bunga Bank Rp 26.082,74 Sekretariat Rp 9.202.344,00
Pembelian Infocus Rp 4.730.390,00
Cetak LPJ Rp 4.000.000,00
Maintenance Website Rp 471.954,00

JUMLAH PENGELUARAN Rp 59.642.123,96


SALDO Rp 13.265.205,45

JUMLAH Rp 72.907.329,41 JUMLAH PENERIMAAN Rp 72.907.329,41

REKAPITULASI
1 Jumlah Penerimaan Rp 72.907.329,41
2 Jumlah Pengeluaran Rp 59.642.123,96
3 Saldo Rp 13.265.205,45

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 75


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: November 2017

Saldo Awal Rp 7.842.550,24

Tanggal Post
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No. Kwitansi Keluar
(MM-DD-YYYY) Pengeluaran
1 05 Nov 2017 Saldo Awal Kepengurusan 7.842.550,24
01/MSK/KPJ/XI/2
2 07 Nov 2017 Sisa saldo kepanitiaan porseni 2016 1.700.000,00 9.542.550,24
017
Tiket pesawat menghadiri Rapat
Bidang
3 10 Nov 2017 Anggota di Jemaat Batam a.n Floid 1.238.458,00 8.304.092,24 01/KLR/KPJ/XI/2017
Organisasi
Olzon Paladan (PP)
Tiket pesawat menghadiri Rapat
Anggota di Jemaat Surabaya a.n Alvin Bidang
4 10 Nov 2017 1.112.709,00 7.191.383,24 02/KLR/KPJ/XI/2017
Tallulembang dan Gravilla Lelepadang Organisasi
(Pergi)
Tiket pesawat menghadiri Rapat
Anggota di Jemaat Surabaya a.n Alvin Bidang
5 10 Nov 2017 1.817.537,00 5.373.846,24 03/KLR/KPJ/XI/2017
Tallulembang dan Gravilla Lelepadang Organisasi
(Pulang)
Bidang
Uang duka cita untuk keluarga alm. Sosial
6 10 Nov 2017 500.000,00 4.873.846,24 04/KLR/KPJ/XI/2017
Pdt. C. Parintak Kemasyarak
atan
Penggantian kesalahan nama di tiket
7 10 Nov 2017 354.000,00 4.519.846,24 05/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
a.n Alvin Tallulembang (Pergi)
Penggantian kesalahan nama di tiket
8 10 Nov 2017 508.000,00 4.011.846,24 06/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
a.n Alvin Tallulembang (Pulang)
Bidang
Ucapan terima kasih kepada Michael
Sosial
9 10 Nov 2017 Daud Tonda atas pembuata web PPGT 931.451,00 3.080.395,24 07/KLR/KPJ/XI/2017
Kemasyarak
KPJ
atan
Iuran PPGT Depok @Rp 150000 x 4 02/MSK/KPJ/XI/2
10 11 Nov 2017 600.000,00 3.680.395,24
bulan (sept- des) 017
Pengeluaran selama perkunjungan di Bidang
11 11 Nov 2017 90.000,00 3.590.395,24 08/KLR/KPJ/XI/2017
batam Organisasi
Pengeluaran selama perkunjungan di Bidang
12 13 Nov 2017 380.000,00 3.210.395,24 09/KLR/KPJ/XI/2017
surabaya Organisasi
Bidang
Konsumsi evaluasi fasilitator Sumber
13 17 Nov 2017 369.999,00 2.840.396,24 10/KLR/KPJ/XI/2017
kurikulum Daya
Manusia
14 17 Nov 2017 Sisa dana praya 2017 9.197.000,00 12.037.396,24 03/MSK/KPJ/XI/2
PINDAHAN 12.037.396,24
15 19 Nov 2017 Konsumsi siang praraker 700.000,00 11.337.396,24 11/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
16 19 Nov 2017 Aqua + Kopi Praraker 58.000,00 11.279.396,24 12/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
16 19 Nov 2017 Makan malam Pra raker 354.000,00 10.925.396,24 13/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
17 20 Nov 2017 Kontribusi Raker I dari PPGT Bintaro 100.000,00 11.025.396,24 04/MSK/KPJ/XI/2
18 21 Nov 2017 Iuran PPGT Kramat @150000 x 8 1.200.000,00 12.225.396,24 05/MSK/KPJ/XI/2
19 25 Nov 2017 kontribusi Raker I dari PPGT Kota 100.000,00 12.325.396,24 06/MSK/KPJ/XI/2
20 25 Nov 2017 kontribusi Raker I dari PPGT 100.000,00 12.425.396,24 07/MSK/KPJ/XI/2
21 25 Nov 2017 kontribusi raker I dari PPGT Galaxi 100.000,00 12.525.396,24 08/MSK/KPJ/XI/2
22 25 Nov 2017 kontribusi raker I dari PPGT 100.000,00 12.625.396,24 09/MSK/KPJ/XI/2
23 25 Nov 2017 Persembahan ibadah pembukaan 239.000,00 12.864.396,24 10/MSK/KPJ/XI/2
24 25 Nov 2017 Kontribusi raker I dari PPGT Batam 100.000,00 12.964.396,24 11/MSK/KPJ/XI/2
25 25 Nov 2017 Kontribusi raker I dari PPGT Batam 100.000,00 13.064.396,24 12/MSK/KPJ/XI/2
26 25 Nov 2017 Tanda kasih untuk Pdt. Rita 500.000,00 12.564.396,24 14/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
27 25 Nov 2017 Transport pengurus pusat a.n Marga 400.000,00 12.164.396,24 15/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
28 25 Nov 2017 Transport korsek V a.n Reynard Taruk 300.000,00 11.864.396,24 16/KLR/KPJ/XI/2017 Kordinator
29 25 Nov 2017 Tanda kasih untuk PPGT jemaat Depok 1.000.000,00 10.864.396,24 17/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
30 25 Nov 2017 Persembahan kasih PPGT Jemaat 1.000.000,00 11.864.396,24 13/MSK/KPJ/XI/2
PINDAHAN 11.864.396,24
31 25 Nov 2017 Transport PPGT Jemaat Bandung 200.000,00 11.664.396,24 18/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
32 25 Nov 2017 Fotocopy bahan raker I 112.500,00 11.551.896,24 19/KLR/KPJ/XI/2017 Bendahara
33 28 Nov 2017 Tiket Korsek VI (Surabaya Jakarta) a.n 523.277,00 11.028.619,24 20/KLR/KPJ/XI/2017 Kordinator
34 28 Nov 2017 Biaya transfer bank lain 6.500,00 11.022.119,24 -
35 30 Nov 2017 Bunga rekening 5.581,43 11.027.700,67 -
36 30 Nov 2017 Saldo Minimal 25.000,00 11.002.700,67 -
37 30 Nov 2017 Pajak 1.161,29 11.001.539,38 -
38 30 Nov 2017 Administrasi Bank 12.500,00 10.989.039,38 -
39 30 Nov 2017 KPJ Partner a.n Oni Pareang 100.000,00 11.089.039,38
40 30 Nov 2017 Iuran PPGT Galaxi (4 x 150.000) 600.000,00 11.689.039,38

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran 11.689.039,38

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL KEPENGURUSAN 7.842.550,24
II. PENERIMAAN 15.341.581,43
TOTAL I + II 23.184.131,67
III. PENGELUARAN 11.495.092,29
SALDO AKHIR BULAN NOVEMBER 11.689.039,38

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 76
Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Desember2017

Saldo Awal Rp 11.689.039,38

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 Desember
1 Saldo Awal Desember Rp 11.689.039,38
2017
Iuran PPT Gunung Putri
2 Desember
2 (6 x 75.000) Juli- Rp 450.000,00 Rp 12.139.039,38 14/MSK/KPJ/XII/2017
2017
Desember 2017
13 Desember Konsumsi Pertemuan
3 Rp 217.000,00 Rp 11.922.039,38 21/KLR/KPJ/XII/20 Bendahara
2017 Tim Website KPJ
17
18 Desember
4 Monthly Card Charge Rp 2.500,00 Rp 11.919.539,38 -
2017

Sumbangan a.n Floid


26 Desember Oldzon Paladan untuk
5 Rp 150.000,00 Rp 12.069.539,38 -
2017 Pernikahan Kak Marga
Sisong
Sumbangan a.n Basten
26 Desember Paranoan untuk
6 Rp 100.000,00 Rp 12.169.539,38 -
2017 Pernikahan Kak Marga
Sisong

Sumbangan a.n Jemika


26 Desember
7 Ishak untuk Pernikahan Rp 100.000,00 Rp 12.269.539,38 -
2017
Kak Marga Sisong

Sumbangan a.n
Suryaningsih
26 Desember
8 Patandung untuk Rp 50.000,00 Rp 12.319.539,38 -
2017
Pernikahan Kak Marga
Sisong
Sumbangan a.n Gravilla
26 Desember Lelepadang untuk
9 Rp 100.000,00 Rp 12.419.539,38 -
2017 Pernikahan Kak Marga
Sisong
Sumbangan a.n Gideon
27 Desember Yusuf untuk
10 Rp 200.000,00 Rp 12.619.539,38 -
2017 Pernikahan Kak Marga
Sisong
Bingkisan Kasih
27 Desember Pernikahan Pengurus
11 Rp 1.300.000,00 Rp 11.319.539,38 22/KLR/KPJ/XII/20 Bendahara
2017 Pusat PPGT a.n Kak
17
Marga Sisong
Sumbangan a.n Patrik
27 Desember Rantetana untuk
12 Rp 100.000,00 Rp 11.419.539,38 -
2017 Pernikahan Kak Marga
Sisong
KPJ Partner a.n Ricky
29 Desember Yacob Ba'dung Bulan
13 Rp 200.000,00 Rp 11.619.539,38 15/MSK/KPJ/XII/2017
2017 Agustus-September
(@2 bulan x 100.000)

29 Desember
14 KPJ Partner NN Rp 100.000,00 Rp 11.719.539,38 16/MSK/KPJ/XII/2017
2017

31 Desember
15 Bunga rekening Rp 7.002,97 Rp 11.726.542,35 -
2017

31 Desember Biaya saldo minimal


16 Rp 25.000,00 Rp 11.701.542,35 -
2017 bank

31 Desember
16 Pajak Bank Rp 1.400,59 Rp 11.700.141,76 -
2017

31 Desember
17 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 11.687.641,76 -
2017

31 Desember
18 Sumbangan NN Rp 200.000,00 Rp 11.887.641,76 16.1/MSK/KPJ/XII/2017
2017
Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 11.887.641,76

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN DESEMBER 2017 11.689.039,38
II. PENERIMAAN 1.757.002,97
TOTAL I + II 13.446.042,35
III. PENGELUARAN 1.558.400,59
SALDO AKHIR BULAN DESEMBER 11.887.641,76

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 77


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Januari 2018

Saldo Awal Rp 11.887.641,76

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)

1 1 Januari 2018 Saldo Awal Januari Rp 11.887.641,76


Persembahan Natal PPGT
2 10 Januari 2018 KPJ dan Dies Natalis 55 Rp 3.490.500,00 Rp 15.378.141,76 17/MSK/KPJ/I/2018
PPGT
Penyerahan pundi
persembahan dies natalis
3 11 Januari 2018 Rp 3.490.500,00 Rp 11.887.641,76 23/KLR/KPJ/I/2018 Bendahara
PPGT kepada pengurus
pusat PPGT
4 11 Januari 2018 Biaya Transfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 11.881.141,76 -
Iuran PPGT Depok bulan
5 14 Januari 2017 Januari 2018 (@Rp Rp 200.000,00 Rp 12.081.141,76 18/MSK/KPJ/I/2018
200.000,00)
6 16 Januari 2018 KPJ Partner a.n NN Rp 100.000,00 Rp 12.181.141,76 19/MSK/KPJ/I/2018
Subsidi untuk kegiatan
7 16 Januari 2018 gathering pengurus PPGT Rp 2.000.000,00 Rp 10.181.141,76 24/KLR/KPJ/I/2018 Spiritualitas
KPJ
KPJ Parner a.n Astri Arvie
8 17 Januari 2018 Rp 100.000,00 Rp 10.281.141,76 20/MSK/KPJ/I/2018
Matutu
9 18 Januari 2018 Monthly Card Charge Rp 2.500,00 Rp 10.278.641,76 -
Iuran PPGT Eben Haezer
10 21 Januari 2018 Januari- Desember 2017 Rp1.440.000,00 Rp 11.718.641,76 21/MSK/KPJ/I/2018
(@Rp 120.000,00)
Konsumsi Persiapan
11 21 Januari 2018 Gathering Pengurus PPGT Rp 550.000,00 Rp 11.168.641,76 25/KLR/KPJ/I/2018 Spiritualitas
KPJ
Transport tiket pesawat
Koordinator sektor a.n
12 23 Januari 2018 Olan Tonapa (Batam- Rp 2.054.429,00 Rp 9.114.212,76 26/KLR/KPJ/I/2018 Korsek
Jakarta PP) menghadiri
gathering pengurus
Sumbangan untuk
Gathering Pengurus PPGT
13 25 Januari 2018 Rp 500.000,00 Rp 9.614.212,76 22/MSK/KPJ/I/2018
KPJ dari sdr. Patrik
Rantetana
Sumbangan untuk
Gathering Pengurus PPGT
KPJ dari sdr. Wilson Ting
14 25 Januari 2018 Rp 300.000,00 Rp 9.914.212,76 23/MSK/KPJ/I/2018
Surikin (@Rp 200.000) dan
KPJ Partner (@Rp
100.000,00)
Pengambilan dana titipan
15 26 Januari 2018 gathering pengurus PPGT Rp 2.700.000,00 Rp 7.214.212,76 27/KLR/KPJ/I/2018 Bendahara
KPJ
KPJ Parner a.n Ricky Yacob
16 26 Januari 2018 Rp 300.000,00 Rp 7.514.212,76 24/MSK/KPJ/I/2018
Ba'dung (Okt-Des 2017)
KPJ Parner a.n Gideon
16 27 Januari 2018 Rp 100.000,00 Rp 7.614.212,76 25/MSK/KPJ/I/2018
Yusuf
KPJ Partner a.n Floid Olzon
17 28 Januari 2018 Rp 100.000,00 Rp 7.714.212,76 26/MSK/KPJ/I/2018
Paladan
KPJ Parner a.n Gloria
18 29 Januari 2018 Rp 100.000,00 Rp 7.814.212,76 27/MSK/KPJ/I/2018
Tangkeallo
KPJ Parner a.n Basten
19 29 Januari 2018 Rp 100.000,00 Rp 7.914.212,76 28/MSK/KPJ/I/2018
Paranoan
Subsidi untuk kegiatan
TOT (Penghimpun Jemaat
20 29 Januari 2018 Rp 1.500.000,00 Rp 6.414.212,76 28/KLR/KPJ/I/2018 SDM
Bandung, Cimahi,
Sukabumi)
21 29 Januari 2018 Biaya Transfer antar bank Rp 4.000,00 Rp 6.410.212,76 -
Transport tiket bus a.n
Reynard M. Taruk
22 29 Januari 2018 (Bandung-Jakarta PP) Rp 200.000,00 Rp 6.210.212,76 29/KLR/KPJ/I/2018 Korsek
menghadiri gathering
pengurus PPGT KPJ
23 29 Januari 2018 Biaya Transfer antar bank Rp 4.000,00 Rp 6.206.212,76 -
KPJ Parner a.n Onie
24 31 Januari 2018 Rp 100.000,00 Rp 6.306.212,76 29/MSK/KPJ/I/2018
Pareang
Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 6.306.212,76

REKAPITULASI

I. SALDO AWAL BULAN JANUARI 2018 11.887.641,76


II. PENERIMAAN 6.930.500,00
TOTAL I + II 18.818.141,76
III. PENGELUARAN 12.511.929,00

SALDO AKHIR BULAN JANUARI 6.306.212,76

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 78


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Februari 2018

Saldo Awal Rp 6.306.212,76

Tanggal
No. (MM-DD- Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
YYYY)
1 Februari
1 Saldo Awal Februari Rp 6.306.212,76
2018
1 Februari Pengembalian sisa dana gathering pengurus PPGT
2 Rp 45.000,00 Rp 6.351.212,76 30/MSK/KPJ/II/2018
2018 KPJ
3 Februari KPJ Partner a/n Alvie Ananta Rammang (Januari -
3 Rp 200.000,00 Rp 6.551.212,76 31/MSK/KPJ/II/2018
2018 Februari 2018)
Pembelian buku bina muda dari pengurus pusat
9 Februari
5 PPGT (35 buku x @ Rp 25000) beserta ongkos kirim Rp 1.048.000,00 Rp 5.503.212,76 30/KLR/KPJ/II/2018 Spiritualitas
2018
Rp 173000
9 Februari
6 Biaya transfer antar bank Rp 4.000,00 Rp 5.499.212,76 -
2018
Iuran PPGT Jemaat Warakas: Oktober 2016 -
11 Februari
7 Desember 2017 (15 bulan x Rp 120000) dan Januari - Rp 2.100.000,00 Rp 7.599.212,76 32/MSK/KPJ/II/2018
2018
Februari 2018 (2 bulan x Rp 150000)
13 Februari Penggantian uang buku tambahan bina muda
8 Rp 175.000,00 Rp 7.774.212,76 33/MSK/KPJ/II/2018
2018 jemaat batam

13 Februari Iuran PPGT Jemaat Bintaro Januari - Maret 2018 (3


9 Rp 450.000,00 Rp 8.224.212,76 34/MSK/KPJ/II/2018
2018 bulan x Rp150000)

18 Februari
10 Monthly Card Charge Rp 2.500,00 Rp 8.221.712,76 -
2018

23 Februari Pengembalian sisa dana kepanitiaan praya 2017


11 Rp 18.276.000,00 Rp 26.497.712,76 35/MSK/KPJ/II/2018
2018 (Tahap 2)

23 Februari
12 KPJ Partner a/n NN Rp 300.000,00 Rp 26.797.712,76 36/MSK/KPJ/II/2018
2018

25 Februari KPJ Partner a/n Gidion Yusuf (Februari- Maret


13 Rp 200.000,00 Rp 26.997.712,76 37/MSK/KPJ/II/2018
2018 2018)

25 Februari
14 KPJ Partner a/n Alvin Tallulembang (Januari 2018) Rp 100.000,00 Rp 27.097.712,76 38/MSK/KPJ/II/2018
2018

25 Februari
15 KPJ Partner a/n Henry Parinding (Januari 2018) Rp 50.000,00 Rp 27.147.712,76 39/MSK/KPJ/II/2018
2018

25 Februari Iuran PPGT Jemaat Kramat Januari - Juni 2018 (6


16 Rp 1.200.000,00 Rp 28.347.712,76 40/MSK/KPJ/II/2018
2018 Bulan x Rp 200000)

25 Februari Konsumsi rapat pembentukan kepanitiaan paskah


16 Rp 750.000,00 Rp 27.597.712,76 31/KLR/KPJ/II/2018 Spiritualitas
2018 & GCB bulanan pengurus

27 Februari KPJ Partner a.n Floid Paladan (Februari - Maret


Rp 200.000,00 Rp 27.797.712,76 41/MSK/KPJ/II/2018
2018 2018)

27 Februari Pengembalian sisa dana kepanitiaan praya 2017


19 Rp 10.000.000,00 Rp 37.797.712,76 42/MSK/KPJ/II/2018
2018 (Tahap 3)

27 Februari Pengembalian sisa dana kepanitiaan praya 2017


20 Rp 10.000.000,00 Rp 47.797.712,76 43/MSK/KPJ/II/2018
2018 (Tahap 4)

27 Februari
21 KPJ Partner a.n Wilson Ting Surikin (Februari 2018) Rp 100.000,00 Rp 47.897.712,76 44/MSK/KPJ/II/2018
2018

28 Februari
22 Bunga Rekening Rp 6.392,71 Rp 47.904.105,47 -
2018

28 Februari
23 Pajak Rp 1.278,54 Rp 47.902.826,93 -
2018

28 Februari
24 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 47.890.326,93 -
2018

28 Februari
25 KPJ Partner a.n NN Rp 100.000,00 Rp 47.990.326,93 45/MSK/KPJ/II/2018
2018

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 47.990.326,93

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN Februari 2018 6.306.212,76
II. PENERIMAAN 43.502.392,71
TOTAL I + II 49.808.605,47
III. PENGELUARAN 1.818.278,54
SALDO AKHIR BULAN FEBRUARI 47.990.326,93

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 79
Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Maret 2018

Saldo Awal Rp 47.990.326,93

Tanggal
No. (MM-DD- Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
YYYY)
1 Maret
1 Saldo Awal Maret Rp 47.990.326,93
2018
2 Maret
2 Pembelian peralatan perbendaharaan Rp 200.000,00 Rp 47.790.326,93 32/KLR/KPJ/III/2018 Bendahara
2018
3 Maret
3 KPJ Partner a/n Rick Yacob Ba'dung Rp 300.000,00 Rp 48.090.326,93 46/MSK/KPJ/III/2018
2018
4 Maret
4 KPJ Partner a/n Basten Paranoan (Februari 2018) Rp 100.000,00 Rp 48.190.326,93 47/MSK/KPJ/III/2018
2018
5 Maret KPJ Partner a/n Ellora Azarine (Januari - Maret
5 Rp 300.000,00 Rp 48.490.326,93 48/MSK/KPJ/III/2018
2018 2018)
5 Maret KPJ Partner a/n Arvi Matutu (Februari - Maret
6 Rp 200.000,00 Rp 48.690.326,93 49/MSK/KPJ/III/2018
2018 2018)
5 Maret KPJ Partner a/n Dwi Febriyanti Rendeng (Januari -
7 Rp 400.000,00 Rp 49.090.326,93 50/MSK/KPJ/III/2018
2018 Juni 2018)
12 Maret KPJ Partner a/n Gloria Tangkeallo (Februari -
8 Rp 200.000,00 Rp 49.290.326,93 51/MSK/KPJ/III/2018
2018 Maret 2018)
14 Maret KPJ Partner a/n Patrik Rantetana (Januari - Maret
9 Rp 420.000,00 Rp 49.710.326,93 52/MSK/KPJ/III/2018
2018 2018) dan Uang pembuatan PDH Rp 120000
14 Maret KPJ Partner a/n Michael Arcos Tappangrara
10 Rp 300.000,00 Rp 50.010.326,93 53/MSK/KPJ/III/2018
2018 (Januari - Maret 2018)
14 Maret KPJ Partner a/n Novita Tikumali (Januari - Maret
11 Rp 300.000,00 Rp 50.310.326,93 54/MSK/KPJ/III/2018
2018 2018)
14 Maret Iuran PPGT Jemaat Bandung Juli - Desember 2017
12 Rp 720.000,00 Rp 51.030.326,93 55/MSK/KPJ/III/2018
2018 (6 bulan x Rp120000)
15 Maret Iuran PPGT Jemaat Tangerang Januari - Juni 2018 (6
13 Rp 900.000,00 Rp 51.930.326,93 56/MSK/KPJ/III/2018
2018 bulan x Rp 150000)
15 Maret Subsidi pengurus PPGT KPJ Kepada Panitia Paskah
14 Rp 2.000.000,00 Rp 49.930.326,93 33/KLR/KPJ/III/2018 Spiritualitas
2018 PPGT KPJ
15 Maret
15 Biaya transfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 49.923.826,93 -
2018
15 Maret Tiket pengurus PPGT KPJ a/n Alvin Tallulembang
16 Rp 1.532.895,00 Rp 48.390.931,93 34/KLR/KPJ/III/2018 Organisasi
2018 mengikuti rapat kerja PPGT Sion Pontianak (PP)
18 Maret
17 KPJ Partner a.n Jemika ishak (Januari-Maret 2018) Rp 300.000,00 Rp 48.690.931,93 57/MSK/KPJ/III/2018
2018
23 Maret Konsumsi rapat pleno diperluas PPGT Klasis Pulau
18 Rp 1.500.000,00 Rp 47.190.931,93 35/KLR/KPJ/III/2018 Bendahara
2018 Jawa
Uang kebersihan + Tip pemakaian gedung
25 Maret
19 serbaguna Gereja Toraja Jemaat Kota untuk Rapat Rp 300.000,00 Rp 46.890.931,93 36/KLR/KPJ/III/2018 Bendahara
2018
Pleno Diperluas PPGT Klasis Pulau Jawa
26 Maret Sisa dana panitia Konperensi XIII PPGT Klasis
20 Rp 35.125.600,00 Rp 82.016.531,93 58/MSK/KPJ/III/2018
2018 Pulau Jawa
26 Maret Subsidi pengurus PPGT KPJ Kepada Panitia Paskah
21 Rp 5.000.000,00 Rp 77.016.531,93 37/KLR/KPJ/III/2018 Spiritualitas
2018 PPGT KPJ
26 Maret
22 Biaya transfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 77.010.031,93 -
2018
27 Maret Subsidi pengurus PPGT KPJ Kepada Panitia Paskah
23 Rp 5.000.000,00 Rp 72.010.031,93 38/KLR/KPJ/III/2018 Spiritualitas
2018 PPGT KPJ
27 Maret
24 Biaya transfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 72.003.531,93 -
2018
27 Maret Iuran PPGT Jemaat Batam Center (Januari 2017 -
25 Rp 1.800.000,00 Rp 73.803.531,93 59/MSK/KPJ/III/2018
2018 Desember 2018) @Rp 75.000
28 Maret
26 KPJ Partner NN Rp 100.000,00 Rp 73.903.531,93 60/MSK/KPJ/III/2018
2018
28 Maret Iuran bulanan PPGT Jemaat Warakas bulan Maret
27 Rp 150.000,00 Rp 74.053.531,93 61/MSK/KPJ/III/2018
2018 2018
30 Maret Sisa dana panitia natal dan dies natalis 55 PPGT
28 Rp 3.276.426,00 Rp 77.329.957,93 62/MSK/KPJ/III/2018
2018 Klasis Pulau Jawa
31 Maret
29 KPJ Partner a/n Gravilla Larissa Rp 300.000,00 Rp 77.629.957,93 63/MSK/KPJ/III/2018
2018
31 Maret
30 KPJ Partner a/n Ricky Yacob Ba'dung Rp 100.000,00 Rp 77.729.957,93 64/MSK/KPJ/III/2018
2018
31 Maret
31 Bunga Rekening Rp 49.120,22 Rp 77.779.078,15 -
2018
31 Maret
32 Pajak Rp 9.824,03 Rp 77.769.254,12 -
2018
31 Maret
33 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 77.756.754,12 -
2018

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 77.756.754,12

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN Maret 2018 47.990.326,93
II. PENERIMAAN 45.341.146,22
TOTAL I + II 93.331.473,15
III. PENGELUARAN 15.574.719,03
SALDO AKHIR BULAN MARET 77.756.754,12

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 80


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: April 2018

Saldo Awal Kepengurusan Rp 77.756.754,12

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 01 Apr 2018 Saldo Awal April Rp 77.756.754,12
2 01 Apr 2018 KPJ Partner a/n Floid Paldan Rp 100.000,00 Rp 77.856.754,12 65/MSK/KPJ/IV/2018

3 01 Apr 2018 KPJ Partner a/n Suryaningsih Patandung Rp 100.000,00 Rp 77.956.754,12 66/MSK/KPJ/IV/2018

Subsidi pengurus PPGT KPJ Kepada Panitia Paskah Bidang


4 05 Apr 2018 Rp 2.000.000,00 Rp 75.956.754,12 39/KLR/KPJ/
PPGT KPJ Spiritualitas
IV/2018
5 05 Apr 2018 Biaya transfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 75.950.254,12 -

6 11 Apr 2018 KPJ Partner a/n Jemika Ishak Rp 100.000,00 Rp 76.050.254,12 67/MSK/KPJ/IV/2018

Transport mengikuti kegiatan TOT (pengurus yang


7 15 Apr 2018 Rp 200.000,00 Rp 75.850.254,12 40/KLR/KPJ/ Bendahara
masih berkuliah) a/n Urika Mallisa
IV/2018

Transport mengikuti kegiatan TOT (pengurus yang


8 15 Apr 2018 Rp 100.000,00 Rp 75.750.254,12 41/KLR/KPJ/ Bendahara
masih berkuliah) a/n Henry Parinding
IV/2018

Transport mengikuti kegiatan TOT (pengurus yang


9 15 Apr 2018 Rp 400.000,00 Rp 75.350.254,12 42/KLR/KPJ/ Bendahara
masih berkuliah) a/n Rendy
IV/2018

10 16 Apr 2018 KPJ Partner a/n Mutiarto Bangalino Rp 400.000,00 Rp 75.750.254,12 68/MSK/KPJ/IV/2018

11 18 Apr 2018 Biaya Bulanan Rp 2.500,00 Rp 75.747.754,12 -

12 20 Apr 2018 KPJ Partner a/n Alvin Tallulembang Rp 300.000,00 Rp 76.047.754,12 69/MSK/KPJ/IV/2018

13 25 Apr 2018 KPJ Parner a/n Gloria Tangkeallo Rp 100.000,00 Rp 76.147.754,12 70/MSK/KPJ/IV/2018

14 27 Apr 2018 KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 76.247.754,12 71/MSK/KPJ/IV/2018


15 30 Apr 2017 Bunga rekening Rp 65.122,53 Rp 76.312.876,65 -
16 30 Apr 2017 Pajak Rp 13.024,51 Rp 76.299.852,14 -
17 30 Apr 2017 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 76.287.352,14 -

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 76.287.352,14

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN APRIL 2018 77.756.754,12
II. PENERIMAAN 1.265.122,53
TOTAL I + II 79.021.876,65
III. PENGELUARAN 2.734.524,51
SALDO AKHIR BULAN APRIL 76.287.352,14

Mengetahui,
Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 81


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Mei 2018

Saldo Awal Kepengurusan Rp 76.287.352,14

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 1 Maret 2018 Saldo Awal Mei Rp 76.287.352,14
2 2 Mei 2018 KPJ Parner a/n Arvi Matutu Rp 200.000,00 Rp 76.487.352,14 72/MSK/KPJ/V/2018
3 3 Mei 2018 KPJ Parner a/n Ricky Yacob Ba'dung Rp 100.000,00 Rp 76.587.352,14 73/MSK/KPJ/V/2018
Tiket menghadiri pembinaan kurikulum di
4 4 Mei 2018 surabaya a/n Arcos Tappangrara dan Patrik Rp 2.510.671,00 Rp 74.076.681,14 Bendahara
43/KLR/KPJ/V/2018
Rantetana
5 5 Mei 2018 KPJ Partner a/n Basten Paranoan Rp 100.000,00 Rp 74.176.681,14 74/MSK/KPJ/V/2018
6 6 Mei 2018 Konsumsi Rapat Pleno Klasis Diperluas Rp 2.100.000,00 Rp 72.076.681,14 44/KLR/KPJV/2018 Bendahara

Tiket menghadiri pembinaan kurikulum di


7 31 Mei 8936 Rp 953.847,00 Rp 71.122.834,14 Bendahara
surabaya a/n Oni Pareang (Fasilitator) 45/KLR/KPJ/V/2018

8 7 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 6.500,00 Rp 71.116.334,14 -


Tiket menghadiri pembinaan kurikulum di
9 7 Mei 2018 surabaya a/n Suryaningsih Patandung, Bianca Rp 3.479.914,00 Rp 67.636.420,14 Bendahara
46/KLR/KPJ/V/2018
Salusu (Fasilitator), Maya Manglili (Fasilitator)
10 7 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 6.500,00 Rp 67.629.920,14 -

Tiket pulang pembinaan kurikulum Surabaya a/n


11 11 Mei 2018 Rp 4.557.214,00 Rp 63.072.706,14 Bendahara
Oni Pareang, Michael Arcos, Patrik Rantetana 47/KLR/KPJ/V/2018
12 11 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 6.500,00 Rp 63.066.206,14 -
Tiket pulang pembinaan kurikulum Surabaya a/n
13 11 Mei 2018 Suryaningsih Patandung, Bianca Salusu, Maya Rp 4.557.414,00 Rp 58.508.792,14 Bendahara
48/KLR/KPJ/V/2018
Manglili
14 11 Mei 20108 Biaya Transfer antar Bank Rp 6.500,00 Rp 58.502.292,14 -
Transport Korsek VIII a/n Gerardo Kalalembang
15 11 Mei 2018 Rp 265.000,00 Rp 58.237.292,14 49/KLR/KPJV/2018 Korsek
mengikuti pembinaan kurikulum di surabaya
16 11 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 4.000,00 Rp 58.233.292,14 -
17 13 Mei 2018 KPJ Partner a/n Alvie Ananta Rammang Rp 300.000,00 Rp 58.533.292,14 75/MSK/KPJ/V/2018
Iuran PPGT Jemaat Depok (Februari - Agustus
18 15 Mei 2018 Rp 1.400.000,00 Rp 59.933.292,14 76/MSK/KPJ/V/2018
2018)
Tiket menghadiri pembinaan kurikulum di jemaat
19 15 Mei 2018 bandung a/n Simon Petrus, Reni Tandililing Rp 202.500,00 Rp 59.730.792,14 Bendahara
50/KLR/KPJ/V/2018
(Fasilitator)
20 15 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 5.000,00 Rp 59.725.792,14 -
Tiket menghadiri pembinaan kurikulum di jemaat
21 15 Mei 2018 Rp 202.500,00 Rp 59.523.292,14 Bendahara
bandung a/n Teguh Lamberth (Fasilitator) 51/KLR/KPJ/V/2018
22 15 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 5.000,00 Rp 59.518.292,14 -

Tiket menghadiri pembinaan kurikulum di jemaat


23 15 Mei 2018 Rp 254.086,00 Rp 59.264.206,14 Bendahara
bandung a/n Gravilla Lelepadang 52/KLR/KPJ/V/2018
24 15 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 6.500,00 Rp 59.257.706,14 -
Tiket Pulang Pembinaan Kurikulum PPGT Jemaat
25 15 Mei 2018 Bandung a/n Reny Tandililing dan Gravilla Rp 301.586,00 Rp 58.956.120,14 53/KLR/KPJ/2018 Bendahara
Lelepadang
26 15 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 5.000,00 Rp 58.951.120,14 -
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Bintaro (April- Juni
27 17 Mei 2018 Rp 450.000,00 Rp 59.401.120,14 77/MSK/KPJ/V/2018
2018)
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Jatiwarigin (Januari
28 18 Mei 2018 Rp 3.000.000,00 Rp 62.401.120,14 78/MSK/KPJ/V/2018
2017- Juni 2018)
29 18 Mei 2018 Monthly Fee Rp 2.500,00 Rp 62.398.620,14 -
30 20 Mei 2018 KPJ Partner a/n Floid Olzon Paladan Rp 100.000,00 Rp 62.498.620,14 79/MSK/KPJ/V/2018
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Warakas (April - Juni
31 22 Mei 2018 Rp 450.000,00 Rp 62.948.620,14 80/MSK/KPJ/V/2018
2018)

Bidang
32 22 Mei 2018 Sumbangan Korban Banjir Bandang di Toraja Rp 600.000,00 Rp 62.348.620,14
54/KLR/KPJ/V/2018 Soskem
33 22 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 4.000,00 Rp 62.344.620,14 -

Iuran PPGT Klasis Pulau Jawa Ke Pengurus Pusat


34 22 Mei 2018 Rp 5.200.000,00 Rp 57.144.620,14 54.1/KLR/KPJ/V/20
PPGT Tahun 2018
18
Biaya Penarikan Uang Melalui ATM Bak Lain (3 Kali
35 22 Mei 2018 Rp 22.500,00 Rp 57.122.120,14 -
Penarikan @7500)
37 27 Mei 2018 KPJ Partner a/n Gloria Tangkeallo Rp 200.000,00 Rp 57.322.120,14 82/MSK/KPJ/V/2018
38 28 Mei 2018 KPJ Partner a/n Joni Pareang Rp 100.000,00 Rp 57.422.120,14 83/MSK/KPJ/V/2018
39 28 Mei 2018 KPJ partner NN Rp 500.000,00 Rp 57.922.120,14 84/MSK/KPJ/V/2018

Penggantian transport korsek sektor V mengikuti


40 29 Mei 2018 Rp 200.000,00 Rp 57.722.120,14 Korsek
Paskah KPJ 55/KLR/KPJ/V/2018

41 29 Mei 2018 Biaya Transfer antar Bank Rp 7.500,00 Rp 57.714.620,14 -

Bantuan Pengurus PPGT Klasisi Pulau Jawa Kepada Bidang


42 29 Mei 2018 Rp 2.500.000,00 Rp 55.214.620,14
Korban Bom Surabaya 56/KLR/KPJ/V/2018 Soskem

43 29 Mei 2018 Transfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 55.208.120,14 -


44 29 Mei 2018 KPJ Partner a/n Basten Paranoan Rp 200.000,00 Rp 55.408.120,14 85/MSK/KPJ/V/2018
45 31 Mei 2018 Bunga Bank Rp 60.736,44 Rp 55.468.856,58 -
46 31 Mei 2018 Pajak Rp 12.147,29 Rp 55.456.709,29 -
47 31 Mei 2018 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 55.444.209,29 -
Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 55.444.209,29

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN MEI 2018 76.287.352,14
II. PENERIMAAN 7.160.736,44
TOTAL I + II 83.448.088,58
III. PENGELUARAN 28.003.879,29
SALDO AKHIR BULAN MEI 55.444.209,29

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 82


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Juni 2018

Saldo Awal Kepengurusan Rp 55.444.209,29

Tanggal No Bukti No
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo Keterangan
(MM-DD-YYYY) Masuk Kwitansi
1 Saldo Awal Juni Rp 55.444.209,29

2 4 Juni KPJ Partner a/n Ricky Yacob Badung Rp 150.000,00 Rp 55.594.209,29 86/MSK/KPJ
/VI/2018

4 7 Juni KPJ Partner a/n Alvie Ananta Rammang Rp 300.000,00 Rp 55.894.209,29 87/MSK/KPJ
/VI/2018
5 18 Juni Monthy Charge Rp 2.500,00 Rp 55.891.709,29 -

6 19 Juni KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 55.991.709,29 88/MSK/KPJ


/VI/2018

7 28 Juni Penggantian Uang Konsumsi GCB Rp 743.000,00 Rp 55.248.709,29 57/KLR/KPJ Bendahara


/VI/2018
8 28 Juni Biaya Pengiriman antar bank Rp 6.500,00 Rp 55.242.209,29 -
9 30 Juni Bunga Rekening Rp 52.680,40 Rp 55.294.889,69 -
10 30 Juni Pajak Rp 10.536,08 Rp 55.284.353,61 -
11 30 Juni Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 55.271.853,61 -

12 30 Juni KPJ Partner a/n Ricky Yacob Badung Rp 100.000,00 Rp 55.371.853,61 89/MSK/KPJ
/VI/2018

13 30 Juni KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 55.471.853,61 90/MSK/KPJ


/VI/2018
Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 55.471.853,61

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN JUNI 2018 55.444.209,29
II. PENERIMAAN 802.680,40
TOTAL I + II 56.246.889,69
III. PENGELUARAN 775.036,08
SALDO AKHIR BULAN JUNI 55.471.853,61

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 83


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Juli 2018

Saldo Awal Rp 55.471.853,61

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 Saldo Awal Juli Rp 55.471.853,61

2 1 Juli DP Pembuatan Awal PDH Rp 638.000,00 Rp 54.833.853,61 58/KLR/KPJ/VII/2018 Bendahara

3 1 Juli PDH Rp 4.025.000,00 Rp 50.808.853,61 59/KLR/KPJ/VII/2018 Bendahara

4 1 Juli Biaya Transfer antar Bank Rp 6.500,00 Rp 50.802.353,61 -


Bidang
5 2 Juli Kontribusi Kongres PPGT Rp 4.500.000,00 Rp 46.302.353,61
60/KLR/KPJ/VII/2018 Organisasi
6 2 Juli Biaya Transfer antar Bank Rp 4.000,00 Rp 46.298.353,61 -
7 3 Juli KPJ Partner a/n Alvie Ananta Rammang Rp 200.000,00 Rp 46.498.353,61 91/MSK/KPJ/VII/2018
8 3 Juli KPJ Partner a/n NN Rp 300.000,00 Rp 46.798.353,61 92/MSK/KPJ/VII/2018
9 9 Juli KPJ Partner a/n Floid Olzon Paladan Rp 200.000,00 Rp 46.998.353,61 93/MSK/KPJ/VII/2018
10 18 Juli Montly charge Rp 2.500,00 Rp 46.995.853,61 -

11 27 Juli Konsumsi rapat evaluasi fasilitator Rp 500.000,00 Rp 46.495.853,61 61/KLR/KPJ/VII/2018 Bidang SDM

12 27 Juli Biaya Transfer antar Bank Rp 4.000,00 Rp 46.491.853,61 -


13 27 Juli KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 46.591.853,61 94/MSK/KPJ/VII/2018
Iuran PPGT Jemaat Tangerang (Juli- Desember
14 28 Juli Rp 900.000,00 Rp 47.491.853,61 95/MSK/KPJ/VII/2018
2018) @150.000
Subsidi PPGT Klasis Pulau Jawa untuk Kegiatan Bidang
15 29 Juli Rp 2.000.000,00 Rp 45.491.853,61 62/KLR/KPJ/VII/2018
Global Coffeee Break Spiritualitas
16 29 Juli Biaya Transfer antar Bank Rp 6.500,00 Rp 45.485.353,61 -
17 30 Juli KPJ Partner a/n Floid Olzon Paladan Rp 100.000,00 Rp 45.585.353,61 96/MSK/KPJ/VII/2018
18 31 Juli Bunga Rekening Rp 44.120,38 Rp 45.629.473,99 -
19 31 Juli Pajak Rp 8.824,08 Rp 45.620.649,91 -
20 31 Juli Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 45.608.149,91 -
21 31 Juli Tenun PDH Rp 540.000,00 Rp 45.068.149,91 63/KLR/KPJ/VII/2018 Bendahara
22 31 Juli Biaya Transfer antar Bank Rp 6.500,00 Rp 45.061.649,91 -

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 45.061.649,91

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN JULI 2018 55.471.853,61
II. PENERIMAAN 1.844.120,38
TOTAL I + II 57.315.973,99
III. PENGELUARAN 12.254.324,08
SALDO AKHIR BULAN JULI 45.061.649,91

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 84


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Agustus 2018

Saldo Awal Rp 45.061.649,91

Tanggal No Bukti
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY) Masuk
1 Saldo Awal Agustus Rp 45.061.649,91

2 97/MSK/
2 Kpj Partner a.n Alvin Tallulembang Rp 200.000,00 Rp 45.261.649,91
Agustus KPJ/VIII/
2018

6 98/MSK/
3 Iuran PPGT Jemaat Batam bulan Desember 2017 Rp 120.000,00 Rp 45.381.649,91
Agustus KPJ/VIII/
2018

6 Iuran PPGT Jemaat Batam bulan Januari- Juli 2018 99/MSK/


4 Rp 1.050.000,00 Rp 46.431.649,91
Agustus @150.000 KPJ/VIII/
2018

8 100/MSK
5 KPJ Partner a/n Ricky Yacob Ba'dung Rp 100.000,00 Rp 46.531.649,91
Agustus /KPJ/VIII
/2018
18
6 Biaya Bulanan Rp 2.500,00 Rp 46.529.149,91 -
Agustus

29 101/MSK
7 KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 46.629.149,91
Agustus /KPJ/VIII
/2018

30 Iuran Bulanan PPGT Bintaro (Juli-Desember 2018) 102/MSK


8 Rp 900.000,00 Rp 47.529.149,91
Agustus @150.000 /KPJ/VIII
2018

30 Iuran PPGT Jemaat Warakas Juli- Oktober 2018 103/MSK


9 Rp 600.000,00 Rp 48.129.149,91
Agustus @150.000 /KPJ/VIII
/2018
31
10 Bunga Rekening Rp 37.367,83 Rp 48.166.517,74 -
Agustus
31
11 Pajak Rp 7.473,57 Rp 48.159.044,17 -
Agustus
31
12 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 48.146.544,17 -
Agustus

31
13 Latihan Futsal PPGT KPJ Rp 150.000,00 Rp 47.996.544,17 64/KLR/KPJ/ Bidang SDM
Agustus
VIII/2018

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 47.996.544,17

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN AGUSTUS 2018 45.061.649,91
II. PENERIMAAN 3.107.367,83
TOTAL I + II 48.169.017,74
III. PENGELUARAN 172.473,57
SALDO AKHIR BULAN AGUSTUS 47.996.544,17

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 85


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: September 2018

Saldo Awal Rp 47.996.544,17

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 Saldo Awal September Rp 47.996.544,17
2 03 Sep 2018 KPJ Partner a/n Floid Olzon Paladan Rp 100.000,00 Rp 48.096.544,17 104/MSK/KPJ/IX/2018
3 04 Sep 2018 KPJ Partner a/n Ellora Azarine Rp 100.000,00 Rp 48.196.544,17 105/MSK/KPJ/IX/2018
4 04 Sep 2018 KPJ Partner a/n Ricky Yacob Badung Rp 100.000,00 Rp 48.296.544,17 106/MSK/KPJ/IX/2018
5 11 Sep 2018 KPJ Partner a/n Alvie Ananta Rammang Rp 300.000,00 Rp 48.596.544,17 107/MSK/KPJ/IX/2018
6 12 Sep 2018 KPJ Partner a.n Patrik Rantetana Rp 1.000.000,00 Rp 49.596.544,17 108/MSK/KPJ/IX/2018
Bidang
7 18 Sep 2018 Tiket Kongres a/n Lijuntri Patuli (Pergi) Rp 1.100.000,00 Rp 48.496.544,17 65/KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi
8 18 Sep 2018 Biaya Transfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 48.490.044,17 -
Pembelian Tiket Kongres a/n Gravilla Lelepadang,
Bidang
9 18 Sep 2018 Michael Tonda, Alvie Rammang, Patrik Rantetana, Rp 6.250.000,00 Rp 42.240.044,17 66/KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi
Joni Pareang (Pergi)
10 18 Sep 2018 Monthly Charge Rp 2.500,00 Rp 42.237.544,17 -
Pembelian Tiket Kongres a/n Alvin Tallulembang Bidang
11 19 Sep 2018 Rp 1.315.000,00 Rp 40.922.544,17 67/KLR/KPJ/IX/2018
(Pergi) Organisasi
12 19 Sep 2018 Biaya Transfer Antar Bank Rp 4.000,00 Rp 40.918.544,17 -
Bidang
13 19 Sep 2018 Pembelian Tiket Kongres a/n Arnold Yusuf (Pergi) Rp 2.101.000,00 Rp 38.817.544,17 68/KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi
Bidang
14 24 Sep 2018 Pembelian Tiket a/n Lijuntri Patuli (Pulang) Rp 1.199.476,00 Rp 37.618.068,17 69/KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi
15 24 Sep 2018 Biaya Transfer Antar Bank Rp 7.500,00 Rp 37.610.568,17 -
Pembelian Tiket Kongres a/n Alvie Ananta
Bidang
16 24 Sep 2018 Rammang, Gravilla Lelepadang, Suryaningsih Rp 4.530.000,00 Rp 33.080.568,17 70/KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi
Patandung (Pulang)
Bidang
17 24 Sep 2018 Pembelian Tiket Kongres a.n Arnold Yusuf Rp 2.340.000,00 Rp 30.740.568,17 71//KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi
Pembelian Tiket Kongres a.n Joni Pareang, Patrik Bidang
18 24 Sep 2018 Rp 5.019.940,00 Rp 25.720.628,17 72/KLR/KPJ/IX/2018
Rantetana, Alvin Tallulembang, Michael Tonda Organisasi

19 25 Sep 2018 KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 25.820.628,17 109/MSK/KPJ/IX/2018

Bidang
20 25 Sep 2018 Konsumsi Kongres dan pembelian seragam Rp 3.575.000,00 Rp 22.245.628,17 73/KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi
Konsumsi Kongres dan tanda kasih untuk pandu Bidang
21 25 Sep 2018 Rp 4.000.000,00 Rp 18.245.628,17 74/KLR/KPJ/IX/2018
kongres Organisasi
Bidang
22 25 Sep 2018 Pembayaran tiket bis kongres Rp 3.600.000,00 Rp 14.645.628,17 75/KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi
Bidang
23 25 Sep 2018 Tiket pergi ke Kongres a.n Suryaningsih Patandung Rp 1.200.000,00 Rp 13.445.628,17 76/KLR/KPJ/IX/2018
Organisasi

24 25 Sep 2018 KPJ partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 13.545.628,17 110/MSK/KPJ/IX/2018

25 30 Sep 2018 Bunga Rekening Rp 25.666,56 Rp 13.571.294,73 -


26 30 Sep 2018 Pajak Rp 5.133,31 Rp 13.566.161,42 -
27 30 Sep 2018 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 13.553.661,42 -

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 13.553.661,42

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN SEPTEMBER 2018 47.996.544,17
II. PENERIMAAN 1.825.666,56
TOTAL I + II 49.822.210,73
III. PENGELUARAN 36.268.549,31
SALDO AKHIR BULAN SEPTEMBER 13.553.661,42

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 86


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Oktober 2018

Saldo Awal Rp 13.553.661,42

Tanggal No Bukti
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY) Masuk
1 Saldo Awal Oktober Rp 13.553.661,42

2 01 oktober 2018 KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 13.653.661,42 111/MSK/KPJ


/X/2018

3 5 Oktober 2018 KPJ Partner a/n Floid Rp 100.000,00 Rp 13.753.661,42 112/MSK/KPJ


/X/2018

4 6 Oktober 2018 KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 13.853.661,42 113/MSK/KPJ


/X/2018

Pembayaran Tiket Perkunjungan ke Jemaat


5 11 Oktober 2018 Rp 2.479.151,00 Rp 11.374.510,42 77/KLR/KPJ/ Organisasi
Pontianak
X/2018

Pembayaran Tiket Koordinator Sektor Batam


6 11 Oktober 2018 Rp 2.701.679,00 Rp 8.672.831,42 78/KLR/KPJ/ Korsek
untuk menghadiri kegiatan GCB
X/2018
7 18 Oktober 2018 Monthly Charge Rp 4.500,00 Rp 8.668.331,42 -
Bingkisan Kasih Atas Pernikahan sdr. Wilson Ting 79/KLR/KPJ/
8 18 Oktober 2018 Rp 2.500.000,00 Rp 6.168.331,42 Bendahara
Surikin X/2018

9 19 Oktober 2018 KPJ Partner a.n NN Rp 200.000,00 Rp 6.368.331,42 114/MSK/KPJ


/X/2018

10 19 Oktober 2018 Pembelian domain ppgt kpj.org Rp 659.340,00 Rp 5.708.991,42 80/KLR/KPJ/ Sekretariat
X/2018

11 25 Oktober 2018 KPJ Partner a.n Gloria Tangkeallo Rp 100.000,00 Rp 5.808.991,42 115/MSK/KPJ
/X/2018

12 25 Oktober 2018 KPJ Partner a.n Timoty Barana Rp 600.000,00 Rp 6.408.991,42 116/MSK/KPJ
/X/2018

13 29 Oktober 2019 KPJ Partner a.n Arcos Tappangrara Rp 500.000,00 Rp 6.908.991,42 117/MSK/KPJ
/X/2018

14 29 Oktober 2019 Futsal PPGT KPJ Rp 300.000,00 Rp 6.608.991,42 81/KLR/KPJ/ Bidang SDM
X/2018
15 31 Oktober 2018 Bunga Rekening Rp 14.688,32 Rp 6.623.679,74 -
16 31 Oktober 2018 Pajak Rp 2.397,66 Rp 6.621.282,08 -
17 31 Oktober 2018 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 6.608.782,08 -
Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 6.608.782,08

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN OKTOBER 2018 13.553.661,42
II. PENERIMAAN 1.714.688,32
TOTAL I + II 15.268.349,74
III. PENGELUARAN 8.659.567,66
SALDO AKHIR BULAN OKTOBER 6.608.782,08

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 87


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: November 2018

Saldo Awal Rp 6.608.782,08

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 Saldo Awal November Rp 6.608.782,08
2 01 Nov 2018 KPJ Partner a/n Jemika Ishak Rp 300.000,00 Rp 6.908.782,08 118/MSK/KPJ/XI/2018
3 01 Nov 2018 KPJ Partner a/n Floid Paladan Rp 200.000,00 Rp 7.108.782,08 119/MSK/KPJ/XI/2018
4 02 Nov 2018 KPJ Partner a/n Ellora Azarine Rp 100.000,00 Rp 7.208.782,08 120/MSK/KPJ/XI/2018
5 02 Nov 2018 KPJ Partner a.n Suryaningsih Patandung Rp 200.000,00 Rp 7.408.782,08 121/MSK/KPJ/XI/2018

6 02 Nov 2018 KPJ Partner an Olan Tonapa Rp 400.000,00 Rp 7.808.782,08 122/MSK/KPJ/XI/2018

Iuran PPGT Jemaat Depok (September - Des


03 Nov 2018 Rp 800.000,00 Rp 8.608.782,08 123/MSK/KPJ/XI/2018
2018) @200.000
7 06 Nov 2018 KPJ Partner a.n NN Rp 300.000,00 Rp 8.908.782,08 124/MSK/KPJ/XI/2018
Iuran PPGT Jemaat Surabaya (Januari -
8 7 Nov 2018 Rp 1.800.000,00 Rp 10.708.782,08 125/MSK/KPJ/XI/2018
Desember 2018) @150.000
9 9 Nov 2018 KPJ partner a.n Gloria Tangkeallo Rp 200.000,00 Rp 10.908.782,08 126/MSK/KPJ/XI/2018
10 9 Nov 2018 KPJ partner a.n Henry Mule P. Rp 50.000,00 Rp 10.958.782,08 127/MSK/KPJ/XI/2018
11 9 Nov 2018 KPJ Partner a.n Dwi Febriyanti Rendeng Rp 300.000,00 Rp 11.258.782,08 128/MSK/KPJ/XI/2018
12 10 Nov 2018 Kontribusi Raker II PPGT KPJ dari PPGT Depok Rp 300.000,00 Rp 11.558.782,08 129/MSK/KPJ/XI/2018
Kontribusi Raker II PPGT KPJ dari PPGT
13 10 Nov 2018 Rp 300.000,00 Rp 11.858.782,08 130/MSK/KPJ/XI/2018
Tangerang
14 14 Nov 2018 Kontribusi Raker II PPGT KPJ dari PPGT Bintaro Rp 300.000,00 Rp 12.158.782,08 131/MSK/KPJ/XI/2018
15 15 Nov 2018 Pembayaran Konsumsi Raker II PPGT KPJ Rp 5.750.000,00 Rp 6.408.782,08 82/KLR/KPJ/XI/2018 Bendahara
16 15 Nov 2018 Biaya Transfer Antar Bank Rp 1.500,00 Rp 6.407.282,08 -
Kontribusi Raker II PPGT KPJ dari PPGT
17 16 Nov 2018 Rp 300.000,00 Rp 6.707.282,08 132/MSK/KPJ/XI/2018
Jatiwringin
18 16 Nov 2019 Pelunasan Konsumsi Raker II PPGT KPJ Rp 2.690.000,00 Rp 4.017.282,08 83/KLR/KPJ/XI/2018 Bendahara
19 16 Nov 2019 Cetak Bahan Raker II PPGT KPJ Rp 400.000,00 Rp 3.617.282,08 84/KLR/KPJ/XI/2018 Sekretariat
20 16 Nov 2019 Biaya Kebersihan Vila Raker II PPGT KPJ Rp 500.000,00 Rp 3.117.282,08 85/KLR/KPJ/XI/2018 Bendahara
21 18 Nov 2018 Monthly Card Charge Rp 4.500,00 Rp 3.112.782,08 -
Transport Pengurus PPGT KPJ Luar Kota a.n
22 18 Nov 2018 Rp 400.000,00 Rp 2.712.782,08 86/KLR/KPJ/XI/2018 Korsek
Reynard Tarruk
Transport Pengurus PPGT KPJ Luar Kota a.n
23 18 Nov 2018 Rp 2.500.000,00 Rp 212.782,08 87/KLR/KPJ/XI/2018 Korsek
Gerardo Kalalembang
24 18 Nov 2018 Sisa Dana Kepanitiaan Paskah 2018 Rp 8.000.000,00 Rp 8.212.782,08 133/MSK/KPJ/XI/2018
Iuran PPGT Jemaat Warakas Nov-Des 2018
25 25 Nov 2019 Rp 300.000,00 Rp 8.512.782,08 133.1/MSK/KPJ/XI/2018
@150.000
Subsidi PPGT KPJ untuk Natal 2018 (Penggantian Bidang
26 25 Nov 2019 Rp 2.000.000,00 Rp 6.512.782,08 87.1/KLR/KPJ/XI/2018
Uang) Spiritualitas

27 28 Nov 2018 Penggantian Uang Kekurangan Konsumsi Rp 839.500,00 Rp 5.673.282,08 88/KLR/KPJ/XI/2018 Bendahara

28 30 Nov 2018 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 5.660.782,08 -


29 30 Nov 2018 Bunga Rp 12.773,72 Rp 5.673.555,80 -
30 30 Nov 2018 Pajak Rp 2.554,74 Rp 5.671.001,06 -

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 5.671.001,06

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN NOVEMBER 2018 6.608.782,08
II. PENERIMAAN 14.162.773,72
TOTAL I + II 20.771.555,80
III. PENGELUARAN 15.100.554,74
SALDO AKHIR BULAN NOVEMBER 5.671.001,06

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 88


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Desember 2018

Saldo Awal Rp 5.671.001,06

Tanggal No Keterang
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk
(MM-DD-YYYY) Kwitansi an
1 Saldo Awal Desember Rp 5.671.001,06
2 01 Des 2018 KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 5.771.001,06 134/MSK/KPJ/XII/2018
3 02 Des 2018 KPJ Partner a/n NN Rp 300.000,00 Rp 6.071.001,06 135/MSK/KPJ/XII/2018
4 04 Des 2018 KPJ Partner a/n Ellora Azarine Rp 100.000,00 Rp 6.171.001,06 136/MSK/KPJ/XII/2018
5 05 Des 2018 KPJ Partner a.n Arvi Matutu Rp 200.000,00 Rp 6.371.001,06 137/MSK/KPJ/XII/2018
6 14 Des 2018 Monthly Card Charge Rp 4.500,00 Rp 6.366.501,06 -

Subsidi PPGT KPJ Kegiatan Baksos PPGT KPJ di 89/KLR/K Bidang


8 14 Des 2018 Rp 3.000.000,00 Rp 3.366.501,06
Buakayu Toraja PJ/XII/20 Soskem
18
9 31 Des 2018 KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 3.466.501,06 139/MSK/KPJ/XII/2018
10 31 Des 2018 Biaya Adm Rp 12.500,00 Rp 3.454.001,06 -
11 31 Des 2018 Bunga Rp 12.331,24 Rp 3.466.332,30 -
12 31 Des 2018 Pajak Rp 2.466,25 Rp 3.463.866,05 -
Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 3.463.866,05

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN DESEMBER 2018 5.671.001,06
II. PENERIMAAN 812.331,24
TOTAL I + II 6.483.332,30
III. PENGELUARAN 3.019.466,25
SALDO AKHIR BULAN DESEMBER 3.463.866,05

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 89
Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Januari 2019

Saldo Awal Rp 3.463.866,05

Tanggal No Bukti No
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo Keterangan
(MM-DD-YYYY) Masuk Kwitansi
1 Saldo Awal Januari Rp 3.463.866,05

140/MSK
2 3 Jan 2019 KPJ Partner a/n NN Rp 500.000,00 Rp 3.963.866,05
/KPJ/I/2
019

141/MSK
3 09 Jan 2019 KPJ Partner a/n Floid Paladan Rp 200.000,00 Rp 4.163.866,05
/KPJ/I/2
019

142/MSK
6 26 Jan 2018 KPJ Partner a/n Jemika Ishak Rp 200.000,00 Rp 4.363.866,05
/KPJ/I/2
019

143/MSK
7 26 Jan 2019 KPJ Partner a/n Gloria Tangkeallo Rp 100.000,00 Rp 4.463.866,05
/KPJ/I/2
019

Tiket Pengurus PPGT KPJ a.n Alvin Tallulembang 90KLR/K Bidang


8 28 Jan 2019 Rp 2.585.692,00 Rp 1.878.174,05
dalam rangka Rapat Anggota PPGT Batam Center PJ/I/201 Organisasi
9
9 31 Jan 2019 Biaya Adm Rp 12.500,00 Rp 1.865.674,05 -
10 31 Jan 2019 Bunga Rp 9.310,38 Rp 1.874.984,43 -
11 31 Des 2018 Pajak Rp 1.882,08 Rp 1.873.102,35 -

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 1.873.102,35

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN Januari 2019 3.463.866,05
II. PENERIMAAN 1.009.310,38
TOTAL I + II 4.473.176,43
III. PENGELUARAN 2.600.074,08
SALDO AKHIR BULAN JANUARI 1.873.102,35

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 90


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Februari 2019

Saldo Awal Rp 1.873.102,35

Tanggal No
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk Keterangan
(MM-DD-YYYY) Kwitansi
1 Saldo Awal Februari Rp 1.873.102,35
2 01 Feb 2019 KPJ Partner a/n Ellora Azarine Rp 200.000,00 Rp 2.073.102,35 144/MSK/KPJ/II/2019
Pengembalian Dana Sisa Kepanitiaan TOT PPGT
3 04 Feb 2019 Rp 8.672.000,00 Rp 10.745.102,35 145/MSK/KPJ/II/2019
KPJ

4 10 Feb 2019 Iuran PPGT Tangerang Januari-Juni 2019 @150.000 Rp 900.000,00 Rp 11.645.102,35 146/MSK/KPJ/II/2019

91/KLR/K
6 10 Feb 2019 Pembayaran Vila Gathering PPGT KPJ Rp 500.000,00 Rp 11.145.102,35 Spiritualitas
PJ/II/201
9
7 10 Feb 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 11.138.602,35 -
8 18 Feb 2019 Monthly Card Charge Rp 4.500,00 Rp 11.134.102,35 -

Pembelian Konsumsi Gathering Pengurus PPGT 92/KLR/K


9 20 Feb 2019 Rp 1.100.000,00 Rp 10.034.102,35 Spiritualitas
KPJ PJ/II/201
9
10 20 Feb 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 10.027.602,35 -

Subsidi PPGT Klasis untuk Acara Gathering 93/KLR/K Bidang


11 20 Feb 2019 Rp 3.000.000,00 Rp 7.027.602,35
Pengurus PPGT KPJ PJ/II/201 Spiritualitas
9

94/KLR/K
12 20 Feb 2019 Pelunasan Baju Gathering Pengurus PPGT KPJ Rp 2.790.000,00 Rp 4.237.602,35 Bendahara
PJ/II/201
9

95/KLR/K
13 20 Feb 2019 Subsidi PPGT Klasis untuk Acara Paskah 2019 Rp 3.000.000,00 Rp 1.237.602,35 Spiritualitas
PJ/II/201
9
14 20 Feb 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 1.231.102,35 -
15 28 Feb 2019 KPJ Partner a.n NN Rp 100.000,00 Rp 1.331.102,35 147/MSK/KPJ/II/2019
16 28 Feb 2019 Biaya Adm Rp 12.500,00 Rp 1.318.602,35 -
17 28 Feb 2019 Bunga Rp 10.702,84 Rp 1.329.305,19 -
18 28 Feb 2019 Pajak Rp 2.140,57 Rp 1.327.164,62 -
Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 1.327.164,62

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN FEBRUARI 2019 1.873.102,35
II. PENERIMAAN 9.882.702,84
TOTAL I + II 11.755.805,19
III. PENGELUARAN 10.428.640,57
SALDO AKHIR BULAN FEBRUARI 1.327.164,62

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 91


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Maret 2019

Saldo Awal Rp 1.327.164,62

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 Saldo Awal Maret Rp 1.327.164,62
2 01 Mar 2019 KPJ Partner a/n Ellora Azarine Rp 100.000,00 Rp 1.427.164,62 148/MSK/KPJ/III/2019
Penggantian Tiket Gathering PPGT KPJ a.n Basten
3 02 Mar 2019 Rp 500.000,00 Rp 927.164,62 96/KLR/KPJ/III/2019 Korsek
Paranoan
4 02 Mar 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 7.500,00 Rp 919.664,62 -
Pengembalian Sisa Dana Kepanitiaan Global
5 02 Mar 2019 Rp 10.000.000,00 Rp 10.919.664,62 149/MSK/KPJ/III/2019
Coffee Break
Penggantian Tiket Gathering PPGT KPJ a.n Olan
6 2 Mar 2019 Rp 3.339.800,00 Rp 7.579.864,62 97/KLR/KPJ/III/2019 Korsek
Tonapa
7 02 Mar 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 7.573.364,62 -
8 05 Mar 2019 KPJ Parner a.n Astri Arvi Matutu Rp 500.000,00 Rp 8.073.364,62 150/MSK/KPJ/III/2019
9 05 Mar 2019 kpj Partner a/n Wilson Ting Surikin Rp 500.000,00 Rp 8.573.364,62 151/MSK/KPJ/III/2019
10 06 Mar 2019 kpj Partner a/n NN Rp 500.000,00 Rp 9.073.364,62 152/MSK/KPJ/III/2019
11 08 Mar 2019 kpj Partner a/n Alvie A. Rammang Rp 500.000,00 Rp 9.573.364,62 153/MSK/KPJ/III/2019
Bidang
12 16 Mar 2019 Penggantian Uang Konsumsi, dan Kebersihan Rp 500.000,00 Rp 9.073.364,62 98/KLR/KPJ/III/2019
Spiritualitas
13 16 Mar 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 9.066.864,62 -
Subsidi PPGT Klasis Untuk Kegiatan Konperensi Bidang
15 17 Mar 2019 Rp 5.000.000,00 Rp 4.066.864,62 99/KLR/KPJ/III/2019
PPGT Klasis Pulau Jawa Organisasi
16 17 Mar 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 4.060.364,62 -
17 19 Mar 2019 Monthly Card Charge Rp 2.000,00 Rp 4.058.364,62 -

18 30 Mar 2019 KPJ Partner a.n Dwi Yanti Rendeng Rp 800.000,00 Rp 4.858.364,62 154/MSK/KPJ/III/2019

19 30 Mar 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 4.851.864,62 -


Tiket Perkunjungan Pengurus PPGT Klasis ke PPGT Bidang
20 30 Mar 2019 Rp 4.810.729,00 Rp 41.135,62 100/KLR/KPJ/III/2019
Jem. Kuala Lumpur a.n Olan Tonapa Organisasi

21 30 Mar 2019 KPJ Partner a.n Basten Paranoan Rp 200.000,00 Rp 241.135,62 155/MSK/KPJ/III/2019

22 31 Mar 2019 KPJ Partner A/n NN Rp 100.000,00 Rp 341.135,62 156/MSK/KPJ/III/2019

23 31 Mar 2019 Bunga Rp 7.955,63 Rp 349.091,25 -


24 31 Mar 2019 Biaya ADM Rp 1.591,13 Rp 347.500,12 -
25 31 Mar 2019 Pajak Rp 12.500,00 Rp 335.000,12 -

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 335.000,12

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN Maret 2018 1.327.164,62
II. PENERIMAAN 13.207.955,63
TOTAL I + II 14.535.120,25
III. PENGELUARAN 14.200.120,13
SALDO AKHIR BULAN MARET 335.000,12

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 92


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: April 2019

Saldo Awal Rp 335.000,12

Tanggal No
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk Keterangan
(MM-DD-YYYY) Kwitansi
1 Saldo Awal April Rp 335.000,12
2 02 Apr 2019 KPJ Partner a/n Floid Olzon Paladan Rp 200.000,00 Rp 535.000,12 157/MSK/KPJ/IV/2019
Pengembalian Sisa Dana Kepanitiaan Global
3 06 Apr 2019 Rp 2.532.590,00 Rp 3.067.590,12 158/MSK/KPJ/IV/2019
Coffee Break Tahap II
4 08 Apr 2019 kpj Partner a/n Wilson Ting Surikin Rp 400.000,00 Rp 3.467.590,12 159/MSK/KPJ/IV/2019

101/KLR/
5 18 Apr 2019 Peralatan Perbendaharaan Rp 150.000,00 Rp 3.317.590,12 Bendahara
KPJ/IV/2
019
6 18 Apr 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 7.500,00 Rp 3.310.090,12 -
7 19 Apr 2019 Monthly Card Charge Rp 2.000,00 Rp 3.308.090,12 -

102/KLR/
8 26 Apr 2019 Subsidi Kegiatan Pembinaan Fasilitator Kurikulum Rp 2.500.000,00 Rp 808.090,12 Bidang SDM
KPJ/IV/2
019
9 26 Apr 2019 Biaya Transfer Antar Bank Rp 7.500,00 Rp 800.590,12 -
10 26 Apr 2019 KPJ Partner a/n NN Rp 100.000,00 Rp 900.590,12 160/MSK/KPJ/IV/2019
11 30 Apr 2019 Bunga Rp 11.081,66 Rp 911.671,78 -
12 30 Apr 2019 Pajak Rp 2.216,33 Rp 909.455,45 -
13 30 Apr 2019 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 896.955,45 -
14 30 Apr 2019 KPJ Partner a.n Jmika Ishak Rp 400.000,00 Rp 1.296.955,45 161/MSK/KPJ/IV/2019

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 1.296.955,45

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN APRIL 2018 335.000,12
II. PENERIMAAN 3.643.671,66
TOTAL I + II 3.978.671,78
III. PENGELUARAN 2.681.716,33
SALDO AKHIR BULAN APRIL 1.296.955,45

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 93


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Mei 2019

Saldo Awal Rp 1.296.955,45

Tanggal No
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk Keterangan
(MM-DD-YYYY) Kwitansi
1 Saldo Awal November Rp 1.296.955,45
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Batam Agustus 2018 -
2 8 Mei 2019 Rp 1.650.000,00 Rp 2.946.955,45 162/MSK/KPJ/V/2019
Junii 2019 @150.000
3 8 Mei 2019 kpj Partner a/n Gloria Tangkeallo Rp 100.000,00 Rp 3.046.955,45 163/MSK/KPJ/V/2019
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Bintaro Januari - Juni
4 9 Mei 2019 Rp 900.000,00 Rp 3.946.955,45 164/MSK/KPJ/V/2019
2019 @150.000
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Gunung Putri Januari -
5 10 Mei 2019 Rp 900.000,00 Rp 4.846.955,45 165/MSK/KPJ/V/2019
Desember 2018@75.000
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Depok Januari - Maret
6 11 Mei 2019 Rp 600.000,00 Rp 5.446.955,45 166/MSK/KPJ/V/2019
2019 @200.000
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Surabaya Januari-
7 11 Mei 2019 Rp 1.800.000,00 Rp 7.246.955,45 167/MSK/KPJ/V/2019
Desember 2019

Transport Pengurus PPGT KPJ dalam Rangka 103/KLR/ Bidang


8 11 Mei 2019 Rp 2.000.000,00 Rp 5.246.955,45
Perunjungan ke PPGT Jemaat Sukabumi KPJ/V/20 Organisasi
19

104/KLR/
9 12 Mei 2019 Konsumsi Rapat Pleno Diperluas Rp 500.000,00 Rp 4.746.955,45 Bendahara
KPJ/V/20
19

Konsumsi Kegiatan GCB Pengurus Klasis dan 105/KLR/


10 12 Mei 2019 Rp 1.500.000,00 Rp 3.246.955,45 Bendahara
Pengurus Jemaat KPJ/V/20
19

Sewa Ruang Serbaguna GT Jemaat Kota Dalam 106/KLR/


11 12 Mei 2019 Rp 250.000,00 Rp 2.996.955,45 Bendahara
Rangka Rapat Pleono Diperluas KPJ/V/20
19
Bantuan Untuk PPGT Jemaat Sukabumi
107/KLR/
12 12 Mei 2019 Menghadiri Ibadah Konsolidasi Sektor V di Rp 500.000,00 Rp 2.496.955,45 Bendahara
KPJ/V/20
Bandung
19

Pembelian Kue Moci dalam Rangka Membantu 108/KLR/


13 12 Mei 2019 Rp 500.000,00 Rp 1.996.955,45 Bendahara
PPGT Jemaat Sukabumi KPJ/V/20
19
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Cikarang Januari -
14 16 Mei 2019 Rp 900.000,00 Rp 2.896.955,45 168/MSK/KPJ/V/2019
Desember 2018 @75.000
15 19 Mei 2019 Monthly Card Charge Rp 2.000,00 Rp 2.894.955,45 -
16 22 Mei 2019 KPJ Partner a/n Floid Olzon Paladan Rp 100.000,00 Rp 2.994.955,45 169/MSK/KPJ/V/2019
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Kota Januari -
17 28 Mei 2019 Rp 2.400.000,00 Rp 5.394.955,45 170/MSK/KPJ/V/2019
Desember 2018 @200.000
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Galaxi Januari -
18 28 Mei 2019 Rp 2.400.000,00 Rp 7.794.955,45 171/MSK/KPJ/V/2019
Desember 2018 @200.000
19 29 Mei 2019 KPJ Partner a.n Ellora Azarine Rp 100.000,00 Rp 7.894.955,45 172/MSK/KPJ/V/2019
20 30 Mei 2019 KPJ Partner a.n NN Rp 100.000,00 Rp 7.994.955,45 173/MSK/KPJ/V/2019
21 31 Mei 2019 Bunga Rp 7.570,80 Rp 8.002.526,25 -
22 31 Mei 2019 Pajak Rp 1.514,76 Rp 8.001.011,49 -
23 31 Mei 2019 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 7.988.511,49 -
Iuran Bulanan PPGT Jemaat Galaxi Januari - Juni
24 31 Mei 2019 Rp 1.200.000,00 Rp 9.188.511,49 174/MSK/KPJ/V/2019
2019 @200.000

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 9.188.511,49

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN MEI 2018 1.296.955,45
II. PENERIMAAN 13.157.570,80
TOTAL I + II 14.454.526,25
III. PENGELUARAN 5.266.014,76
SALDO AKHIR BULAN MEI 9.188.511,49

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 94


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Juni 2019

Saldo Awal Kepengurusan Rp 9.188.511,49

Tanggal No Bukti No Keterang


No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo
(MM-DD-YYYY) Masuk Kwitansi an
1 Saldo Awal Rp 9.188.511,49

Iuran Bulanan PPGT Jemaat Depok Apriil - Juni 175/MSK


2 16 Juni 2019 Rp 600.000,00 Rp 9.788.511,49
2019 @200.000 /KPJ/VI/
2019

Iuran Bulanan PPGT Jemaat Sukabumi Mei 2019 176/MSK


3 19 Juni 2019 Rp 75.000,00 Rp 9.863.511,49
@75.000 /KPJ/VI/
2019

109/KLR/ Bendaha
4 23 Juni 2019 Konsumsi Rapat Pleno Pengurus Diperluas II Rp 750.000,00 Rp 9.113.511,49
KPJ/VI/2 ra
019

Down Payment Pembelian Tumbler dalam rangka 110/KLR/ Bendaha


5 25 Jun 2019 Rp 2.413.375,00 Rp 6.700.136,49
Pencarian Dana PPGT KPJ KPJ/VI/2 ra
019

177/MSK
6 25 Jun 2019 KPJ Partner a.n Glorria Tangkeallo Rp 600.000,00 Rp 7.300.136,49
/KPJ/VI/
2019
8 27 Jun 2019 Fee Charge Rp 1.000,00 Rp 7.299.136,49 -

Iuran PPGT Jatiwaringin Juli 2018 - Juni 2019 178/MSK


9 27 Jun 2019 Rp 2.400.000,00 Rp 9.699.136,49
@200.000 /KPJ/VI/
2019

179/MSK
10 28 Jun 2019 KPJ Partner a.n NN Rp 300.000,00 Rp 9.999.136,49
/KPJ/VI/
2019
11 30 Jun 2019 Bunga Bank Rp 12.158,97 Rp 10.011.295,46 -
12 30 Jun 2019 Pajak Rp 2.431,79 Rp 10.008.863,67 -
13 30 Jun 2019 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 9.996.363,67 -

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 9.996.363,67

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN JUNI 2019 9.188.511,49
II. PENERIMAAN 3.987.158,97
TOTAL I + II 13.175.670,46
III. PENGELUARAN 3.179.306,79
SALDO AKHIR BULAN JUNI 9.996.363,67

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 95


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Juli 2019

Saldo Awal Kepengurusan Rp 9.996.363,67

Tanggal No
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk Keterangan
(MM-DD-YYYY) Kwitansi
1 Saldo Awal Rp 9.996.363,67
2 2 Juli 2019 KPJ Partner a.n NN Rp 200.000,00 Rp 10.196.363,67 180/MSK/KPJ/VII/2019
3 3 Juli 2019 KPJ Partner a.n Gravilla Lelepadang Rp 500.000,00 Rp 10.696.363,67 181/MSK/KPJ/VII/2019
4 3 Juli 2019 KPJ Partner a.n Floid Olzon P. Rp 100.000,00 Rp 10.796.363,67 182/MSK/KPJ/VII/2019
5 4 Juli 2019 KPJ Partner a.n Gidion Yusuf Rp 800.000,00 Rp 11.596.363,67 183/MSK/KPJ/VII/2019
6 4 Juli 2019 KPJ Partner a.n Michael Arcos Tappangrara Rp 400.000,00 Rp 11.996.363,67 184/MSK/KPJ/VII/2019

111/KLR/
7 14 Juli2019 Pelunasan Tumbler PPGT KPJ Rp 1.589.375,00 Rp 10.406.988,67 Bendahara
KPJ/VII/
2019

112/KL Bidang
8 24 Jul 2019 Kegiatan Workshop PPGT KPJ Rp 2.000.000,00 Rp 8.406.988,67
R/KPJ/ SDM
VI/2019
9 26 Juli 2019 Iuran PPGT Tangerang Juli - Des 2019 @150.000 Rp 900.000,00 Rp 9.306.988,67 185/MSK/KPJ/VII/2019
10 26 Juli 2019 KPJ Partner a.n NN Rp 100.000,00 Rp 9.406.988,67 186/MSK/KPJ/VII/2019

Subsidi Untuk Kegiatan Perkunjungan PPGT Klasis 113/KLR/ Bidang


11 29 Juli 2019 Rp 3.000.000,00 Rp 6.406.988,67
Ke Panti Rehabilitasi Kejiwaan KPJ/VII/ Soskem
2019
12 31 Juli 2019 Bunga Rp 13.987,11 Rp 6.420.975,78 -
13 31 Juli 2019 Pajak Rp 2.797,42 Rp 6.418.178,36 -
14 31 Juli 2019 Biaya Adminitrasi Rp 12.500,00 Rp 6.405.678,36 -
15 31 Juli 2019 Pencarian Dana Berupa Tumbler Rp 6.963.000,00 Rp 13.368.678,36 187/MSK/KPJ/VII/2019

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 13.368.678,36

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN JULI 2019 9.996.363,67
II. PENERIMAAN 9.976.987,11
TOTAL I + II 19.973.350,78
III. PENGELUARAN 6.604.672,42
SALDO AKHIR BULAN JULI 13.368.678,36

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 96


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Agustus 2019

Saldo Awal Rp 13.368.678,36

Tanggal No Bukti No
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo Keterangan
(MM-DD-YYYY) Masuk Kwitansi
1 Saldo Awal Rp 13.368.678,36

1
Iuran PPGT Klasis Pulau Jawa Ke Pengurus Pusat 114/KLR/
2 Agustus Rp 5.200.000,00 Rp 8.168.678,36 Bendahara
PPGT KPJ/VIII/
2019
2019
1
3 Agustus Biaya Trasnsfer Antar Bank Rp 6.500,00 Rp 8.162.178,36 -
2019

26
188/MSK
4 Agustus KPJ Partner a.n NN Rp 500.000,00 Rp 8.662.178,36
/KPJ/VIII
2018
/2019
26 Bidang
115/KLR/
5 Agustus Subsidi Untuk Kegiatan Follow Up GCB Rp 3.000.000,00 Rp 5.662.178,36 Spiritualita
KPJ/VIII/
2018 s
2019
28
189/MSK
6 Agustus KPJ Partner a.n Basten Parranoan Rp 350.000,00 Rp 6.012.178,36
/KPJ/VIII
2019
/2019
31
7 Agustus Bunga Rp 7.317,72 Rp 6.019.496,08 -
2019
31
8 Agustus Saldo Minimal Rp 25.000,00 Rp 5.994.496,08 -
2019
31
9 Agustus Pajak Rp 1.463,54 Rp 5.993.032,54 -
2019
31
10 Agustus Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 5.980.532,54 -
2019

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 5.980.532,54

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN AGUSTUS 2019 13.368.678,36
II. PENERIMAAN 857.317,72
TOTAL I + II 14.225.996,08
III. PENGELUARAN 8.245.463,54
SALDO AKHIR BULAN AGUSTUS 5.980.532,54

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 97


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: September 2019

Saldo Awal Rp 5.980.532,54

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 Saldo Awal Rp 5.980.532,54
2 03 Sep 2019 KPJ Partner a.n Ellora Azarine Rp 400.000,00 Rp 6.380.532,54 190/MSK/KPJ/IX/2019
3 12 Sep 2019 KPJ Partner a.n Astri Arvi Matutu Rp 500.000,00 Rp 6.880.532,54 191/MSK/KPJ/IX/2019
4 12 Sep 2019 KPJ Partner a.n Michael Arcos Tappangrara Rp 300.000,00 Rp 7.180.532,54 192/MSK/KPJ/IX/2019
Iuran Bulanan PPGT Warakas Januari - November
5 17 Sep 2019 Rp 1.650.000,00 Rp 8.830.532,54 193/MSK/KPJ/IX/2019
2019 @150.000
6 18 Sep 2019 KPJ Partner Alvie Ananta Rammang Rp 200.000,00 Rp 9.030.532,54 194/MSK/KPJ/IX/2019
7 18 Sep 2019 KPJ Partner NN Rp 300.000,00 Rp 9.330.532,54 195/MSK/KPJ/IX/2019
8 20 Sep 2019 KPJ Partner nn Rp 300.000,00 Rp 9.630.532,54 196/MSK/KPJ/IX/2019
Pembelian Kado Atas Lahirnya Anak dari Wilson
9 20 Sep 2019 Rp 579.700,00 Rp 9.050.832,54 116/KLR/KPJ/IX/2019 Bendahara
Ting Surikin (Pengurus KPJ)
10 21 Sep 2019 Pengembalian Dana Kegiatan Workshop Rp 1.257.000,00 Rp 10.307.832,54 197/MSK/KPJ/IX/2019
IuranBulanan PPGT Bintaro Juli- Desember 2019
11 23 Sep 2019 Rp 900.000,00 Rp 11.207.832,54 198/MSK/KPJ/IX/2019
@150.000
Iuran Bulanan PPGT Depok Juli - Oktober 2019
12 23 Sep 2019 Rp 800.000,00 Rp 12.007.832,54 199/MSK/KPJ/IX/2019
@200.000
Iuran Bulanan PPGT Eben Haezer Januari -
13 24 Sep 2019 Rp 1.800.000,00 Rp 13.807.832,54 200/MSK/KPJ/IX/2019
Desember 2018 @150.000
Iuran Bulanan PPGT Batam Centre Januari -
14 24 Sep 2019 Rp 900.000,00 Rp 14.707.832,54 201/MSK/KPJ/IX/2019
Desember 2019 @75.000
15 25 Sep 2019 KPJ Partner Suryaningsih Rp 500.000,00 Rp 15.207.832,54 202/MSK/KPJ/IX/2019
Pelunasan Tumbler a.n Alvin, Alvi dan Kombong
16 25 Sep 2019 Rp 600.000,00 Rp 15.807.832,54 203/MSK/KPJ/IX/2019
(Bintaro), dan Githa (EH)
17 26 Sep 2019 KPJ Partner a.n Timothy Barana Rp 300.000,00 Rp 16.107.832,54 204/MSK/KPJ/IX/2019
18 27 Sep 2019 Sisa Dana Kepanitiaan Natal 2018 Rp 10.000.000,00 Rp 26.107.832,54 205/MSK/KPJ/IX/2019
Iuran Bulanan PPGT Jatiwaringin Juli - Oktober
19 27 Sep 2019 Rp 800.000,00 Rp 26.907.832,54 206/MSK/KPJ/IX/2019
2019 @200.000
20 27 Sep 2019 KPJ Partner NN Rp 100.000,00 Rp 27.007.832,54 207/MSK/KPJ/IX/2019
Pembiayaan Pengurus Klasis Mengikuti Raker II Bidang
21 27 Sep 2019 Rp 1.000.000,00 Rp 26.007.832,54 117/KLR/KPJ/IX/2019
PPGT Pusat Organisasi
22 27 Sep 2019 Biaya Transfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 26.001.332,54 -
Bidang
23 27 Sep 2019 Kontribusi PPGT KPJ dalam Raker II PPGT Pusat Rp 250.000,00 Rp 25.751.332,54 118/KLR/KPJ/IX/2019
Organisasi
24 27 Sep 2019 Biaya Transfer antar bank Rp 4.000,00 Rp 25.747.332,54 -
25 28 Sep 2019 Konsumsi Rrapat Pleno Pengurus Diperluas Rp 500.000,00 Rp 25.247.332,54 119/KLR/KPJ/IX/2019 Bendahara
26 28 Sep 2019 Biaya Transfer antar bank Rp 4.000,00 Rp 25.243.332,54 -
Iuran Bulanan PPGT Batam Juli- Oktober 2019
27 29 Sep 2019 Rp 600.000,00 Rp 25.843.332,54 208/MSK/KPJ/IX/2019
@@150.000
Pembelian Tiket Pulang Konperensi a.n Gidion
Bidang
28 29 Sep 2019 Yusuf, Rendy Luckyantoo, Alvie Ananta, Timoti Rp 4.752.600,00 Rp 21.090.732,54 120/KLR/KPJ/IX/2019
Organisasi
Barana, Alvin Tallulembang, Gloria Tangkeallo
29 29 Sep 2019 Sisa Dana Kepanitiaan Natal 2018 Rp 1.894.883,00 Rp 22.985.615,54 209/MSK/KPJ/IX/2019
30 30 Sep 2019 Bunga Rekening Rp 4.777,91 Rp 22.990.393,45 -
31 30 Sep 2019 Biaya Administrasi Rp 12.500,00 Rp 22.977.893,45 -
32 30 Sep 2019 KPJ Partner a.n Floid Olzon Pladan Rp 300.000,00 Rp 23.277.893,45 210/MSK/KPJ/IX/2019
33 30 Sep 2019 Sisa Dana Kepanitiaan Paskah Rp 1.377.000,00 Rp 24.654.893,45 211/MSK/KPJ/IX/2019
34 30 Sep 2019 Tumbler a.n Mutiarto Bangalino Rp 150.000,00 Rp 24.804.893,45 212/MSK/KPJ/IX/2019
35 30 Sep 2019 Sisa Dana Kepanitiaan GCB Rp 10.000.000,00 Rp 34.804.893,45 213/MSK/KPJ/IX/2019
36 30 Sep 2019 KPJ Parnet a.n Mutiarto Bangalino Rp 1.500.000,00 Rp 36.304.893,45 214/MSK/KPJ/IX/2019
Tiket Pergi Konperensi a.n Urika Mallisa, Gravilla Bidang
37 30 Sep 2019 Rp 979.000,00 Rp 35.325.893,45 121/KLR/KPJ/IX/2019
Lelepadang, Arvi Matutu, Githa Mantong Organisasi
38 30 Sep 2019 Biaya Transfer antar bank (2 kali) Rp 13.000,00 Rp 35.312.893,45 -
39 30 Sep 2019
40 30 Sep 2019
41 30 Sep 2019
Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 35.312.893,45

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN SEPTEMBER 2019 5.980.532,54
II. PENERIMAAN 37.433.660,91
TOTAL I + II 43.414.193,45
III. PENGELUARAN 8.101.300,00
SALDO AKHIR BULAN SEPTEMBER 35.312.893,45

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 98


Laporan Keuangan PPGT Klasis Pulau Jawa
Periode: Oktober 2019

Saldo Awal Rp 35.312.893,45

Tanggal
No. Nama Transaksi Masuk Keluar Saldo No Bukti Masuk No Kwitansi Keterangan
(MM-DD-YYYY)
1 Saldo Awal Rp 35.312.893,45
2
Bidang
2 Oktober Tiket Pulan Konperensi a.n Rp 7.920.000,00 Rp 27.392.893,45 122/KLR/KPJ/X/2019
Organisasi
2019
2
3 Oktober Biaya Trasnsfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 27.386.393,45 -
2019
3
Tiket Pulang Konperensi a.n Michael Arcos dan Bidang
4 Oktober Rp 1.645.309,00 Rp 25.741.084,45 123/KLR/KPJ/X/2019
Mutiarto Bangalino Organisasi
2019
3
Tiket Perkunjungan Pengurus PPGT KPJ ke PPGT Bidang
5 Oktober Rp 4.086.035,00 Rp 21.655.049,45 124/KLR/KPJ/X/2019
Jemaat Jatiwaringin Cakeb. Kupang Organisasi
2019
3
Iuran PPGT Jemaat Kramat Juli 2018 - Juli 2019
6 Oktober Rp 2.600.000,00 Rp 24.255.049,45 215/MSK/KPJ/X/20
@200.000
2019 19
3
7 Oktober Iuran PPGT Jemaat Kota Tahun 2019 @200.000 Rp 2.400.000,00 Rp 26.655.049,45 216/MSK/KPJ/X/20
2019 19
3
8 Oktober KPJ Partner a.n Ellora Azarine Rp 300.000,00 Rp 26.955.049,45 217/MSK/KPJ/X/20
2019 19
4
Bidang
9 Oktober Tiket Konperensi a.n Yolan Tonapa Rp 2.600.000,00 Rp 24.355.049,45 125/KLR/KPJ/X/2019
Organisasi
2019
4
10 Oktober Biaya Trasnsfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 24.348.549,45 -
2019
4
11 Oktober Maintenance Web PPGT KPJ Rp 471.954,00 Rp 23.876.595,45 126/KLR/KPJ/X/2019 Sekretariat
2019
4
12 Oktober Biaya Trasnsfer antar bank Rp 6.500,00 Rp 23.870.095,45 -
2019

6 oktober
13 KPJ Partner a.n Wilson Ting Surikin Rp 400.000,00 Rp 24.270.095,45 218/MSK/KPJ/X/20
2019
19

6 oktober
14 KPJ Partner a.n NN Rp 300.000,00 Rp 24.570.095,45 219/MSK/KPJ/X/20
2019
19
12
15 Oktober KPJ Partner a.n NN Rp 200.000,00 Rp 24.770.095,45 220/MSK/KPJ/X/20
2019 19
13
Iuran PPGT Jemaat Cikarang Januari - November
16 Oktober Rp 750.000,00 Rp 25.520.095,45 221/MSK/KPJ/X/20
2019 @75.000
2019 19
13
17 Oktober Iuran PPGT Jemaat Sidoarjo Tahun 2018 @75.000 Rp 900.000,00 Rp 26.420.095,45 222/MSK/KPJ/X/20
2019 19
16
Iuran PPGT Jemaat Bandung Januari 2018 - Juni
18 Oktober Rp 2.700.000,00 Rp 29.120.095,45 223/MSK/KPJ/X/20
2019 @150.000
2019 19
16
19 Oktober KPJ Partner a.n Jemika Ishak Rp 200.000,00 Rp 29.320.095,45 224/MSK/KPJ/X/20
2019 19
16
20 Oktober Pembelian infokus PPGT KPJ Rp 4.730.390,00 Rp 24.589.705,45 127/KLR/KPJ/X/2019 Sekretariat
2019
16
21 Oktober Transfer antar bank, ATM Bersama Rp 10.000,00 Rp 24.579.705,45 -
2019
16
Iuran PPGT Jemaat Pontianak Januari 2018 - April
22 Oktober Rp 1.200.000,00 Rp 25.779.705,45 225/MSK/KPJ/X/20
2019 @75.000
2019 19
16
23 Oktober Sisa Dana Tim Kerja Follow Up Fasilitator GCB Rp 343.000,00 Rp 26.122.705,45 226/MSK/KPJ/X/20
2019 19
16
Iuran PPGT Jemaat Kramat Agustus - Oktober 2019
24 Oktober Rp 600.000,00 Rp 26.722.705,45 227/MSK/KPJ/X/20
@200.000
2019 19
16
25 Oktober Pembelian peralatan persiapan pembuatan LPJ Rp 188.000,00 Rp 26.534.705,45 128/KLR/KPJ/X/2019 Bendahara
2019
17
26 Oktober Pembelian peralatan persiapan pembuatan LPJ Rp 222.000,00 Rp 26.312.705,45 129/KLR/KPJ/X/2019 Bendahara
2019
17 Penggantian Uang Transport Konperensi a.n Arcos
Bidang
27 Oktober Tappangrara, Rendy Luckyanto dan Henry Rp 1.057.500,00 Rp 25.255.205,45 130/KLR/KPJ/X/2019
Organisasi
2019 Parinding (Pergi)
17
Penggantian Uang Transport Konperensi a.n Henry Bidang
28 Oktober Rp 490.000,00 Rp 24.765.205,45 131/KLR/KPJ/X/2019
Parinding (Pulang) Organisasi
2019
17
Pembiayaan Konperensi a.n Floid Paladan dan Bidang
29 Oktober Rp 2.000.000,00 Rp 22.765.205,45 132/KLR/KPJ/X/2019
Michael Daud Tonda Organisasi
2019
17 Pnggantian Uang Tansport Pergi Pengurus PPGT
Bidang
30 Oktober KPJ @200.000 x 11 org + 50.000 penggantian uang Rp 2.250.000,00 Rp 20.515.205,45 133/KLR/KPJ/X/2019
Organisasi
2019 Mutiarto Bangalino (Pergi)
18
Pembayaran Pembangunan Pastori BPK Klasis
31 Oktober Rp 5.000.000,00 Rp 15.515.205,45 134/KLR/KPJ/X/2019 Bendahara
Pulau Jawa
2019
18
Cetak Laporan Pertanggung Jawaban PPGT Klasis
32 Oktober Rp 4.000.000,00 Rp 11.515.205,45 135/KLR/KPJ/X/2019 Sekretariat
Pulau Jawa
2019
18
KPJ Partner a.n Patrik Rantetana Gravilla
33 Oktober Rp 1.750.000,00 Rp 13.265.205,45 228/MSK/KPJ/X/20
Lelepadang, Olan Toonapa
2019 19

Saldo Akhir Bank = (Saldo Awal + Penerimaan) - Pengeluaran Rp 13.265.205,45

REKAPITULASI
I. SALDO AWAL BULAN AGUSTUS 2019 35.312.893,45
II. PENERIMAAN 14.643.000,00
TOTAL I + II 49.955.893,45
III. PENGELUARAN 36.690.688,00
SALDO AKHIR BULAN AGUSTUS 13.265.205,45

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 99
LAPORAN PENERIMAAN KPJ PARTNER
PERIODE NOVEMBER 2017 - OKTOBER 2019

2017 2018 2019


NO NAMA
NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
1 FLOID OLZON PALADAN
2 GRAVILLA LARISSA DATU LELEPADANG
3 GLORIA TANGKE ALLO
4 DWI FEBRIYANTI RENDENG
5 PATRIK RANTETANA
6 ELLORA AZARINE
7 MICHAEL ARCOS TAPPANGRARA
8 ALVIN TALLULEMBANG
9 WILSON TING SURIKIN
10 JEMIKA ISHAK
11 ALVIE ANANTA RAMMANG
12 GIDION YUSUF
13 NOVITA TIKUMALI
14 HENRY MULE PARINDING
15 ASTRI ARVI MATUTU
16 BASTEN PARANOAN
17 NN 1
18 NN 2
19 NN 3
20 NN 4
21 OLAN TONAPA
22 SURYANINGSIH PATANDUNG
23 MUTIARTO BANGALINO
24 TOMOTHY BARANA

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 100
Laporan Keuangan PPGT KPJ – Nov 2017 s.d 18 Otober 2019

LAPORAN PENERIMAAN IURAN BULANAN PPGT KLASIS PULAU JAWA


PERIODE NOVEMBER 2017 - SEPTEMBER 2019

2016 2017 2018 2019


NO NAMA
JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
GRADE A
1 KOTA X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28 MEI 2019 3 OKTOBER 2019
2 KRAMAT X X X X X X X X X X 21-Nov-17 25 FEBRUARI 2018 3 OKTOBER 2019 16 OKTOBER
3 DEPOK X X X X X X X X X X X X X X 11-Nov-17 14-Jan-18 15 MEI 2018 03-Nov-18 11 MEI 2019 16 JUNI 2019 23-Sep-19
4 GALAXI X X X X X X X X X X X X X X X 30-Nov-17 28 MEI 2019 31 MEI 2019
5 JATIWARINGIN X X X X X X 18 MEI 2019 27 JUNI 2019 27-Sep-19

GRADE B
28 MARET
6 WARAKAS X X X 11 FEBRUARI 2018 22 MEI 2018 30-Sep-19 25-Nov-19 17-Sep-19
2018
7 EBEN HAEZER X X X X X X 21 JANUARI 2018 24-Sep-19
8 BINTARO X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13 FEBRUARI 2018 17 MEI 2018 30 AGUSTUS 2018 9 MEI 2019 23-Sep-19
9 TANGERANG X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15 MARET 2018 28 JULI 2018 10 FEBRUARI 2019 26 JULI 2019
10 SURABAYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X 07-Nov-18 11 MEI 2019
11 BANDUNG X X X X X X X X X X X X 14 MARET 2018 15 OKTOBER 2019
12 BATAM X X X X X X X X X X X X X X X X X 6 AGUSTUS 2018 8 MEI 2019 29-Sep-19

GRADE C
13 CIKARANG X X X X X X X X X X X X X X X X X X 16 MEI 2018 13 OKTOBER 2019
14 CIMAHI
15 SION PONTIANAK X X X X X X X X X X X X X X X X X X 16 OKTOBER 2019
16 BATAM CENTER X X X X X X 27 MARET 2018 24-Sep-19
17 GUNUNG PUTRI X X X X X X X X X X X X 2 DESEMBER 2017 10 MEI 2019
18 KUALA LUMPUR X X X X X X
19 SIDOARJO 13 OKTOBER 2019
20 SUKABUMI 19 JUNI 2019

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Ketua Bendahara

Floid Olzon Paladan Gravilla Larissa D. Lelepadang

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 101


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Bab V
ANALISIS SWOT DAN PENUTUP

Demi mewujudkan PPGT dalam pelayanan di lingkup Klasis Pulau Jawa yang lebih baik lagi
di masa yang akan datang, dibutuhkan beberapa perbaikan dalam kepengurusan selanjutnya.
Untuk itu, kami selaku pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa periode 2017-2019 merangkum perjalanan
kepengurusan ini dalam suatu hasil analisa dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats). Diharapkan, analisis ini dapat membantu menjadi gambaran
awal bagi pengurus selanjutnya untuk menjalani kepengurusan berikutnya.

Strengths
1. Kesehatian dan satu visi dalam mengemban tugas pelayanan yang dipercayakan kepada
pengurus.
2. Kesadaran untuk bersama-sama belajar dan mau dibentuk dalam menjalani kepengurusan PPGT
2017-2019.
3. Tiap-tiap pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa periode 2017-2019 memiliki pengalaman yang
cukup sebagai pengurus PPGT sebelumnya di tingkatan jemaaat ataupun klasis sehingga
memudahkan untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahun dalam menjalankan
periode kepengurusan ini.
4. Kesadaran dan tingkat kepedulian yang cukup tinggi yang dimiliki tiap-tiap pengurus untuk
saling menegur dan mengingatkan satu sama lain.

Weaknesses
1. Semua pengurus klasis adalah part timer, sehingga dalam kesibukan masing-masing cukup sulit
melakukan manajemen dan pembagian kerja.
2. Domisili pengurus relatif berjauhan.

Opportunities
1. Kerinduan yang sama dari PPGT di tingkat jemaat dalam bersekutu bersama dan mendukung
program pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa.
2. Didukung dengan sistem kurikulum PPGT yang terstruktur dengan baik.
3. Sumber dana yang potensial.

Threats
1. Cakupan wilayah pelayanan yang sangat luas dalam lingkup PPGT Klasis Pulau Jawa,
sehingga menyulitkan pengurus untuk melaksanakan program yang dapat mengakomodir
semua jemaat

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 102


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

2. Kondisi tiap jemaat sangat variatif sehingga pengurus klasis perlu memetakan potensi dan
kekurangan jemaat sesuai kebutuhan uniknya masing-masing agar pelayanan Pengurus
menjadi tepat sasaran.

5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, sebagian besar program kerja di tahun pertama
dan tahun kedua terlaksana. Hanya saja, ada catatan khusus untuk tiap kegiatan agar bisa lebih
baik secara kualitas dan kuantitas. Setiap Program kerja dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari
semua pihak. Oleh karena itu, perlunya membangun koordinasi yang baik antar pengurus dan
anggota PPGT jemaat dan klasis. Selain itu, yang terpenting dari semuanya adalah biarlah semua
program yang telah disusun dan dilaksanakan seperti yang dipaparkan sebelumnya, boleh terjadi
atas perkenanan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan Sang empunya persekutuan ini.

5.2 SARAN-SARAN
Berdasarkan kesimpulan dan evaluasi kinerja kepengurusan selama 2 tahun ini, kami selaku
pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa periode 2017-2019 memandang perlu memberikan saran-saran
yang dapat dipertimbangkan untuk kepengurusan berikutnya guna mewujudkan pelayanan di
lingkup Klasis Pulau Jawa yang semakin baik. Saran-saran yang dimaksud antara lain:
1. Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa perlu mengadakan pembekalan berkala dan sistematis terkait
program pengakaran dan pengajaran.
2. Perkunjungan ke setiap jemaat, cabang kebaktian dan pos pelayanan dalam rangka sharing
bersama mengenai kondisi pelayanan perlu ditingkatkan lagi.
3. Fungsi dan peran koordinator sektor lebih dimaksimalkan demi menunjang tiap program kerja
pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa di masa yang akan datang.
4. Koordinasi dengan pihak yang berkaitan seperti BPK, BVK, Pengurus PPGT Pusat dan Pengurus
PPGT Jemaat tetap dijaga dengan baik.
Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa periode 2017-
2019 kami buat dan sampaikan di dalam Konperensi XIV PPGT Klasis Pulau Jawa untuk untuk
dapat dinilai, dievaluasi serta disempurnakan lagi. Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan ini
masih jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu kami selaku pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
periode 2017-2019 memohon maaf untuk setiap kelemahan dan keterbatasan kami dalam
menjalankan kepengurusan ini.
Perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja sama
dan dukungan dari semua PPGT di tingkat jemaat, panitia dan tim kerja yang telah menjadi rekan
sekerja dalam mengemban tugas pelayanan selama 2 tahun periode kepengurusan ini. Akhirnya,
biarlah setiap kesempatan yang dipercayakan kepada kita dalam mengangkat tanggung jawab ini,
semua hanya demi hormat dan kemuliaan namaNya “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan
oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya” (Roma 11:36).
Tuhan Yesus Memberkati. Salam Kader Siap Utus!

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 103


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Jakarta, 19 Oktober 2019

Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa


Periode 2017-2019

Floid Olzon Paladan Suryaningsih Patandung


Ketua Sekretaris

Mengetahui,
Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa

Yusuf Pongsapan
Ketua

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 104


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

LAMPIRAN – LAMPIRAN

I. ADMINISTRASI (SURAT MASUK, SURAT KELUAR, DAN ASET)


A. Surat Masuk
TANGGAL TANGGAL
NO. NOMOR SURAT PERIHAL ASAL
MASUK SURAT
1. 5 Nov 2017 2 Nov 2017 14.SR.014.PJ.11.2017 Undangan Rapat Anggota Pengurus PPGT Surabaya
(langsung)
2. 16 Nov 2017 15 Nov 2017 11/K/BPK-PJ/XI/2017 Undangan Raker I GT KPJ BPK Pulau Jawa (email lama)
3. 21 Nov 2017 18 Nov 2017 07.SR.013.PJ.EHB.01.2017 Undangan Rapat Anggota Pengurus PPGT Eben Haezer
PPGT Jemaat Eben Haezer (email baru)
4. 21 Nov 2017 - 02/Pan Natal GTKL/11/2017 Perayaan Natal Gereja Toraja Panitia Natal Gereja Toraja
Jemaat Kuala Lumpur Jemaat Kuala Lumpur
5. 25 Nov 2017 24 Nov 2017 04.SR.05.PJ.BDG.11.2017 Undangan Rapat Anggota V Pengurus PPGT Jemaat Bandung
PPGT Jemaat Bandung (L)
6. 30 Nov 2017 24 Nov 2017 16.SR.033.PJ.WKS.11.2017 Surat Undangan RA PPGT Pengurus PPGT Jemaat Warakas
Jemaat Warakas (EB)
7. 3 Des 2017 3 Des 2017 11.PAN.02.NATAL.12.2017 Undangan Natal PPGT Jemaat Panitia Natal PPGT Jemaat Kota
Kota 2017 (EB)
8. 4 Des 2017 2 Des 2017 5.PAN.06.NATAL.12.2017 Undangan Natal PPGT Jemaat Panitia Natal PPGT Jemaat
Bandung Bandung 2017 (L)
9. 9 Des 2017 8 Des 2017 13.PAN.01.NATAL.12.2017 Surat Undangan Natal Panitia Natal PPGT Jemaat
Jatiwaringin (EB)
10. 14 Des 2017 14 Des 2017 06.SR.04.PJ.CMH.11.2017 Undangan Rapat Anggota IV Pengurus PPGT Jemaat Cimahi
PPGT Jemaat Cimahi

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 105


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

11. 28 Des 2017 22 Des 2017 13.SR.08.PJ.JTW.12.2017 Surat Undangan Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat
Jatiwaringin
12. 31 Des 2017 28 Des 2017 04/Tim-UT/GT-Jkr/XII/17 Undangan Penguraian Pdt. Panitia Urai-Teguh Pdt. Paulus
Paulus Palute, S.Th dan Palute dan Pdt. Amos Pata’dung
Peneguhan Pdt. Amos Jemaat Kramat-Jakarta
Pata’dungan, M.Th
13. 10 Jan 2018 5 Jan 2018 IX.SR.28.PJ.GLX.01.2018 Undangan Natal PPGT Jemaat Pengurus PPGT Jemaat Galaxi
Galaxi
14. 11 Jan 2018 11 Jan 2018 08.SR.022.PJ.DPK.1.2018 Surat Undangan Rapat Kerja III Pengurus PPGT Jemaat Depok
15. 12 Jan 2018 11 Jan 2018 12.SR.003.PJ.WKS.1.2018 Undangan Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat Warakas
Pengurus PPGT Periode 2017- (EL)
2019
16. 15 Jan 2018 14 Jan 2018 08.SR.07.PJ.BIN.01.2018 Undangan Rapat Kerja PPGT Pengurus PPGT Jemaat Bintaro
Jemaat Bintaro (EB)
17. 28 Jan 2018 28 Jan 2018 05.SR.03.PJ.BDG.01.2018 Undangan Rapat Kerja PPGT Pengurus PPGT Jemaat Bandung
Jemaat Bandung
18. 5 Feb 2018 3 Feb 2018 09/SK/12/PPGT/TGR/KPJ/02/201 Undangan Rapat Anggota Pengurus PPGT Jemaat Tangerang
8 PPGT Jemaat Tangerang (EL)
19. 12 Feb 2018 10 Feb 2018 005.SR.PJCK.02.2018 Undangan Rapat Anggota Pengurus PPGT Jemaat Cikarang
PPGT Jemaat Cikarang (EB)
20. 23 Feb 2018 11 Feb 2018 08.SR.02.PJ.EHB.01.2018 Undangan Ibadah Valentine & Pengurus PPGT Jemaat Eben
Konsolidasi Sektor 4 Haezer
21. 14 Mar 2018 14 Mar 2018 1032.SR.001.PJ.SPT.03.2018 Undangan Rapat Kerja PPGT Pengurus PPGT Jemaat Sion
Jemaat Sion Pontianak Pontianak
22. 17 Mar 2018 16 Mar 2018 10.SK.01.PJ.TGR.03.2018 Undangan Rapat Kerja Pengurus PPGT Jemaat Tangerang
23. 28 Mar 2018 25 Mar 2018 13.KSK-XIV.001.PPGT.03.2018 Kredensi dan Usul-usul Panitia Konperensi Studi dan
Kongres XIV PPGT
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 106
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

24. 1 April 2018 17 Mar 2018 08.PAN.01.PK.03.2018 Permohonan Pembicara Panitia Pembinaan Kurikulum
Pembinaan Kurikulum PPGT PPGT Jemaat Bintaro
Jemaat Bintaro
25. 3 April 2018 31 Mar 2018 05.ST.01.PJ.BDG.03.2018 Kredensi Utusan untuk Pengurus PPGT Jemaat Bandung
Mengikuti TOT Kurikulum
PPGT
26. 3 Mei 2018 7 April 2018 03.PAN.02.PEMKUR.04.2018 Permohonan Penyediaan Panitia Pembinaan Kurikulum
Fasilitator PPGT Tahun 2018 Jemaat
Surabaya Cabang Kebaktian
Malang Raya
27. 4 Mei 2018 4 Mei 2018 05.SR.06.PJ.BDG.05.2018 Permohonan Fasilitator Pengurus PPGT Jemaat Bandung
Kurikulum PPGT
28. 8 Mei 2018 8 Mei 2018 12.SR.019.PJ.WKS.5.2018 Undangan Trial Fasilitator Pengurus PPGT Jemaat Warakas
29. 16 Mei 2018 16 Mei 2018 10.SK.05.PJ.TGR.05.2018 Undangan Rapat Pembentukan Pengurus PPGT Jemaat Tangerang
Panitia Training GCB KPJ
30. 19 Mei 2018 17 Mei 2018 09.PAN.04.PK.05.2018 Permohonan Fasilitator Panitia Pembinaan Kurikulum
Pembinaan Kurikulum PPGT PPGT Jemaat Galaxi
Jemaat Galaxi
31. 28 Mei 2018 24 Mei 2018 B.002/PELANTIKAN/HMTJ/V/2 Undangan Pelantikan Pengurus Panitia Pelaksana Pelantikan
018 Baru HMTJ HMTJ
32. 18 Juni 2018 3 Mei 2018 01.SR.002.PJ.GTK.05.2018 Permohonan Penyediaan Panitia Pembinaan Kurikulum
Fasilitator PPGT Tahun 2018
33. 21 Juni 2018 11 Juni 2018 039/ RG-JP / VI / 2018 Undangan Bincang Kaum BPMR GBKP Rg. Jakarta Pusat
Muda
34. 3 Juli 2018 1 Juli 2018 14/PWGT-KPJ/VII/2018 Undangan Pembinaan untuk Pengurus PWGT KPJ
OIG KPJ
35. 6 Agust 2018 6 Agust 2018 38/K/BPK-PJ/VIII/2018 Peduli Bencana Lombok-Bali BPK Pulau Jawa

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 107


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

36. 8 Agust 2018 6 Agust 2018 1438/GT.6/G.2/VIII/2018 Pundi Khusus untuk Kongres BPS Gereja Toraja
XIV PPGT
37. 31 Agust 2018 27 Agust 2018 20/PWGT-KPJ/VIII /2018 Undangan Persidangan XIV PWGT Klasis Pulau Jawa
PWGT Klasis Pulau Jawa
38. 5 Sept 2018 4 Sept 2018 05.PAN.01.PAB.09.2018 Permohonan Pemateri Panitia PAB PPGT Jemaat
Bandung tahun 2018
39. 29 Sept 2018 29 Sept 2018 44/K/BPK-PJ/IX/2018 Peduli Bencana Gempa dan BPK Pulau Jawa
Tsunami Palu
40. 9 Okt 2018 7 Okt 2018 08.SR.029.PJ.DPK.10.2018 Undangan Rapat Anggota IX Pengurus PPGT Jemaat Depok
PPGT Jemaat Depok
41. 10 Okt 2018 5 Okt 2018 08.PAN.04.PR.10.2018 Undangan Kegiatan Retret Panitia Retret PPGT Jemaat
PPGT Jemaat Bintaro Bintaro 2018
42, 16 Okt 2018 10 Okt 2018 568/ PGI-X/ 2018 Permohonan Dukungan & PGI
Partisipasi
43. 16 Okt 2018 16 Okt 2018 14.SR.003.PP.10.2018 Penyampaian & Undangan Pengurus Pusat PPGT
Raker I PPGT
44. 2 Nov 2018 1 Nov 2018 50/K/BPK-PJ/XI/2018 Laporan Pelayanan 2018 dan BPK Pulau Jawa
Rencana Pelayanan 2019
45. 2 Nov 2018 1 Nov 2018 50/K/BPK-PJ/XI/2018 Undangan Raker II KPJ BPK Pulau Jawa
46. 6 Nov 2018 5 Nov 2018 002/SU-Natal/2018 Surat Undangan Perayaan Panitia Natal Gereja Toraja
Natal Gereja Toraja Presbyterian Malaysia
Presbyterian Malaysia 2018
47. 22 Nov 2018 21 Nov 2018 08.SR.16.PJ.BIN.11.2018 Undangan Rapat Kerja PPGT Pengurus PPGT Jemaat Bintaro
Jemaat Bintaro
48. 4 Des 2018 3 Des 2018 - Undangan Pembawa Materi Pengurus Jemaat PPGT Jemaat
Organisasi PPGT Gunung Putri

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 108


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

49. 4 Des 2018 3 Des 2018 12.SR.034.PJ.WKS.12.2018 Undangan Natal PPGT 2018 Pengurus Jemaat PPGT Jemaat
Warakas
50. 5 Des 2018 3 Des 2018 - Undangan Pembawa Materi PPGT Jemaat Gunung Putri
Organisasi PPGT
51. 9 Des 2018 6 Des 2018 05.SR.1 3.PJ.8DG.12.2018 Undangan Natal dan Dies Pengurus PPGT Jemaat Bandung
Natalis
52. 10 Des 2018 11 Des 2018 05/PAN/01/NATAL/PPGT/XII/20 Undangan Natal dan Dies Panitia Perayaan Natal dan Dies
18 Natalis PPGT Ke-56 Natalis PPGT Ke-56 PPGT Jemaat
Surabaya Cabang Kebaktian
Semarang
53. 11 Des 2019 10 Des 2019 12.SR.027.PJ.GTK.12.2018 Undangan Natal PPGT Jemaat Pengurus PPGT Jemaat Kota
Kota Tahun 2018
54. 21 Des 2018 16 Des 2018 37/PNJ-GTJD/X/18 Undangan Perayaan Natal Panitia Natal GT Jemaat Depok
55. 28 Des 2018 28 Des 2018 53/K/BPK-PJ/XI/2018 Peduli Bencana Sunami Banten BPK Pulau Jawa
dan Lampung
56. 14 Jan 2019 14 Jan 2019 - Undangan Rapat Kerja PPGT Pengurus PPGT Jemaat Gunung
Jemaat Gunung Putri Putri
57. 16 Jan 2019 13 Jan 2019 57/K/BPK-PJ/I/2019 Pembinaan oleh BVGT BPK Pulau Jawa
58. 16 Jan 2019 16 Jan 2019 - Undangan Natal PPGT Jemaat Panitia Natal PPGT Jemaat
Cikarang Cikarang
59. 18 Jan 2019 18 Jan 2019 10.SR.02.PJ.TGR.01.2019 Undangan Rapat Pleno Pengurus PPGT Jemaat Tangerang
Pengurus Diperluas
60. 23 Jan 2019 20 Jan 2019 05.SR.24.PJ.BDG.01.2019 Undangan Rapat Kerja II Pengurus PPGT Jemaat Bandung
61. 23 Jan 2019 23 Jan 2019 09.SR.002.PJ.DPK.01.2019 Rapat Kerja I PPGT Jemaat Pengurus PPGT Jemaat Depok
Depok

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 109


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

62. 19 Mar 2019 19 Mar 2019 10.SR.01.PJ.TGR.03.2019 Undangan dan Permohonan Pengurus PPGT Jemaat Tangerang
Tenaga Fasilitator Pembinaan
Kurikulum
63. 2 Mei 2019 28 April 2019 12/PWGT-KPJ/IV/2019 Undangan Ibadah Paskah dan Pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa
HUT PWGT Klasis Pulau Jawa
ke-37
64. 11 Juni 2019 1 Juni 2019 04/Tim-UT/GT-JKr/VI/2019 Undangan Penguraian dan Panitia Urai-Teguh Pdt.Bertha
Peneguhan Pendete Gereja Patu dan Pdt. Yulia Tangalayuk
Toraja Jemaat Kramat Jemaat Kramat
65. 22 Juni 2019 21 Juni 2019 09/PTR/VI/2019 Permohonan Bantuan Dana Panitia TEKAD 100 Remaja II
SMGT
66. 25 Juni 2019 25 Juni 2019 10/PTR/VI/2019 Undangan Ibadah Pembukaan Panitia TEKAD 100 Remaja II
Tekad 100 SMGT
67. 5 Juli 2019 23 Mei 2019 20/PWGT-KPJ/V/2019 Undangan Ibadah Rutin dan Pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa
Seminar Parenting Education
68. 8 Agust 2019 1 Agust 2019 07.SR.009.PJ.JBM.08.2019 Undangan/Pemateri Dasar- Pengurus PPGT Jemaat Batam
dasar Organisasi LKPD
69. 5 Sept 2019 5 Sept 2019 09.SR.025.PJ.DPK.09.2019 Surat Undangan Ret-ret dan Pengurus PPGT Jemaat Depok
Penyambutan Anggota Baru
70. 10 Sept 2019 10 Sept 2019 09.SR.11.PJ.KRM.09.2019 Permohonan Utusan Steering Pengurus PPGT Jemaat Kramat
Committee
71. 14 Sept 2019 14 Sept 2019 08.PAN.03.RA.09.2019 Undangan Rapat Anggota VIII Panitia Rapat Anggota VIII PPGT
PPGT Bintaro Jemaat Bintaro
72. 20 Sept 2019 13 Sept 2019 14.SR.039.PP.09.2019 Penyampaian dan Undangan Pengurus Pusat PPGT
Rapat Kerja II Pengurus Pusat
PPGT
73. 29 Sept 2019 28 Sept 2019 73/K/BPK-PJ/IX/2019 Informasi ke Raker III KPJ BPK Pulau Jawa

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 110


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

74. 1 Okt 2019 1 Okt 2019 09.SR.038.PJ.DPK.10.2019 Permohonan Fasilitator Pengurus PPGT Jemaat Depok
Kurikulum PPGT
75. 2 Okt 2019 1 Okt 2019 73/K/BPK-PJ/IX/2019 Peduli Wamena – Jayawijaya, BPK Pulau Jawa
Papua
76. 5 Okt 2019 1 Okt 2019 09.SR.13.PJ.KRM.10.2019 Undangan Rapat Anggota X Pengurus PPGT Jemaat Kramat
PPGT Jemaat Kramat

B. Surat Keluar
TANGGAL
NO. NOMOR SURAT PERIHAL TUJUAN
SURAT
SURAT RUTIN
1. 17 Nov 2017 13.SR.001.PK.KPJ.11.2017 Permohonan Izin Peminjaman Proyektor Pengurus SMGT Jemaat Depok
2. 18 Nov 2017 13.SR.002.PK.KPJ.11.2017 Undangan Rapat Kerja I Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa
3. 18 Nov 2017 13.SR.003.PK.KPJ.11.2017 Undangan Rapat Kerja I Pengurus PPGT Jemaat Se-Klasis Pulau
Jawa
4. 20 Nov 2017 13.SR.004.PK.KPJ.11.2017 Permohonan Izin Penggunaan Ruangan & Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat
Peminjaman Infocus Depok
5. 23 Nov 2017 13.SR.005.PK.KPJ.11.2017 Undangan Rapat Kerja I Pengurus Pusat PPGT
6. 21 Jan 2018 13.SR.006.PK.KPJ.1.2018 Surat Permohonan Pembicara Gathering dan Pengurus BPK Pulau Jawa
Pembinaan Pengurus PPGT KPJ
7. 22 Jan 2018 13.SR.007.PK.KPJ.1.2018 Surat Permohonan Izin Pelayanan Marga Sisong, Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat
S.Th. Kramat
8. 7 Feb 2018 13.SR.008.PK.KPJ.2.2018 Surat Permohonan Pengutusan Panitia TOT Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat
Pembinaan Kurikulum Ke-II PPGT KPJ Cimahi
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 111
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

9. 1 Maret 2018 13.SR.009.PK.KPJ.03.2018 Surat Permohonan Maaf atas Ketidakhadiran Pengurus dan Anggota PPGT Jemaat
Pengurus PPGT KPJ pada RA PPGT Sion Pontianak
Jemaat Sion Pontianak
10. 21 Maret 2018 13.SR.010.PK.KPJ.03.2018
Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus PPGT Jemaat Se-Klasis Pulau
P Pengurus Diperluas Jawa
11. 21 Maret 2018 13.SR.011.PK.KPJ.03.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Pengurus Badan Pekerja Klasis Pulau
Jawa
12. 21 Maret 2018 13.SR.012.PK.KPJ.03.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Pengurus Badan Verifikasi Klasis Pulau
Jawa
13. 21 Maret 2018 13.SR.013.PK.KPJ.03.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat
Galaxi
14. 21 Maret 2018 13.SR.014.PK.KPJ.03.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat
Bintaro
15. 29 April 2018 13.SR.015.PK.KPJ.04.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Pengurus PPGT Jemaat Se-Klasis Pulau
Jawa
16. 29 April 2018 13.SR.016.PK.KPJ.04.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa
17. 29 April 2018 13.SR.017.PK.KPJ.04.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa
18. 19 Juli 2018 13.SR.018.PK.KPJ.07.2018 Surat Permohonan Pengutusan Panitia Training Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat
Pemimpin GCB PPGT KPJ Tangerang
19. 24 Okt 2018 13.SR.019.PK.KPJ.10.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Pengurus PPGT Jemaat Se-Klasis Pulau
Jawa
20. 24 Okt 2018 13.SR.020.PK.KPJ.10.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa
21. 24 Okt 2018 13.SR.021.PK.KPJ.10.2018 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Diperluas Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 112


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

22. 9 Nov 2018 13.SR.022.PK.KPJ.11.2018 Surat Undangan Rapat Kerja II PPGT Klasis Pulau Pengurus PPGT Jemaat Se-Klasis Pulau
Jawa Jawa
23. 9 Nov 2018 13.SR.023.PK.KPJ.11.2018 Surat Undangan Rapat Kerja II PPGT Klasis Pulau Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa
Jawa
24. 9 Nov 2018 13.SR.024.PK.KPJ.11.2018 Surat Undangan Rapat Kerja II PPGT Klasis Pulau Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa
Jawa
25. 18 Des 2018 13.SR.025.PK.KPJ.12.2018 Permohonan Izin Peminjaman Kendaraan BPS Gereja Toraja
BPS Gereja Toraja
26. 20 Feb 2019 13.SR.026.PK.KPJ.2.2019 Pemindahtanganan Rekening Organisasi Bank Mandiri
PPGT Klasis Pulau Jawa
27. 26 Feb 2019 13.SR.027.PK.KPJ.2.2019 Surat Keterangan Anggota Aktif Digunakan oleh Reynard Mangatta
Taruk
28. 13 Maret 2019 13.SR.028.PK.KPJ.3.2019 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Pengurus PPGT Jemaat se-Klasis
Diperluas Pulau Jawa
29. 27 Maret 2019 13.SR.029.PK.KPJ.3.2019 Surat Permohonan Pelantikan Panitia Pimpinan Majelis Gereja Toraja
Konperensi XIV PPGT Klasis Pulau Jawa Jemaat Surabaya
30. 31 Maret 2019 13.SR.030.PK.KPJ.3.2019 Surat Permohonan Pelantikan Panitia BPK Pulau Jawa
Konperensi XIV PPGT Klasis Pulau Jawa
31. 15 Mei 2019 13.SR.031.PK.KPJ.5.2019 Penunjukan Tuan Rumah Pembinaan dan Pengurus PPGT Jemaat Gunung Putri
Pelatihan Tenaga Fasilitator Kurikulum PPGT CC: Pimpinan Majelis Gereja Toraja
Klasis Pulau Jawa tahun 2019 Jemaat Gunung Putri

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 113


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

32. 22 Mei 2019 13.SR.032.PK.KPJ.5.2019 Penyampaian tentang Kegiatan Pembinaan BPK Pulau Jawa
dan Pelatihan Tenaga Fasilitator Kurikulum
PPGT Klasis Pulau Jawa tahun 2019
33. 11 Juni 2019 13.SR.033.PK.KPJ.6.2019 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Pengurus PPGT Jemaat se-Klasis
Diperluas Pulau Jawa
34. 11 Juni 2019 13.SR.034.PK.KPJ.6.2019 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa
Diperluas
35. 11 Juni 2019 13.SR.035.PK.KPJ.6.2019 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa
Diperluas
36. 16 Juni 2019 13.SR.036.PK.KPJ.6.2019 Surat Permohonan Izin Penggunaan Ruang Pimpinan Majelis Gereja Toraja
Gereja untuk Rapat Pleno Pengurus Jemaat Jatiwaringin
Diperluas PPGT KPJ
37. 16 Juli 2019 13.SR.037.PK.KPJ.7.2019 Surat Permohonan Izin Penggunaan Ruang Pimpinan Majelis Gereja Toraja
Gereja untuk Workshop Multimedia Jemaat Galaxi
PPGT Klasis Pulau Jawa
38. 25 Juli 2019 13.SR.038.PK.KPJ.7.2019 Surat Penyampaian Kegiatan Workshop Pengurus PPGT Jemaat se-Klasis
Multimedia PPGT Klasis Pulau Jawa Pulau Jawa
39. 30 Juli 2019 13.SR.039.PK.KPJ.7.2019 Surat Penyampaian Kegiatan Kunjungan Pengurus PPGT Jemaat se-Klasis
Kasih PPGT Klasis Pulau Jawa Pulau Jawa
40. 30 Juli 2019 13.SR.040.PK.KPJ.7.2019 Surat Undangan Kunjungan Kasih PPGT Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa
Klasis Pulau Jawa

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 114


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

41. 30 Juli 2019 13.SR.041.PK.KPJ.7.2019 Surat Undangan Kunjungan Kasih PPGT Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa
Klasis Pulau Jawa
42. 23 Sept 2019 13.SR.042.PK.KPJ.9.2019 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Pengurus PPGT Jemaat se-Klasis
Diperluas Pulau Jawa
43. 23 Sept 2019 13.SR.043.PK.KPJ.9.2019 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa
Diperluas
44. 23 Sept 2019 13.SR.044.PK.KPJ.9.2019 Surat Undangan Rapat Pleno Pengurus Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa
Diperluas
45. 29 Sept 2019 13.SR.045.PK.KPJ.9.2019 Surat Usulan Pengurus Klasis untuk Panitia Konperensi XIV PPGT Klasis
Konperensi XIV PPGT Klasis Pulau Jawa Pulau Jawa
46. 5 Okt 2019 13.SR.046.PK.KPJ.10.2019 Surat Permohonan Izin Perkunjungan Pimpinan Majelis Gereja Toraja
Pengurus PPGT KPJ ke PPGT Jemaat Jemaat Jatiwaringin Cabang
Jatiwaringin Cabang Kebaktian Kupang Kebaktian Kupang
SURAT KEPUTUSAN
1. 25 Nov 2018 13.SK.01.PK.KPJ.11.2017 Susunan Unit Kerja Pengembangan Dan Unit Kerja Pengembangan dan
Pengelolaan Website Pengelolaan Website PPGT KPJ
PPGT Klasis Pulau Jawa
2. 2 Jan 2018 13.SK.02.PK.KPJ.01.2018 Susunan Tim Kerja Pengkaji Porseni PPGT Tim Kerja Pengkaji Porseni PPGT
Klasis Pulau Jawa Klasis Pulau Jawa
3. 26 Jan 2018 13.SK.03.PK.KPJ.01.2018 Susunan Panitia Training Of Trainer (TOT) Panitia Training Of Trainer (TOT)
Pembinaan Kurikulum Ke-II PPGT Klasis Pembinaan Kurikulum Ke-II PPGT
Pulau Jawa Tahun 2018 Klasis Pulau Jawa Tahun 2018
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 115
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

4. 8 Maret 2018 13.SK.04.PK.KPJ.03.2018 Susunan Panitia Paskah PPGT Klasis Pulau Panitia Paskah PPGT Klasis Pulau
Jawa Tahun 2018 Jawa Tahun 2018
5. 14 Juli 2018 13.SK.05.PK.KPJ.07.2018 Susunan Panitia Training Pemimpin Global Panitia Training Pemimpin Global
Coffee Break (GCB) PPGT Klasis Pulau Jawa Coffee Break (GCB) PPGT Klasis
Tahun 2018 Pulau Jawa Tahun 2018
6. 1 Agust 2018 13.SK.06.PK.KPJ.08.2018 Susunan Panitia Perayaan Natal PPGT Klasis Panitia Perayaan Natal PPGT Klasis
Pulau Jawa Tahun 2018 Dan Dies Natalis Pulau Jawa Tahun 2018 Dan Dies
PPGT Ke-56 Natalis PPGT Ke-56
7. 11 Jan 2019 13.SK.07.PK.KPJ.01.2019 Susunan Panitia Paskah PPGT Klasis Pulau Panitia Paskah PPGT Klasis Pulau
Jawa Tahun 2019 Jawa Tahun 2019
8. 21 Feb 2019 13.SK.08.PK.KPJ.02.2019 Susunan Panitia Konperensi XIV PPGT Klasis Panitia Konperensi XIV PPGT Klasis
Pulau Jawa Pulau Jawa
SURAT TUGAS
1. 10 Mei 2018 13.ST.001.PK.KPJ.05.2018 Kredensi dan usul-usul ke Kongres XIV PPGT Panitia Pelaksana Kongres XIV PPGT

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 116


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

C. Aset PPGT Klasis Pulau Jawa


NO NAMA TANGGAL KONDIS
JUMLAH GAMBAR
. BARANG DIPEROLEH I

1. Matras ± …. 3 Agustus 2016 Baik

Proyektor
16 Oktober
2. Infocus 1 Baik
2019
IN114xa

Pointer
16 Oktober
3. Presenter 1 Baik
2019

Converter 16 Oktober
4. 1 Baik
HDMI to VGA 2019

26 Oktober
5. Karpet Plastik 8 Baik -
2018

26 Oktober
6. Ember 1 Baik -
2018

26 Oktober
7. Ceret Plastik 2 Baik -
2018

Baskom 26 Oktober
8. 2 Baik -
Sedang 2018

26 Oktober
9. Baskom Kecil 2 Baik -
2018

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 117


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Stand X 26 Oktober
10. 1 Baik -
Banner 2018

D. Perlengkapan PPGT Klasis Pulau Jawa


NO JUMLAH
NAMA BARANG KONDISI GAMBAR
. BARANG

Bendera PPGT Klasis Berfungsi


1 1
Pulau Jawa dengan Baik

Berfungsi
2. Stempel 1
dengan Baik

File Surat (Surat


Berfungsi
3. Keluar/Rutin, Surat 1
dengan Baik
Keputusan, Surat Masuk)

Email PPGT Berfungsi


4. 1
(info@ppgtkpj.org) dengan Baik

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 118


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Instagram Berfungsi
5. 1
(@ppgtkpj) dengan Baik

Website Berfungsi
6. 1
(www.ppgtkpj.org) dengan Baik

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 119


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

II. GAMBARAN DATABASE ANGGOTA PPGT KLASIS PULAU JAWA TAHUN 2018
TAHUN 2018
A. Gambaran Database PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Sektor Tahun 2018

Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Sektor 4


Sektor 5 Sektor 6 Sektor 7 Sektor 8
70 40

248 469

116

225 210
109

JUMLAH ANGGOTA
SEKTOR
TAHUN 2018
Sektor 1 469
Sektor 2 210
Sektor 3 109
Sektor 4 225
Sektor 5* 116
Sektor 6* 248
Sektor 7* 70
Sektor 8** 40
TOTAL 1,487

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 120


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

B. Gambaran Database PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Keanggotaan Tahun 2018

3% 1%

96%

ANGGOTA LUAR BIASA ANGGOTA BIASA ND

C. Gambaran Keanggotaan PPGT Klasis Pulau Jawa Tahun 2018 Berdasarkan Pengelompokan
Jenis Kelamin

LAKI-LAKI

50.03% 49.97%
PEREMPUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 121


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

D. Gambaran Database PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Pengelompokan Umur Tahun
2018

575

365 350

3 129
16 49
13-14 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 ND
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

E. Gambaran Database PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2018

450
400
350
300
250
418
200
330
150 296
227
100
50 102
19 7 26 3 7 2 25 8 17
0
Pe as sta

SE OT

La U
Pe a

I
ah ri

Pe r
ut

RI

N
ai erja

ND
a
ai ta

TN
ja
isw

ny
M ge

R
TA
OL
la
s

la

KE PIL

rja GU
W wa
ga wa

in
Ne
g a ek

HA
as

P
S
Pe m B

an
r
w
w

i
lu
Be

GA

ke
NA

Pe
TE

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 122


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

F. Gambaran Database PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

700

600

500

400
666
300
417
200
242
100
59 71
10 22
0

ND
P
M
A

SD
S1

S2

SM
OM

ST
K/
PL

SM
DI

A/
SM

G. Gambaran Data Base PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2018

932

123 141 248


43
A B AB O ND

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 123


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

TAHUN 2019
A. Gambaran Data Base PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Sektor Tahun 2019

Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Sektor 4


Sektor 5 Sektor 6 Sektor 7 Sektor 8
80 40

238 469

133 225 210


109

JUMLAH ANGGOTA
SEKTOR
TAHUN 2019
Sektor 1 469
Sektor 2 210
Sektor 3 109
Sektor 4 225
Sektor 5* 133
Sektor 6* 238
Sektor 7* 80
Sektor 8** 40
Total 1,504

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 124


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

B. Gambaran Data Base PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Keanggotaan Tahun 2019

3% 1%

96%

ANGGOTA LUAR BIASA ANGGOTA BIASA ND

C. Gambaran Keanggotaan PPGT Klasis Pulau Jawa Tahun 2019 Berdasarkan


Pengelompokan Jenis Kelamin

50.13% 49.87%
LAKI-LAKI

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 125


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

D. Gambaran Data Base PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Pengelompokan Umur Tahun
2019

556
434
323

129
5 17 40

13-14 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 ND


tahun tahun tahun tahun tahun tahun

E. Gambaran Data Base PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019

519
292 331
227
14 7 11 35 3 6 2 25 8 24
ND
Pe iras sta

a
ai erja

se T
t
Pe r

La U
rja G n
PI I
Pe a
as i
ai sta
ah er

TN

R
lau
a

Ke L O

ny
i sw

ta
an UR
OL
laj
M eg
W Swa

ha
ga wa

in
ga ek

P
N
Pe m B

w
w
lu

ga
Be

ke
na

Pe
Te

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 126


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

F. Gambaran Data Base PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

G. Gambaran Data Base PPGT Klasis Pulau Jawa Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2019

900

800

700

600

500
896
400

300

200
278
100
134 152
0
44
A B AB O ND

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 127


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

III. PEMBINAAN GEREJA TORAJA BERBASIS KURIKULUM


A. Pendahuluan
Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah bagian integral dari Gereja Toraja, yaitu
gereja yang merupakan persekutuan orang-orang yang dipanggil dan beriman kepada Yesus
Kristus, dan mengaku bahwa Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruslamat, sebagaimana
disaksikan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Persekutuan ini adalah kudus,
am dan rasuli. Kudus karena dipanggil dan dipilih Tuhan dari dalam dunia. Am karena
merupakan wujud persekutuan keseluruhan umat Allah sebagai satu tubuh, dan Kristus sebagai
kepalanya. Rasuli karena diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil keselamatan kepada
semua ciptaan.
Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah generasi masa kini dan masa depan Gereja
serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah warga
gereja yang sadar dan bertanggungjawab akan tugas dan panggilannya di tengah-tengah
gereja, masyarakat dan alam semesta. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja melaksanakan
panggilan persekutuan, pelayanan dan kesaksian sebagai penampakan iman dan
pengharapannya kepada Tuhan yang terwujud dalam kasih dan pelayanan kepada sesama,
tanpa sekat, tanpa batas dan tanpa pamrih. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai
dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pada masa milenial ini, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, penyebaran
informasi dengan mudah untuk didapatkan dan penggunaan media internet sudah sangat
bebas. Semua kalangan mulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa turut merasakan dan
larut dalam kenikmatan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Tak bisa dipungkiri hal ini
juga merabat masuk ke dalam kehidupan bergereja, peralatan teknologi dan media internet
mulai menjadi bagian dalam proses peribadahan di Gereja, sebut saja, Alkitab yang dahulunya
hanya sebuah buku kini tergantikan oleh Alkitab Elektronik, lebih diminati karena simpel dan
memanjakan penggunanya. Jika hal ini tidak disikapi dengan positif maka akan membawa
dampak yang negatif terhadap gereja.
Gereja Toraja mulai mengintrospeksi diri dengan mencoba melakukan kajian
mengenai pembinaan-pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Intra Gerejawi.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat kerelevanan pembina-pembinaan yang sebelumnya
dengan perkembangan yang turut menyeret kehidupan para anggota jemaat baik dari SMGT,
PPGT maupun PGWT dan PKBGT. Kemudian diangkatlah isu ini dalam Sidang Sinode Am XIV
dan menghasilkan sebuah sistem pembinaan baru yang tidak lain merupakan penyempurnaan
dari pembinaan-pembinaan OIG sebelumnya, sistem pembinaan ini disebut kurikulum. Dengan
diputuskannya dalam persidangan lebih luas maka Gereja Toraja memandatakan kepada
masing-masing perwakilan OIG untuk dibahas di masing-masing internal OIG.
PPGT Klasis Pulau Jawa merespon dengan positif keputusan ini mengingat Klasis Pulau
Jawa sendiri merupakan basis pengelolaan informasi yang paling cepat. Dengan
disosialisasikannya sistem pembinaan ini dari Pengurus Pusat PPGT maka Klasis Pulau Jawa
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 128
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

mulai mempersiapkan fasilitator yaitu dengan mengadakan TOT pertama di tahun 2017 dan
TOT kedua di tahun 2018. Pembinaan kurikulum ini sendiri disambut sangat baik oleh jemaat-
jemaat yang ada di Klasis Pulau Jawa. Dapat dikatakan bahwa Klasis Pulau Jawa adalah salah
satu klasis yang sangat intens melakukan kegiatan Pembinaan Kurikulum ini.
Seperti yang diketahui Pembinaan Kurikulum adalah pembinaan yang dibuat oleh
Gereja Toraja yang bersifat sistematis dan berkesinambungan. Sistematis artinya memiliki
sebuah sistem yang diatur secara baik dalam bentuk tahapan. Berkesinambungan artinya
adanya keterkaitan materi antara tahap satu dengan tahap selanjutnya dan terdapat pula
keterkaitan antar OIG yaitu mulai dari SMGT, PPGT hingga ke PGWT dan PKBGT. Pembinaan
kurikulum ini dalam setiap tahapannya memiliki 5 kompetensi yaitu Iman Kristen, Organisasi,
Kepribadian, Kemasyarakatan dan Profesionalisme. Pembinaan ini menitikberatkan pada
Spritualitas Kristus. Khusus untuk PPGT memiliki 5 tahapan yaitu Bersemi, Berakar, Bertumbuh,
Berbuah dan Berbuah Lebat. Berikut tahapan Pembinaan Kurikulum Gereja Toraja:

Pembenihan

Menghasilkan
Pesemaian
Benih Unggul

Berbagi Buah
Spritualitas
Kristus

B. Tujuan Pembinaan Kurikulum


Pembinaan Kurikulum ini memiliki tujuan untuk menghasilkan kader/murid Kristus
yang memuliakan Tuhan.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 129


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

C. Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum dalam Lingkup Klasis Pulau Jawa


Berikut ini daftar jemaat yang melaksanakan Pembinaan Kurikulum :
1. Tahun 2018
a. Jemaat Surabaya Tahap Bersemi, 11-13 Mei 2018
b. Jemaat Bandung Tahap Bersemi, 19-20 Mei 2018
c. Jemaat Galaxi Tahap Bersemi, 1-3 Juni 2018
d. Jemaat Bintaro Tahap Bersemi, 1-3 Juni 2018
e. Jemaat Warakas Tahap Bersemi, 9-10 Juni 2018
f. Jemaat Gunung Putri Tahap Berakar, 23-24 Juni 2018
g. Jemaat Kota Tahap Bersemi & Berakar, 17-19 Agustus 2018
h. Jemaat Jatiwaringin Tahap Bersemi, 22 & 26 Agustus 2018 & 1-2 September
2018
i. Jemaat Depok Tahap Berakar, 25-26 Agustus 2018
j. Jemaat Cikarang Tahap Bersemi, 13-14 Oktober 2018

2. Tahun 2019
a. Jemaat Jatiwaringin Tahap Berakar, 10 & 17 Agustus 2019
b. Jemaat Surabaya Tahap Bersemi & Berakar, 23-25 Agustus 2019
c. Jemaat Depok Tahap Bersemi, 12-13 Oktober 2019

D. Fasilitator Pembinaan Kurikulum dalam Lingkup Klasis Pulau Jawa


Berikut ini dafatar nama fasilitator yang ada di Klasis Pulau Jawa :
1. Kompetensi Iman Kristen
a. Patrik Rantetana
b. Reny Hariyani Tandi Liling
c. Ellora Azarine
d. Irene Mule Parinding
e. Joni Pareang
f. Michael Daud Tonda
g. Frans Pongsendana
h. Simon Petrus
2. Kompetensi Organisasi
a. Joni Pareang
b. Michael Daud Tonda
c. Henry Mule Parinding
d. Michael Arcos Tappangrara
e. Floid Olzon Paladan
3. Kompetensi Kepribadian
a. Bianca Marella Putri Balusu
b. Orpa Bura Tasik Lemba

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 130


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

c. Wilson Ting Surikin


d. Tria Rendy Manurun
4. Kompetensi Kemasyarakatan
a. Gravilla Larissa Datu Lelepadang
b. Maya Manglili
c. Orpa Bura Tasik Lemba
d. Goldia Liku
5. Kompetensi Profesionalisme
a. Floid Olzon Paladan
b. Suryaningsih Patandung
c. Dwi Febriyanti
d. Eden Marampa Senolinggi
e. Verjinia Kartini Mangesa’
f. Teguh Lambert

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 131


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

IV. LAPORAN HASIL TIM PENGKAJI PORSENI PPGT KLASIS PULAU JAWA

KAJIAN PORSENI
PEKAN OLAHRAGA & SENI PPGT KLASIS PULAU JAWA
Anggota tim pengkaji porseni :
1. Marga Sisong
2. Eltisa Julemsa Batti’ Sombolayuk
3. Joni Pareang
4. Wilson Ting Surikin
5. Floid Olzon Paladan
6. Patrik Rantetana
7. Michael Arcos Tappangrara

A. Pendahuluan
Masa depan Gereja berada tergantung pada generasi muda yang saat ini bertumbuh
dan menyerap berbagai macam ilmu yang dapat diperoleh darimana saja. Memahami peran
para generasi muda sebagai harapan Gereja maka diharapkan pemuda mampu menyaring
segala informasi secara kritis sekaligus menjawab Visi dan Misi Gereja di tengah-tengah
perkembangan zaman yang makin menggerus ini.
Jika kita melihat situasi beberapa tahun terakhir ini, tidak dapat dipungkiri bahwa
anak muda merupakan sasaran paling empuk dari segala bentuk persoalan demoralisasi
misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta segala bentuk pengaruh negatif
modernisasi pada masa kini. Situasi seperti ini juga berlaku pada pemuda dalam lingkup Gereja.
Oleh karena itu, PPGT yang berada dibawah naungan Gereja Toraja diharapkan mampu
menjadi organisasi pelayanan pemuda yang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat
spiritual dan pengembangan potensi diri.
Porseni merupakan salah satu program besar PPGT Klasis Pulau Jawa yang diadakan
2 tahun sekali diharapkan mampu menjadi wadah untuk tempat bersekutu dan saling
mengenal antar Pemuda Pemudi Gereja Toraja yang datang dari berbagai jemaat. Selain itu,
porseni juga menjadi wadah bagi Pemuda Pemudi Gereja Toraja untuk menyalurkan minat
dan bakat.
Seiring berjalannya waktu, Pemuda Pemudi Gereja Toraja makin kritis dan melihat
bahwa kegiatan Porseni ini perlu dievaluasi. Hal itu terlihat pada saat Konperensi XIII PPGT
Klasis Pulau Jawa sempat menjadi perbincangan yang cukup serius untuk mengkaji kegiatan ini
karena dirasa sudah melenceng dari Visi dan Misi Persekutuan ini. Adapun kajian ini dilakukan
semata-mata bukan menghilangkan akan tetapi dengan adanya kegiatan Porseni ini
diharapkan mampu menjawab Visi dan Misi PPGT.
Persekutuan ini juga tidak terlepas dari konstitusi organisasi dimana menganut Sistem
Presbiterial Sinodal yang berarti melaksanakan keputusan yang telah disepakati dalam forum
pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Klasis yaitu Konperensi. Oleh karena itu, Pengurus
Klasis dimandatkan untuk membentuk Tim Pengkaji Porseni.
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 132
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

B. Maksud dan Tujuan


Adapun maksud dan tujuan dari mengkaji kegiatan Porseni ini, selain merupakan
mandat dari Keputusan Konperensi XIII PPGT Klasis Pulau Jawa adalah mempelajari dan
mengumpulkan data semaksimal mungkin apakah kegiatan Porseni ini masih relevan atau tidak
untuk dilaksanakan.

C. Pembahasan
1. Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data, kami menggunakan ada 2 cara yaitu :
a. Kuesioner
Pengumpulan data melalui kuesioner ini diharapkan mampu memberi data yang
cukup akurat artinya dengan meminta pendapat langsung ke anggota PPGT se-
Klasisi Pulau Jawa bisa membantu. Adapun target dan kriteria koresponden yang
bisa mengisi kuesioner yaitu:
1.) Anggota PPGT Klasis Pulau Jawa
2.) Pernah mengikuti kegiatan Porseni Klasis Pulau Jawa minimal 1 kali baik sebagai
peserta maupun suporter.

Kemudian tujuan pengumpulan data melalui kuesioner yaitu :


1.) Mengumpulkan pandangan umum mengenai efektifitas Porseni dalam
menjawab Visi Misi PPGT.
2.) Sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan Porseni

b. Laporan Pertanggungjawaban Porseni


Pengumpulan data melalui LPJ Porseni diharapkan mampu memberikan gambaran
biaya yang dihabiskan dalam melaksananakan kegiatan ini dan evaluasi selama
kegiatan berlangsung. Meskipun tidak seakurat kuesioner akan tetapi bisa menjadi
data pendukung dalam mengkaji.

2. Pemaparan Data
a. Data Hasil Kuisioner
Berdasarkan hasil kuesioner yang dijalankan oleh Tim Pengkaji Porseni terdapat 200
koresponden yang memberikan tanggapan. Berikut pemaparan hasil kuesioner :

1.) Asal jemaat koresponden


No Nama Jemaat Jumlah Persentase

1 Jemaat Bandung 15 7,5%


2 Jemaat Batam 2 1,0%
3 Jemaat Batam Center 1 0,5%
4 Jemaat Bintaro 32 16%
5 Jemaat Cikarang 12 6%
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 133
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

6 Jemaat Cimahi - -
7 Jemaat Depok 12 6%
8 Jemaat Eben Haezer 2 1%
9 Jemaat Galaxi 10 5%
10 Jemaat Gunung Putri 7 3,5%
11 Jemaat Jatiwaringin 10 5%
12 Jemaat Kota 16 8%
13 Jemaat Kramat 8 4%
14 Jemaat Kuala Lumpur - -
15 Jemaat Pontianak 6 3%
16 Jemaat Sidoarjo - -
17 Jemaat Sukabumi - -
18 Jemaat Surabaya 34 17%
19 Jemaat Tangerang 24 12%
20 Jemaat Warakas 9 4,5%
Total 200 100%

2.) Usia koresponden

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 134


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

3.) Frekuensi keikutsertaan dalam Porseni

4.) Lama koresponden menjadi anggota PPGT

5.) Koresponden pernah atau sedang menjabat Pengurus PPGT baik tingkat Jemaat,
Klasis maupun Pusat.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 135


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

6.) Peran koresponden dalam kegiatan Porseni

7.) Porseni sangat penting dan relevan untuk diadakan

8.) Porseni cukup penting namun perlu beberapa perubahan

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 136


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

9.) Porseni perlu diganti dengan kegiatan lain yang lebih menjawab Misi PPGT

10.) Tanggapan/masukan koresponden mengenai Porseni


a.) Setuju Porseni tetap diadakan
- Mengakrabkan dan membangun kebersamaan di dalam intern jemaat
- Menyalurkan bakat & minat anggota PPGT
- Mendorong teman2 yang tidak aktif menjadi aktif
b.) Porseni tetap diadakan tetapi perlu perubahan
- Perlu ada kegiatan pembinaan dan kegiatan spiritualitas (kurang FU)
- Perlu mengakrabkan antar jemaat, selama ini hanya akrab intern jemaat.
Sebisa mungkin tidak individualis dan bagaimana membuat semua jemaat
berbaur.
- Tidak perlu piala, cukup sertifikat
- Mengangkat tentang budaya toraja
- Mengarahkan ke hal-hal yang bersifat sosial dan mempersiapkan pemuda
menghadapi perkembangan teknologi
c.) Menolak / Mengganti Porseni
- Dana terlalu besar, kegiatan berfokus pada kompetisi, perlu untuk
pelatihan untuk sesuatu yang lebih dibutuhkan
- Tidak semua anggota PPGT terlibat, ada yang ikut setiap porseni dan ada
juga yang tidak pernah karena tidak ada wadahnya di porseni
- Porseni itu waste of time and money

b. Data Berdasarkan Porseni Sebelumnya


1.) Gambaran Umum
PORSENI VII PPGT Klasis Pulau Jawa Tahun 2016 adalah kegiatan Pekan
Olahraga dan Seni yang memperlombakan cabang olahraga berupa Futsal dan
Tenis Meja, juga cabang Seni yang berupa Vocal Grup, Band, dan Membaca
Sura’ Madatu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8-9 Oktober 2016.
Kegiatan ini bisa dikatakan kegiatan yang memerlukan biaya yang paling
banyak karena hampir semua jemaat se-Klasis Pulau Jawa mengirim utusannya
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 137
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

untuk berpatisipasi. Panitia melakukan pencarian dana dan terkumpulkan


sebanyak Rp. 221. 789.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus
depalan puluh sembilan ribu rupiah). Adapun pengeluaran panitia sebanyak Rp.
224.333.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu
rupiah) dan saldo yang tersisa adalah Rp. 1.656.000,00 (satu juta enam ratus
lima puluh enam ribu rupiah).

2.) Analisis SWOT


a.) Strength (Kekuatan)
- Pengalaman
Panitia sebagai Jemaat Penghimpun mempunyai pengalaman dalam
even yang hampir sama dalam OIG yang berbeda. Dengan adanya
pengalaman tersebut panitia menjadikan acuan dalam pembentukan
angaran dan pelaksanaan kegiatan PORSENI tersebut.
- Dukungan dari Jemaat-Jemaat dan Anggota PPGT Klasis Pulau Jawa
Dukungan yang terus menerus dari Pengurus PPGT Klasis pulau jawa,
Badan Pekerja Klasis, Jemaat-Jemaat se-Klasis Pulau Jawa terutama dari
Jemaat Penghimpun untuk melaksanakan kegiatan ini memberi
semangat kepada panitia untuk melaksanakan kegiatan ini sebaik-
baiknya.

b.) Weaknesses (Kelemahan)


- Lokasi Jemaat
Lokasi jemaat yang tersebar dan jatak yang berjauhan seperti Kuala
Lumpur, Surabaya, Batam Tiban, Batam Center, Pontianak, dan lain-
lain membuat PORSENI ini hanya diikuti oleh peserta saja tanpa ada
dukungan dari supporter jemaat.
- Sportifitas dan Kebesaran Hati
Sportifitas dan kebesaran hati sangat dibutuhkan di setiap perlombaan
dalam kegiatan PORSENI ini, seperti contoh lomba Futsal yang hampir
tidak diikutsertakan dalam lomba karena sering terjadi perkelahian
antara jemaat pada tahun-tahun sebelumnya.

c.) Opportunities (Kesempatan)


- Acara Rutin
Acara PORSENI PPGT ini merupakan acara rutin yang diadakan oleh
klasis Pulau Jawa setiap 2 Tahun sekali. Dimana Pelaksana kegiatan
ini dari Jemaat-jemaat berbeda-beda dalam satu lingkup klasis
Pulau Jawa.
- Event atau Suatu Acara yang dinanti-nantikan
Pekan Olah Raga dan Seni ini merupakan acara kebersamaan yang
dinanti-nantikan oleh seluruh PPGT dalam lingkup klasis pulau jawa,
dimana para peserta bisa saling mengenal PPGT Jemaat yang
berbeda.
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 138
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

d.) Threats (Ancaman)


- Kegiatan OIG se-Klasis Pulau Jawa diadakan dalam tahun yang sama
Kegiatan-kegiatan yang lain dalam lingkup Klasis Pulau Jawa sebagai
contoh Porseni OIG lain di tahun yang sama menjadi ancaman tidak
terlaksananya kegiatan Porseni PPGT Klasis Pulau Jawa pada Tahun
2016 karena dengan diadakannya kegiatan tersebut mempengaruhi
lokasi kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal ini
menyulitkan jemaat untuk menyesuaikan jadwal apalagi jemaat yang
berada di luar Jabodetabek, kemungkinan mereka yang datang tidak
maksimal.
- Dana
Dengan adanya kegiatan OIG lain dalam tahun yang sama di lingkup
KPJ yang merupakan program utama OIG, memungkinkan adanya
pendistribusian dana sehingga tidak tercapainya target anggaran
dengan rencana anggaran yang disusun oleh panitia.

3. Saran dan Rekomendasi


Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan melalui hasil diskusi maka kami,
Tim Pengkaji Porseni, merekomendasikan “Porseni tetap layak diadakan tetapi perlu
adaya perubahan konsep dan panitia yang terpilih menjadi jemaat penghimpun atau
tuan rumah harus mengikuti TOR (Term of Reference) dari pemberi tugas yaitu
Pengurus Klasis.” Adapun TOR yang dimaksudkan adalah menyesuaikan dengan hasil
kajian porseni dan data yang telah dikumpulkan oleh tim pengkaji.
Pelaksanaan Porseni dibarengi dengan kegiatan pembinaan yang dikemas secara
menarik sehingga dapat menarik animo peserta untuk ikut serta berproses bersama
demi terwujudnya anggota PPGT yang memuliakan Tuhan, memberitakan
kebaikanNya, menjadi berkat bagi manusia dan dunia.

D. PENUTUP
Porseni adalah sebuah kegiatan yang tentunya membutuhkan dana yang begitu besar.
Selain dana yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana di tingkat Klasis, dana yang tak kalah
besarnya juga dikeluarkan oleh pengurus jemaat dalam rangka keikutsertaan dalam kegiatan
Porseni yang dilaksanakan di tingkat Klasis. Selain itu, waktu dan tenaga dalam persiapan dan
pelaksanaan kegiatan cukup banyak terkuras. Oleh karena itu, konsep yang matang sangat
dibutuhkan sehingga output dari kegiatan ini memberi dampak yang signifikan bagi
pertumbuhan spiritual dari setiap anggota PPGT Klasis Pulau Jawa.
Akhir kata, kami menyadari bahwa hasil kajian ini jauh dari kesempurnaan baik dari
segi pengumpulan data maupun dari segi pemberian rekomendasi. Oleh karena itu, kritik dan
saran yang membangun dari saudara/i sangat membantu untuk menyempurnakan hasil kajian
ini. Atas nama Tim Pengkaji Porseni kami mengucapkan terima kasih.

Salam,
Tim Pengkaji Porseni
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 139
PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

V. LAPORAN UNIT KERJA PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN WEBSITE


PPGT KLASIS PULAU JAWA

A. Pendahuluan
Website PPGT Klasis Pulau Jawa dibuat awal Tahun 2016 tepatnya di bulan Januari
dan Berdasarkan Surat Keputusan tahun 2017, maka dibentuklah Unit Kerja Pengembangan
Dan Pengelolaan Website PPGT Klasis Pulau Jawa dimana website ini dibuat sebagai sarana
informasi dan komunikasi PPGT Klasis Pulau Jawa yang lebih cepat dan mudah untuk diakses
oleh anggota PPGT. Adapun nama-nama dari tim kerja website berdasarkan SK No.
13.SK.01.PK.KPJ.11.2017:

Penasehat : Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa


Penanggung Jawab : Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa
Susunan Unit Kerja :

1. Penulis
a. Ayub Pongrekun
b. Patrik Rantetana
c. Teresa Elsa Tariallo

2. Editor
a. Dianhard Sampeupa
b. Marsha Septami Tangketasik

3. Reporter
a. Nathasya Elvira Singkali
b. Arsi Meta Giling

4. Web Developer
a. Arion Valentino
b. Novianto Arung
c. Vincent Tolanda Parinding

5. Photographer
Basten Tanduklangdi Paranoan

6. Videographer
Dorothy Bunga

7. GRAPHIC DESIGNER
a. Godellava Lelepadang
b. Michael Daud Tonda

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 140


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

B. Maintenance Website
1. Domain
Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi
nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan
komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah
pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk
mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang
rumit yang dikenal sebagai alamat IP.

Vendor yang digunakan untuk domain website PPGT Klasis Pulau Jawa adalah
IDwebhost dan aktif Per 3 Tahun (2021) biaya untuk maintenance Rp 659.340

2. Hosting
Hosting adalah jenis layanan hosting Internet yang memungkinkan individu dan
organisasi untuk membuat situs web mereka dapat diakses melalui World Wide
Web

Vendor yang digunakan untuk hosting website PPGT KPJ adalah IDwebhost dan
aktif per 2 Tahun (2021) biaya untuk maintenance Rp 471.954

C. Tampilan Website
1. Home Page

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 141


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

2. About Us Page

3. Event Page

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 142


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

4. Program Page

5. Download Page

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 143


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

VI. DOKUMENTASI (FOTO-FOTO) KEGIATAN


1. Pengutusan Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa Periode 2017-2019

2. Perayaan Paskah PPGT Klasis Pulau Jawa

3. Perayaan Natal Klasis Pulau Jawa dan Dies Natalis PPGT

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 144


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

4. Ibadah Konsolidasi dan Pertukaran Pelayan Sektor

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 145


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

5. Training Fasilitator Global Coffee Break 2018 dan Follow Up Fasilitator GCB 2019

6. Pembekalan dan Gathering Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 146


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

7. Training of Trainer II Kurikulum PPGT KPJ 2018 dan Pembinaan Fasilitator Pembinaan
Kurikulum PPGT KPJ 2019

8. Perkunjungan Pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa ke Jemaat-jemaat

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 147


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

Adapun daftar jemaat yang telah dikunjungi selama periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:
a. 10 Desember 2017 : PPGT Jemaat Surabaya
b. 20 Februari 2018 : PPGT Jemaat Surabaya Pos Pelelayanan Yogyakarta
c. 12 Mei 2019 : PPGT Jemaat Surabaya (di Malang)
d. 19 Agustus 2018 : PPGT Jemaat Ebenhaezer
e. 26 Agustus 2018 : PPGT Jemaat Gunung Putri
f. 9 September 2018 :PPGT Jemaat Kramat
g. 29 September 2018 :PPGT Jemaat Bandung
h. 21 Oktober 2018 : PPGT Jemaat Pontianak
i. 2 Dec 2018 : PPGT Jemaat Bintaro
j. 16 Dec 2018 : PPGT Jemaat Gunung Putri
k. 3 Feb 2019 : PPGT Jemaat Batam dan Batam Center
l. 3 Maret 2019: PPGT Jemaat Kuala Lumpur
m. 12 Mei 2019 : PPGT Jemaat Sukabumi
n. 19 Mei 2019 : PPGT Jemaat Cikarang
o. 24 Mei 2019 : PPGT Jemaat Surabaya Pos Pelayanan Yogyakarta

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 148


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

p. 21 Juli 2019 : PPGT Jemaat Ebenhaezer Cabang Kebaktian Karawang


q. 28 July 2019 : PPGT Jemaat Galaxi
r. 4 Agustus 2019 : PPGT Jemaat Depok
s. 8 Agustu 2019 : PPGT Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang
t. 18 Agustus 2019 : PPGT Jemaat Bintaro
u. 1 Sept 2019 : PPGT Jemaat Tangerang
v. 8 Sept 2019 : PPGT Jemaat Kota
w. 15 Sept 2019 : PPGT Jemaat Warakas
x. 29 Sept 2018 : PPGT Jemaat Jatiwaringin
y. 12-13 Oktober 2019 : PPGT Jemaat Jatiwaringin Cabang Kebaktian Kupang

9. Kongres XIV PPGT

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 149


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

10. Bakti Sosial di Gereja Toraja Jemaat Sardis Bangkit Rombe Cab. Langdi Buakayu, Tana
Toraja

11. Bantuan Korban Bencana di Indonesia

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 150


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

12. Kunjungan Kasih ke Pusat Rehabilitasi Gangguan Kejiwaan/Depresi Pondok Kasih

13. Woskshop Multimedia

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 151


PENGURUS KLASIS
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT)
Classes Board of Youth Fellowship of Toraja Church
KLASIS PULAU JAWA
Kota of Toraja Church Building, 1st floor
Gedung Tongkonan Toraya, Jl. Boulevard No. 20 BGR Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Telp/ Fax (021) 4529011 / 45848001
Email : info@ppgtkpj.org ; Website : ppgtkpj.org

14. Rapat-rapat

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPGT KPJ Periode 2017-2019 | 152