Anda di halaman 1dari 1

MAKALAH

PERANAN ORGANISASI OKI DALAM


MENINGKATKAN PERDAMAIAN DUNIA

OLEH :

 Ukhti Azilmi
 Cut Farah Dilla
 Dinda Yuliana Dewi
 Putri Ulia
 Muhammad Subqi

GURU PEMBIMBING :
Sri Hafniati, S.Pd