Anda di halaman 1dari 5

Lampira C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SMK SERI KELEDANG Kod Sekolah : AEA 2047

1. Nama Guru Pn. Teoh Seok Thien


2. 3. Bidang :Amalan dan Nilai
Judul Budaya Kerja Cemerlang
Profesionalisme
4. Tarikh Pembacaan 10-3-2010 5. Masa :
6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis:
Buku ini mengandungi 5 bab. Bab 1 menerangkan tentang konsep dan keadaan kerja.
Bab 2 pula menerangkan tentang pembentukan peribadi positif di tempat kerja. Bab ini
menyentuh tentang rahsia ’A-B-C’ dalam kerja iaitu A untuk adab, B untuk bantu dan C untuk
Ceria. Tidak kira sama ada kita adalah pengurus, pentadbir mahupun pekerja sokongan, kita
perlu ”beradab” sesama sendiri. Kadangkala kita tidak perlu terlalu berhati-hati dalam
mempamerkan sikap sopan santun mahupun hormat-menghormati kerana ia lebih berkesan
apabila dilaksanakan secara spontan. Ketika melaksanakan tugasan harian, kita boleh
mempraktikkan cara seperti berikut:
a. Nyatakan hasrat dan permintaan dengan memulakan ungkapan, ”Tolong”.
b. Maklum balaskan setiap jawapan walaupun berbentuk negatif dengan ucapan,
”Terima kasih”.
c. Terima sebarang kegagalan atau kecuaian secara ikhlas dengan menyatakan, ”Saya
minta maaf”
Dalam pengurusan, setiap pekerja perlu bantu-membantu antara satu sama lain dan bekerja
dalam satu kumpulan. Setiap pekerja tidak mungkin bersemangat untuk melaksanakan
tugasan sekiranya tiada suasana yang ceria. Justeru, kita perlu belajar untuk membberi
senyuman dan apresiasi kepada orang lain, atas apa yang telah mereka lakukan.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


a. ikhlas
b. prihatin
c. bertimbang rasa
d. bekerja sama
e. mementingkan masa
f. boleh dipercayai
g. bertanggungjawab
h. berdisiplin diri

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini mengemukakan pelbagai pendekatan untuk menjadi pekerja yang bermotivasi
dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Ini boleh diaplikasikan dalam suasana sekolah dan
dalam bidang pendidikan serta boleh membawa faedah kepada guru, murid serta sekolah
sebagai sebuah organisasi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

.................................................. ...................................................
( TEOH SEOK THIEN ) ( )
BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SMK SERI KELEDANG Kod Sekolah : AEA 2047

1. Nama Guru Pn. Teoh Seok Thien


2. Mengurus Pembangunan 3. Bidang :Kemahiran
Judul
Profesional di Sekolah Profesionalisme
4. Tarikh Pembacaan 10-4-2010 5. Masa :
6. Tempat Pembentangan

7. Sinopsis:

Buku in memberi panduan tentang cara mengurus kerjaya guru di sekolah, siapa yang perlu
terlibat serta faktor dan prinsip yang dapat membantu mencapai matlmat tersebut. Antara isu
yand dibicarakan adalah hubungan pembangunan profesional dengan peengurusan sumber
manusia, perancangan pembangunan sekolah, latihan wal pengurusan, kemahiran memimpin
dan kualiti pentadbiran guru. Buku in perlu dibaca oleh semual penyelaras pembanguan
profesional di sekolah, pendadir pendidikan serta mereka yand menjaadi sebahagian
daripada pasukan kanan sekolah.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


i. ikhlas
j. prihatin
k. bertimbang rasa
l. bekerja sama
m. mementingkan masa
n. boleh dipercayai
o. bertanggungjawab
p. berdisiplin diri

9. Aplikasi llmu Dalam Organisasi/ P&P


Buku ini menekankan mengurus program membangunkan kerjaya di sekolah-sekolah di
mana guru-guru dapat membangunkan diri dan kerjaya mereka. Dengan itu, guru-guru dapat
memberi sumbangan bagi membangunkan pusat pendidikan yang mengutamakan kualiti dan
proses belajar. Buku ini mrnyentuh pelbagai isu yand memberi kesan kepada semua
peringkat kerjaya mengajar.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

.................................................. ...................................................
( TEOH SEOK THIEN) ( )
BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SMK SERI KELEDANG Kod Sekolah : AEA 2047

1. Nama Guru Pn. Teoh Seok Thien


2. Mengurus Kewangan Sekolah 3. Bidang :Kemahiran
Judul
Profesionalisme
4. Tarikh Pembacaan 10-5-2010 5. Masa :
6. Tempat Pembentangan

7. Sinopsis:

Buku ini membincangkan secara terperinci setiap aspek berkaitan ddengan pengurusan
kewangan sekolah. Setiap perkara yang dibincangkan berdasarkan kajian yang dijalankan ke
atas beberapa sekolah. Rumusan dan cadangan diberikan bagi menyelesaikan masalah
kewangan yang ditimbul. Buku ini membincangkan struktur dan sistem pengurusan
kewangan sekolah, dan bagaimana sekolah memdapat peruntukaan. Ia menganalisis
organisasi ddan pengurusan kewangan sekolah, serta tugas pengetua dalam mengurus
kewangan sekolah, peranan AJK kewangan sekolah dan pematuhan pekeliling kewangan
dan arahan perbendahraan yang perly dipatuhi.Bab terakhir buku membincangkan isu-isu
pengurusan kewangan sekolah pada masa kini dan cara mengatasi masalah pengurusan
kewangan sekolah.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


a. ikhlas
b. prihatin
c. bertimbang rasa
d. bekerja sama
e. mementingkan masa
f. boleh dipercayai
g. bertanggungjawab
h. berdisiplin diri

9. Aplikasi llmu Dalam Organisasi/ P&P

Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan rujukan kepada pegawai-pegawai pendidikan,
pengetua dan guru besar sekolah yang ingin mempelajari dan mendapat pengetahuan lanjut
berkenaan pengurusan dan pentadbiran kewangan sekolah menengah atau sekolah rendah
di Malaysia.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

.................................................. ...................................................
( TEOH SEOK THIEN) ( )
BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SMK SERI KELEDANG Kod Sekolah : AEA 2047

1. Nama Guru Pn. Teoh Seok Thien


2. Pedagogi untuk Pengajaran
3. Bidang : Pengetahuan
Judul dan Pembelajaran
Profesionalisme
4. Tarikh Pembacaan 10-5-2010 5. Masa :
6. Tempat Pembentangan

7. Sinopsis:

Buku ini mengandungi bahan rujukan yang lengkap dalam bidang model dan proses
pengajaran, stragtegi pengajaran dan pembelajaran, kaedah dan teknik mengajar,
perancangan pelajaran, penilaian pendidikan serta pengurusan bilih darjah. Pedagogi
merupakan suatu bidang ilmu pendidikan yang terpenting untuk dikaji dan dipelajari oleh
guru-guru supaya dapat menguasai kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik yang
berlandaskan teori pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penguasan kemahiran
mengajar ini merupakan syarat yang mutlak untuk membantu guru menjalankan tugasnya
dengan berkesan serta kecekapan secara profesional

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


a. ikhlas
b. prihatin
c. bertimbang rasa
d. bekerja sama
e. mementingkan masa
f. boleh dipercayai
g. bertanggungjawab
h. berdisiplin diri

9. Aplikasi llmu Dalam Organisasi/ P&P

Kebanyakan kandungan buku ini sesuai digunakan sebagai bahan rujukan. Dengan bahan-
bahan komprehensif yang terkandung dalam buku ini, para pendidik dapat menggunakannya
sebagai buku rujukan utama untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran pengurusan
bidangnya dengan mencapai tahap kecemerlangan.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

.................................................. ...................................................
( TEOH SEOK THIEN) ( )
BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SMK SERI KELEDANG Kod Sekolah : AEA 2047

1. Nama Guru Pn. Teoh Seok Thien


2. 3. Bidang : Amalan dan Nilai
Judul Mengurus Konflik Profesionalisme Keguruan

4. Tarikh Pembacaan 10-5-2010 5. Masa :


6. Tempat Pembentangan

7. Sinopsis:

Buku ini ditulis bagi santapan jiwa pembaca berkaitan konflik yang berlaku setiap hari dalam
dunia serba moden dan canggih ini. Jika tiada konflik dengan rakan sekerja, orang atan
ataupun orang di persekitaran, kita sebenarnya masih berkonflik dengan diri kita sendiri.
Walaupun buku inii mengkhusukan pada konflik di tempat kerja, tetapi cara mengurus konflik
kini seusai dan dapat digunakan dalam kehidupan seharian bagi masyarakat di persekkitaran
kita.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


a. ikhlas
b. prihatin
c. bertimbang rasa
d. bekerja sama
e. mementingkan masa
f. boleh dipercayai
g. bertanggungjawab
h. berdisiplin diri

9. Aplikasi llmu Dalam Organisasi/ P&P

Melalui buku ini, kita dapat mengenal pasti proses dan langkah-langkah yang perlu diambil
ldalam menangani konflik dan yang penting adalah sifat benar.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

.................................................. ...................................................
( TEOH SEOK THIEN) ( )

Anda mungkin juga menyukai