Anda di halaman 1dari 6

Pertemuan 12

Embriologi Tumbuhan : Mikrosprpgenesis, Mikrogametogenesis, Makosporogenesis,


Makrogametogenesis

Gametogenesis pada tumbuhan berbiji meliputi mikrosporogenesis dan


makrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan, sedangkan
makrosporogenesis (megasporogenesis) merupakan pembentukan gamet betina.

A. Mikrosporogenesis

Mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari atau antera. Di dalam antera terdapat
kantong serbuk sari yang di dalamnya berisi sejumlah sel-sel induk serbuk sari atau sel induk
mikrospora (mikrosporosit) yang diploid.

Proses mikrosporogenesis sebagai berikut.

1. Sel induk mikrospora (mikrosporosit) membelah meiosis I dan menghasilkan sepasang sel
haploid.
2. Sepasang sel haploid membelah meiosis II menghasilkan 4 mikrospora haploid yang
berkelompok menjadi satu disebut tetrad.
3. Setiap mikrospora mengalami kariokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Satu inti
disebut inti saluran serbuk sari (inti vegetatif), inti lain dinamakan inti generatif.
4. Inti generatif membelah secara mitosis tanpa sitokinesis sehingga terbentuk dua inti
sperma. Inti saluran serbuk sari tidak membelah.

Jadi, dalam sebutir serbuk sari masak terdapat tiga inti haploid, yaitu sebuah inti saluran serbuk
sari dan dua inti sperma (inti generatif). Perhatikan Gambar berikut agar lebih jelas memahami
tentang proses mikrosporogenesis.
B. Megasporogenesis

Megasporogenesis berlangsung dalam bakal buah atau ovarium. Di dalam ovarium terdapat
bakal biji atau ovulum yang menempel pada dinding ovarium. Ovulum dilindungi oleh integumen
luar dan integumen dalam. Bakal biji berhubungan dengan buluh serbuk melalui lubang mikrofil.
Dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora.

1. Sebuah sel induk megaspora diploid (megasporosit) dalam ovarium mengalami meiosis I
dan menghasilkan dua sel haploid.
2. Kedua sel haploid mengalami meiosis II dihasilkan 4 megaspora haploid, tiga di antaranya
mengalami degenerasi.
3. Megaspora yang masih hidup mengalami tiga kali kariokinesis tanpa sitokinesis dan
dihasilkan sel besar (kandung lembaga muda) dan delapan inti haploid.
4. Dalam megaspora empat inti berada pada sisi kalaza dan mempat inti lainnya di dekat
mikrofil.
5. Satu inti dari tiap-tiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga
sekunder yang diploid.
6. Tiga inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda, inti di bagian tengah yang dekat
mikrofil dinamakan ovum (sel telur), dan yang di samping kiri kanan dinamakan sinergid.

Pada peristiwa pembuahan inti generatif membuahi sel telur membentuk zigot diploid. Inti
diploid hasil persatuan dua sel kutub yang dibuahi inti generatif menghasilkan endosperm bersifat
triploid.
C. Mikrogametogenesis

Sesudah serbuk sari jatuh pada kepala putik, akan segera terjadi proses pembentukan gamet
(mikrogametogenesis) pada serbuk sari tersebut. Gamet yang dimaksud disini yaitu inti sel serbuk
sari yang nantinya akan membuahi ovum dan inti kandung forum sekunder pada bakal biji.

Pada mulanya sel serbuk sari spesialuntuk mempunyai 1 inti sel saja yang terletak di tepi
sel. Inti sel ini akan melaksanakan pembelahan untuk membentuk inti generatif dan inti vegetatif.
Inti generatif terletak di tepi sel, sedangkan inti generatif terletak di tengah sel tersebut. Inti
generatif tersebut keudian membelah sekali lagi membentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2,
yang keduanya sering disebut dengan nama sperm cell.

Proses pembentukan gamet jantan angiosperma

Proses pembuahan terjadi pada bakal biji tumbuhan. Serbuk sari yang jatuh pada kepala
putik akan berkecambah memmenolongk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari ibarat terusan kecil
yang ialah perpantidakboleh dari serbuk sari yang akan mencari jalan menuju bakal biji. Buluh
serbuk sari menjadi daerah lewatnya inti sel serbuk sari untuk membuahi ovum dan inti kandung
forum sekunder.
Inti vegetatif akan berberan sebagai penunjuk jalan bagi pergerakan 2 inti generatif. Sesudah
mencapai bakal biji, inti generatif 1 akan membuahi ovum untuk membentuk zigot dan inti
generatif 2 akan membuahi inti kandung forum sekunder untuk membentuk endosperma. Zigot
ialah calon individu gres yang pertumbuhan awalnya berasal dari cadangan masakan yang terdapat
pada endosperma.

Mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis yaitu proses penting dalam pembentukan


serbuk sari dan gamet jantan tumbuhan. Proses ini perlu terjadi biar suatu flora sanggup
melangsungkan proses reproduksinya untuk menghasilkan keturunan baru.

D. Makrogametagenesis

Makrogametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina padatumbuhan. Proses


ini merupakan kelanjutan dari makrosporogenesis. Seperti padamakrosporogenesis,
makrogametogenesis terjadi di kantung embrio.

Proses megasporogenesis berlangsung sebagai berikut.

1. Sebuah sel induk megaspora diploid (megasporosit) dalam ovarium mengalami meiosis I
dan menghasilkan 2 sel diploid.
2. Selanjutnya mengalami meiosis II menghasilkan 4 megaspora haploid yang letaknya
berderet dan 3 megaspora mengalami degenerasi dan mati.
3. Satu megaspora yang tersisa mengalami pembelahan mitosis tiga kali berturut-turut tanpa
diikuti sitokinesis (pembelahan plasma) dan menjadi 8 inti megaspora (kandung lembaga
muda) yang haploid,
4. kemudian 4 inti kelompok di kalaza (bagian antara bakal biji dan tangkai biji) dan 4 inti
berada di dekat mikrofil.
5. Satu inti dari masing-masing kelompok bergerak ke tengah dan menyatu membentuk inti
kandung lembaga sekunder (2n) sedangkan 3 inti yang berada pada kalaza dinamakan inti
antipoda dan 3 inti yang berada di mikrofil berkembang menjadi 1 inti sel telur atau ovum
(n) yang di tengah dan 2 inti sinergid (n) yang di sampingnya
6. maka pada kandung lembaga yang masak terdapat:
 3 inti antipoda 3) 1 inti ovum (n)
 2 inti sinergid (n) 4) 1 inti kandung lembaga sekunder (2n).